Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 käitavate ja installitud Hyper-V rolliga arvutite täiendamine operatsioonisüsteemile Windows Server 2008 R2

SISSEJUHATUS
Selles artiklis kirjeldatakse olemasolevaid võimalusi täiendamiseks või migreerimiseks lubatud Hyper-V rolliga Windows Server 2008 installingult operatsioonisüsteemile Windows Server 2008 R2. Virtuaalarvuteid käitavate Windows Server 2008 tõrkesiirdeklastrite kohta vaadake selle artikli jaotist „Tõrkesiirdeklastritel töötavate virtuaalarvutite täiendamise juhised”.
LISATEAVE

1. meetod

Täiendage emasektsioon operatsioonisüsteemilt Windows Server 2008 operatsioonisüsteemile Windows Server 2008 R2.

Märkus. Täiendamise käigus teavitatakse teid ühilduvusaruandes, et enne täiendamise jätkamist tuleb serverihalduri abil eemaldada Hyper-V roll. See pole vajalik. Siiski soovitame enne täiendamise jätkamist varundada virtuaalarvutid või eksportida need Hyper-V halduri abil. Lisaks arvestage enne täiendamist järgmist.
 • Hyper-V peab olema RTM (KB 950050) või uuem. Kui see nõue pole täidetud, ei lasta täiendamist jätkata.
 • Enne täiendamist tuleb kõik virtuaalarvutid sulgeda. Windows Server 2008 ja Windows Server 2008 R2 salvestatud olekud ei ühildu omavahel. Kui emasektsiooni täiendamisel on mõni virtuaalarvuti salvestatud olekus, tuleb selle virtuaalarvuti käivitamiseks paremklõpsata virtuaalarvutil ja valida Discard saved state (Hülga salvestatud olek).
 • Et ühendusega hetktõmmise funktsioon Online Snapshot kasutab salvestatud olekuid, ei ühildu Windows Server 2008 ja Windows Server 2008 R2 ühendusega hetktõmmised omavahel täielikult. Ühendusega hetktõmmised on sisselülitatud virtuaalarvutist tehtud hetktõmmised. Ühenduseta hetktõmmised on väljalülitatud virtuaalarvutist tehtud hetktõmmised. Ühenduseta hetktõmmised ühilduvad täielikult operatsioonisüsteemiga Windows Server 2008 R2. Virtuaalarvutid käivituvad edukalt ühendusega hetktõmmise järgi, mille rakendamise ajal oli virtuaalarvuti enne täiendamist välja lülitatud. Seda näitab Hyper-V halduris hetktõmmise all olev roheline nool, mis osutab tekstile Now (Praegu).

  Kui soovite lülitada virtuaalarvuti sisse koos mõne teise hetktõmmisega, tehke järgmised toimingud.

