Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Windows Update'i või Microsoft Update'i veebisaidilt saadaolevate värskenduste otsimisel võite saada tõrketeate

Sümptomid
Kui proovite luua ühendust Microsoft Windows Update'i veebisaidiga või Microsoft Update'i veebisaidiga, võidakse kuvada üks järgmistest tõrkekoodidest:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
Põhjus
 • Tõrkekood 0x800A0046 võidakse kuvada juhul, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:
  • kasutaja sisselogimiskonto kuulub külalis- või piiratud võimalustega konto rühma;
  • turbedeskriptor ei luba autenditud kasutajatel Windows Update'i või Microsoft Update'i käivitada;
  • poliitika Impersonate a client after authentication (Isikusta klient pärast autentimist) kasutajate ja rühmade loendis pole administraatori- ega teenusekontot.
 • Tõrkekood 0x80248011 võidakse kuvada siis, kui teie arvutis Windows Update'i või Microsoft Update'i teavet talletaval andmebaasil ilmnevad probleemid.
 • Tõrkekood 0x80072EE7 võib ilmneda juhul, kui klientarvuti ei leia Windows Update'i või Microsoft Update'i veebisaidi URL-i lahendades õiget IP-aadressi. See tõrge võib ilmneda juhul, kui fail Hosts sisaldab staatilist IP-aadressi.
 • Tõrkekoodid 0x8024402C või 0x8024502D kuvatakse tavaliselt seetõttu, et puhverserveri tühistamise sätetes on mõni vale märk.
 • Tõrkekood 0x800A01AD võidakse kuvada juhul, kui fail Wuaueng.dll puudub või pole õigesti registreeritud.
Lahendus

Tõrkekood 0x800A0046

Kasutage selle tõrke kõrvaldamiseks üht järgmistest meetoditest.

1. meetod. Eemaldage külalis- või piiratud võimalustega konto rühmast probleemne kasutajakonto

 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk control admintools ja klõpsake OK.
 2. Klõpsake üksusel Computer Management (Arvutihaldus).
 3. Laiendage väärtust Local Users and Groups (Kohalikud kasutajad ja rühmad).
 4. Valige üksus Users (Kasutajad).
 5. Avage konto, mida kasutatakse Windows Update'i või Microsoft Update'i juurde pääsemiseks.
 6. Klõpsake vahekaardil Member Of (Liige rühmas).
 7. Valige kasutajakonto, mida soovite eemaldada, ja seejärel klõpsake nupul Remove (Eemalda).

2. meetod. Seadke turbedeskriptor

 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk cmd ja klõpsake OK.
 2. Tippige käsk sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Kuvatakse õnnestumisteade.

  Märkus. Windows 2000 vaikeinstalli puhul pole tööriist Sc.exe saadaval. Tööriista Sc.exe leiate ressursikomplektist Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Käsuviiba sulgemiseks tippige käsk Exit (Välju).
 4. Proovige Windows Update'i või Microsoft Update'i uuesti käivitada.

3. meetod. Lisage poliitikasse Impersonate a client after authentication (Isikusta klient pärast autentimist) kohalikud administraatori- ja teenusekontod

 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk secpol.msc ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 2. Laiendage väärtust Local Policies (Kohalikud poliitikad).
 3. Klõpsake üksusel User Rights Assignment (Kasutajaõiguste määramine).
 4. Topeltklõpsake poliitikal Impersonate a client after authentication (Isikusta klient pärast autentimist).
 5. Klõpsake vahekaardil Local Security Settings (Kohalikud turbesätted) nupul Add User or Group (Lisa kasutaja või rühm) ja seejärel sisestage loendisse Users and Groups (Kasutajad ja rühmad) väärtus Administrator and Service (Administraator ja teenus).
 6. Klõpsake OK ja seejärel taaskäivitage arvuti.

4. meetod. Konfigureerige teenus Remote Procedure Call (RPC) logima sisse kohaliku süsteemikontona

 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk services.msc ja klõpsake OK.
 2. Leidke teenus Remote Procedure Call (RPC) ja paremklõpsake sellel, seejärel klõpsake käsul Properties (Atribuudid).
 3. Klõpsake vahekaardil Log On (Sisselogimine) raadionupul Local System account (Kohalik süsteemikonto), klõpsake nupul Apply (Rakenda) ja seejärel OK.

