Tarkvarakomplekti Microsoft Office 2007 hoolduspaketi 2 (SP2) ja Microsoft Office 2007 keelepaketi SP2 kirjeldus

SISSEJUHATUS
Tarkvarakomplekti Microsoft Office 2007 hoolduspakett 2 (SP2) annab kliendile Office 2007 uusimad värskendused. See hoolduspakett hõlmab kahte paranduste põhikategooriat.
 • Konkreetselt selle hoolduspaketi jaoks loodud varem väljalaskmata parandused.
  • Lisaks üldistele tooteparandustele hõlmavad need parandused stabiilsus-, jõudlus- ja turbetäiustusi.
 • Kõik pärast 2009. aasta veebruari välja lastud avalikud värskendused, turbevärskendused, koondvärskendused ja kiirparandused.
Et Office'i hoolduspaketid on kumulatiivsed, pole enne hoolduspaketi 2 installimist vaja installida hoolduspaketti 1. Hoolduspakett 2 hõlmab kõiki hoolduspaketti 1 kuulunud parandusi.
LISATEAVE

Hoolduspakettide hankimine ja installimine

See hoolduspakett on saadaval Microsofti allalaadimiskeskuses. Hoolduspaketi allalaadimiseks minge järgmisele Microsofti veebisaidile: Kui soovite kõigi väljalastud SP2 pakettide täisnimekirja, siis lugege järgmist Microsofti teabebaasi artiklit:
968170 Kõigi Office 2007 hoolduspaketti 2 ja Windows SharePoint Services 3.0 hoolduspaketti 2 kuuluvate pakettide nimekiri

Hoolduspaketiga 2 (SP2) tehtavate täiustuste ülevaade

Mõnede hoolduspaketiga 2 tehtavate suuremate täiustuste kirjeldus.

Microsoft Office Access

 • Võimaldab aruannete eksporti rakendusse Microsoft Office Excel.
 • Toetab postitussiltide viisardis aadressi memovälju.
 • Lahendab probleemid, mis ilmnevad andmeimpordi viisardites, aruannete printimisel ja eelvaadetes, makrodes, Exceliga integreerimisel ja kuupäevafiltrites.
 • Sisaldab Accessi arenduslaienduste värskendusi.

Microsoft Office Excel

 • Täiustab Excel 2007 diagrammimehhanismi. See hõlmab paremat kokkusobivust tarkvarapaketiga Office 2003, suuremat stabiilsust ja jõudlust.
 • Lisab rakendustesse Word ja PowerPoint diagrammi objektimudeli.
 • Muudab paremaks Exceli pinddiagrammidele lisatavad kujundid. See hõlmab paremat kokkusobivust tarkvarapaketiga Office 2003 ja suuremat jõudlust.
 • Parandab Exceli graafilise sisu printimise meetodit, eriti PCL-printeritele printimisel.
 • Lisab Exceli eurovääringu tööriistade lisandmoodulile Malta liiri ja Küprose naela konverteerimiskursi.

Microsoft Office Groove

 • Täiustab Groove 2007 vormitööriistu. Eriti suurt kasu saavad teatud asukohtade rahvusvahelised kasutajad tühikute õigest tõlgendamisest valuutaväärtuse numbrikohtade rühmitamisel.
 • Kehtestab failide ühiskasutuse tööruumide arvule piirangu 64, et kõiki tööruume oleks kindlasti võimalik sünkroonida. See piirang kehtib ainult failide ühiskasutuse uute tööruumide lisamisele. Kui teil on juba üle 64 failide ühiskasutuse tööruumi, saate neid edasi kasutada.
 • Optimeerib sünkroonimise töökindlust.

Microsoft Office InfoPath

 • Parandab InfoPath 2007 üldist turvet ja stabiilsust.
 • Tagab InfoPathi vormide ja teiste Microsofti toodete, näiteks rakenduste Groove ja Outlook parema ühilduvuse.

