Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Serveri ISA Server 2006 NAT läbinud DNS-päringud ei kasuta juhuslikke lähteporte

SÜMPTOMID
Kasutate serverit Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 vorguaadresside transleerimise (NAT) lüüsina ning siseklient saadab üle serveri ISA Server 2006 domeeninime päringuid (DNS-päringuid). Kui te aga installite kliendil turvauuenduse 953230 (MS08-037), ei kasuta läbi serveri ISA Server 2006 NAT kulgevad DNS-päringud juhuslikke lähteporte.
PÕHJUS
See probleem tekib seoses asjaoluga, et NAT-pohine tulemüür voib muuta lähteporti, mida siseklient kasutab. Lisateabe saamiseks klopsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks artiklinumbril
956190 Tulemüüri kaudu saadetavad DNS-päringud ei kasuta juhuslikke lähteporte pärast turvauuenduse 953230 (MS08-037) installimist
LAHENDUS
Selle probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.
 1. Votke kasutusele ISA Server 2006 uuendus, mis on saadaval Microsofti allalaadimiskeskuses: Märkus Pärast uuenduse installimist leiab ISA Server juhuslike UDP-portide hulga ja valib siis nende hulgast pordi uutes väljaminevates UDP-seanssides kasutamiseks.
 2. Taaskäivitage arvuti, millel ISA Server töötab.
VASTUKAAL
Probleemi vastukaaluna kasutage meetodeid, mida mainitakse teabebaasi artiklis
956190 Tulemüüri kaudu saadetavad DNS-päringud ei kasuta juhuslikke lähteporte pärast turvauuenduse 953230 (MS08-037) installimist
OLEK
Microsoft on kinnitanud, et see probleem ilmneb jaotises „Kehtib järgmiste toodete kohta” loetletud Microsofti toodete puhul.
LISATEAVE

Kuidas muuta sokli puhvri suurust

Pärast uuenduse installimist saate registrit muuta ja konfigureerida sokli puhvri suuruse, mille ISA Server moodustab käivitumisel.

Lahendage minu eest

Sokli puhvri automaatseks muutmiseks klopsake linki Lahenda see probleem. Seejärel klopsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) käsul Run (Käivita) ja järgige selle viisardi juhiseid.


Märkus. See viisard voib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus töötab siiski ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

Märkus. Kui te ei kasuta praegu arvutit, milles probleem tekkis, voite salvestada automaatse lahenduse USB-mäluseadmele voi CD-le ja selle seejärel probleemiga arvutis käivitada.


Las ma lahendan ise

NB! See jaotis, meetod voi toiming sisaldab etappe, mille käigus opetatakse teid registrit muutma. Registri vale muutmine voib aga pohjustada tosiseid probleeme. Seetottu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klopsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks artiklinumbril
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows
Kui soovite sokli puhvri suurust ise muuta, tehke järgmist.
 1. Klopsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klopsake siis nupul OK.
 2. Leidke järgmine registrivoti ja paremklopsake seda:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters
 3. Valige käsk New (Uus) ja klopsake siis käsku DWORD Value (Väärtus DWORD).
 4. Tippige ReservedPortThreshold.
 5. Topeltklopsake väärtust ReservedPortThreshold ja tippige seejärel boksi Value data (Väärtusandmed) number sokli puhvri suuruse määramiseks.
 6. Taaskäivitage arvuti, millel ISA Server töötab.
Märkus Elemendi ReservedPortThreshold väärtus on vahemikus 1 kuni 1250. See väärtus määratleb poole portide arvust, mis kinnistatakse käivitamisel ja on vajalik töö käigus. Kui element puudub, eeldab ISA Server vaikeväärtuseks 50. Väärtuse vähendamine alla 1250 suurendab lähtepordi kasutamise prognoositavust puhvri piires ning ei ole soovitatav.

Registrielemendi seadmiseks soovitatavale väärtusele käivitage käsuviibal järgmine käsk:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters /v ReservedPortThreshold /t REG_DWORD /d 1250 /f

Kuidas seda uuendust keelata

Kui teil tekkib pärast selle uuenduse installimist probleeme, voite uuenduse keelata.

Lahendage minu eest

Uuenduse automaatseks keelamiseks klopsake linki Lahenda see probleem. Seejärel klopsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) käsul Run (Käivita) ja järgige selle viisardi juhiseid.


Märkus. See viisard voib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus töötab siiski ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

Märkus. Kui te ei kasuta praegu arvutit, milles probleem tekkis, voite salvestada automaatse lahenduse USB-mäluseadmele voi CD-le ja selle seejärel probleemiga arvutis käivitada.


Las ma lahendan ise

Kui soovite selle uuenduse ise keelata, tehke järgmist.
 1. Salvestage järgmine skript nimega KB956570.vbs.
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-''  Selle koodi autorioigus (c) 2008 Microsoft Corporation. ''  Koik oigused on reserveeritud.''  SEE KOOD JA TEAVE ESITATAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL ILMA OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA, '  SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, '  KAUDNE GARANTII KAUBASTATAVUSE JA/VOI KINDLAKS '  OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.''  MICROSOFT JA/VOI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL'  MIS TAHES SPETSIAALSE, KAUDSE EGA JÄRJEKINDLA KAHJU EEST VOI KAHJU EEST, '  MIS TULENEB KASUTUSVOIMALUSE, ANDMETE VOI KASUMI KAOTSIMINEKUST '  SEOSES LEPINGU TOIME, HOOLETUSE VOI MUU KOMPLEKSSE '  TOIMINGUGA, MIS ON POHJUSTATUD KÄESOLEVA KOODI '  JA TEABE KASUTAMISEST VOI JOUDLUSEST VOI ON SELLEGA SEOTUD.''-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "BindRandomizationCount"Const SE_VPS_VALUE = 0Sub SetValue()  ' Loo juurobjekt.  Dim root ' FPCLib.FPC juurobjekt  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Deklareeri muud vajatavad objektid.  Dim array    ' FPCArray objekt  Dim VendorSets ' FPCVendorParametersSets kollektsioon  Dim VendorSet  ' FPCVendorParametersSet objekt  ' Too viited massiivi objektile  ' ja vorgureeglite kollektsioonile.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  Kui Err.Number <> 0, siis    Err.Clear    ' Lisa üksus.    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    Kui Err.Number <> 0, siis      CheckError    Else      VendorSets.Save vale, oige      CheckError      Kui Err.Number = 0, siis        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  Kui Err.Number <> 0, siis    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue
 2. Klopsake nuppu Start, käsku Run (Käivita), tippige käsk cmd ning seejärel klopsake OK.
 3. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja seejärel vajutage klahvi ENTER:
  cscript KB956570.vbs
 4. Taaskäivitage arvuti, millel ISA Server töötab.
VIITED
Lisateavet selle probleemi kohta leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt:Lisateabe saamiseks uuenduse MS08-037 kohta klopsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
953230 MS08-037: Norkused DNS-süsteemis voivad lubada tüssamist
Kui vajate lisateavet tarkvarauuenduste terminoloogia kohta, klopsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
824684 Microsofti tarkvarauuenduste kirjeldamiseks kasutatava standardterminoloogia kirjeldus
Atribuudid

Artikli ID: 956570 – viimati läbi vaadatud: 10/11/2011 21:31:00 – redaktsioon: 2.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition

 • kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbfixme kbmsifixme KB956570
Tagasiside
>