Arvuti eelmise Windowsi installi taastamine pärast Windows Vista installimist

KOKKUVÕTE
See artikkel kirjeldab, kuidas käsitsi taastada eelnevat Windowsi installimist arvutile praeguse Windows Vista installi asendamiseks.

Selle tegemiseks peate kasutama käsuviipa ja te peate tippima käsuviibale spetsiifilised käsud, et kaustad ümber nimetada ja neid teisaldada erinevate Windowsi versioonide vahel.

Käesolev artikkel on mõeldud algajatele ja kesktasemel arvutikasutajatele.

Artiklis kirjeldatud toiminguid on lihtsam järgida, kui prindite artikli välja.
Sammud arvuti eelmise Windowsi installi taastamiseks pärast Windows Vista installimist

1. samm: tuvastage, kas Windows.old kaust on olemas ja kas seal on piisavalt vaba ruumi Windowsi kõvaketta jaoks

 1. Klõpsake nuppu StartStart-nupp ning seejärel käsku Computer (Arvuti).
 2. Klõpsake menüü View (Vaade) käsku Details (Üksikasjad).
 3. Pange tähele veerus Free Space (Vaba kettaruum), kui palju ruumi on võimalik kasutada kohalikul C-kettal Local Disk (C:). alal Hard Disk Drives (Kõvaketta draivid).
 4. Alal Hard Disk Drives (Kõvaketta draivid) tehke topeltklõps ikoonil Local Disk (C:) (Kohalik ketas (C:)) ja siis tuvastage, kas kaust Windows.OLD on olemas.

  NB! Kui Windows.OLD kausta ei ole olemas, siis te ei saa järgida selle artikli samme Windowsi eelneva installi taastamiseks sellel arvutil.
 5. Paremklõpsake kausta Windows.OLD.
 6. Windows Vista tuvastav kausta suuruse mõne sekundi jooksul.
Tuvastage, kas Windows.OLD kaust on väiksem kui kasutatav vaba kettaruum Local Disk (C:) (Kohalikul kettal (C:)) 2. sammus.

NB! Kui Windows.OLD kaust on kaks korda suurem kui vaba kasutatav kettaruum Local Disk (C:) (Kohalikul kettal (C:)) ei pruugi te saada eelnevat Windowsi installi taastada.

2. samm: Windowsi taastekonsooli käivitamine

 1. Sisestage Windows Vista installiketas DVD-draivi ning seejärel taaskäivitage arvuti.
 2. Kui teil palutakse taaskäivitada ketta kaudu, vajutage suvalist klahvi.
 3. Valige aknas Install Windows (Windowsi installimine) keel, aeg, valuuta, klaviatuuri sisestusmeetod või muu sisestusmeetod ja klõpsake Next (Edasi).
 4. Aknas Install Windows (Windowsi installimine) klõpsake Repair your computer (Paranda arvuti).
 5. Klõpsake aknas System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) parandatava Windows Vista operatsioonisüsteemi versiooni ning seejärel nuppu Next (Edasi).
 6. Klõpsake aknas System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) nuppu Command Prompt (Käsuviip).
Avaneb käsuviiba aken ja kuvatakse käsuviip. Käsuviip on koht, kuhu te tipite käsud, mida kirjeldatakse järgnevates sammudes.

3. samm: Windows Vista kaustade ümbernimetamine.

NB! Kui te trükite käsuviibale ühe või mitu käsku selles jaotises järgnevates sammudes ja te vajutate sisendklahvi ENTER, võite saada järgneva teate.
The system cannot find the file specified (Süsteem ei suuda leida määratud faili).
Kui te saate sellise teate, minge selles jaotises järgmise sammu juurde ja seejärel trükkige käsk selles järgmises sammus.

Trükkige järgnevad käsud käsuviipa.
 1. Trükkige järgnev käsk ja seejärel vajutage sisendklahvi ENTER:
  c:
 2. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  ren Windows Windows.Vista
 3. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

4. samm: kopeerige sisu või teisaldage Windows.OLD kausta sisu.

Trükkige järgnevad käsud käsuviibale.
 1. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Trükkige üks järgnevatest käskudest käsuviibale, nii nagu teie olukorras on sobiv.

Kui eelnev Windowsi installatsioon oli Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP või Microsoft Windows 2000
 • Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Kui eelnev Windowsi installatsioon oli erinev Windows Vista versioon
 • Trükkige järgnev käsk ja seejärel vajutage sisendklahvi ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

5. samm: taastage alglaadimissektor eelneva Windowsi installatsiooni jaoks.

Trükkige üks järgnevatest käskudest käsuviibale nii, nagu teie olukorras on sobiv.

Märkus. D: tähistab järgnevates käskudes DVD-draivi. Kui DVD-draiv on arvutis erineva tähega tähistatud, nt E:, siis kasutage käsus seda tähte.
 • Kui eelnev Windowsi installatsioon oli Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP või Microsoft Windows 2000

  Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Kui eelnev Windowsi installatsioon oli erinev Windows Vista versioon

  Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

6. samm: taastage Boot.ini fail eelnevast Windows XP või Windows 2000 Windowsi installist.

NB!Järgige neid samme ainult siis, kui eelnev installeerimine on Windows XP või Windows 2000.

Trükkige järgnevad käsud käsuviipa.
 1. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  c:
 2. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Tippige järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
  attrib boot.ini +s +h +r

7. samm: Sulgege käsuviiba aken Command Prompt ning seejärel klõpsake nuppu Restart (Taaskäivita)

 1. Tippige käsureale järgmine käsk ja vajutage siis klahvi (ENTER):
  exit
 2. Klõpsake nuppu Restart (Taaskäivita).
Käivitatakse eelnev Windowsi install.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 933168 – Viimeisin tarkistus: 09/25/2011 05:01:00 – Versio: 6.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168
Palaute