Ühenduseta režiimi ja ühendusega režiimi vaheldumisi aktiveerimine

Ühenduseta režiimi ja ühendusega režiimi vaheldumisi aktiveerimine

Saate valida, kas Outlook töötab teie meiliserveriga võrguühendusega või võrguühenduseta režiimis.

Kuidas teha kindlaks, millal töötab Outlook võrguühenduseta ja millal võrguühendusega režiimis? Sellest annavad märku mitmed visuaalseid tunnused alustades olekuribast Outlooki akna allosas. Kui kuvatakse mõni järgmistest olekuindikaatoritest, siis pole Outlook teie meiliserveriga ühendatud.

Olek Ühenduseta töötamine või Olek Ühendus on katkestatud

Enne ühenduse taasloomist ei saa meilisõnumeid saata ega vastu võtta.

Olek: töötamine võrguühenduseta

Võrguühenduseta töötamine on tavaliselt valitud olek. Võrguühendusega töörežiimile naasmine on lihtne.

 • Ühenduse taasloomiseks klõpsake Outlooki menüüs Saada / võta vastu nuppu Tööta ühenduseta.

  Menüü Saada / võta vastu nupp Tööta ühenduseta

Märkused: 

 • Kui nupu Tööta ühenduseta taust on varjustatud (nagu ülaltoodud pildil näha), siis ühendus puudub. Kui aga taust on tühi, siis olete ühendatud.

 • Kui te ei näe nuppu tööta ühenduseta ja teie meilikonto on Microsoft Exchange Serveri konto võiMicrosoft 365 konto, võibExchange’i vahemälurežiim olla välja lülitatud. Selle sätete muutmiseks järgige Exchange ' i vahemälurežiimi sisselülitamise juhiseid. Või võtke ühendust isikuga, kes haldab teie ettevõtte Exchange ' i serverit.
  Soovitame Exchange ' i vahemälurežiimi alati sisse lülitadaMicrosoft 365 kontoga.

Olek: ühendus on katkestatud

Outlooki ühenduse katkestamisel võib olla mitmeid põhjuseid. Allpool on näidetena toodud vaid mõned võimalikud põhjused.

 • Kui võrguühendus on olemas, võib probleem olla meiliserveris.

 • Kui saate meilikontole sisse logida veebisaidil (nt http://outlook.com), siis kontrollige, kas saate sel moel meilisõnumeid saata ja vastu võtta. Kui e-post veebirakenduses ei tööta, võtke ühendust tehnilise toe või meiliteenuse pakkujaga.

 • Kui saate meilisõnumeid saata ja vastu võtta veebilehelt, on meiliserver korras. Aga teie arvuti võib vajada värskendusi või on probleem kontosätetes.

Näpunäited Outlooki ühenduse taasloomiseks

Järgnevalt on kirjeldatud mõnda moodust, kuidas taastada Outlooki ühendus.

Tööta ühenduseta oleku lähtestamine

 • Klõpsake menüüs Saada / võta vastu nuppu Tööta ühenduseta ja vaadake olekuriba. Kui olek on Ühenduseta töötamine, siis korrake toimingut, kuni kuvatakse ühendatud olek.

Värskenduste kontrollimine

Uue profiili loomine

Välistamaks võimaluse, et teie praeguses Outlooki profiilis on viga, looge uus profiil. Kui avate Outlooki uue profiiliga ja ühendus endiselt puudub, proovige oma konto eemaldada ja seejärel uuesti lisada.

 1. Paremklõpsake paanil Kaust oma konto nime ja seejärel valige Eemalda <konto nimi>.

 2. Jätkamiseks järgige konto uuesti lisamise juhiseid.

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Võtke kasutusele uuem versioon

Kui Microsoft Outlooki akna allosas asuval olekuribaI kuvatakse Ühenduseta töötamine, siis pole Outlook teie meiliserveriga ühendatud. Te ei saa meile saata ega vastu võtta enne, kui ühenduse taasloote.

Outlooki olekuriba olekuga Ühenduseta töötamine

Esmalt kontrollige oma Interneti-ühendust ja püüdke avada mõni veebisait. Kui Interneti-ühendus on olemas, proovige taasluua ühendus meiliserveriga. Selleks järgige neid juhiseid.

 1. Klõpsake menüüd Saada / võta vastu.

  Arvestage, et kui Outlook on seadistatud olekusse Tööta ühenduseta, siis on nupp esile tõstetud.

  Lindi käsk Tööta ühenduseta, mis tähistab seda, et võrguühenduseta režiim on sisse lülitatud

 2. Ühendusega režiimi naasmiseks klõpsake nuppu Tööta ühenduseta.

