Windows XP hoolduspaketi Service Pack 2 installimise üksikasjalikud juhised

See artikkel on arhiveeritud. Selle artikli teave „olemasoleval kujul“ ja edaspidi seda ei värskendata.

Et saada ka edaspidi Windows XP turbevärskendusi, veenduge, et teil on Windows XP hoolduspakett SP3. Lisateabe saamiseks vaadake seda Microsofti veebilehte: Mõne Windowsi versiooni tugi hakkab lõppema

SISSEJUHATUS
Microsoft Windows XP hoolduspaketi 2 (SP2) saate kindlasti, kui lülitate opsüsteemis Windows XP sisse automaatvärskendusfunktsiooni. Automaatvärskendusfunktsiooni sisselülitamiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:Samuti saate Windows XP hoolduspaketi 2 installida järgmiselt Windowsi värskenduste veebisaidilt: Windows XP hoolduspaketi 2 võrguinstallipaketi leiate ka järgmiselt Microsofti veebisaidilt: Võrguinstalliprogramm installib Windows XP SP2 võrgu kaudu mitmesse arvutisse. See installipakett töötab omaette ja saab värskendada mis tahes opsüsteemi Windows XP Home või Windows XP Professional hoolduspaketiga 2.

Automaatvärskenduste teenus ja veebisait Microsoft Windows Update kasutavad Interneti kaudu installimisel kiirinstallimeetodit. See installimeetod võtab märksa vähem ruumi kui võrguinstall, kuna kiirinstalliprogramm minimeerib allalaaditava info hulka. Kiirinstalliprogramm analüüsib sihtsüsteemi ja kompileerib loendi neist failidest, mida programm peab värskendama. Kiirinstall ei laadi alla mittevajalikke faile (nt Microsoft Windows 95 uuendustööriista faile või Windows XP Professionali serveri komponentfaile).

Kui võtate kasutusele automaatvärskenduse või Windowsi värskenduse, palutakse teil installida Windows XP hoolduspakett 2. Värskendused laaditakse teie arvutisse siis, kui värskendusprotsess tuvastab nende vajalikkuse. Kogu allalaaditav maht võib olla alates 70 megabaidist (MB) kuni 260 MB-ni. Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, käivitatakse install.
LISATEAVE

Interneti kaudu installimine automaatvärskendusteenuse abil

 1. Klõpsake nuppu Start, käsku Käivita, tippige käsk wuaucpl.cpl ja klõpsake nuppu OK.
 2. Märkige dialoogiaknas Automatic Updates (Automaatvärskendused) valik Automatic (recommended) (Automaatne; soovitatav) ja klõpsake nuppu OK.

  Kui arvutil on Interneti-ühendus, laadib arvuti Windowsi värskendused alla ja installib need automaatselt. Vaikimisi on automaatvärkenduse ajastuseks määratud 3.00 EL. Kui teil pole kavas arvutit sel ajal sisselülitatuna hoida, valige teile sobiv värskendusajastus. Automaatvärskenduste ajastamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  327838 Automaatsete värskenduste ajastamine opsüsteemides Windows Server 2003, Windows XP ja Windows 2000
  Kui värskendused on alla laaditud, kuvatakse olekualal jutumull, milles teavitatakse teid värskenduste allalaadimise lõpulejõudmisest ja valmisolekust installimiseks.
 3. Klõpsake jutumulli, märkige valik Express Install (Kiirinstall) ja klõpsake nuppu Next (Edasi).