Tõrkekood 0x80248011

Kui soovite, et lahendaksime selle probleemi teie eest, minge jaotisse „Lahendage see minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Lahenda tõrge 0x80248011
Microsoft Fix it 50574Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

Enne selle probleemi lahendamist tühjendage Microsoft Internet Exploreri vahemälu. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake Internet Exploreri menüü Tools (Tööriistad) käsul Internet Options (Interneti-suvandid).
 2. Klõpsake vahekaardi General (Üldine) jaotises Temporary Internet Files (Ajutised Interneti-failid) nupul Delete Files (Kustuta failid).
 3. Klõpsake OK ja seejärel uuesti OK.
Selle tõrke kõrvaldamiseks looge uuesti Windows Update'i või Microsoft Update'i teavet talletav andmebaas. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige väljale Open (Ava) käsk cmd ja klõpsake OK.
 2. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER): net stop wuauserv
 3. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER): cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  c:\Windows on kaust, kuhu on installitud Windows.
 4. Tippige käsuviibale järgmine käsk koos jutumärkidega ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER): rd /S /Q DataStore
 5. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER): net start wuauserv.
 6. Väljuge käsuviibaaknast.

Tõrkekood 0x80072EE7

Kui soovite, et lahendaksime tõrke teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

Selle tõrke kõrvaldamiseks avage fail Hosts. (Selle faili nimi võib olla ka Hosts.sam.) Veenduge, et see fail ei sisalda Windows Update'i ega Microsoft Update'i veebisaidi staatilisi IP-kirjeid.

Fail Hosts asub kaustas C:\Windows\system32\drivers\etc. Faili Hosts kuvamiseks võite seostada selle Notepadiga. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Paremklõpsake failil Hosts.
 2. Klõpsake käsul Open With (Ava programmiga) ja seejärel klõpsake programmide loendis Notepadi.
Kui Hosts-fail sisaldab staatilist IP-aadressi, mis on seostatud Windows Update'i või Microsoft Update'i veebisaidiga, märkige vastav kirje, lisades selle ette märgi #. Võite kustutada ka terve rea ja salvestada muudatused Hosts-faili.

Märkus. Ka programmid (nt veebikiirendid, DNS-kiirendid, DNS-i vahemällu salvestamise utiliidid ja nuhkvara blokeerijad) võivad Hosts-faili Windows Update'i või Microsoft Update'i veebisaidi staatilisi IP-kirjeid lisada. See stsenaarium võib põhjustada Windows Update'i või Microsoft Update'i käivitamise nurjumise.

Tõrkekood 0x8024402C või 0x8024502d

Kui soovite, et lahendaksime need tõrked teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

Nende tõrgete kõrvaldamiseks eemaldage puhverserveri erandiloendist kõik märgid ja seejärel tühjendage puhverserveri vahemälu. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Avage Internet Explorer.
 2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Internet Options (Interneti-suvandid).
 3. Klõpsake vahekaardi Connections (Ühendused) nupul LAN Settings (Kohtvõrgu sätted) ja seejärel nupul Advance (Täpsemalt).
 4. Kustutage kõik kirjed jaotisest Exceptions (Erandid).
 5. Sulgege Internet Explorer.
 6. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk cmd ja klõpsake OK.
 7. Tippige järgmised käsud. Iga käsu järel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Tõrkekood 0x800A01AD

Kui soovite, et lahendaksime tõrkekoodi 0x800A01AD teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.Las ma lahendan ise

Kasutage selle tõrke kõrvaldamiseks üht järgmistest meetoditest.

1. meetod. MSXML-programmifailide registreerimine

MSXML-failide registreerimiseks toimige järgmiselt.

Märkus. Teie arvutis ei pruugi olla installitud juhistes 3 ja 5 loetletud failid. Kui teil mõnda nendest failidest pole, siis kuvatakse selle faili registreerimise katsel järgmisega sarnanev tõrketeade:
LoadLibrary("<failinimi>.dll") nurjus – määratud failinime ei leitud.
Võite seda tõrketeadet eirata ja minna edasi järgmise juhise juurde.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige väljale Open (Ava) käsk regsvr32 Msxml.dll ja klõpsake OK.
 2. Kui kuvatakse järgmine teade, klõpsake OK:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige väljale Open (Ava) käsk regsvr32 Msxml2.dll ja klõpsake OK.
 4. Kui kuvatakse järgmine teade, klõpsake OK:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige väljale Open (Ava) käsk regsvr32 Msxml3.dll ja klõpsake OK.
 6. Kui kuvatakse järgmine teade, klõpsake OK:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

2. meetod. Faili Wuaueng.dll registreerimine

Faili Wuaueng.dll registreerimiseks toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita), tippige käsk regsvr32 Wuaueng.dll ning klõpsake OK.
 2. Kui kuvatakse järgmine teade, klõpsake OK:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.
WU winxp fixit fix it fixme
Atribuudid

Artikli ID: 883821 – viimati läbi vaadatud: 10/03/2013 19:33:00 – redaktsioon: 15.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Tagasiside
/html>