  Kui ühendus serveriga on taastatud, siis on nupu Tööta ühenduseta taust tühi:

  Lindi käsk Tööta ühenduseta, mis tähistab seda, et võrguühendusega režiim on sisse lülitatud

Kas probleem püsib? Kui saate seda meilikontot kasutada veebisaidil (nt Outlook.com), siis kontrollige, kas selle saidi kaudu on võimalik meilisõnumeid saata ja vastu võtta. Kui see pole võimalik, pöörduge abi saamiseks tehnilise toe või meiliteenuse pakkuja poole.

Kui meilisõnumite saatmine ja vastu võtmine veebisaidi kaudu toimib, siis on meiliserveriga kõik korras. Kuid Outlook võib vajada värskendamist või probleem võib peituda meilikonto sätetes. Kui kasutate Exchange'i kontot, siis kontrollige värskenduste olemasolu ja installige kõik vajalikud värskendused. (Alati tasub installida kõik saabuvad uued värskendused.)

Kas olukord tundub lootusetu? Ehk vajab teie meilikonto uut algust. Proovige luua uus meiliprofiil.

Kui soovite töötada võrguühenduseta režiimis

Töötades Outlookis ja oma meiliserveris võrguühendusega, saate uued meilisõnumid kätte nende saabumisel ning saadetud meilisõnumid saadetakse ära kohe. Kuid mõnikord pole võrguühendusega töötamine mõttekas. Näiteks siis, kui võrguühendus puudub. Või kui võrguühendus on küll olemas, kuid te ei soovi ühendust luua, sest olete ületanud lepingulise andmemahu või peate maksma andmeedastustasu.

Outlookis saate ise valida, kas soovite töötada võrguühendusega või ilma võrguühenduseta režiimis, ja saate seda teha kas automaatselt või käsitsi. Kui olete valinud võrguühenduseta töötamise režiimi ja soovite käsitsi alustada meilisõnumite saatmise / vastu võtmise toimingut, siis klõpsake lihtsalt Saada / võta vastu > Saada ja võta vastu kõik kaustad.

Jaotis Vorming

Töötamine võrguühenduseta režiimis Microsoft Exchange Serveri kontoga

Kui kasutate Microsoft Exchange Serveri kontot, salvestatakse teie meilisõnumid serveri postkasti. Serveriga ühenduses olles ning võrguühendusega töötades saate kasutada kõiki Outlooki funktsioone (nt üksuste avamine, nende teisaldamine ühest kaustast teise ning kustutamine). Võrguühenduseta töötades puudub teil aga juurdepääs serveris olevatele üksustele. Seetõttu on kasulikud võrguühenduseta kaustad, mis on teie arvutis salvestataud ühenduseta Outlooki andmefaili (.ost).

Outlooki andmefail (.ost) on Exchange'i postkasti koopia. Kui olete võrguga ühenduses, sünkroonitakse see fail automaatselt serveriga, nii et mõlemad koopiad on ühesugused ning ühes tehtud muudatused tehakse ka teises. Saate konfigureerida Outlooki automaatselt võrguühenduseta käivituma, kui Exchange'iga ühendust luua ei õnnestu. Saate ka käsitsi vahetada võrguühendusega ja ühenduseta olekuid ning valida, milliseid Exchange'i kaustu hoitakse arvutis värskendatutena.

Exchange'i kontot kasutades on soovitav kasutada seda koos Exchange'i vahemälurežiimiga. Exchange'i vahemälurežiimi kasutamine kõrvaldab enamiku võrguühenduseta töötamise põhjustest. Võrguühenduse puudumine on teie jaoks virtuaalselt läbipaistev, sest saate jätkata tööd oma üksustega.

Vaikimisi loob ja kasutab Exchange'i vahemälurežiim ühenduseta Outlooki andmefaili (.ost), seejärel laadib alla ja säilitab teie postkasti kõigis kaustades olevate üksuste sünkroonitud koopiad. Te töötate oma arvutis oma andmetega ning Outlook sünkroonib need serveriga.

Võrguühenduse muutused või kättesaadavus on teie jaoks läbipaistvad nii tööl, kodus kui ka lennukis. Kui ühendus Exchange'iga katkeb, saate tööd oma andmetega jätkata. Ühenduse taastudes sünkroonib Outlook automaatselt muutused ning serveris ja teie arvutis olevad kaustad ja üksused on taas ühesugused. Outlook haldab teie ühendust serveriga ning hoiab teie andmed värskendatutena. Ühenduseta režiimi valimine ja serveriga ühenduse loomise katsed toimuvad automaatselt.

