Windows 10 asukohateenused ja privaatsus

Mõned rakendused peavad korralikult toimimiseks teadma, millal te teatud asukohas olete. Näiteks kui olete palunud rakendusel endale meelde tuletada, et ostaksite toidupoes olles leiba, peab rakendus teadma, millal te poes olete. Liikumist abistavate kaartide pakkumiseks või läheduses asuvate poodide ja restoranide loendite näitamiseks küsivad paljud rakendused seadmelt teie asukohateavet. Windows 10 asukohateenus annab rakendustele ja teenustele teavet teie praeguse või varasema asukoha kohta, et teile pakutaks võimalikult asjakohast teavet.

Andmeid kogudes soovime alati veenduda, et valik oleks teie jaoks õige. Seetõttu pakume teavet siin kirjeldatud asukohateenuse ja sätete kohta. Asukoha ja teie privaatsuse kohta lisateabe saamiseks vaadake asukohajaotisi teemas Microsofti privaatsusavaldus.

Kuidas asukohasätted toimivad?

Seadme asukoha säte võimaldab teatud Windowsi funktsioone (nt ajavööndi automaatne määramine või seadme leidmine seadme õigeks toimimiseks). Kui seadme asukohateenus on lubatud, kasutab Microsofti asukohateenus teie seadme asukoha määratlemiseks globaalset asukohamääramise teenust (GPS), läheduses olevaid raadiovõrgu pääsupunkte, mobiilivõrgu maste ja teie IP-aadressi. Olenevalt teie seadme võimalustest saab seadme asukohta määrata erineva täpsusega ja mõnel juhul võidakse see määratleda täpselt.

Kui olete seadme asukoha sätte lubanud, saadab seade pärast isiku tuvastamist võimaldava teabe eemaldamist Microsoftile disidentifitseeritud asukohaandmeid (sh raadiovõrgu pääsupunktide, mobiilivõrgu masti ja täpse GPS-i asukohateabe, kui see on saadaval). Seda tüüpi anonüümseks muudetud asukohateabe koopiat kasutatakse Microsofti asukohateenuste täiustamiseks ja mõnel juhul jagatakse seda meie asukohateenuste pakkujatest partneritega, praegu HERE, et parandada pakkuja asukohateenuseid.

Lisaks saate lubada rakendustel kasutada teie seadme asukohta ja asukoha ajalugu, et pakkuda asukohapõhiseid teenuseid täpselt nii, nagu teie seade seda toetab. Kui annate sätete lehel seadme asukohale konkreetse rakenduse juurdepääsu, on rakendusel juurdepääs täpsele asukojateabele. Muul juhul on rakendusele edastatav asukohateave väiksema täpsusega. Kui asukohateadlik rakendus või Windowsi teenus või funktsioon kasutab teie asukohateavet, salvestatakse asukohateave ja viimatine asukohaajalugu teie seadmesse.

Kui olete Microsofti kontole sisse loginud ja asukohaajalugu on lubatud, salvestatakse teie viimane teadaolev asukohateave pilvteenusesse, kus see on muudele rakendustele või teenustele Microsofti konto kasutamisel kõigis seadmetes saadaval. Kui olete Microsofti kontole sisse loginud, kuid teie seade ei suuda teie praegust asukohta piisavalt täpselt tuvastada (näiteks kui olete hoones või keldris), saavad rakendused ja teenused kasutada teie viimast teadaolevat pilvteenusesse salvestatud asukohta asukohajaloos, kui see on saadaval.

Mõned erandid on selle kohta, kuidas saab määrata teie seadme asukohta, mida asukohasätted otseselt ei halda.

Töölauarakendused on teatud tüüpi rakendused, mis ei küsi teie seadme asukoha tuvastamiseks eraldi luba ning neid ei kuvata loendis, mis lubab valida rakendused, mis saavad teie asukohateavet kasutada. Mis on töölauarakendused? Need laaditakse tavaliselt alla Internetist või installitakse teatud tüüpi andmekandjalt (CD, DVD või USB-mäluseade). Nende käivitamiseks kasutatakse EXE- või DLL-fail ja need töötavad tavaliselt teie seadmes, erinevalt veebipõhistest rakendustest (mis töötavad pilveteenuses).

