Andmete esitamine diagrammil või graafikul

Kui arvutisse on installitud Excel, saate rakenduses Word kasutada suurepäraseid diagrammide loomise võimalusi.

Selle artikli teemad

Teave diagrammide kohta

Diagramme kasutatakse paljude arvandmete graafiliselt kuvamiseks, et suured andmehulgad ja erinevate andmekogumite vahelised seosed oleksid paremini mõistetavad.

Töölehe andmed ja diagramm

1. Töölehe andmed

2. Töölehe andmete põhjal loodud diagramm

Excel toetab paljusid diagrammitüüpe, et andmete esitlus oleks võimalikult sisukas ja hõlpsalt mõistetav. Diagrammi loomisel või olemasoleva diagrammi muutmisel saate valida sobiva diagrammi paljude diagrammitüüpide (nt tulp- või sektordiagramm) ja nende alamtüüpide (nt virntulpdiagramm või ruumiline sektordiagramm) hulgast. Saate luua ka liitdiagrammi, milles kasutatakse mitut tüüpi diagramme.

Liitdiagramm

Lisateavet Excelis saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

Diagrammi elemendid

Diagrammil on palju elemente. Osa elemente kuvatakse vaikimisi, teisi saab vajadusel lisada. Diagrammielementide kuva saate muuta, kui teisaldate need diagrammis teise kohta, muudate nende suurust või muudate nende vormingut. Kui te ei soovi, et teatud diagrammielemente kuvataks, saate need eemaldada.

Diagramm ja selle elemendid

1. Diagrammi diagrammiala.

2. Diagrammi diagrammi andmeala.

3. Diagrammi lisatud andmesari andmepunktid.

4. Horisontaal- (kategooria) ja vertikaal- (väärtus) telg, millega koos andmed diagrammi lisatakse.

5. Diagrammi legend.

6. Diagrammi- ja teljetiitel, mida saate diagrammis kasutada.

7. andmesilt, mida saate kasutada andmesarja andmepunkti üksikasjade määramiseks.

Põhidiagrammi muutmine vastavalt vajadustele

Pärast diagrammi loomist saate selle elemente muuta. Näiteks võite soovida muuta telgede kuvamisviisi, lisada diagrammitiitli, teisaldada või peita legendi või kuvada täiendavaid diagrammielemente.

Diagrammi muutmiseks saate teha järgmist.

 • Diagrammi telgede kuvamise muutmine    – saate määrata teljeskaala ja reguleerida kuvatavate väärtuste või kategooriate vahelist intervalli. Diagrammi paremaks loetavuseks saate lisada teljele ka kriipsmärgiseid ja määrata nendevahelise intervalli.

 • Diagrammile tiitlite ja andmesiltide lisamine    – diagrammil kuvatava teabe selgitamiseks saate lisada diagrammitiitli, teljetiitlid ja andmesildid.

 • Legendi või andmetabeli lisamine     – legendi saate kuvada või peita, muuta selle asukohta ja muuta legendikirjeid. Mõnel diagrammil saate kuvada ka andmetabel, mis kuvab legendivõtmed diagrammil kuvatavad väärtused.

 • Erisuvandite rakendamine eri tüüpi diagrammide korral    – eri tüüpi diagrammide jaoks on saadaval eri tüüpi jooned (nt maksimumi- ja miinimumijooned ning trendijooned) ja ribad (nt suurema ja väiksema ribad ning vearibad), andmemarkerid ning muud suvandid.

Eelmääratletud diagrammipaigutuste ja -laadide rakendamine professionaalse tulemuse saavutamiseks

Diagrammielementide käsitsi lisamise või muutmise või diagrammi vormindamise asemel saate diagrammile kiirelt rakendada mõne valmispaigutuse ja -laadi. Word pakub mitmesuguseid kasulikke eelmääratletud paigutusi ja laade, mida saate valida, kuid vajadusel saate paigutust või laadi viimistleda üksikute diagrammielementide (nt diagrammiala, graafikuala, andmesarja või diagrammi legend) paigutuse ja vormingu käsitsi muutmisega.