Exchange'i vahemälurežiim valib ise kaustad, millele soovite võrguühenduseta juurdepääsu ning hoiab need sünkroonituna, säästes teid sel viisil ka saatmise/vastuvõtmise rühmade seadistamisest.

Ühenduseta töötamise soov võib tekkida siis, kui soovite paremini kontrollida, mida teie Exchange'i postikasti kohalikku koopiasse alla laetakse. Näiteks kui kasutate ühendusseadet või -teenust, mille tasu sõltub ülekantava info hulgast. Exchange'i vahemälurežiim hoiab kõik andmed värskendatutena. Võrguühenduseta töötamine võimaldab teil kasutada sünkroonitavate andmete tüübi ja mahu täpsustamiseks saatmise/vastuvõtu rühmi.

Aga kui Exchange’i kontot ei kasutata? Paljud inimesed kasutavad Interneti-teenuse pakkuja (ISP) POP3- või IMAP-kontot või veebipõhist kontot nagu Outlook.com (endine Hotmail).

Kiireim viis võrguühenduseta töötamiseks on Outlooki vaikesätete kasutamine. Sätete kohandamiseks (sh ühenduseta Outlooki andmefaili (.ost) salvestuskoha kohandamiseks) järgige kohandatud installi juhiseid.

Kiirseadistus

 1. Klõpsake menüüs Saada / Võta vastu jaotises Eelistused käsku Tööta ühenduseta.

 2. Võrguühenduseta Outlooki andmefaili (.ost) seadistamiseks klõpsake nuppu OK.

  Vaikimisi on ruut Küsi minult käivitamisel, et saaksin valida ühenduseta ja ühendusega töötamise vahel märgitud. Tühjendage see ruut, kui soovite, et Outlook töötaks võrguühenduse olemasolul alati ühendusega režiimis.

Pärast ühenduseta Outlooki andmefaili (. ost) loomist, kui väljute ja taaskäivitate Outlooki, peate Exchange ' i postkasti uue failidega sünkroonima. Kiireim viis selle tegemiseks on järgmine: klõpsake menüü saatmine ja vastuvõtmine jaotises saatmise & vastuvõtmine nuppu Saada/võta vastu kõik kaustad.

Kohandatud seadistus

Ühenduseta Outlooki andmefaili (.ost) sätete kohandamiseks (nt kuhu fail teie arvutis salvestatakse) tehke järgmist.

 1. Looge ühenduseta Outlooki andmefaili (.ost) juhul, kui te pole seda veel teinud.

  Ühenduseta Outlooki andmefaili (.ost) loomine

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake nuppu Konto sätted ja siis käsku Konto sätted .

  3. Valige vahekaardil E-post Exchange Serveri konto ja klõpsake nuppu Muuda.

  4. Klõpsake nuppu Veel sätteid.

  5. Klõpsake vahekaardil Täpsemalt nuppu Ühenduseta kausta faili sätted.

  6. Tippige väljale Fail selle faili tee, mida soovite kasutada OST-failina.

   Faili vaikenimeks on Outlook.ost. Juhul kui selline fail on juba olemas, küsitakse teilt uut nime.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake nuppu Konto sätted ja siis käsku Konto sätted .

 4. Klõpsake vahekaardil E-post Exchange'i kontot ja seejärel nuppu Muuda.

 5. Klõpsake nuppu Veel sätteid.

 6. Tehke ühte järgmistest:

  1. Alati Outlooki võrguühenduseta käivitamiseks     klõpsake raadionuppu Juhi ühenduse olekut käsitsi ja seejärel raadionuppu Tööta ühenduseta ja kasuta sissehelistamist.

  2. Et valida iga Outlooki käivitamise korral,     kas töötada võrguühendusega või -ühenduseta, klõpsake raadionuppu Juhi ühenduse olekut käsitsi ja märkige siis ruut Vali ühenduse tüüp alustamisel.

  3. Alati võrguga ühenduse loomiseks     klõpsake raadionuppu Juhi ühenduse olekut käsitsi ja siis raadionuppu Loo ühendus võrguga.

  4. Outlook tuvastab automaatselt, kas ühendus serveriga on saadaval.     Klõpsake raadionuppu Tuvasta ühenduse olek automaatselt. Kui Outlookil ei õnnestu meiliserveriga ühendust luua, käivitub ta automaatselt võrguühenduseta režiimil.

   Märkus.: Et määrata aeg, kui kaua tuleks oodata serverilt saabuvat vastust selle kohta, kas proovida uuesti või töötada võrguühenduseta, tippige väljale sekundit serveriühenduse ajalõpuni vastav arv.

