Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist
tml>/c.microsoft.com/ms.js'" + "'><\/script>");