Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist
tml>/ms.js'" + "'><\/script>");