Hulgiaktiveerimise tõrkekoodidega seotud tõrkeotsing Windows 7, Windows Server 2008 ja Windows Vista põhistes arvutites

SISSEJUHATUS
Kui püüate kasutada multiaktiveerimisvõtit (MAK) või võtmehaldusteenust (KMS) hulgiaktiveerimiseks ühes või mitmes Windows 7 või Windows Vista põhises arvutis, võidakse kuvada tõrkekoode. Käesolevas artiklis kirjeldatakse nende tõrkekoodide tõrkeotsingut.
LISATEAVE

Tõrkekood 0xC004C001

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004C001
The activation server determined the specified product key is invalid. (Aktiveerimisserver leidis, et määratud tootevõti on kehtetu.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui MAK pole kehtiv.

Vastukaal

Selle probleemi tõrkeotsinguks veenduge, et kasutatav võti on Microsoftilt saadud MAK. MAK-i kehtivuse kontrollimiseks võtke ühendust tooteaktiveerimise kõnekeskusega.

Tõrkekood 0xC004C003

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004C003
The activation server determined the specified product key is blocked. (Aktiveerimisserver leidis, et määratud tootevõti on blokeeritud.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui MAK on aktiveerimisserveris blokeeritud.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna võtke ühendust tooteaktiveerimise kõnekeskusega, et hankida uus MAK, ning seejärel installige ja aktiveerige süsteem.

Tõrkekood 0xC004B100

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004B100
The activation server determined that the computer could not be activated. (Aktiveerimisserver leidis, et arvutit ei saa aktiveerida.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui MAK-i ei toetata.

Vastukaal

Selle probleemi tõrkeotsinguks veenduge, et kasutatav MAK on Microsoftilt saadud MAK. MAK-i kehtivuse kontrollimiseks võtke ühendust tooteaktiveerimise kõnekeskusega.

Tõrkekood 0xC004C008

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004C008
The activation server determined that the specified product key could not be used. (Aktiveerimisserver leidis, et määratud tootevõtit ei saa kasutada.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i võti on aktiveerimispiirangu ületanud. KMS-i võtmed võimaldavad aktiveerida kuni 10 korda kuues erinevas arvutis.

Vastukaal

Kui vajate rohkem aktiveerimiskordi, võtke ühendust tooteaktiveerimise kõnekeskusega.

Tõrkekood 0xC004C020

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004C020
The activation server reported that the Multiple Activation Key has exceeded its limit. (Aktiveerimisserver teatas, et multiaktiveerimisvõti on ületanud oma piirangu.)

Põhjus

MAK on ületanud aktiveerimispiirangu. MAK võimaldab aktiveerida piiratud arvu kordi.

Vastukaal

Pöörduge tooteaktiveerimise kõnekeskuse poole, et hankida uus MAK või suurendada olemasoleva MAK-i aktiveerimispiirangut.

Tõrkekood 0xC004C021

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004C021
The activation server reported that the Multiple Activation Key extension limit has been exceeded. (Aktiveerimisserver teatas, et multiaktiveerimisvõtme laienduse piirang on ületatud.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui MAK on aktiveerimispiirangu ületanud. MAK võimaldab aktiveerida piiratud arvu kordi.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna pöörduge tooteaktiveerimise kõnekeskuse poole, et hankida uus MAK või suurendada olemasoleva MAK-i aktiveerimispiirangut.

Tõrkekood 0xC004F009

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F009
The Software Licensing Service reported that the grace period expired. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et ajapikenduse periood on aegunud.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui ajapikenduse periood saab läbi enne süsteemi aktiveerimist. Süsteem on nüüd vähendatud funktsionaalsusega režiimis (RFM).

