Andmebaaside vaikesätete kohandamine

Saate kohandada Accessi töölaua andmebaaside mitmesuguseid sätteid, klõpsates menüü >Suvandid > Kliendi sätted. Selles kategoorias tehtud sätted rakenduvad kõigile arvutis asuvatele Access töölaua andmebaasi failidele.

Selle artikli teemad

Kursori- ja klahvikäitumise kohandamine

Järgmiste suvandite abil saate seada kursori käitumise teatud klahvide kasutamisel. Keelekohase kursorikäitumise kohta leiate teavet selle artikli teema Keelekohase kuva suvandite seadmine jaotisest Kursori liikumine.

Saate seada kursori käitumise pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist.

Suvand

Kirjeldus

Ära teisalda

Kursor jääb praegusele väljale.

Järgmine väli

Kursor viiakse järgmisele väljale. Vaikimisi asub järgmine väli praegusest väljast kas vasakul või paremal, sõltuvalt seatud teksti suunast. See säte on vaikevalik.

Järgmine kirje

Kursor viiakse järgmise kirje praegusele väljale. Mitme kirje kuvamise korral on järgmine kirje täpselt praeguse kirje all.

Saate seada kursori käitumise vormidel ja andmelehtedel sisestusklahvi (ENTER), tabeldusklahvi (TAB) ja nooleklahvide kasutamisel (suvandijaotis Käitumine väljale sisenemisel).

Suvand

Kirjeldus

Vali terve väli

Kursori väljale viimisel valitakse terve väli.

Mine välja algusse

Kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja alguses.

Mine välja lõppu

Kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja lõpus.

Saate kohandada kursori käitumise nooleklahvide kasutamisel (suvandijaotis Nooleklahvi käitumine).

nooleklahvide liikumissuvandite fookustatud vaade

Suvand

Kirjeldus

Järgmine väli

Parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor vastavalt teie keelesätetele järgmisele või eelmisele väljale.

Järgmine märk

Parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor väljal järgmisele või eelmisele märgile.

Kursor peatub esimesel/viimasel väljal

Selle suvandiga saate takistada vasak- või paremnooleklahvil kursorit esimeselt või viimaselt väljalt eelmisele või järgmisele kirjele viimast.

Lehe algusse

Funktsioonide kuvamissuvandite seadmine

Saate kohandada järgmised sätted kasulike funktsioonide (nt animatsioonide ja olekuribade) kuvamiseks (suvandijaotis Kuvamine).

Suvand

Kirjeldus

Viimatiste andmebaaside arvu kuvamine

Saate seada või muuta paanil Viimatine andmebaas kuvatavat viimati kasutatud failide arvu.

Kiire juurdepääs sellele arvule viimatiste andmebaaside jaoks

Saate määrata või muuta viimati kasutatud failide arvu, mis kuvatakse Backstage ' i suvandite jaotises Suvandid . Märkus. see suvand on saadaval Accessi 2013 ja uuemates versioonides.

Kuvatavate kinnitamata viimatiste kaustade arvu kuvamine

Saate seada või muuta paanil viimatine andmebaas kuvatavaid kinnitamata hiljutiste kaustade arvu. Märkus. see suvand on saadaval Accessi 2013 ja uuemates versioonides.

Faili avamisel või salvestamisel ei kuvata Backstage ' i

Peidab faili avamisel või salvestamisel Backstage ' i vaate. Märkus. see suvand on saadaval Accessi 2013 ja uuemates versioonides.

Olekuriba

Saate kuvada Accessi akna alumises servas olekuriba.

Kuva animatsioonid

Saate sisse lülitada animeeritud funktsioonid (nt andmelehele uute veergude animeeritud lisamise).

Andmelehel olevate toimingute siltide kuvamine

Kuvab teie andmelehel tegevuskeskuse sildid.

Tegevuste siltide kuvamine vormidel ja aruannetes

Kuvab vormidel ja aruannetes olevad sildid.

Kuvamine veerus Makro kujundus – nimed

Ainult Access 2007. Kuvab makro kujundaja veeru makro nimi . Selle veeru kuvamiseks või peitmiseks võite klõpsata ka menüü kujundus jaotises kuvamine/peitmine nuppu makrode nimed . Pange tähele, et kui lülitate selle suvandi välja, kuid seejärel avate makro (kujundusvaates), mis sisaldab makro nimesid, kuvatakse peidetud veerg. See säte rakendub kõigile andmebaasidele, kuid saate kasutada käsku makrode nimed , et lülitada see säte praegusele makrole.

Kuva makro kujunduse-tingimuste veerus

Ainult Access 2007. Kuvab makro kujundajas käsu tingimused . Selle veeru kuvamiseks või peitmiseks saate klõpsata menüü kujundus jaotises kuvamine/peitmine nuppu tingimused . Pange tähele, et kui lülitate selle suvandi välja, kuid seejärel avate makro (kujundusvaates), mis sisaldab ühte või mitut tingimust, on peidetud veerg nähtaval. See säte rakendub kõigile andmebaasidele, kuid käsu tingimused abil saate selle säte praegusele makrole välja lülitada.