  Olekaualal kuvatava jutumulli abil teavitatakse teid värskenduste installi alustamisest taustal ja võimalusest värskenduste installimise ajal tööd jätkata. Kui install on lõpule jõudnud, kuvatakse dailoogiaken Automatic Updates (Automaatvärskendused) järgmise teatega:
  You have successfully updated your computer. You must restart your computer for the updates to take effect. (Olete oma arvuti edukalt värskendanud. Värskenduste jõustumiseks peate arvuti taaskäivitama.)
  Märkus. Kui märgite valiku Express Install (Kiirinstall), käivitub Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisard ja võidakse kuvada järgmine teade:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. (Tere tulemast Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisardisse.) Before you install this update, we recommend that you do the following (Enne selle värskenduse installimist soovitame teil teha järgmist):

  1. Back up your system (Varundage süsteem)
  2. Close all open programs (Sulgege kõik avatud programmid)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (Selle installi lõpuleviimiseks võib Windows nõuda viisardist väljumisel arvuti taaskäivitamist.) Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.
  Lisaks sellele võib Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisard kuvada dialoogiakna License Agreement (Litsentsileping), mis sisaldab litsentsilepingu teksti. Installi jätkamiseks peate lepinguga nõustuma.
 4. Klõpsake nuppu Restart Now (Taaskäivita kohe).

  Märkus. Arvuti taaskäivitub. Esimene taaskäivitumine pärast installi võtab tavapärasest kauem aega, kuna Windows XP hoolduspakett 2 kopeerib neid faile, mida ei saanud põhiinstallifaasis kopeerida. See on standardtoiming ja pärast failide kopeerimise lõpulejõudmist buudib arvuti tavapäraselt.

Interneti kaudu installimine Windowsi värskendusteenuse Windows Update abil

 1. Minge järgmisele Windowsi veebisaidile: .
 2. Klõpsake nuppu Custom (Kohandatud)

  Windows Update skannib teie arvutit ja kuvab eelvaliku kriitilistest värskendustest (sh turvavärskendused ja hoolduspaketid).
 3. Klõpsake jaotises Select by Type (Vali tüübi järgi) linki High Priority (Kõrge prioriteet).

  Windows Update loob loendi teie arvutile sobivatest värskendustest. Kriitilised värkendused on märgitud automaatseks allalaadimiseks.
 4. Klõpsake linki Review and install updates. (Vaata värkendused üle ja installi).
 5. Kontrollige, et ruut valiku Windows XP SP2 ees oleks märgitud.
 6. Klõpsake nuppu Install Updates (Installi värskendused).

  Kuvatakse dialoogiaken Installing Updates (Värskenduste installimine). Jaotises Installation Status (Installi olek) kuvab Windows Update Windows XP hoolduspaketi 2 installimiseks vajalike toimingute praeguse oleku. Edenemisnäidik Downloading (Allalaadimine) teavitab teid allalaadimise edenemisest. Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, asendub edenemisnäidik Downloading (Allalaadimine) edenemisnäidikuga Installation (Installimine). Edenemisnäidik Installation (Installimine) teavitab teid installimise edenemisest ja käivitub hoolduspaketi installiviisard Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Dialoogiaknas Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Tere tulemast Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisardisse) kuvatakse järgmine teade:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. (Tere tulemast Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisardisse.) Before you install this update, we recommend that you (Enne selle värskenduse installimist soovitame teil teha järgmist):

  1. Back up your system (Varundage süsteem)

  2. Close all open programs (Sulgege kõik avatud programmid)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (Selle installi lõpuleviimiseks võib Windows nõuda viisardist väljumisel arvuti taaskäivitamist.)

  Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.
 7. Klõpsake nuppu Next (Edasi).

  Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisard kuvab dialoogiakna License Agreement (Litsentsileping), mis sisaldab litsentsilepingu teksti. Lugege litsentsileping läbi. Kui olete litsentsilepingu tingimustega nõus, klõpsake nuppu I Agree (Nõustun).