  Märkus. Järgmiste toimingute puhul eeldatakse, et edaspidi on vaja kasutada kõiki virtuaalarvuti jaoks konfigureeritud hetktõmmiseid. Kui te hetktõmmiseid enam ei vaja, võite need Hyper-V halduri abil kustutada ja seejärel sulgeda virtuaalarvuti, et liita andmed virtuaalse emakõvakettaga. Lisateabe saamiseks vaadake järgmist Microsofti veebisaiti:
  Hyper-V virtuaalarvuti hetktõmmised: KKK
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560637.aspx
  1. Paremklõpsake Hyper-V halduris hetktõmmisel, mida soovite rakendada, ja seejärel klõpsake valikul Take Snapshot and Apply (Tee hetktõmmis ja rakenda). See toiming teeb parajasti rakendatud hetktõmmisest uue hetktõmmise. Uus hetktõmmis ühildub nüüd operatsioonisüsteemiga Windows Server 2008 R2. Soovitame hetktõmmis selle asjaolu kajastamiseks ümber nimetada. Kui valite selle variandi, salvestatakse kõik pärast viimast käivitamist virtuaalarvuti olekus tehtud muudatused.
  2. Pärast uue R2 hetktõmmise tegemist rakendatakse esimese sammu käigus valitud hetktõmmis ja virtuaalarvuti lülitub salvestatud olekusse. Paremklõpsake virtuaalarvutil ja seejärel klõpsake valikul Delete saved state (Kustuta salvestatud olek).
  3. Lülitage virtuaalarvuti sisse.
  4. Tehke uus hetktõmmis, et jäädvustada virtuaalarvuti hetkeolek ja saada operatsioonisüsteemiga Windows Server 2008 R2 ühilduv hetktõmmis.
  5. Korrake neid toiminguid iga operatsioonisüsteemist Windows Server 2008 pärineva hetktõmmise puhul. Kui olete teinud need toimingud kõigi vajalike hetktõmmiste puhul, kustutage kõik operatsioonisüsteemis Windows Server 2008 loodud hetktõmmised ja seejärel sulgege virtuaalarvuti, et liitmisprotsess saaks alata.
 • Pärast täiendamist värskendage integreerimisteenuseid. Selleks avage aken Virtual Machine Connection (Virtuaalarvuti ühendus) ja seejärel klõpsake menüü Action (Tegevus) valikul Insert Integration Services Setup Disk (Sisestage integreerimisteenuste installiketas).

  Märkus. Operatsioonisüsteemil Windows Server 2008 R2 töötavas arvutis on Windows Vista ja Windows Server 2008 integreerimisteenused toodud jaotises Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) pealkirjaga „KB955484”.

2. meetod

Eksportige virtuaalarvuti operatsioonisüsteemil Windows Server 2008 töötavast arvutist, kus on lubatud Hyper-V, ja importige see serverisse, kuhu on installitud Windows Server 2008 R2 ja kus on lubatud Hyper-V.

Märkus. Enne eksportimist tuleb virtuaalarvuti sulgeda. Kui virtuaalarvuti eksporditi koos salvestatud olekuga, pole virtuaalarvuti taastamine operatsioonisüsteemis Windows Server 2008 R2 võimalik. Virtuaalarvuti käivitamiseks pärast selle importimist operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 tuleb esmalt hüljata salvestatud olek. Alles seejärel saab virtuaalarvuti sisse lülitada. Kui leidub virtuaalarvuti hetktõmmiseid, tuleb need hetktõmmised enne eksportimist liita. Teiseks võimaluseks on kasutada esimese meetodi toiminguid, et hetktõmmised taastada ja uuesti luua.

Pärast virtuaalarvuti importimist värskendage integreerimisteenuseid. Selleks avage aken Virtual Machine Connection (Virtuaalarvuti ühendus) ja seejärel klõpsake menüü Action (Tegevus) valikul Insert Integration Services Setup Disk (Sisestage integreerimisteenuste installiketas).

Märkus. Operatsioonisüsteemil Windows Server 2008 R2 töötavas arvutis on Windows Vista ja Windows Server 2008 integreerimisteenused toodud jaotises Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) pealkirjaga „KB955484”.

3. meetod

Varundage operatsioonisüsteemil Windows Server 2008 töötav arvuti Hyper-V VSS-kirjutit kasutava varundustarkvara abil ja taastage see operatsioonisüsteemis Windows Server 2008 R2.

Pärast virtuaalarvuti taastamist värskendage integreerimisteenuseid. Selleks avage aken Virtual Machine Connection (Virtuaalarvuti ühendus) ja seejärel klõpsake menüü Action (Tegevus) valikul Insert Integration Services Setup Disk (Sisestage integreerimisteenuste installiketas).

Märkus. Operatsioonisüsteemil Windows Server 2008 R2 töötavas arvutis on Windows Vista ja Windows Server 2008 integreerimisteenused toodud jaotises Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) pealkirjaga „KB955484”.

