Windows 7 hoolduspaketi 1 või Windows Vista hoolduspaketi installimise järel võib arvuti hanguda või taaskäivituda musta ekraaniga, millel kuvatakse tõrketeade „0xc0000034”

SÜMPTOMID
Kujutage ette järgmist stsenaariumi. Installite arvutisse Windows 7 hoolduspaketi 1 (SP1) või Windows Vista hoolduspaketi. Pärast hoolduspaketi installimist võib arvuti hanguda või taaskäivituda. Kui arvuti taaskäivitub, kuvatakse mustal ekraanil tõrketeade, mis meenutab järgmist:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Märkus. Arvuti taaskäivitamisel kuvatakse sama tõrketeade.
LAHENDUS
Probleemi lahendamiseks kasutage vastavalt oma Windowsi hetkeversioonile järgmisi meetodeid.

Probleemi lahendamise juhised Windows 7 kasutajatele

Selle probleemi lahendamiseks järgige 1. meetodis toodud juhiseid. Kui 1. meetod probleemi ei lahenda või kui te ei soovi 1. meetodi juhiseid proovida, soovitame kasutada 2. meetodit.

1. meetod. Kustutage POQ kirjed failist Pending.xml

See meetod püüab probleemi lahendada .vbs skripti loomise ja käivitamisega. Pärast .vbs skripti edukat loomist ja käivitamist peaks Windows 7 hoolduspaketi 1 installimine õnnestuma.

Märkused

 • .vbs skript on rakendatav vaid 0xc0000034 tõrkekoodi korral, ärge kasutage seda skripti muude kui 0xc0000034 tõrgete korral.
 • Seda meetodit soovitame kasutada kogenud arvutikasutajatel.
 • Selle meetodi kasutamiseks soovitame kasutada ka teist arvutit ja irdkandjat, näiteks USB-mäluseadet.
Enne alustamist

Enne alustamist tehke järgmist.
 • Leidke teine arvuti, millel on juurdepääs Internetti. Teist arvutit kasutate skriptifaili (.vbs) loomiseks. Skriptifaili (.vbs) loomiseks tuleb kopeerida selles teabebaasi artiklis toodud skripti tekst.
 • Leidke irdkandja, näiteks USB-mäluseade. Loodud skriptifail (.vbs) tuleb sellele irdkandjale kopeerida. Seejärel peate viima skriptifaili (.vbs) probleemsesse arvutisse.
Märkus. Kui teil pole juurdepääsu teisele arvutile ja irdkandjat, võite luua skriptifaili (.vbs) probleemses arvutis. Selleks minge jaotisse System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid), avage käsuviip ja käivitage sealt Notepad. Seejärel tuleb luua käsitsi skriptifail (.vbs), tippides selles teabebaasi artiklis toodud skripti teksti. Seejärel salvestage skriptifail (.vbs) kohalikule kõvakettale. Nüüd saate skripti meetodi lõpuleviimiseks käivitada.

1. osa. Looge skriptifail (.vbs)

Selleks toimige järgmiselt.
 1. Leidke teine arvuti, millel on juurdepääs Internetti.
 2. Avage Notepad.
 3. Kopeerige ja kleepige Notepadi järgnev tekst.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Klõpsake menüü File (Fail) käsul Save as (Salvesta nimega).
 5. Pange failinimeks Script.vbs ja salvestage fail irdkandjale, näiteks USB-mäluseadmele.

2. osa. Käivitage skriptifail (.vbs)

Märkus. Järgnevates juhistes eeldatakse, et kopeerisite skriptifaili (.vbs) USB-mäluseadmele. Kui kasutasite muud irdkandjat, võivad juhised olla veidi erinevad.

Selleks toimige järgmiselt.