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamisel kuvatakse diagrammil kindel kogum diagrammielemente (nt tiitlid, legend, andmetabel või andmesildid). Iga diagrammitüübi puhul saate valida mitmesuguste paigutuste hulgast sobiva.

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamisel vormindatakse diagramm vastavalt dokumendile rakendatud kujundus, et diagramm sobiks ettevõtte või teie enda kujunduse värvid (värvide kogum), kujunduse fondid (pealkirjade ja kehateksti fontide kogum) ja kujunduse efektid (joonte ja täiteefektide kogum).

Te ei saa luua enda diagrammipaigutusi ja -laade, kuid saate luua soovitud paigutuse ja vorminguga diagrammimalle.

Diagrammile pilkupüüdva vormingu lisamine

Lisaks diagrammi eelmääratletud laadile saate hõlpsalt vormindada diagrammi üksikuid elemente (nt andmemarkerid, diagrammiala, diagrammi andmeala, arve ja teksti tiitlites ja siltidel) ning anda diagrammile omapärase pilkupüüdva ilme. Saate rakendada kindlaid kujundilaade ja WordArt-laade, samuti saate vormindada diagrammielementide kuju ja teksti käsitsi.

Vorminduse lisamiseks saate teha järgmist.

 • Diagrammielementide täitmine    – tähelepanu juhtimiseks diagrammi kindlatele elementidele saate kasutada värve, tekstuuri, pilte ja astmiktäiteid.

 • Diagrammielementide kontuuri muutmine    – diagrammielementide rõhutamiseks saate kasutada värve, joonelaade ja eri jämedusega jooni.

 • Diagrammielementidele eriefektide lisamine    – diagrammile viimistletud ilme andmiseks saate rakendada selle elementidele eriefekte (nt vari, peegeldus, läige, pehmendatud või kanditud servad ja ruumiline pööramine).

 • Teksti ja arvude vormindamine    – diagrammi tiitlite, siltide ja tekstibokside teksti ja arve saate vormindada samuti nagu töölehe teksti ja arve. Teksti ja arvude veelgi rohkem esile toomiseks saate rakendada WordArt-laade.

Diagrammide korduvkasutamine diagrammimallide loomise abil

Kui soovite vastavalt enda vajadustele kohandatud diagrammi uuesti kasutada, võite selle diagrammi diagrammimallina (*.crtx) salvestada diagrammimallide kausta. Kui diagrammi loote, saate diagrammimalli rakendada sama moodi nagu muud valmisdiagrammi. Tegelikult ongi diagrammimallid kohandatud diagrammid , mida saate kasutada ka olemasoleva diagrammi tüübi muutmiseks. Kui kasutate sageli mingit kindlat diagrammimalli, saate selle salvestada vaikediagrammina.

Lehe algusse

1. juhis. Põhidiagrammi loomine

Saate oma Wordi dokumendile diagrammi lisada järgmisel kahel viisil: lisada diagramm manustades selle Wordi dokumendile, või kleepida Exceli diagramm Wordi dokumenti, mis on lingitud Office Excel 2007 töölehe andmetega. Peamine erinevus manustatud ja lingitud diagrammide vahel on andmete talletamise asukoht ja kuidas andmeid värskendatakse pärast nende paigutamist Wordi dokumenti.

Märkus.: Mõned diagrammitüübid vajavad kindlalt andmekorraldust Excelis töölehes. Lisateavet leiate teemast Exceli töölehe andmete korraldamine.

Diagrammi manustamine dokumenti

Kui lisate Exceli diagrammi manusena, ei muutu Wordi failis olev teave, kui muudatud Exceli lähtefaili. Manusobjektid saavad Wordi faili osaks ja pärast lisamist ei ole need enam lähtefaili osad.