Isegi kui olete seadme asukoha sätte välja lülitanud, võivad mõned teiste tootjate rakendused ja teenused kasutada teie seadme asukoha määratlemiseks erinevaid tehnoloogiaid (nt Bluetooth, Wi-Fi, mobiilsidemodem jne). Microsoft nõuab kolmanda osapoole tarkvaraarendajatelt, kes arendavad Microsoft Store'i rakendusi või arendavad rakendusi Microsofti tööriistade abil, Windowsi asukohasätete järgimist, kui te ei ole andnud juriidiliselt nõutavat nõusolekut, et kolmanda osapoole arendaja saaks teie asukoha kindlaks määrata. Kui soovite siiski vähendada riski, et rakendus või teenus saab teie asukoha kindlaks määrata siis, kui Windows-seadme asukoha säte on välja lülitatud, peaksite installima ainult usaldusväärsetest allikatest pärit rakendusi ja teenuseid. Oma asukoha põhjalikuma kaitse tagamiseks võiksite kaaluda oma seadme raadiopõhiste komponentide (nt Wi-Fi, Bluetooth, mobiilsidevõrgu modem ja GPS-komponendid) keelamist, mida rakendus võib kasutada teie täpse asukoha määratlemiseks. See kahjustab ka muude teenuste kasutuskogemust, näiteks helistamist (sh hädaabikõned), sõnumsidet, Interneti-ühendust ja välisseadmetega ühenduse loomist (nt kõrvaklapid). Lisateavet selle kohta, kuidas need installitud rakendused ja teenused teie seadme asukohateavet kasutavad, leiate rakenduste privaatsuspoliitikatest.

Abi saamise hõlbustamiseks hädaabinumbril helistamisel proovib Windows määrata ja jagada teie täpset asukohta sõltumata teie asukoha sätetest. Lisaks on teie mobiilioperaatoril juurdepääs seadme asukohale, kui seadmes on SIM-kaart või seade kasutab mobiilsideteenust.

Asukohaajalugu

Mõned asukohateavet kasutavad Windowsi rakendused ja teenused kasutavad ka asukohaajalugu. Kui asukohasäte on sisse lülitatud, talletatakse seadmesse piiratud ajaks (Windows 10-s 24 tundi) kõik rakenduste ja teenuste asukohaotsingud, mis seejärel kustutatakse. Rakendused, millel on sellele teabele juurdepääs, kannavad asukoha sätete lehel märget Kasutab asukohaajalugu.

Vaikeasukoht

Seadmele saab määrata vaikeasukoha, mida Windows, rakendused ja teenused saavad kasutada siis, kui GPS-i või muude meetodite abil ei ole võimalik hankida täpsemat asukohateavet.

Geopiirang

Mõned rakendused kasutavad geopiirangut, mis saab teatud teenuseid sisse või välja lülitada või kuvada kasulikku teavet, kui viibite rakendusega määratud (piiritletud) piirkonnas. Rakendus saab geopiirangut kasutada ainult siis, kui rakenduse asukohateenus on sisse lülitatud. Kui mõni teie Windowsi rakendustest kasutab geopiirangut, kuvatakse asukohasätete lehel teade Vähemalt üks teie rakendus kasutab praegu asukohapiirangut.

Cortana

Cortana töötab kõige paremini siis, kui tal on juurdepääs teie seadme asukohale ja asukohaajaloole, mida kasutades saab ta teid mitmel viisil aidata – näiteks edastades enne väljasõitu liiklusteateid või saates asukohapõhiseid meeldetuletusi nagu „Olete kaupluse lähedal, soovisite siit piima osta”. Cortana kogub asukohateavet regulaarselt ka juhul, kui te Cortanaga parasjagu ei suhtle, näiteks siis, kui loote Wi-Fi- või katkestate Bluetooth-ühenduse. Kui Cortana on sisse lülitatud, on ka rakendusel Otsing juurdepääs teie seadme asukohateabele ja rakendus saadab selle automaatselt Bingile, kui Cortana soovitab Bingil kasutada veebi otsingutermineid ja tulemusi privaatsusavalduses kirjeldatu kohaselt. Kui te ei soovi, et Cortana pääseks teie asukohateabele juurde, tehke järgmist.

 1. Valige Start  > Sätted > Cortana.

 2. Valige Õigused või Õigused ja ajalugu.

 3. Valige Teabe haldamine, millele Cortanal on juurdepääs sellest seadmest.

 4. Lülitage säte Asukoht olekusse Väljas.

Microsoft Edge

Kui Microsoft Edge’i jaoks on asukohateave sisse lülitatud, saate endiselt reguleerida, millistel veebisaitidel on juurdepääs teie seadme asukohale. Teie asukohateavet küsiva veebisaidi esimest korda külastamisel küsib Microsoft Edge teie käest luba. Veebisaitide asukohaõiguseid saate keelata Microsoft Edge’i sätetes.

Kuidas toimub asukohateenuste andmebaasi loomine?

Asukohateenuste pakkumise hõlbustamiseks salvestab Microsoft mobiilsidemastide ja Wi-Fi-pääsupunktide asukohad. Meie andmebaas võib hõlmata teie raadiovõrgu marsruuteri või muude Wi-Fi-võrgu seadmete MAC-aadresse. Me ei seosta MAC-aadresse teie isikuga või teie võrku ühendatud seadmetega.