Microsoft Office OneNote

 • Parandab SharePointi sünkroonimisfunktsiooni. See aitab vähendada SharePointi serverite koormust, mis omakorda aitab vähendada sünkroonimistõrgete arvu.
 • Kui OneNote'i olekuala ikoon varem puudus, siis nüüd kuvatakse ikoon teavitusalas. Lisaks saab selle ikooni nüüd kõrvaldada üksnes OneNote'i dialoogiboksi Suvandid kaudu.
 • Lisab jaapani keele optilise märgituvastuse (OCR-i) toe.

Microsoft Office Outlook

 • Jõudlusparandused järgmistes tundlikkuse üldvaldkondades.
  • Käivitamine
   Eemaldab esmasest käivitusprotsessist kauakestvad toimingud.
  • Sulgemine
   Sunnib Outlooki väljuma prognoositaval viisil vaatamata pooleliolevale tegevusele.
  • Kaustavaade ja -vahetus
   Parandab vaate renderdamist ja kaustavahetust.
 • Kalendri täiustused
  Parandab alusandmestruktuure ja kalendrivärskenduste üldist töökindlust.
 • Andmefailide kontroll
  Vähendab oluliselt olukordade arvu, mille puhul Outlooki käivitamisel kuvatakse järgmine tõrketeade:
  The data file 'file name' was not closed properly. This file is being checked for problems. (Andmefaili failinimi ei suletud nõuetekohaselt. Toimub failiprobleemide kontrollimine.)
 • Otsingu töökindlus
  Suurendab otsingu töökindlust, kui kasutate hoolduspaketti 2Windowsi töölauaotsingu 4 puhul.
 • RSS-i (Really Simple Syndicationi) täiustused
  Nüüd esineb vähem topeltüksuseid.
 • Objektimudeli täiustused
  Sisaldab nüüd palju klientide soovil tehtud parandusi.
Kui soovite lisateavet nende täiustuste kohta ja muude Outlooki paranduste üksikasju, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
968774 Outlook 2007 täiustused tarkvarakomplekti Microsoft Office 2007 hoolduspaketis 2

Microsoft Office PowerPoint

 • Parandab kujundi redigeerimise juhtimist suurendatud kuva korral.
 • Võimaldab failide kiiremat kordussalvestust.
 • Parandab pildikvaliteeti pärast failide salvestamist .jpeg, .png ja .gif vormingus.
 • Tagab parema tekstiesituse, kui esitus on salvestatud mõne varasema PowerPointi versiooni vormingus.
 • Lahendab mitu printeriprobleemi.
 • Tagab operatsioonisüsteemis Windows Vista parema ühilduvuse Exploreri eelvaatega.
 • Tagab täielikuma integratsiooni Microsoft Office Exceli diagrammi objektimudeliga.

Microsoft Office Publisher

 • Parandab kahepoolsete postkaartide ja väikeste brošüüride printimist.
 • Lahendab prindi eelvaate probleemid Internet Explorer 8 rühmitatud objektide HTML-paigutuse puhul, meilis, sisuteegis ja kujundusekontrollis.

Microsoft Office Word

 • Parandab PDF- ja XPS-väljundi täpsust.
 • Suurendab Outlooki jõudlust.
 • Tagab täielikuma integratsiooni Office Exceli diagrammi objektimudeliga.