Kuna teave on asub täielikult ainult ühes Wordi dokumendis, on manustamine kasulik, kui te ei taha, et teabemuutused kajastuksid lähtefailis, või kui te ei soovi, et dokumendi adressaadid muretseksid lingitud teabe värskendamise pärast.

 1. Klõpsake Wordi dokumendis menüü Lisa nuppu Diagramm.

  Osa menüüst Lisa, kus kuvatakse nupp Diagramm

 2. Valige soovitud diagrammitüüp (nt tulp- või sektordiagramm) ja klõpsake nuppu OK. (Kui te pole kindel, millist valida, liikuge iga tüübi eelvaate kuvamiseks alla loendis Kõik diagrammid.)

  Dialoogiboks Diagrammi lisamine diagrammitüüpide ja eelvaatega

 3. Sisestage andmed automaatselt koos diagrammiga avanevasse arvutustabelisse. Andmete lahtrisse tippimise ja järgmisse lahtrisse liikumise järel värskendatakse diagramm andmetele vastavaks.

 1. Klõpsake Wordis kohta, kuhu soovite diagrammi lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Diagrammid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammi lisamine diagrammi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Sisestage andmed automaatselt koos diagrammiga avanevasse arvutustabelisse. Andmete lahtrisse tippimise ja järgmisse lahtrisse liikumise järel värskendatakse diagramm andmetele vastavaks.

 1. Klõpsake Wordis kohta, kuhu soovite diagrammi lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Diagrammid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammi lisamine diagrammi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Office Excel 2007 avaneb eraldi aknas ja kuvab töölehe näidisandmeid.

  Diagrammi näidisandmed

 4. Näidisandmete asendamiseks Excelis klõpsake töölehe lahtrit ja tippige sinna vajalikud andmed.

  Saate asendada ka näidisteljesildid veerus A ja legendikirje reas 1.

  Märkus.: Pärast töölehe värskendamist värskendatakse Wordi diagrammi automaatselt uute andmetega.

 5. Klõpsake Excelis Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 6. Valige loendi Salvesta asukohas dialoogiboksist Salvesta nimega kaust või ketas, kuhu soovite oma töölehe salvestada.

  Töölehe salvestamiseks uude kausta klõpsake nuppu Loo uus kaust Nupu pilt .

 7. Tippige väljale Faili nimi faili uus nimi.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

 9. Klõpsake Excelis Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Sule.

Lehe algusse

Lingitud Exceli diagrammi kleepimine dokumenti

Saate diagrammi luua ja kopeerida välises Excel 2007 töölehes ning kleepida diagrammi lingitud versiooni oma Wordi dokumenti. Kui diagramm on lingitud, saab teavet värskendada välise Exceli töölehe muutmisel. Lingitud andmed talletatakse Exceli töölehes. Wordi dokument talletab ainult lähtefaili asukoha ja see kuvab lingitud andmete kujutise.

Linkimine on mõistlik ka juhul, kui soovite kaasata mõnes muus asukohas talletatavat teavet (nt ettevõtte mõne teise oskonna kogutavad andmed), mida teil on vaja Wordi dokumendis värskena hoida. Lisateavet Excelis diagrammide loomise kohta leiate artiklist Diagrammi loomine.

 1. Valige Excelis diagramm selle piiri klõpsates. Seejärel klõpsake rühma Lõikelaud menüüs Avaleht nuppu Lõika.

  Diagramm eemaldatakse, kuid andmed jäävad Excelisse.

 2. Klõpsake Wordi dokumendis kohta, kuhu soovite diagrammi lisada.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

  Nupp Kleepesuvandid viitab sellele, et diagramm on lingitud Exceli andmetega.

 4. Salvestage Wordi dokument diagrammiga, mille linkisite Exceli andmetega.

  Wordi dokumenti uuesti avades klõpsake Exceli andmete värskendamiseks nuppu Jah.

SmartArt-piltide abil saate oma andmeid visualiseerida. Lisateavet leiate teemast SmartArt-pildi loomine.