Vastukaal

Järgige RFM-ist taastumise juhiseid juhendis Volume Activation 2.0 sammsammulised juhised. Selle juhise hankimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

Tõrkekood 0xC004F00F

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i, KMS-i klienti või KMS-i hosti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F00F
The Software Licensing Service reported that the hardware ID binding is beyond level of tolerance. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et riistvara ID sidumine on üle taluvuse piiri.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui arvuti riistvara on muudetud või kui arvutisse installitud draivereid on värskendatud.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna MAK-i kasutamise korral taasaktiveerige süsteem „lubamatu olukorra” ajapikenduse perioodil Interneti kaudu või telefoni teel. Selle probleemi vastukaaluna KMS-i kasutamise korral taaskäivitage arvuti. Või tippige käsureale järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER):
slmgr.vbs -ato

Tõrkekood 0xC004F014

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i või KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F014
The Software Licensing Service reported that the product key is not available. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et tootevõti pole kättesaadav.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui tootevõti pole süsteemi installitud.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna installige MAK-i tootevõti. Või installige KMS-i võti, mis paikneb installikandjal järgmises kaustas:
Sources\Pid.txt

Tõrkekood 0xC004F02C

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i klienti või KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F02C
The Software Licensing Service reported that the format for the offline activation data is incorrect. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et ühenduseta aktiveerimise andmevorming on vale.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui süsteem tuvastab, et telefoni teel aktiveerimise ajal sisestatud andmed pole õiged.

Vastukaal

Selle probleemi tõrkeotsinguks veenduge, et kinnituse ID sisestatakse õigesti.

Tõrkekood 0xC004F035

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti või KMS-i hosti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F035
The Software Licensing Service reported that the computer could not be activated with a Volume license product key. Volume licensed systems require upgrading from a qualified operating system. Please contact your system administrator or use a different type of key. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et hulgilitsentsi tootevõtmega ei saa arvutit aktiveerida. Hulgilitsentsiga süsteemid nõuavad täiendamist kvalifitseeruvalt operatsioonisüsteemilt. Palun pöörduge süsteemiadministraatori poole või kasutage muud tüüpi võtit.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda seetõttu, et hulgiväljaanded litsentsitakse vaid täiendamiseks. Kvalifitseeruva operatsioonisüsteemita arvutis ei toetata hulgilitsentsiga operatsioonisüsteemi installimist.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna installige Microsofti operatsioonisüsteemi kvalifitseeruv versioon ja seejärel installige hulgilitsentsiga operatsioonisüsteem uuesti.

Tõrkekood 0xC004F038

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F038
The Software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The count reported by your Key Management Service (KMS) is insufficient. Please contact your system administrator. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et arvutit ei saa aktiveerida. Teie võtmehaldusteenuse (KMS) teatatud arvestus pole piisav. Palun pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui klientarvutite arv KMS-i hostis pole piisavalt suur. KMS-i pargis peab olema vähemalt 25 arvutit.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna peate lisama KMS-i parki rohkem arvuteid, et KMS-i kliente saaks aktiveerida. Et teha kindlaks, mitu arvutit KMS-i hosti KMS-i pargis on, käivitage käsuviibalt järgmine käsk:
Slmgr.vbs -dli

Tõrkekood 0xC004F039

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F039
The Software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The Key Management Service (KMS) is not enabled. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et arvutit ei saa aktiveerida. Võtmehaldusteenus (KMS) pole lubatud.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i host on installitud, aga seda pole aktiveeritud.

Vastukaal

Aktiveerige KMS-i host Interneti kaudu või telefoni teel.

Tõrkekood 0xC004F041

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F041
The Software Licensing Service determined that the Key Management Server (KMS) is not activated. KMS needs to be activated. (Tarkvara litsentsimisteenus leidis, et võtmehaldusteenus (KMS) pole aktiveeritud. KMS peab olema aktiveeritud.)

Põhjus

KMS-i host pole aktiveeritud.

Vastukaal

Aktiveerige KMS-i host Interneti kaudu või telefoni teel.

Tõrkekood 0xC004F042

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F042
The Software Licensing Service determined that the specified Key Management Service (KMS) cannot be used. (Tarkvara litsentsimisteenus leidis, et määratud Võtmehaldusteenust (KMS) ei saa kasutada.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i kliendi ja KMS-i hosti vahel esineb mittevastavus.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna veenduge, et KMS-i kliendi beetaversiooni ei aktiveeritaks KMS-i hosti väljalaskeversiooniga. Või veenduge, et KMS-i kliendi väljalaskeversiooni ei aktiveeritaks KMS-i hosti beetaversiooniga.

