Kuidas varundada operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 käitaval arvutil funktsiooni Windows Server Backup abil Hyper-V virtuaalarvutit emasektsioonist

Probleemi kirjeldus
Artikkel kirjeldab, kuidas varundada operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 käitaval arvutil funktsiooni Windows Server Backup abil Hyper-V virtuaalarvutit emasektsioonist.

Hyper-V virtuaalarvuti varundamiseks emasektsioonist operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 käitaval arvutil funktsiooni Windows Server Backup abil peate registreerima Hyper-V VSS-kirjuti funktsiooniga Windows Server Backup.

Microsoft Hyper-V VSS-kirjuti registreerimiseks funktsiooniga Windows Server Backup minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui soovite registreerda Microsoft Hyper-V VSS-kirjuti funktsiooniga Windows Server Backup ise, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.
Lahendage minu eest
Microsoft Hyper-V VSS-kirjuti automaatseks registreerimiseks funktsiooniga Windows Server Backup klopsake nuppu voi linki Fix it (Lahenda). Klopsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nuppu Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.

Märkus. See viisard voib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus töötab siiski ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

Märkus. Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage Fix it'i lahendus USB-mäluseadmele voi CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Järgmisena minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.

Las ma lahendan ise
NB! See jaotis, meetod voi toiming sisaldab etappe, mille käigus opetatakse teid registrit muutma. Registri vale muutmine voib aga pohjustada tosiseid probleeme. Seetottu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klopsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks artiklinumbril
322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows


Hyper-V VSS-kirjuti registreerimiseks funktsiooniga Windows Server Backup tehke järgmist.
 1. Klopsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klopsake siis nupul OK.
 2. Leidke järgmine registrivoti:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. Paremklopsake väärtust CurrentVersion, valige käsk New (Uus) ja klopsake seejärel käsku Key (Voti).
 4. Tippige väärtus WindowsServerBackup ja vajutage seejärel klahvi ENTER.
 5. Paremklopsake väärtust WindowsServerBackup, valige käsk New (Uus) ja klopsake seejärel käsku Key (Voti).
 6. Tippige väärtus Application Support ja vajutage siis klahvi ENTER.
 7. Paremklopsake väärtust Application Support, valige käsk New (Uus) ja klopsake seejärel käsku Key (Voti).
 8. Tippige {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE} ja vajutage klahvi ENTER.
 9. Paremklopsake väärtust {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, valige käsk New (Uus) ja klopsake seejärel käsku String Value (Stringi väärtus).
 10. Tippige väärtus Application Identifier ja vajutage siis klahvi ENTER.
 11. Paremklopsake väärtust Application Identifier ja seejärel klopsake käsku Modify (Muuda).
 12. Tippige väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus Hyper-V ja klopsake seejärel nuppu OK.
 13. Klopsake menüü File (Fail) käsku Exit (Välju).
Kas see lahendas probleemi?
Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle artikliga lopetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, voite votta ühendust tugiteenusega.
Lisateavet Hyper-V virtuaalarvuti varundamise kohta

Virtuaalarvuti varundamine funktsiooni Windows Server Backup abil

 • Virtuaalarvuti varundamisel peate varundama koik draivid, mis majutavad virtuaalarvuti faile, sealhulgas fail InitialStore.xml (vaikimisi asukohas C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V) ja draivid, mis sisaldavad VHD-faile ning XML-konfiguratsioonifaile. Näiteks kui virtuaalarvuti konfiguratsioonifailid on draivil D: ja virtuaalarvuti kovakettafailid (VHD) on salvestatud draivile E:, fail InitialStore.xml aga asub draivil C:, peate varundama draivid C:, D: ja E:.
 • Virtuaalarvuti, millele pole installitud integreerimisteenuseid, viiakse salvestatud olekusse VSS-tommise loomise ajal.
 • Virtuaalarvuti, mis käitab monda VSS-teenust mittetoetavat operatsioonisüsteemi, nagu näiteks Microsoft Windows 2000 voi Windows XP, viiakse VSS-tommise loomise ajal salvestatud olekusse.
 • Dünaamilisi kettaid omav virtuaalarvuti tuleb varundada vallasrežiimis.
Märkus. Windows Server Backup ei toeta Hyper-V virtuaalarvuti varundamist klastri ühisdraividel (CSV-draividel).

Virtuaalarvuti taastamine funktsiooni Windows Server Backup abil

Virtuaalarvuti taastamiseks tehke järgmist.
 1. Käivitage jaotises Haldusriistad Windows Server Backup.
 2. Klopsake menüü Actions (Toimingud) käsku Recover (Taasta).
 3. Valige server, mille andmeid te soovite taastada, ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 4. Valige kuupäev ja kellaaaeg, mille pohjal te soovite andmed taastada, ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 5. Valige taastetüüp Applications (Rakendused) ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 6. Valige suvand Hyper-V ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 7. Valige taaste asukoht ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 8. Klopsake taasteprotsessi käivitamiseks käsku Recover (Taasta).
Märkus Taastatakse koik virtuaalarvuti faile majutavad draivid. Üksikut virtuaalarvutit ei saa funktsiooni Windows Server Backup abil taastada.

Kahte voi enamat tommist sisaldavat virtuaalarvutit ei taastata. Selle probleemi vastukaaluna toimige järgmiselt.
 1. Käivitage jaotises Haldusriistad Hyper-V Manager.
 2. Kustutage taastamata virtuaalarvuti.
 3. Käivitage jaotises Haldusriistad Windows Server Backup.
 4. Klopsake menüü Actions (Toimingud) käsku Recover (Taasta).
 5. Valige server, mille andmeid te soovite taastada, ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 6. Valige kuupäev ja kellaaaeg, mille pohjal te soovite andmed taastada, ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 7. Valige taastetüüp Files and folders (Failid ja kaustad) ning klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 8. Valige kataloog, kus on salvestatud tommised, ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).

  Märkus Vaikimisi asuvad tommised järgmises kataloogis:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. Valige asukoht, kuhu tommised salvestada, ja klopsake seejärel käsku Next (Edasi).
 10. Klopsake taasteprotsessi käivitamiseks käsku Recover (Taasta).
 11. Pärast taastamise lopuleviimist jätkake järgmise taastega. Virtuaalarvuti korralikuks taastamiseks kasutage siiski taastetüüpi Applications (Rakendused) ja valige suvand Hyper-V.
Hyper-V lahenda fix it
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 958662 – Viimeisin tarkistus: 09/11/2011 13:57:00 – Versio: 3.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbhyperv kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbbackup kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB958662
Palaute