Lehe algusse

Exceli töölehe andmete korraldamine

Enamiku diagrammide (nt tulp- ja lintdiagrammid) korral saate diagrammi joonestada tööleht ridades või veergudes korraldatud andmete põhjal. Teatud diagrammitüübid (nt sektor- ja mulldiagrammid) eeldavad siiski andmete korraldamist teatud kindlal moel.

 1. Korraldage töölehel andmed, mida soovite diagrammis kasutada.

  Andmeid saab korraldada ridade või veergude abil – Excel määratleb automaatselt, milline on parim viis andmete diagrammi sisestamiseks. Mõne diagrammitüübi (nt sektor- ja mulldiagrammid) jaoks tuleb aga andmed korraldada teatud kindlal viisil, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

  Diagramm

  Andmete korraldamine

  Tulp-, lint-, joon-, kiht-, pind- või radiaaldiagramm

  Veergudes või ridades. Nt.

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Või

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Sektor- või rõngasdiagramm

  Ühe andmesari korral ühes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Näide.

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Või

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Mitme andmesarja korral mitmes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Nt.

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Või

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY- (punktdiagramm) või mulldiagramm

  X-telje väärtused esimeses veerus ning vastavad y-telje väärtused ja mulli suuruse väärtused külgnevates veergudes, nagu näiteks

  X

  y

  Mulli suurus

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Börsidiagramm

  Veergudes või ridades järgmises järjekorras (kasutades nimesid või kuupäevi siltidena):

  suured väärtused, väiksed väärtused ja lõppväärtused.

  Nt.

  Kuupäev

  Suur

  Madal

  Lõpp

  1/1/2002

  46,125

  42

  44,063

  Või

  Kuupäev

  1/1/2002

  Suur

  46,125

  Väike

  42

  Lõpp

  44,063

 2. Valige lahtrid andmetega, mida soovite diagrammis kasutada.

  Näpunäide.: Kui valite ainult ühe lahtri, arvutab Excel diagrammi automaatselt kõik lahtrid, mis sisaldavad selle lahtriga külgnevaid andmeid. Kui lahtrid, mida soovite diagrammile kanda, pole pidevas vahemikus, saate valida mittesiduvate lahtrite või vahemike, kui valik moodustab ristküliku. Samuti saate peita read või veerud, mida te ei soovi diagrammile kanda.

  Lahtrite, vahemike, ridade ja veergude valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja hoidke vahemiku viimase lahtri klõpsamisel all tõstuklahvi (SHIFT). Viimase lahtri nähtavaks vaatamiseks saate kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+A.

  Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni CTRL+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni CTRL+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT+F8.

  Märkus.: Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga CTRL + SHIFT + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ja seejärel vajutada tõstuklahvi (SHIFT) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid ühte järgmistest.

  • Klõpsake diagrammitüüpi ja siis diagrammi alamtüüpi, mida soovite kasutada.

  • Kõigi saadaolevate diagrammitüüpide vaatamiseks klõpsake diagrammitüüpi ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Diagrammi lisamine avamiseks menüü-üksust Kõik diagrammitüübid või Rohkem. Kõigi saadaolevate diagrammitüüpide ja diagrammi alamtüüpide loendis liikumiseks klõpsake nooli. Kui leiate soovitud diagrammi, klõpsake seda.

   Exceli lindi pilt

   Kui hoiate hiirekursorit diagrammitüübi või diagrammi alamtüübi kohal, kuvatakse kohtspikris diagrammitüübi nimi. Lisateavet saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

 2. Vaikimisi asetatakse diagramm töölehele manusdiagramm. Kui soovite diagrammi asetada eraldi diagrammileht, saate selle asukohta järgmist tehes muuta.

  1. Kaasatud diagrammi valimiseks klõpsake seda.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad

  2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Asukoht nuppu Teisalda diagramm.