Tõrkekood 0xC004F050

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i, KMS-i klienti või MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F050
The Software Licensing Service reported that the product key is invalid. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et tootevõti on kehtetu.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i võtit ei sisestata õigesti. Samuti võib see probleem ilmneda juhul, kui sisestatakse operatsioonisüsteemi beetaversiooni võti, kuid te kasutate operatsioonisüsteemi väljalaskeversiooni.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna installige sobiv KMS-i võti vastavale Windowsi versioonile. Veenduge, et võti sisestatakse õigesti. Kui kopeerite ja kleebite võtme, siis veenduge, et emm-kriipse (—) ei asendataks võtmes enn-kriipsudega (-).

Tõrkekood 0xC004F051

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i või MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F051
The Software Licensing Service reported that the product key is blocked. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et tootevõti on blokeeritud.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui tootevõti on aktiveerimisserveris Microsofti poolt blokeeritud.

Vastukaal

Hankige uus MAK või uus KMS-i võti, installige uus võti süsteemi ja seejärel aktiveerige arvutid.

Tõrkekood 0xC004F064

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F064
The Software Licensing Service reported that the non-Genuine grace period expired. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et ettenähtud ebaehtsana kasutamise periood on aegunud.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui Windows Genuine Advantage tuvastab, et süsteem pole ehtne.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna järgige mitteehtsast koopiast tingitud RFM-ist taastumise juhiseid juhendis Volume Activation 2.0 sammsammulised juhised. Selle juhise hankimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

Tõrkekood 0xC004F065

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i või MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F065
The Software Licensing Service reported that the application is running within the valid non-genuine grace period. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et ebaehtsana kasutamise lubatud periood rakenduse jaoks kehtib.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui Windows Genuine Advantage tuvastab, et süsteem pole ehtne. Süsteem jätkab töötamist ebaehtsana kasutamise ajapikenduse perioodi jooksul.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna hankige ja installige ehtne tootevõti ning seejärel aktiveerige süsteem ajapikenduse perioodi jooksul. Ajapikenduse perioodi lõpus läheb süsteem mitteehtsast koopiast tingitud vähendatud funktsionaalsusega režiimi.

Tõrkekood 0xC004F066

Tunnus

Kui püüate kasutada MAK-i või KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F066
The Software Licensing Service reported that the product SKU is not found. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et ei leia toote SKU-d.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui hulgilitsentsi kandjat kasutatakse koos mittehulgilitsentsi võtmega.

Vastukaal

Viige tootevõti vastavusse operatsioonisüsteemi versiooniga. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tooteaktiveerimise kõnekeskusega.

Tõrkekood 0xC004F068

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i hosti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F068
The Software Licensing Service determined that it is running in a virtual machine. The Key Management Service (KMS) is not supported in this mode. (Tarkvara litsentsimisteenus tuvastas, et töötab virtuaalarvutis. Võtmehaldusteenus (KMS) pole selles režiimis toetatud.)

Põhjus

Selle operatsioonisüsteemi KMS-i ei toetata virtuaalarvutis (VM).

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna installige operatsioonisüsteem väljaspoole virtuaalarvuti keskkonda.

Tõrkekood 0xC004F069 või 0xC004F06C

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0xC004F069
The Software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The Key Management Service (KMS) determined that the request timestamp is invalid. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et arvutit ei saa aktiveerida. Võtmehaldusteenus (KMS) tuvastas, et taotluse ajatempel on sobimatu.)
või
0xC004F06C
The Software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The Key Management Service (KMS) determined that the request timestamp is invalid. (Tarkvara litsentsimisteenus teatas, et arvutit ei saa aktiveerida. Võtmehaldusteenus (KMS) tuvastas, et taotluse ajatempel on sobimatu.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui klientarvuti süsteemiaeg erineb KMS-i hosti süsteemiajast.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna muutke klientarvuti kellaaega, et see vastaks KMS-i hosti kellaajale. Me soovitame kasutada kellaaja sünkroonimiseks arvutite vahel kellaaja allikana Network Time Protocoli (NTP) või Active Directory kataloogiteenust. Kellaaeg koordineeritakse KMS-i hosti ja klientarvuti vahel koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi. Klientarvutis seadistatud ajavöönd sünkroonimist ei mõjuta.