Mitut toodet mõjutavad muudatused

Failivormingud
 • Vormingu OpenDocument (ODF) tugi
  Hoolduspakett 2 võimaldab rakendustes Word, Excel ja PowerPoint ODF-vormingu versiooni 1.1 kasutavate dokumentide avamist, redigeerimist ja salvestamist. Nende Office'i programmide kasutajad saavad nüüd avada, redigeerida ja salvestada OpenDocument-vormingus teksti- (*.odt), arvutustabeli- (*.ods) ja esitlusfaile (*.odp).
 • Laiendatavad failivormingud
  Laiendatavad failivormingud: rakendustes Word, Excel ja PowerPoint on nüüd olemas muunduriliides, mis võimaldab lisada neile Office'i programmidele teiste tootjate kohandatud failivorminguid. Arendajal on võimalik luua muundur konkreetse laiendiga failide jaoks. Kui see muundur installitakse kasutaja arvutisse, käitub kohandatud failivorming samamoodi kui sisseehitatud failivorming. Konkreetselt saavad kasutajad avada selles vormingus faile ja salvestada neid avamis- või salvestusliidese abil. Kohandatud failivormingu saab isegi määrata oma vaikefailivorminguks. Lisateabe saamiseks vaadake järgmist MSDN-i veebisaiti:
 • Sisseehitatud PDF- või XPS-failina salvestamise tugi
  PDF-i ja XPS-i tugi on rakenduste Word, Excel ja PowerPoint hoolduspaketti 2 sisse ehitatud. Kasutaja ei pea enam lisandmoodulit eraldi alla laadima.
Office'i graafika
 • Suurendab rakenduse jõudlust, kui kasutusel on palju graafilisi objekte, eriti rakenduses Excel 2007.
 • Lahendab mitu objektimudeliga seotud probleemi. Need parandused võimaldavad saavutada parema kokkusobivuse tarkvarakomplektiga Office 2003, kui objektimudel toimib koos graafiliste objektidega.
 • Suurendab paljudes olukordades graafiliste objektide printimise täpsust.
 • Koostalitlusvõime optimeerimiseks salvestatakse koos failiga iga dokumendis sisalduva SmartArti graafikaobjekti uus XML-i põhine esitus. See uus funktsioon kasutab SmartArti graafikaobjekti visuaalsete atribuutide kirjeldamiseks standardset DrawingML-i märgistust.
 • Parandab punktide redigeerimise funktsiooni. See teeb võimalikuks kujundite täpsema redigeerimise ja suurema koostalitlusvõime tarkvarakomplektiga Office 2003.
Office'i turve
 • Parandab teatud olukorrad, mille puhul usaldusväärses asukohas paiknevaid dokumente peeti mitteusaldusväärseks.
 • Parandab mitu krüptograafia- või krüptimisstsenaariumit.
 • Annab meetodi ajatempli aegumise eiramiseks.
 • Tagab serdi tühistamisel paremad turbehoiatused.
 • Värskendatud paroolialgoritm, mis vastab dokumendi ISO-nõuetele.
 • Annab ISO-OOXML-iga ühilduva paroolikontrollija rakenduste Excel, PowerPoint ja Word jaoks.
 • Võimaldab krüptitud makrode puhul nutikamat AVAPI-blokeeringut.
Hoolduspaketi eemaldamine
 • Microsoft Office 2007 hoolduspakett 2 toetab esimese hoolduspaketina klientarvuti värskenduste eemaldamist nii käsurea kui ka tarkvarakomplekti Microsoft Office 2007 hoolduspaketi desinstallimistööriista Microsoft Service Pack Uninstall Tool abil. Hoolduspaketi desinstallimistööriist on saadaval eraldi allalaaditavana.

  Kui soovite selle tööriista kohta lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
  954914 Hoolduspaketi desinstallimistööriist Microsoft Service Pack Uninstall Tool tarkvarakomplektile Microsoft Office 2007
Sisestusmeetodi redaktor (IME)
 • Parandab jaapani keele sisestusmeetodi redaktorit (IME). See hõlmab suuremat muundamistäpsust ja paremat iseõppefunktsiooni.

Allalaaditav loend hoolduspaketiga lahendatavatest probleemidest

On saadaval töövihik, milles loetletakse selle hoolduspaketiga lahendatavad probleemid.

AllalaadiminePaketi 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx kohene allalaadimine.

Märkus. See töövihik on ingliskeelne. Seda ei tõlgita teistesse keeltesse.