 1. Taaskäivitage oma arvuti ja hakake kohe vajutama klaviatuuri klahvi F8. Klahvi F8 tuleb vajutada enne Windowsi logo ilmumist. Kui kuvatakse Windowsi logo, peate uuesti proovima, oodates Windowsi logimisviiba kuvamist ning sulgedes ja taaskäivitades seejärel arvuti.
  Märkus. Arvutis, mis on konfigureeritud algkäivituma mitme operatsioonisüsteemiga, võite vajutada klahvi F8 algkäivitusmenüü kuvamisel.
 2. Valige alal Advanced Boot Options (Täpsemad algkäivitussuvandid) nooleklahvide abil käsk Repair your Computer (Arvuti parandamine) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Vastava viiba kuvamisel valige parandatav Windows 7 install ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 3. Valige keel ja klaviatuuri sisestusmeetod ning klõpsake nupul Next (Edasi).
 4. Valige kasutajanimi, tippige oma parool ja klõpsake OK.
 5. Jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) jätke meelde Windows 7 draivinimi, mis on loetletud üksuse Choose a recovery tool (Valige taastetööriist) all oleval real.

  Näiteks võite seal näha järgmisele sarnanevat rida.

  Operating system: Windows 7 on (C:) <VolumeName>

  Märkus. Selles näites on Windows 7 draivinimi C.
 6. Klõpsake jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) üksusel Command Prompt (Käsuviip).
 7. Sisestage loodud skriptifailiga (.vbs) irdkandja arvutisse.
 8. Käsuviibal liikuge andmekandjale ja kausta, mis sisaldab loodud skriptifaili (.vbs).

  Näiteks kui salvestasite loodud faili script.vbs USB-mäluseadme juurkausta ja USB-mäluseadme draivinimi on E, tippige käsuviibale lihtsalt järgmine käsk ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  E:

  Märkus. Kui te pole kindel, millises draivis on irdkandja, võite kasutada draivide loendi kuvamiseks funktsiooni Diskpart. Diskparti käivitamiseks toimige järgmiselt.
  1. Tippige sõna Diskpart ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  2. Tippige käsk List volume ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  3. Jätke meelde draivinimi, mis sisaldab loodud skriptifailiga (.vbs) irdkandjat. Kui kasutasite USB-mäluseadet, on draivitüüp loetletud kui „Removable” (Eemaldatav).
  4. Diskpartist väljumiseks tippige käsk Exit ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 9. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER):

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Milles <Windows _7_drive_letter> on draivinimi, millele Windows 7 operatsioonisüsteem on installitud.

  See käivitab failis Script.vbs oleva skripti. Pärast skripti lõpulejõudmist kuvatakse järgmisele sarnanev teade.

  2 POQ nodes removed. Script Completed
 10. Käsuviibast väljumiseks tippige käsk Exit ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 11. Taaskäivitage arvuti. Hoolduspaketi 1 installimine peaks nüüd õnnestuma.

2. meetod. Viige arvuti süsteemitaaste abil tagasi varasemasse olekusse


Need meetodid aitavad teil viia arvuti tagasi algkäivitatavasse olekusse ilma installitud hoolduspaketita. Pärast arvuti edukat tagasi algkäivitatavasse olekusse viimist proovige uuesti hoolduspaketti installida.

Süsteemitaaste viib arvuti tagasi probleemieelsesse varasemasse olekusse ja taaskäivitab arvuti. Süsteemi taastamiseks toimige järgmiselt.
 1. Taaskäivitage oma arvuti ja hakake kohe vajutama klaviatuuri klahvi F8. Klahvi F8 tuleb vajutada enne Windowsi logo ilmumist. Kui kuvatakse Windowsi logo, peate uuesti proovima, oodates Windowsi logimisviiba kuvamist ning sulgedes ja taaskäivitades seejärel arvuti.