Lehe algusse

Töö võrguühenduseta

Töötades rakenduses Outlook 2007 ja oma meiliserveris võrguühendusega, saate uued meilisõnumid kätte nende saabumisel ning saadetud meilisõnumid saadetakse ära kohe. Kuid mõnikord pole võrguühendusega töötamine mõttekas. Näiteks ei pruugi võrguühendus teie asukoha tõttu saadaval olla. Mõnel juhul võib ühendus olemas olla, kuid te ei soovi seda kasutada, et vältida sellega kaasnevaid ühendustasusid.

Kui teie konto loob ühenduse Exchange'iga, salvestatakse teie meilisõnumid serveri postkasti. Serveriga ühenduses olles ning võrguühendusega töötades saate kasutada kõiki Outlooki funktsioone (nt üksusi avada, ühest kaustast teise teisaldada ning kustutada). Võrguühenduseta töötades puudub teil aga juurdepääs serveris olevatele üksustele. Seetõttu on kasulikud võrguühenduseta kaustad, mis on arvutis salvestataud ühenduseta kausta faili (.ost).

OST-fail on Exchange'i postkasti koopia. Kui olete võrguga ühenduses, sünkroonitakse OST-fail automaatselt serveriga, nii et mõlemad koopiad on ühesugused ning ühes tehtud muudatused tehakse ka teises. Saate konfigureerida Outlooki automaatselt võrguühenduseta käivituma, kui Exchange'iga ühendust luua ei õnnestu. Saate ka käsitsi vahetada võrguühendusega ja ühenduseta olekuid ning valida, milliseid Exchange'i kaustu hoitakse arvutis värskendatutena.

Exchange'i kontot kasutades on soovitav kasutada seda koos Exchange'i vahemälurežiimiga. Exchange'i vahemälurežiimi kasutamine kõrvaldab enamiku võrguühenduseta töötamise põhjustest. Võrguühenduse puudumine on teie jaoks virtuaalselt läbipaistev, sest saate jätkata tööd oma üksustega.

Vaikimisi loob ja kasutab Exchange'i vahemälurežiim ühenduseta kausta faili (.ost), seejärel laadib alla ja säilitab teie postkasti kõigis kaustades olevate üksuste sünkroonitud koopiad. Te töötate oma arvutis oma andmetega ning Outlook sünkroonib need serveriga.

Võrguühenduse muutused või kättesaadavus on teie jaoks läbipaistvad nii tööl, kodus kui ka lennukis. Kui ühendus Exchange'iga katkeb, saate tööd oma andmetega jätkata. Ühenduse taastudes sünkroonib Outlook automaatselt muutused ning serveris ja teie arvutis olevad kaustad ja üksused on taas ühesugused. Outlook haldab teie ühendust serveriga ning hoiab teie andmed värskendatutena. Ühenduseta režiimi valimine ja serveriga ühenduse loomise katsed toimuvad automaatselt.

Exchange'i vahemälurežiim valib ise kaustad, millele soovite võrguühenduseta juurdepääsu ning hoiab need sünkroonituna, säästes teid sel viisil ka saatmise/vastuvõtmise rühmade seadistamisest.

Ühenduseta töötamise soov võib tekkida siis, kui soovite paremini kontrollida, mida teie Exchange'i postikasti kohalikku koopiasse alla laetakse. Näiteks kui kasutate ühendusseadet või -teenust, mille tasu sõltub ülekantava info hulgast. Exchange'i vahemälurežiim hoiab kõik andmed värskendatutena. Võrguühenduseta töötamine võimaldab teil kasutada sünkroonitavate andmete tüübi ja mahu täpsustamiseks saatmise/vastuvõtu rühmi.

Aga kui Exchange’i kontot ei kasutata? Paljud inimesed kasutavad oma Interneti-teenuse pakkuja (ISP) või HTTP-konto (nt Microsoft Windows Live Mail) jaoks POP3-või IMAP-kontot. Kui olete võrgus, tähendab see seda, et saadaval on meiliserver ja Outlook saadab ja võtab vastu sõnumeid kohe Exchange ' i, IMAP-i ja HTTP-meilikontode jaoks. POP3-meilikontode korral saadetakse sõnumid kohe, kui vahekaardil e-post setup (menüüTööriistad , käsk Suvandid ) on märgitud ruut Saada kohe, kui see on ühendatud. Kui olete võrguühenduseta, kasutavad kõik kontod dialoogiboksis saatmise/vastuvõtu rühmad ajakava saatmise/vastuvõtu kellaaega. Ka IMAP-meilikontode korral pole kaustad ühenduseta režiimis saadaval.