Lehe algusse

Printimissuvandite muutmine

Jaotise Printimine suvandite abil saate seada vaikeveerised. Samuti saate enne aruande või andmelehe printimist kohandada lehekülje häälestust ja printimissuvandeid.

Suvand

Kirjeldus

Vasakveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete vasakut vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja seadistage suvandid dialoogiboksis Printimine.

Paremveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete paremat vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Ülaveeris

Muudab andmelehete, moodulite ja uute vormide ja aruannete vaike-veeriseid. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüüd failid . Klõpsake nuppu Prindi, seejärel uuesti nuppu Prindi ja seejärel dialoogiboksis Printimine nuppu Lehekülje häälestus .

Alaveeris

Muudab andmelehete, moodulite ja uute vormide ja aruannete vaike-veeriseid. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüüd failid . Klõpsake nuppu Prindi, seejärel uuesti nuppu Prindi ja seejärel dialoogiboksis Printimine nuppu Lehekülje häälestus .

Lehe algusse

Andmebaasi üldsuvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate kohandada Accessi käitumist mõne tavapärase ülesande tegemisel.

Suvand

Kirjeldus

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked

See suvand asub jaotises Üldist ja võib olla vajalik arendajatele. Märkige see ruut, kui soovite, et Access kuvaks kasutajaliidese kohandamiskoodi tõrked.

Luba heliga tagasiside

Esitatakse Microsoft Office'i programmisündmustega (nt failide avamine, salvestamine ja printimine ning tõrketeadete kuvamine) seonduvaid saadaolevaid helisid. Sündmustele määratud helisid saab muuta Windowsi juhtpaneeli dialoogiboksis Heliatribuudid. Ruudu Luba heliga tagasiside märkimisel või tühjendamisel mõnes Office'i rakenduses lülitatakse see sisse või välja ka kõigis muudes Office'i rakendustes. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage Windowsi juhtpaneeli kaust Helid. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Kasuta neljakohalise aastaarvu vormingut

See andmebaas Määrab praegu avatud andmebaasi jaoks vaikimisi kasutatava aasta vorminguks neli numbrit (AAAA).

Märkus.: See säte alistab parajasti avatud andmebaasis sätte Kõik andmebaasid väärtuse.

Kõik andmebaasid Määrab kõigi andmebaaside jaoks vaikimisi kasutatava aasta vorminguks neli numbrit (AAAA).

Ava Accessi käivitamisel viimati kasutatud andmebaas

See suvand asub jaotises Täpsemalt . Selle ruudu märkimisel avab Access lehe Microsoft Access kuvamise asemel viimati kasutatud andmebaasi. Viimati kasutatud andmebaasi avamiseks on kaks režiimi: režiimis Ühiskasutusega avatakse viimati kasutatud andmebaas ühiskasutuseks. See on vaikesäte. Režiimis Eksklusiivne avatakse viimati kasutatud andmebaas üksikkasutaja jaoks eksklusiivseks kasutuseks.

Kirjete vaikelukustamine

Need suvandid asuvad jaotises Täpsemalt .

Lukke pole Jätab kirjed redigeerimiseks avatuks.

Kõik kirjed Lukustab kõik avatud vormil või andmelehel olevad kirjed ja lukustab ka kirjed mis tahes aluseks olevates tabelites. Kirjed jäävad lukku nii kauaks, kuni teil on objektid avatud.

Redigeeritud kirje Lukustab ainult redigeeritud kirje.

Otsingu- ja asendustoimingute suvandite seadmine

Otsige jaotises redigeerimine järgmisi suvandeid: Otsi ja Otsi/Asenda käitumist.

Suvand

Kirjeldus

Kiirotsing

Otsitakse praeguselt väljalt ja otsitava stringiga vastendatakse terve väli.

Üldotsing

Otsitakse kõigilt väljadelt ja vastendatakse välja mis tahes osa.

Väljaotsingu algus

Otsitakse praeguselt väljalt ja vastendatakse välja algusmärgid.

Kinnitusteadete kuvamise suvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate määrata, millist sõnumit teatud kasutaja toimingute lõpuleviimisel kuvatakse.

Suvand

Kirjeldus

Kirjete muudatused

Kinnitusteade kuvatakse kirje muutmisel.

Dokumentide kustutamised

Kinnitusteade kuvatakse andmebaasiobjekti kustutamisel.

Toimingupäringud

Kinnitusteade kuvatakse lisandus-, uuendus-, kustutus-, või tabelikoostepäringute käitamisel Accessi andmebaasis.

Rakenduse täpsemate suvandite kohandamine

Suvand

Kirjeldus

Kasuta andmebaasi avamisel kirjetaseme lukke

Praegu avatud andmebaasi vaikesätteks seatakse kirjetasemel lukustamine. Selle ruudu tühjendamisel seatakse avatud andmebaasi vaikesätteks lehetasemel lukustamine. Valitud suvand rakendatakse vormide ja andmelehtede andmetele ja koodile, mis kasutab kirjete ükshaaval läbimiseks kirjekomplekti objekti. Seda suvandit ei rakendata toimingupäringutele ega koodile, mis kasutab hulgitoimingute tegemiseks SQL-lauseid.