Tõrkesiirdeklastritel töötavate virtuaalarvutite täiendamise juhised

Kui teil on ülikäideldavaid virtuaalarvuteid, mis on konfigureeritud klasterdatud ressurssidena Windows Server 2008 klastris, peate tegema need toimingud, et täiendada oma virtuaalarvutid ja klastrid operatsioonisüsteemile Windows Server 2008 R2.

Märkus. Kui käitate emasektsioonis muid klasterdatud teenuseid või rakendusi, siis vaadake järgmist Microsofti veebisaiti, et saada teavet selle kohta, kuidas need ressursid operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 üle viia: Me ei soovita käitada Hyper-V serverite emasektsioonis mingeid lisateenuseid ega -rakendusi.
 1. Sooritage tõrkesiirdeklastri halduri lisandmooduli (CluAdmin.msc) abil kiirmigreerimine, et teisaldada kõik virtuaalarvutid sõlmede alamrühma. Eemaldage teine sõlmede alamrühm, kus ei majutata ühtegi virtuaalarvutit. Selleks paremklõpsake tõrkesiirdeklastri halduris neil sõlmedel, klõpsake esmalt valikul Move Actions (Teisaldustoimingud) ja seejärel valikul Evict (Eemalda). Alamrühma suurus peab olema selline, et alamrühmas majutatavad virtuaalarvutid saaks salvestada allesjäävatesse sõlmedesse, mis käitavad endiselt operatsioonisüsteemi Windows Server 2008. Näiteks neljast sõlmest koosneva klastri puhul eemaldage kaks sõlme, et allesjäävad sõlmed suudaksid mahutada virtuaalarvuteid, mida majutati esimeses sõlmerühmas. Veenduge, et eemaldatud sõlmed on algse klastri ühismälust välja maskitud.
 2. Tehke sõlmede eemaldatud alamrühmas Windows Server 2008 R2 puhas install ning lubage seejärel Hyper-V roll ja tõrkesiirdeklastrite funktsioon.

  NB! Tõrkesiirdeklastri puhul täiendamist ei toetata, seetõttu on vajalik puhas install.
 3. Looge eemaldatud sõlmedest uus klaster ja käitage seejärel kõiki konfiguratsioonivalideerimisviisardi teste. Kui see on asjakohane, lubage Windows Server 2008 R2 klastris klastri ühisdraivid (CSV) ja looge mõned CSV-kettad.
 4. Valmistage esialgse klastri virtuaalarvutid täiendamiseks ette. Tehke virtuaalarvuti olekust sõltuvalt järgmised toimingud.
  • Kui virtuaalarvuti on olekus Running (Töötab), sulgege virtuaalarvuti Hyper-V halduri abil.
  • Kui virtuaalarvuti on olekus Saved (Salvestatud), kasutage Hyper-V haldurit salvestatud olekust käivitamiseks ja seejärel sulgege virtuaalarvuti. Hosti täiendamisel operatsioonisüsteemile Windows Server 2008 R2 ei toetata salvestatud olekuid.
  • Kui virtuaalarvutist on tehtud teile vajalik ühendusega hetktõmmis, rakendage vastav hetktõmmis ja seejärel sulgege virtuaalarvutid.
 5. Valmistage virtuaalarvuti täiendamiseks ette ühega järgmistest toimingutest.

  NB! Kui teisaldate virtuaalarvutid CSV-kettale, järgige selle artikli allpool toodud jaotises „Virtuaalarvuti üleviimine mitte-CSV-kettalt CSV-kettale” esitatud spetsiifilisi juhiseid.
  1. Eksportige virtuaalarvutid. Kui kavatsete kasutada Windows Server 2008 R2 klastri jaoks sama süsteemivõrgu salvestit, võib eksportida ainult konfiguratsiooni. Eksportige virtuaalarvuti Windows Server 2008 Hyper-V halduri kaudu. Selleks valige menüüst Action (Tegevus) käsk Export (Ekspordi). Kindlasti tuleb märkida ruut Export only the virtual machine configuration (Ekspordi ainult virtuaalarvuti konfiguratsioon).
  2. Varundage virtuaalarvutid oma valitud varundusrakenduse abil.
 6. Avage esialgse klastri jaoks tõrkesiirdeklastri haldur ja seejärel viige virtuaalarvuti konfiguratsiooni ressursid olekusse Offline (Ühenduseta).
 7. Kui kavatsete kasutada uue klastri jaoks sama salvestit, maskige see esialgsest klastrist välja ja tehke kättesaadavaks uues (Windows Server 2008 R2) klastris.
 8. Virtuaalarvutite teisaldamiseks uude Windows Server 2008 R2 klastrisse tehke üks järgmistest toimingutest olenevalt sellest, mida tegite viienda sammu käigus.