   Exceli lindi pilt

  3. Jaotises Valige diagrammi paigutamise asukoht tehke ühte järgmistest.

   • Diagrammi kuvamiseks diagrammilehel märkige Uus leht.

    Kui soovite soovitatud diagramminime muuta, tippige uus nimi väljale Uus leht.

   • Kui soovite diagrammi kuvada töölehel kaasatud diagrammina, klõpsake raadionuppu Objekt lehel ja valige tööleht väljal Objekt lehel.

 • Kui soovite diagrammi kiireks loomiseks kasutada vaikimisi määratud diagrammitüüpi, valige diagrammi koostamiseks andmed ja vajutage klahve ALT+F1. Kui vajutate klahve ALT+F1, kuvatakse diagramm kaasatud diagrammina.

 • Diagrammi loomisel määratleb Excel andmesarja suuna, lähtudes diagrammi kaasatavate tööleheridade ja -veergude arvust. Pärast diagrammi loomist saate tööleheridade ja -veergude diagrammile kandmise viisi hõlpsasti muuta, vahetades read ja veerud omavahel.

 • Kui te diagrammi enam ei vaja, saate selle kustutada. Diagrammi valimiseks klõpsake seda ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

2. juhis. Diagrammi paigutuse või laadi muutmine

Pärast diagrammi loomist saate selle ilmet kohe muuta. Diagrammielementide käsitsi lisamise või muutmise või diagrammi vormindamise asemel saate diagrammile kiirelt rakendada eelmääratletud paigutust ja laadi. Wordis on suur valik eelmääratletud paigutusi ja laade (või kiirpaigutusi ja -laade), mille hulgast saate oma valiku teha, kuid te saate paigutust või laadi ka käsitsi kohandada, muutes iga diagrammielemendi paigutust ja vormingut eraldi.

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamine

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammipaigutuse abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammipaigutused valikut Kiirpaigutus ja seejärel soovitud diagrammipaigutust.

  Kõigi saadaolevate paigutuste vaates klõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem .

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammipaigutuse abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammipaigutused soovitud diagrammipaigutust.

  Exceli lindi pilt

Lehe algusse

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamine

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammilaadi abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Exceli lindi pilt

  Kõigi eelmääratletud diagrammilaadide miseks klõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem .

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammilaadi abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Exceli lindi pilt

  Märkus.: Kui Exceli akna suurust on vähendatud, on diagrammilaadid saadaval jaotise Diagrammilaadid nupu Kiirlaadid galeriis.

  Kõigi eelmääratletud diagrammilaadide miseks klõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem .

Lehe algusse

Diagrammielementide vormingu käsitsi muutmine

 1. Klõpsake diagrammi või diagrammielementi, mille laadi soovite muuta või valige see diagrammielementide loendist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi Diagrammiriistade kuvamiseks.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Exceli lindi pilt

 2. Tehke menüüs Vorming ühte järgmistest.

  1. Suvalise diagrammielemendi vormindamiseks klõpsake jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming ja valige seejärel soovitud vormindussuvand.

  2. Valitud diagrammielemendi kuju vormindamiseks klõpsake jaotises Kujundilaadid soovitud laadi või nuppu Kujundi täide, Kujundi kontuur või Kujundiefektid ja valige seejärel soovitud vormindussuvand.

  3. Valitud diagrammielemendi teksti vormindamiseks WordArti abil klõpsake jaotises WordArt-laadid soovitud laadi. Samuti võite klõpsata nuppu Tekstitäide, Tekstikontuur või Tekstiefektid ja valida seejärel soovitud vormindussuvandid.

   Märkus.: Pärast WordArt-laadi rakendamist ei saa te WordArt-vormingut enam eemaldada. Kui te ei soovi enam rakendatud WordArt-laadi, võite valida mõne muu WordArt-laadi või klõpsata eelmise tekstivormingu taastamiseks kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi.

   Näpunäide.: Tavalise tekstivormingu kasutamiseks diagrammielementides oleva teksti vormindamiseks paremklõpsake teksti või valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit. Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font).