Kui soovite, et Microsoft ei kasutaks teie Wi-Fi-pääsupunktide MAC-aadresse meie asukohateenuste andmebaasis, valige Asukohateenuste kasutamisest loobumine.

Kuidas me teid teavitame: asukohaikoon

Kui Windowsi asukohateenuse abil kasutab teie asukohateavet üks või mitu rakendust, kuvatakse asukohaikoon tegumiriba olekualal (opsüsteemiga Windows 10 PC-arvutites) või ekraani ülaosas olekuribal (opsüsteemiga Windows 10 Mobile seadmetes). Geopiirangu korral seda ikooni ei kuvata.

Asukohaikooni kuvamiseks või peitmiseks tehke järgmist.

Windows 10-ga arvutis:

 1. Avage Start , seejärel valige Sätted .

 2. Valige Süsteem > Teatised ja toimingud > Lisa või eemalda kiirtoiminguid.

 3. Lülitage säte Asukoht sisse või välja.

Opsüsteemis Windows 10 Mobile tehke järgmist.

 1. Valige Sätted .

 2. Valige Privaatsus > Asukoht.

 3. Lülitage säte Kuva asukohaikoon sisse või välja.

Kui kasutate töökohas isiklikku seadet või töökoha määratud seadet, ei pruugi te saada asukohasätteid muuta. Sel juhul kuvatakse asukoha sätete lehe kohal teade Mõnda sätet haldab teie asutus.

Kuidas hallata asukohasätteid

Windowsi asukohasätetega saate reguleerida, kas Windowsi funktsiooni pääsevad juurde teie seadme asukohale ja millised Windowsi rakendused saavad teie seadme asukohta ja asukohaajalugu kasutada. Asukohasätete kontrollimiseks valige Sätted > Privaatsus > Asukoht.

Asukohaajaloo kustutamiseks taaskäivitage seade või valige Sätted > Privaatsus > Asukoht ja seejärel tehke jaotises Asukohaajalugu valik Tühjenda. Asukohaajaloo kustutamisel kustutatakse seadme ajalugu. Rakendused, millel oli enne kustutamist juurdepääs ajaloole, võivad olla talletanud ajalooteabe mujal. Lisateavet lugege rakenduste privaatsuspoliitikatest.

Pilveteenusesse salvestatud ja teie Microsofti kontoga seotud asukohaajaloo kustutamiseks avage leht account.microsoft.com ja veenduge, et oleksite kontole sisse logitud. Valige Asukohateabe kustutamine ja seejärel valige Tühjenda.

Windowsi asukohasätete sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist.

Arvutis tehke järgmist.

 1. Valige Sätted > Privaatsus > Asukoht.

 2. Tehke üht järgmistest toimingutest.

  • Arvuti administraatorina kogu seadme asukoha haldamiseks valige Muuda ja seejärel lülitage säte sõnumis Selle seadme asukoht olekusse Sees või Väljas.

  • Ühe kasutajakonto asukoha haldamiseks lülitage sätte Luba rakendustel juurde pääseda minu asukohale olekusse Sees või Väljas. Kui Selle seadme asukoht on välja lülitatud kuvatakse sätete lehel, ei saa tee sätet Luba rakendustel juurde pääseda minu asukohale mõne üksiku kasutajakonto jaoks sisse lülitada. (Pange tähele, et Windowsi varasemates versioonides oli selle sätte nimetus Asukohateenused.)

Mobiilsideseadmes:

 1. Valige Sätted > Privaatsus > Asukoht.

 2. Valige Asukoht, et see sisse või välja lülitada.

Üksiku rakenduse täpsele asukohateabele juurdepääsu õiguse muutmiseks tehke järgmist.

 1. Valige Sätted > Privaatsus > Asukoht.

 2. Lülitage soovitud rakendus sisse või välja jaotises Saate valida rakendused, mis pääsevad juurde teie täpsele asukohale. Seadmes saab iga kasutaja teha sama toimingu oma kontol. Kui säte Luba rakendustel juurde pääseda minu asukohale on kasutajakontol lülitatud olekusse Väljas, ei saa sisse- ja väljalülitamise lüliteid sisse lülitada enne, kui säte Luba rakendustel juurde pääseda minu asukohale on lülitatud olekusse Sees.

Kui soovite muuta arvuti vaikeasukohta, mida Windows, rakendused ja teenused saavad kasutada, siis kui täpsemat asukohta ei saa määratleda, tehke järgmist.

 1. Valige Sätted > Privaatsus > Asukoht.

 2. Tehke jaotises Vaikeasukoht valik Määra vaikeväärtuseks.

 3. Käivitub Windowsi rakendus Kaardid. Vaikeasukoha muutmiseks järgige juhiseid.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×