  NB! Kui teisaldate virtuaalarvutid CSV-kettale, järgige selle artikli allpool toodud jaotises „Virtuaalarvuti üleviimine mitte-CSV-kettalt CSV-kettale” esitatud juhiseid.
  1. Kui kasutasite sammu 5a, et virtuaalarvutid eksportida, siis importige virtuaalarvutid tagasi klastri sõlmedesse. Virtuaalarvutite importimiseks tehke jaotises „Virtuaalarvutite eksportimine ja importimine klasterdatud keskkonnas” kirjeldatud toimingud.
  2. Kui kasutasite sammu 5b, et virtuaalarvutid varundada, siis taastage virtuaalarvuti varundusrakenduse abil klasterdatud kettale.
 9. Värskendage kõigi nüüd Windows Server 2008 R2 klastris olevate virtuaalarvutite puhul integreerimisteenuseid. Selleks lülitage virtuaalarvuti sisse, avage virtuaalarvuti ühenduse aken ja seejärel klõpsake menüü Action (Tegevus) valikul Insert Integration Services Setup Disk (Sisestage integreerimisteenuste installiketas).

  Märkus. Operatsioonisüsteemis Windows Server 2008 R2 on Windows Vista ja Windows Server 2008 integreerimisteenused toodud jaotises Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) pealkirjaga „KB955484”.
 10. Kui kõik virtuaalarvutid töötavad Windows Server 2008 R2 klastris ning kõik on igati testitud ja kontrollitud ja toimib täielikult, eemaldage vana klaster tõrkesiirdeklastri halduri abil. Selleks paremklõpsake tõrkesiirdeklastri halduris sellel klastril, klõpsake esmalt valikul More Actions (Rohkem toimingud) ja seejärel valikul Destroy Cluster (Hävita klaster).
 11. Tehke vanasse klastrisse kuulunud ülejäänud sõlmedes Windows Server 2008 R2 puhas install ning lubage seejärel vajadust mööda Hyper-V roll ja tõrkesiirdeklastrite funktsioon. Liitke need sõlmed uue klastriga.