Lehe algusse

3. juhis. Tiitlite või andmesiltide lisamine või eemaldamine

Selleks et muuta diagramm paremini mõistetavaks, saate lisada sellele tiitli (nt diagrammi tiitli ja telgede tiitlid). Telgede tiitlid on tavaliselt saadaval kõigi diagrammil kuvatavat telgede jaoks (sh ka ruumiliste diagrammide sügavustelgede (sarjade) jaoks). Mõnda tüüpi diagrammidel (nt radiaaldiagrammidel) on teljed, kuid telje tiitleid ei kuvata. Telgede tiitleid ei saa kuvada ka sellist tüüpi diagrammidel, millel pole telgi (nt sektordiagrammid ja rõngasdiagrammid).

Diagrammi ja telgede tiitlid saate linkida tööleht lahtrites olevale vastavale tekstile, luues viite nendele lahtritele. Lingitud tiitlid värskendatakse diagrammil pärast töölehel vastava teksti muutmist automaatselt.

Selleks et kiiresti tuvastada diagrammil olevad andmesari, võite diagrammi andmepunktid andmesilte lisada . Vaikimisi lingitakse andmesildid töölehel olevate väärtustega ja kui neid väärtusi muudetakse, siis värskendatakse need andmesildid automaatselt.

Diagrammi tiitli lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite lisada tiitli, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammielemendid. Nupp Diagrammielemendid

 2. Klõpsake kuvatavas loendis Diagrammielemendid valikut Diagrammi tiitel.

 3. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Diagrammi tiitel soovitud tekst.

  Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 4. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite tiitli lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake käsku Keskjoondusega ülekattetiitel või Diagrammi kohale.

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Diagrammi tiitel soovitud tekst.

  Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

  Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Diagrammitiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

Lehe algusse

Teljetiitlite lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite lisada teljetiitlid, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammielemendid. Nupp Diagrammielemendid

 2. Klõpsake kuvatavas loendis Diagrammielemendid valikut Teljetiitlid.

 3. Valige diagrammile lisatavad teljetiitlid ja tippige soovitud tekst.

 4. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Teljetiitlid.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Selleks et lisada tiitel primaarsele horisontaalteljele (kategooria), klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Kui diagrammil on sekundaarne horisontaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse horisontaaltelje tiitel.

  • Selleks, et lisada tiitel primaarsele vertikaalteljele (väärtus), klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Kui diagrammil on sekundaarne vertikaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  • Selleks et lisada tiitel sügavusteljele (sarjad), klõpsake käsku Sügavustelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Märkus.: See valik on saadaval vaid juhul, kui valitud diagramm on tõeline ruumiline diagramm (nt ruumiline tulpdiagramm).

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Teljetiitel soovitud tekst.

  Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

  Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Teljetiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

  Märkused: 

  • Kui aktiveerite mõnda muud tüüpi diagrammi, mis ei toeta teljetiitleid (nt sektordiagramm), siis teljetiitleid enam ei kuvata. Need tiitlid kuvatakse uuesti siis, kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, mis teljetiitleid toetab.

  • Kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, millel sekundaarseid telgi ei kuvata, lähevad sekundaartelgedele lisatud teljetiitlid kaotsi.

Lehe algusse

Andmesiltide lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite lisada andmesildid, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammielemendid. Nupp Diagrammielemendid

 2. Klõpsake kuvatavas loendis Diagrammielemendid valikut Andmesildid.

 3. Valige diagrammile lisatavad andmesildid ja tippige soovitud tekst.

  Märkus.: Olenevalt kasutatavast diagrammitüübist on saadaval erinevad andmesildisuvandid.

Lisateavet andmesildikirjete muutmise kohta ning andmesiltide asukoha muutmise kohta leiate teemast Andmesiltide lisamine diagrammi või sealt eemaldamine.