  Märkus. Installiga jätkamiseks peate lepingu tingimustega nõustuma.
 8. Klõpsake nuppu Next (Edasi). Kuvatakse dialoogiboks Select Options (Valikute tegemine) koos järgmise teatega:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary. (Install loob süsteemifailidest varukoopia, et saaksite vajadusel Windows XP hoolduspaketi 2 eemaldada.) Kui soovite nende varufailide salvestamise asukoha ise valida, klõpsake nuppu Browse (Sirvi); või klõpsake nuppu Next (Edasi), et nõustuda järgmise asukohaga:
  Desinstallikaust
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Märkus. Select Options (Valikute tegemine) võimaldab määrata kohandatud asukoha desinstallimisteabele (arhiiv). Soovitame vaikesätete muutmisega nõustuda vaid juhul, kui installi viib läbi kogenud kasutaja. Üldjuhul loob Windows XP hoolduspaketi SP2 install alati arhiivi ja seda valikut ei saa vältida.
 9. Klõpsake nuppu Next (Edasi). Dialoogiboksis Updating Your System kuvatakse jägmine teade:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (Palun oodake, kuni install analüüsib teie praegust konfiguratsiooni, arhiivib praegused failid ja värskendab failid.)
  Kui install jõuab lõpule, kuvatakse dialoogiboksis Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisardi lõpulejõudmine) järgmine teade:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard. (Olete hoolduspaketi 2 installiviisardi edukalt lõpule viinud.)
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. (Muudatuste rakendamiseks peab viisard Windowsi taaskäivitama.) Windowsi automaatseks taaskäivitamiseks klõpsake nuppu Finish (Valmis).
  Kui soovite Windowsi hiljem taaskäivitada, märkige ruut Do not restart now (Ära taaskäivita kohe) ja klõpsake siis nuppu Finish (Valmis).
  Ärge kohe taaskäivitage.
  Märkus. Vaikimis on ruut Do not restart now (Ära taaskäivita kohe) märgitud.
 10. Klõpsake nuppu Finish (Valmis). Installiviisard Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard sulgub ja dialoogiboksis Installing Updates (Värskenduste installimine) kuvatakse järgmine teade:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done! (Windows XP hoolduspaketi 2 installimine... Valmis!)
  You have successfully updated your computer
  You must restart your computer for the updates to take effect. (Olete oma arvuti edukalt värskendanud. Värskenduste jõustumiseks peate arvuti taaskäivitama.)
  Kui klõpsate nuppu Restart now (Taaaskäivita kohe), siis arvuti taaskäivitub ja viib installi lõpule. Taaskäivituse takistamiseks klõpsake nuppu Close (Sule).

  Märkus. Windows XP ei tööta õigesti, kuni arvutit pole taaskäivitatud.
 11. Klõpsake nuppu Restart Now (Taaskäivita kohe).

  Märkus. Arvuti taaskäivitub. Esimene taaskäivitumine pärast installi võtab tavapärasest kauem aega, kuna Windows XP hoolduspakett 2 kopeerib neid faile, mida ei saanud põhiinstallifaasis kopeerida. See on standardtoiming ja pärast failide kopeerimise lõpulejõudmist buudib arvuti tavapäraselt.

Installiimine võrgukettalt

Teie võrguülem otsustab, kus installikomplekt võrgus asub ja millist meetodit selle käivitamiseks tuleks kasutada. Teabe saamiseks installikomplekti asukoha ja käivitamise kohta pöörduge oma võrguülema poole. Kui teil pole võrguülemat, vt jaotisi "Interneti kaudu installimine automaatvärskendusteenuse abil" või " Interneti kaudu installimine Windowsi värskendusteenuse Windows Update abil".

Kui olete Windows XP hoolduspaketi 2 võrgukettalt alla laadinud, täitke Windows XP hoolduspaketi 2 installimiseks installiviisardi Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard abil järgmised juhised:
 1. Kui olete installikomplekti alla laadinud, käivitage see installi alustamiseks. Installikomplekt ekstraktib Windows XP hoolduspaketi 2 installimiseks vajalikud failid. Ekstraktimise ajal kuvab installikomplekt edenemisakna Extracting Files (Failide ekstraktimine). Kui ekstraktimine on lõpule jõudnud, käivitatakse installiviisard Windows XP Service Pack 2 Installation Wizard ja kuvatakse järgmine teade:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. (Tere tulemast Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisardisse.) Before you install this update, we recommend that you (Enne selle värskenduse installimist soovitame teil teha järgmist):

  1. Back up your system (Varundage süsteem)

  2. Close all open programs (Sulgege kõik avatud programmid)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (Selle installi lõpuleviimiseks võib Windows nõuda viisardist väljumisel arvuti taaskäivitamist.)

  Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.
  Märkus. Selle liideseni jõudmisel võite täheldada endiselt kestavat märkimisväärset ketta aktiivsust. Selline käitumine on tingitud asjaolust, et viisard Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard kasutab kettal asuvate failide inventeerimiseks eraldi protsessi. See protsess võib ajal, kui ekraanile ilmub viisardi tervituskuva, veel aktiivne olla.
 2. Klõpsake nuppu Next (Edasi). Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisard kuvab dialoogiakna License Agreement (Litsentsileping), mis sisaldab litsentsilepingu teksti. Lugege litsentsileping läbi. Kui olete litsentsilepingu tingimustega nõus, klõpsake nuppu I Agree (Nõustun).

  Märkus. Installiga jätkamiseks peate lepingu tingimustega nõustuma.
 3. Klõpsake nuppu Next (Edasi). Dialoogiboksis Select Options (Valikute tegemine) kuvatakse järgmine teade:
  Setup creates a backup of system files so you can uninstall the service pack if necessary. (Install loob süsteemifailidest varukoopia, et saaksite vajadusel hoolduspaketi eemaldada.) Kui soovite nende varufailide salvestamise asukoha ise valida, klõpsake nuppu Browse (Sirvi); või klõpsake nuppu Next (Edasi), et nõustuda järgmise asukohaga:
  Desinstallikaust
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Märkus. Select Options (Valikute tegemine) võimaldab määrata kohandatud asukoha desinstallimisteabele (arhiiv). Soovitame vaikesätete muutmisega nõustuda vaid juhul, kui installi viib läbi kogenud kasutaja. Üldjuhul loob Windows XP hoolduspaketi SP2 install alati arhiivi ja seda valikut ei saa vältida.
 4. Klõpsake nuppu Next (Edasi). Dialoogiboksis Updating Your System kuvatakse jägmine teade:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (Palun oodake, kuni install analüüsib teie praegust konfiguratsiooni, arhiivib praegused failid ja värskendab failid.)
  Kui install jõuab lõpule, kuvatakse dialoogiboksis Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows XP hoolduspaketi 2 installiviisardi lõpulejõudmine) järgmine teade:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard. (Olete hoolduspaketi 2 installiviisardi edukalt lõpule viinud.)
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. (Muudatuste rakendamiseks peab viisard Windowsi taaskäivitama.) Windowsi automaatseks taaskäivitamiseks klõpsake nuppu Finish (Valimis).
  Kui soovite Windowsi hiljem taaskäivitada, märkige ruut Do not restart now (Ara taaskäivita kohe) ja klõpsake siis nuppu Finish (Valmis).

  Ärge kohe taaskäivitage.
  Kui klõpsate nuppu Finish (Valmis), siis arvuti taaskäivitub ja viib installi lõpule. Taaskäivituse takistamiseks märkige ruut Do not restart now (Ära taaskäivita kohe).

  Märkus. Windows XP ei tööta õigesti, kuni arvutit pole taaskäivitatud.
 5. Klõpsake nuppu Finish (Valmis). Arvuti taaskäivitub. Esimene taaskäivitumine pärast installi võtab tavapärasest kauem aega, kuna Windows XP hoolduspakett 2 kopeerib neid faile, mida ei saanud põhiinstallifaasis kopeerida. Selline käitumine on standardtoiming ja pärast failide kopeerimise lõpulejõudmist buudib arvuti tavapäraselt.
WinXPSP2 xpsp2
Atribuudid

Artikli ID: 875364 – viimati läbi vaadatud: 12/08/2015 08:01:41 – redaktsioon: 6.2

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364
Tagasiside