Virtuaalarvuti üleviimine mitte-CSV-kettalt CSV-kettale

 1. Eksportige virtuaalarvutid. Kasutage ühte järgmistest variantidest olenevalt sellest, kui suurt kontrolli oma virtuaalsete kõvaketaste salvestuskoha üle soovite.
  1. Kui soovite, et Hyper-V haldur teisaldaks koos virtuaalarvuti konfiguratsiooniga ka virtuaalsed kõvakettad, valige Hyper-V halduri menüüst Action (Tegevus) käsk Export (Ekspordi) ja seejärel määrake kaust, kuhu soovite virtuaalarvuti eksportida. Kui käitate Windows Server 2008 Hyper-V-d, siis veenduge, et pole valitud märkeruut Export only the virtual machine configuration (Ekspordi ainult virtuaalarvuti konfiguratsioon).
  2. Kui soovite täielikku kontrolli selle üle, kuhu virtuaalsed kõvakettad üleviimisel paigutatakse, siis eksportige virtuaalarvuti CSV-kausta. Selleks valige Hyper-V halduri menüüst Action (Tegevus) käsk Export (Ekspordi). Valige Export only the virtual machine configuration (Ekspordi ainult virtuaalarvuti konfiguratsioon).
 2. Kustutage virtuaalarvuti virtuaalarvutite halduri kaudu.
 3. Salvesti lisamiseks klastri saadaolevate salvestite rühma valige vasakpoolsel navigeerimispaanil sõlm Storage (Salvesti) ja seejärel klõpsake käsul Add Storage (Lisa salvesti). Kui soovite teha ketta klastri ühisdraiviks, siis lubage tõrkesiirdeklastri leheküljelt Overview (Ülevaade) klastri ühisdraivide funktsioon, valige vasakpoolsel navigeerimispaanil sõlm Cluster Shared Volumes (Klastri ühisdraivid), valige käsk Add Storage (Lisa salvesti) ja seejärel määrake ketas. See ketas lisatakse klastri ühisdraivide rühma ja selle rühma jaoks luuakse kaust, näiteks C:\ClusterStorage\Volume4.
 4. Kui kasutasite virtuaalarvuti eksportimiseks sammu 1b toiminguid, siis tehke jaotises „Virtuaalarvutite eksportimine ja importimine klasterdatud keskkonnas” kirjeldatud toimingud. Vastasel korral importige virtuaalarvuti Hyper-V halduri impordiliidese kaudu.
 5. Muutke virtuaalarvuti tõrkesiirdeklastri halduri kaudu ülikäideldavaks.

Virtuaalarvutite eksportimine ja importimine klasterdatud keskkonnas

Virtuaalarvutite eksportimiseks tehke järgmised toimingud.
 1. Kui ekspordite ainult virtuaalarvutite konfiguratsiooni, siis käivitage skript GetAssociatedVHDLocations, et saada loend hetktõmmise .avhd ja .vhd failidest, mis on seotud virtuaalarvutiga. Selle skripti hankimiseks minge järgmisele Microsofti veebisaidile: Kasutage skripti käivitamiseks järgmist käsku:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VA_nimi.
  Näiteks käivitage skript käsuga:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Väljund on järgmine:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhdFormer Resource Path = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Kopeerige skripti väljundis pealkirja „ChildPaths” (Alamteed) all loetletud .avhd failid samasse .vhd faili kausta, mis on väljundis toodud pealkirja „ParentPath” (Ülemtee) all.
Virtuaalarvutite importimiseks tehke järgmised toimingud.
 1. Hankige järgmiselt Microsofti veebisaidilt skript importVM:
 2. Virtuaalarvuti importimiseks edastage eksporditee, mis määratakse pärast käsu Export (Ekspordi) valimist menüüst Action (Tegevus). Määrake skripti importVM sisendparameetriks esimese sammu juures esitatud parameetri „Former Resource Path” (Endine ressursitee) väljundväärtus. Oletame näiteks, et parameetri Former Resource Path (Endine ressursitee) väljundväärtuseks on:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Kui üleminek toimub ühest mitte-CSV-keskkonnast teise, siis asendage „K” uue draivi nimega, mis on määratud nüüd uues klastris ühendatud salvestile. Kui enne oli draiv ühendatud nime „K” all ja nüüd on ühendatud nime „Z” all, siis ressursitee väärtuseks saab:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Kui üleminek toimub mitte-CSV-keskkonnast CSV-keskkonda, siis tuleb „K:\” asendada väärtusega „C:\ClusterStorage\Volume4” ja ressursiteed on järgmised:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Selle näite puhul peaksite pärast skripti käitamist nägema järgmist väljundit:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.Resource Paths C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhdIn progress... 10% completed. Done
  Märkus. Varasemad ressursiteed peavad olema jutumärkide vahel. Näiteks kasutage sellist teed:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"
Atribuudid

Artikli ID: 957256 – viimati läbi vaadatud: 05/16/2011 23:28:00 – redaktsioon: 3.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbhyperv kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB957256
Tagasiside
irePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" /body>ListForLargeScreens track by $index -->
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
rosoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t="> var Ctrl = ""; document.write(" >>