Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni AMORDEGRC valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab iga aruandeperioodi amortisatsiooni. See funktsioon on mõeldud Prantsuse raamatupidamissüsteemi jaoks. Kui mingi vara soetatakse aruandeperioodi keskel, jagatakse amortisatsioon ühtlaselt. See funktsioon sarnaneb funktsiooniga AMORLINC, v.a see, et arvutuses rakendatakse amortisatsioonikoefitsienti vastavalt varade kasulikule tööeale.

Süntaks

AMORDEGRC(maksumus, ostu_kuupäev, esimene_periood, jääk, periood, määr, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni AMORDEGRC süntaks sisaldab järgmisi argumente.

 • Maksumus    – nõutav. Vara soetusmaksumus.

 • Soetamise_kuupäev    – nõutav. Vara soetamise kuupäev.

 • Esimene_periood    – nõutav. Esimese perioodi lõpukuupäev.

 • Jääk    – nõutav. Vara jääkväärtus kasuliku tööea lõpus.

 • Periood    – nõutav. Periood.

 • Määr – nõutav. Amortisatsioonimäär.

 • Alus    – valikuline. Kasutatav päevade loendamise alus.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või puudub

360 päeva (NASD-meetod)

1

Tegelik

3

365 päeva aastas

4

360 päeva aastas (Euroopa meetod)

Kommentaarid

 • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

 • See funktsioon tagastab amortisatsiooni kuni vara kasuliku tööea lõpuni või kuni amortisatsiooni kumulatiivväärtus on suurem kui varade soetusmaksumus miinus jääkväärtus.

 • Amortisatsioonikoefitsiendid on:

Vara kasulik tööiga (1/määr)

Amortisatsioonikoefitsient

3–4 aastat

1,5

5–6 aastat

2

Üle 6 aasta

2,5

 • Viimasele perioodile eelneval perioodil kasvab amortisatsioonimäär kuni 50 protsenti ja viimasel perioodil kuni 100 protsenti.

 • Kui varade eluiga on vahemikus 0 (null) ja 1, 1 ja 2, 2 ja 3 või 4 ja 5, #NUM! tagastatakse veaväärtus.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

2400

Maksumus

39679

Soetamiskuupäev

39813

Esimese perioodi lõpp

300

Jääkväärtus

1

Periood

0,15

Amortisatsioonimäär

1

Tegelik alus (vt eespool)

Valem

Kirjeldus

Tulem

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Esimese perioodi amortisatsioon

776

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×