OLE/DDE ajalõpp (SEC)

Reguleerib intervalli, mille järel Access korduskatsete ebaõnnestunud OLE-või DDE-katse. Sobivad väärtused: 0–300. Vaikeväärtus: 30.

Värskendamise intervall (SEC)

Sekundite arv, mille möödumisel värskendatakse andmelehe-või vormivaates kirjeid automaatselt Access. Sobivad väärtused: 0–32 766. Vaikeväärtus: 60. Väärtus 0 välistab värskendused.

Värskenduste korduskatsete arv

Mitu korda Access proovib salvestada muudetud kirjet, mille on lukustanud teine kasutaja. Sobivad väärtused: 0–10. Vaikeväärtus: 2.

ODBC värskendamise intervall (SEC)

Intervall, mille järel Access automaatselt värskendab ODBC-ühendusega kogutud andmeid. Seda sätet rakendatakse vaid siis, kui andmebaas on ühisvõrgus. Sobivad väärtused: 0–32 766. Vaikeväärtus: 1500. Väärtus 0 välistab värskendused.

Värskenda uuesti intervalli (msek)

Millisekundite arv, mille järel Access proovib salvestada muudetud kirje, mille on lukustanud teine kasutaja. Sobivad väärtused: 0–1000. Vaikeväärtus: 250.

DDE-toimingud

Ignoreeri DDE-päringuid: lubab Accessil ignoreerida muude rakenduste DDE-päringuid.

Luba DDE värskendus: Access värskendab DDE lingid väljal Värskendusintervall (s) määratletud ajavahemiku tagant.

Käsurea argumendid

Saate sisestada argumendid, mida käitatakse Accessi käivitamisel või Accessi andmebaasi avamisel.

Krüptimise meetod

Need kaks võimalust on saadaval Accessi 2010 ja uuemates versioonides.

Kasuta pärandi krüptimist (hea vastupidise ühilduvuse ja mitme kasutajaga andmebaaside jaoks): rakenduses Access 2007 leitud pärand krüpteerimise meetod.

Kasuta vaikimisi krüptimist (kõrgem turve): krüptimine tööriistas Access 2010 ja uuemates versioonides on ühendatud kahe vanema tööriistaga – kodeeringu ja andmebaasi paroolid. Andmebaasi krüptimiseks andmebaasi parooli kasutamine muudab kõik andmed muude tööriistadega loetamatuks ning nõuab andmebaasi kasutamiseks parooli sisestamist. Access 2010 ja uuemates versioonides rakendatav krüptimine kasutab varasemas Accessi versioonis kasutatavat tugevamat algoritmi.

Vaikekujundus

Vaikekujunduse, fondikujunduse või andmebaasi värvide valimiseks klõpsake nuppu Sirvi.

Lehe algusse

Keelekohase kuva suvandite seadmine

Need suvandid leiate jaotisest redigeerimine .

Suvand

Kirjeldus

Vaikesuund

Vasakult paremale : seab uute objektide kuvamise vasakult paremale, nii inglise kui ka Euroopa keele kasutajatele. Näiteks kuvab see säte tabeli esimese välja, alustades kõige vasakpoolsemas veerus ja lisab veerust paremal olevad uued väljad ning asetab selle vasakus allnurgas asuvale andmelehe-ja navigeerimispaani nupud väljale.

Paremalt vasakule– saate määrata uute objektide kuvamise paremalt vasakule suunaga, mis on tuttav Lähis-Ida keelega kasutajatele. Näiteks kuvab see säte tabeli esimese välja, alustades veerust rightmostmost ja lisab veerust vasakule uusi välju ning paigutab tabeli andmelehe vaates tabeli andmelehe nupud parempoolses allnurgas.

Kursori liikumine

Loogiline: kursori edasiliikumine kahesuunalises tekstis seatakse vastavalt tuvastatud keele suunale. Näiteks nooleklahvide abil araabiakeelses tekstis liikumisel ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumisel liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja alustab ingliskeelses sõnas liikumist kõige vasakpoolsemast märgist ning jätkab liikumist suunaga vasakult paremale.

Visuaalne: kursor seatakse kahesuunalises tekstis liikuma edasi järgmisele visuaalselt külgnevale märgile. Näiteks nooleklahvide abil araabiakeelses tekstis paremalt vasakule liikumisel ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumisel liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja jätkab siis ingliskeelses sõnas liikumist kõige parempoolsemast märgist suunaga paremalt vasakule.

Kasuta hidžra (hijri) kalendrit

Kui see suvand on saadaval, saate selle märkimisega seada kuupäevaviite aluseks lunaarkalendri. Kui see ruut on märkimata, kasutab andmebaas Gregoriuse kalendrit.

Märkus.: Access soovitab kalendritüübi valida andmebaasi esmakordsel loomisel ning seda sätet hiljem mitte muuta.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×