  Märkus. Arvutis, mis on konfigureeritud algkäivituma mitme operatsioonisüsteemiga, võite vajutada klahvi F8 algkäivitusmenüü kuvamisel.
 2. Valige alal Advanced Boot Options (Täpsemad algkäivitussuvandid) nooleklahvide abil käsk Repair your Computer (Arvuti parandamine) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  Vastava viiba kuvamisel valige parandatav Windows 7 install ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 3. Valige keel ja klaviatuuri sisestusmeetod ning klõpsake nupul Next (Edasi).
 4. Valige kasutajanimi, tippige oma parool ja klõpsake OK.
 5. Klõpsake jaotise System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) valikul System Restore (Süsteemitaaste).
 6. Süsteemitaaste aknas klõpsake nupul Next (Edasi).
 7. Valige Windows 7 hoolduspaketi 1 taastepunkt, kui see on olemas. Kui taastepunkti ei ole, valige mõni taastepunkt, mis loodi arvatavalt enne probleemi ilmnemist, ja klõpsake nupul Next (Edasi).

  Märkus. Kui ei kuvata ühtegi taastepunkti, valige märkeruut Show more restore points (Kuva rohkem taastepunkte).
 8. Aknas Confirm your restore point (Taastepunkti kinnitamine) klõpsake nupul Finish (Valmis) ja vastava viiba kuvamisel klõpsake nupul Yes (Jah).
 9. Kui teid teavitatakse süsteemitaaste edukast lõpuleviimisest, klõpsake nupul Restart (Taaskäivita).

  Märkus. Kui kuvatakse must ekraan ja sama tõrketeade või sarnane tõrketeade, tuleb neid juhiseid korrata ja taastada arvuti varasemale kuupäevale.

Probleemi lahendamise juhised Windows Vista kasutajatele

Kasutage selle probleemi lahendamiseks järgmisi meetodeid, alustades 1. meetodist. Kui 1. meetod probleemi ei lahenda, jätkake 2. meetodiga. 3. meetodit soovitame kasutada vaid kogenud arvutikasutajatel.

Need meetodid aitavad teil viia arvuti tagasi algkäivitatavasse olekusse ilma installitud hoolduspaketita. Pärast arvuti edukat tagasi algkäivitatavasse olekusse viimist proovige uuesti hoolduspaketti installida.

Märkus. Järgmiste meetodite juures on vaja Windows Vista DVD-d. Kui teie arvutitootja teile Windows Vista DVD-d ei andnud, võite käivitada parandustööriistad. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Taaskäivitage arvuti ja vajutage käivitusprotsessi ajal klahvi F8, et avada menüü Advanced Boot Options (Täpsemad algkäivitussuvandid). Või oodake menüüd Advanced Options (Täpsemad suvandid) ja valige see suvand.
 2. Valige menüüs arvuti parandamise suvand.
 3. Valige üksus Administrator (Administraator) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 4. Jätkake 1. meetodi 4. juhisega või 2. meetodiga.

1. meetod. Viige arvuti süsteemitaaste abil tagasi varasemasse olekusse

Süsteemitaaste viib arvuti tagasi probleemieelsesse varasemasse olekusse ja taaskäivitab arvuti. Süsteemi taastamiseks toimige järgmiselt.
 1. Sisestage Windows Vista DVD DVD-seadmesse ja taaskäivitage arvuti DVD-lt.

  Märkus. Kui kuvatakse viip Press any Key to boot from the CD or DVD (Vajutage suvalist klahvi CD-lt või DVD-lt algkäivitamiseks), vajutage klaviatuuril suvalist klahvi, et taaskäivitada arvuti Windows Vista DVD-ga.
 2. Valige oma keelesäte ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 3. Valige suvand Repair your computer (Arvuti parandamine).
 4. Valige parandatav Windows Vista install ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 5. Jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) valige suvand System Restore (Süsteemitaaste) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus. Kui parandusprotsess tuvastab Windows Vista käivitamisel probleemi, käivitab see probleemi automaatseks lahendamiseks käivitustaaste. Kui see juhtub, klõpsake nupul Cancel (Loobu) ning klõpsake süsteemitaasteks ja toeks valikul View Advanced Options (Vaata täpsemaid suvandeid).
 6. Klõpsake süsteemitaaste viisardis nupul Next (Edasi).
 7. Valige taastepunkt, mille kuupäev on varasem kui tõrketeate saamise kuupäev, ja klõpsake nupul Next (Edasi).