Võrguühenduseta töötades loob Outlook meiliserveriga ühenduse üksnes siis, kui teete vastava valiku. Võrguühenduseta olekus ei püüa Outlook luua ühendust teie meiliserveriga uute meilisõnumite kontrollimiseks ega alla laadida allalaadimiseks märgitud päiseid või meilisõnumeid saata.

Lehe algusse

Microsoft Exchange'i konto

Võrguühendusega töötamiselt võrguühenduseta töötamisele ümberlülitumiseks tuleb teil Outlook 2007 uuesti käivitada. Paindlikumaks võrguühendusega ja võrguühenduseta olekute vahetamiseks võiksite kaaluda Exchange'i vahemälurežiimi kasutamist.

Kiireim viis võrguühenduseta töötamiseks on Outlooki vaikesätete kasutamine. Sätete kohandamiseks (sh ühenduseta kaustafaili (.ost) salvestuskoha kohandamiseks) järgige kohandatud installi juhiseid.

Kiirseadistus

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Tööta ühenduseta.

  Tööta ühenduseta käsk menüüs Fail

 2. Võrguühenduseta kausta faili (.ost) seadistamiseks klõpsake nuppu OK.

  Vaikimisi on ruut Küsi minult käivitamisel, et saaksin valida ühenduseta ja ühendusega töötamise vahel märgitud. Tühjendage see ruut, kui soovite, et Outlook töötaks võrguühenduse olemasolul alati ühendusega režiimis.

Kui te pärast OST-faili loomist Outlookist väljute ja selle taaskäivitate, tuleb teil Exchange'i postkast OST-failiga sünkroonida. Kiireim viis seda teha on järgmine: valige menüü Tööriistad käsk Saatmine/vastuvõtt ning klõpsake seejärel käsku Saada ja võta vastu kõik.

Kohandatud seadistus

Ühenduseta kausta faili (.ost) sätete kohandamiseks (nt kuhu OST-fail teie arvutis salvestatakse) tehke järgmist.

 1. Looge ühenduseta kausta fail (.ost) juhul, kui te pole seda veel teinud.

  Võrguühenduseta kausta faili (.ost) loomine

  1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kontosätted.

  2. Klõpsake vahekaardil E-post Exchange'i kontot ja seejärel nuppu Muuda.

  3. Klõpsake nuppu Veel sätteid.

  4. Klõpsake vahekaardil Täpsemalt nuppu Ühenduseta kausta faili sätted.

  5. Tippige väljale Fail selle faili tee, mida soovite kasutada OST-failina.

   Faili vaikenimeks on Outlook.ost. Juhul kui selline fail on juba olemas, küsitakse teilt uut nime.

 2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Konto sätted.

 3. Klõpsake vahekaardil E-post Exchange'i kontot ja seejärel nuppu Muuda.

 4. Klõpsake nuppu Veel sätteid.

 5. Tehke ühte järgmistest:

  1. Alati Outlooki võrguühenduseta käivitamiseks     klõpsake raadionuppu Juhi ühenduse olekut käsitsi ja seejärel raadionuppu Tööta ühenduseta ja kasuta sissehelistamist.

  2. Et valida iga Outlooki käivitamise korral,     kas töötada võrguühendusega või -ühenduseta, klõpsake raadionuppu Juhi ühenduse olekut käsitsi ja märkige siis ruut Vali ühenduse tüüp alustamisel.

  3. Alati võrguga ühenduse loomiseks     klõpsake raadionuppu Juhi ühenduse olekut käsitsi ja siis raadionuppu Loo ühendus võrguga.

  4. Outlook tuvastab automaatselt, kas ühendus serveriga on saadaval.     Klõpsake raadionuppu Tuvasta ühenduse olek automaatselt. Kui Outlookil ei õnnestu meiliserveriga ühendust luua, käivitub ta automaatselt võrguühenduseta režiimil.

   Märkus.: Et määrata aeg, kui kaua tuleks oodata serverilt saabuvat vastust selle kohta, kas proovida uuesti või töötada võrguühenduseta, tippige väljale sekundit serveriühenduse ajalõpuni vastav arv.

Vahemälurežiimis kasutatav Exchange'i konto

 • Klõpsake menüü Fail käsku Tööta ühenduseta.

  Tööta ühenduseta käsk menüüs Fail

POP3-, IMAP-, või HTTP-kontode kasutamine

 • Klõpsake menüü Fail käsku Tööta ühenduseta.

  Tööta ühenduseta käsk menüüs Fail

Lehe algusse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×