Tõrkekood 0x80070005

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i hosti, KMS-i klienti või MAK-i ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0x80070005
Access denied the requested action requires elevated privileges. (Juurdepääs keelatud, nõutava toimingu sooritamine nõuab suuremaid õigusi.)

Põhjus

See probleem ilmneb juhul, kui kasutajapääsu kontroll (UAC) ei lase aktiveerimisprotsesse käivitada mitteülemaõigustes käsuviibalt.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start, klõpsake valikul All Programs (Kõik programmid), klõpsake valikul Accessories (Tarvikud), paremklõpsake valikul Command Prompt (Käsuviip) ja seejärel klõpsake käsul Run as (Käivita).
  2. Klõpsake üksusel The following user (Järgmine kasutaja) ja seejärel valige loendist User name (Kasutajanimi) üksus Administrator (Administraator).
  3. Klõpsake OK.
  4. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja vajutage sisestusklahvi (ENTER):
    slmgr.vbs

Tõrkekood 0x8007232A

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i hosti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0x8007232A
DNS server failure. (DNS-i serveri tõrge.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui süsteemis on kas võrguprobleem või Domain Name Systemi (DNS) probleem.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna sooritage võrguprobleemide ja DNS-i probleemide tõrkeotsing.

Tõrkekood 0x8007232B

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0x8007232B
DNS name does not exist. (DNS-i nime pole olemas.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i klient ei leia DNS-ist KMS-i SRV ressursikirjeid.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna sooritage järgmises Microsofti teabebaasi artiklis kirjeldatud toimingud.
929826 Kui püüate aktiveerida operatsioonisüsteemi Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 või Windows Server 2008, kuvatakse tõrketeade „Code 0x8007232b” (Kood 0x8007232b)

Tõrkekood 0x800706BA

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0x800706BA
The RPC server is unavailable. (RPC-server pole saadaval.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda seetõttu, et tulemüüri sätted pole KMS-i hostis konfigureeritud või on DNS-i SRV kirjed aegunud. See probleem võib ilmneda ka juhul, kui installimisel ei sisestatud tootevõtit ja te püüate seejärel süsteemi aktiveerida.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna veenduge, et KMS-i pordil on juurdepääs läbi tulemüüri KMS-i hostis. Või veenduge, et SRV kirjed osutavad õigele KMS-i hostile. Samuti sooritage võrguühenduste tõrkeotsing.

Tõrkekood 0x8007251D

Tunnus

Kui püüate kasutada KMS-i klienti ühe või mitme arvuti aktiveerimiseks, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0x8007251D
No records found for DNS query. (Ei leia DNS-i päringu jaoks kirjet.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i klient ei leia DNS-ist KMS-i SRV ressursikirjeid.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna sooritage võrguühenduste ja DNS-i probleemide tõrkeotsing.

Põhjus: vastukaal: selle probleemi vastukaaluna järgige KB artiklis 929826 toodud juhiseid.

Tõrkekood 0x80092328

Tunnus

Kui püüate aktiveerida KMS-i klienti, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
0x80092328 DNS name does not exist. (DNS-i nime pole olemas.)

Põhjus

See probleem võib ilmneda juhul, kui KMS-i klient ei leia DNS-ist KMS-i SRV ressursikirjeid.

Vastukaal

Selle probleemi vastukaaluna sooritage järgmises Microsofti teabebaasi artiklis kirjeldatud toimingud.
929826 Kui püüate aktiveerida operatsioonisüsteemi Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 või Windows Server 2008, kuvatakse tõrketeade „Code 0x8007232b” (Kood 0x8007232b)
VIITED
Lisateabe saamiseks hulgiaktiveerimise kohta külastage järgmisi Microsofti veebisaite:
winvista
Atribuudid

Artikli ID: 938450 – viimati läbi vaadatud: 09/11/2011 05:54:00 – redaktsioon: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Tagasiside