  Märkus. Enamasti on selleks loendi viimane taastepunkt.
 8. Klõpsake nupul Next (Edasi).
 9. Klõpsake nupul Finish (Valmis). Süsteemitaaste lõpetab töö ja taaskäivitab arvuti.  
Märkus. Kui kuvatakse must ekraan ja sama tõrketeade või sarnane tõrketeade, tuleb neid juhiseid korrata ja taastada arvuti varasemale kuupäevale.

2. meetod. Kasutage arvuti käivitusprobleemide parandamiseks käivitustaastet

Windowsi käivitamiseks Windows Vista DVD-lt ja süsteemitaaste suvandite kasutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Sisestage Windows Vista DVD DVD-seadmesse ja taaskäivitage arvuti DVD-lt.

  Märkus. Kui kuvatakse viip Press any Key to boot from the CD or DVD (Vajutage suvalist klahvi CD-lt või DVD-lt algkäivitamiseks), vajutage klaviatuuril suvalist klahvi, et taaskäivitada arvuti Windows Vista DVD-ga.
 2. Valige oma keelesäte ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 3. Valige suvand Repair your computer (Arvuti parandamine).
 4. Valige parandatav Windows Vista install ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 5. Jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) valige suvand Startup Repair (Käivitustaaste) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus. Kui parandusprotsess tuvastab Windows Vista käivitamisel probleemi, käivitab see probleemide automaatseks lahendamiseks käivitustaaste. Kui see juhtub, klõpsake nupul Cancel (Loobu) ning klõpsake süsteemitaasteks ja toeks valikul View Advanced Options (Vaata täpsemaid suvandeid).
 6. Kui käivitustaaste on töö lõpetanud, klõpsake nupul Finish (Valmis).
 7. Klõpsake jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) nupul Restart (Taaskäivita).
Märkus. Kui kuvatakse must ekraan sama tõrketeatega, proovige 3. meetodit.

3. meetod. Kustutage SetupExecute väärtuse kirje poqexec (ainult kogenud arvutikasutajatele)

Märkus. 3. meetodit soovitame kasutada vaid kogenud arvutikasutajatel.

NB! See jaotis, meetod või toiming sisaldab etappe, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril: 322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows

SetupExecute (REG_MULTI_SZ) väärtuse kirje poqexec kustutamiseks tuleb väärtus tühjendada. Selleks toimige järgmiselt.
 1. Sisestage Windows Vista DVD DVD-seadmesse ja taaskäivitage arvuti DVD-lt.

  Märkus. Kui kuvatakse viip Press any Key to boot from the CD or DVD (Vajutage suvalist klahvi CD-lt või DVD-lt algkäivitamiseks), vajutage klaviatuuril suvalist klahvi, et taaskäivitada arvuti Windows Vista DVD-ga.
 2. Valige oma keelesäte ja klõpsake nupul Next (Edasi).
 3. Valige suvand Repair your computer (Arvuti parandamine).

  Märkus. Kui teilt küsitakse süsteemitaaste tegemise kohta, valige No (Ei) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 4. Jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) valige suvand Startup Repair (Käivitustaaste) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus. Kui parandusprotsess tuvastab Windows Vista käivitamisel probleemi, käivitab see probleemide automaatseks lahendamiseks käivitustaaste. Kui see juhtub, klõpsake nupul Cancel (Loobu) ning klõpsake süsteemitaasteks ja toeks valikul View Advanced Options (Vaata täpsemaid suvandeid).
 5. Jaotises System Recovery Options (Süsteemitaaste suvandid) klõpsake valikul Command Prompt (Käsuviip) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 6. Tippige käsureale järgmised käsud. Iga käsu järel vajutage sisestusklahvi (ENTER). 

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Tippige käsuviibale käsk exit ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 8. Taaskäivitage arvuti.
0xc0000034 boot reboot
Atribuudid

Artikli ID: 975484 – viimati läbi vaadatud: 09/26/2011 18:34:00 – redaktsioon: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Tagasiside