Teadaolevad probleemid ja käitumise muutumine

Pärast selle hoolduspaketi installimist märkate võib-olla järgmisi probleeme.
 • Diagrammi teksti objektimudeli kutsed ei toimi parameetrite abil objekti Märgid juurde määratud alamstringi puhul.

 • Exceli käsk Diagrammiviisard toob pärast X-väärtuse muutmist programselt nähtavale mõne sarja valed X-väärtused. Diagrammitüübi atribuut ChartType toimib aga õigesti.

 • On võimalik, et pärast hoolduspaketi 2 rakendamist ei kuvata enam suvandit Saada programmi OneNote 2007. Selle probleemi saab lahendada Office'i parandustoiminguga.

 • Oletame, et koosoleku korraldaja saadab osalejale koosolekukutse Outlookis POP-konto kaudu. Seejärel vastab osaleja koosolekukutsele ja tipib vastusesse sõnumi. Sel juhul saab korraldaja vastuse kätte, kuid sõnumi sisu võib minna kaduma.

 • Oletame, et PowerPointis valitakse mitut keelt hõlmav tekstiosa. Sel juhul näidatakse, et valitud tekstiosa keeleks on USA inglise keel, mitte ei jäeta keelt tühjaks. See on näha nii olekuribal (PowerPointi akna allääres) kui ka dialoogiboksis Keel.

 • 968767 Kui rakenduses Excel 2007 on mõlemad teljed välja lülitatud ja telje sätted automaatsed, võivad diagrammi telje sätted olla valed
 • 948683 Rakendust Microsoft Visual Basic for Application (VBA) pole võimalik kasutada rakendusse PowerPoint 2007 lisatud diagrammi muutmiseks
 • 968769 Suure hulga failide ühiskasutuse tööruumide loomisel või liitmisel lähevad Groove 2007 hoolduspakett 1 ja Groove 2007 varasemad versioonid krahhi
 • 968285 Klientarvutis, kuhu on installitud tarkvarakomplekti Office 2007 rakenduste teatud spikrifailid, võib juhtuda, et pärast Office 2007 hoolduspaketi 2 installimist kuvatakse programmide lisamise või eemaldamise jaotises ülearune hoolduspaketi 2 kirje
 • 968773 Kui Outlook 2007 töötab vahemälurežiimis, ei näe kasutaja osa uutest meilisõnumitest
 • 968918 Pärast tarkvarakomplekti Office 2007 hoolduspaketi 2 rakendamist eemaldatakse Outlook 2007 ajavööndi dialoogiboksist nupp „Muuda kalendri ajavööndit”
 • 968776 Kui liigutada PowerPoint 2007 dokumendi slaidil ühte vaikejoonistusjuhikutest, muutub joonistusjuhik nähtamatuks
 • 968779 Kui arvutis, kuhu on installitud tarkvarakomplekti Microsoft Office 2007 hoolduspakett 2, salvestatakse dokument rakenduses Word 2007, Excel 2007 või PowerPoint 2007 krüptitud kahendfaili vormingusse, palutakse teisendada dokument Office'i Open XML-vormingusse
 • 968781 Tarkvarakomplekti Office 2007 hoolduspakett 2 lisab rakendusele Excel 2007, PowerPoint 2007 ja Word 2007 uue ISO-OOXML-iga ühilduva paroolikontrollija
 • 968173 Teadaolevad probleemid, mis võivad ilmneda, kui installida tarkvarakomplekti Microsoft Office 2007 hoolduspakett 2 ja Windows SharePoint Services 3.0 hoolduspakett 2

Tehniline teave

Kui soovite lisateavet selle hoolduspaketi kohta, sealhulgas mõjutatud failide loendit, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
970357 Tehnilised üksikasjad Office 2007 kliendi hoolduspakettide kohta
Atribuudid

Artikli ID: 953195 – viimati läbi vaadatud: 10/09/2011 20:57:00 – redaktsioon: 6.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

 • kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195
Tagasiside