Lehe algusse

 1. Tehke diagrammil ühte järgmistest.

  • Selleks et lisada andmesilt kõigi andmesarjade kõikidele andmepunktidele, klõpsake diagrammiala.

  • Selleks et lisada andmesilt andmesarja kõigile andmepunktidele, klõpsake andmesarja seda kohta, millele soovite sildi lisada.

  • Selleks et lisada andmesilt andmesarja ühele andmepunktile, klõpsake seda andmesarja, mis sisaldab andmepunkti, millele soovite sildi lisada, ja seejärel klõpsake seejärel andmepunkti, millele soovite sildi lisada.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Andmesildid ja seejärel soovitud kuvamissuvandit.

  Exceli lindi pilt

  Märkus.: Olenevalt kasutatavast diagrammitüübist on saadaval erinevad andmesildisuvandid.

Lisateavet andmesildikirjete muutmise kohta ning andmesiltide asukoha muutmise kohta leiate teemast Andmesiltide lisamine diagrammi või sealt eemaldamine.

Lehe algusse

4. juhis. Legendi kuvamine või peitmine

Diagrammi loomisel kuvatakse legend, kuid soovi korral saate legendi pärast diagrammi loomist peita või selle asukohta muuta.

 1. Klõpsake diagrammi, millel soovite legendi kuvada või peita, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammielemendid. Nupp Diagrammielemendid

 2. Märkige või tühjendage kuvatavas loendis Diagrammielemendid valik Legend.

Kui diagrammil kuvatakse legend, saate muuta iga legendikirjet eraldi. Lisateavet leiate teemast Diagrammi legendikirjete muutmine.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mille legendi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Legend.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Legendi peitmiseks klõpsake nuppu Pole.

   Diagrammi legendi või legendikirje kiireks eemaldamiseks võite selle valida ja seejärel vajutada kustutusklahvi (DELETE). Samuti võite legendi või legendikirjet paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Kustuta.

  • Legendi kuvamiseks klõpsake soovitud kuvamissuvandit.

   Märkus.: Mõne kuvamissuvandi klõpsamisel liigub legend paigast ja diagrammi andmeala suurust muudetakse legendi mahutamiseks automaatselt. Kui nihutate legendi või muudate selle suurust hiirega, ei reguleerita diagrammi andmeala suurust automaatselt.

  • Kui soovite näha täiendavaid suvandeid, klõpsake käsku Veel legendisuvandeid ja seejärel valige soovitud kuvamissuvand.

   Näpunäide.: Vaikimisi ei kattu legend diagrammiga. Kui ruumi on vähe, võite diagrammi väiksemaks muutmiseks tühjendada ruudu Kuva legend nii, et see ei kattuks diagrammiga.

Kui diagrammil kuvatakse legend, saate muuta iga legendikirjet eraldi. Lisateavet leiate teemast Diagrammi legendikirjete muutmine.

Lehe algusse

5. juhis. Diagrammi primaartelgede või ruudujoonte kuvamine või peitmine

Diagrammi loomisel kuvatakse enamiku diagrammitüüpide puhul primaarteljed. Neid saate vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada. Telgede lisamise ajal saate määrata, kui üksikasjalikku teavet telgedel kuvatakse. Sügavustelg kuvatakse juhul, kui loote ruumilise diagrammi.

Diagrammi andmete paremaks loetavuseks saate kuvada või peita diagrammil horisontaalseid ja vertikaalseid ruudujooni, mis ulatuvad diagrammi mis tahes horisontaal- ja vertikaaltelgedest üle kogu diagrammi andmeala.

 1. Klõpsake diagrammi, millel soovite telgi või ruudujooni kuvada või peita, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammielemendid. Nupp Diagrammielemendid

 2. Märkige või tühjendage kuvatavas loendis Diagrammielemendid valik Teljed või Ruudujooned.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, kus soovite mille telgi või ruudujooni soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüüPaigutus jaotises Teljed nuppu Teljed või Ruudujooned ja seejärel valige soovitud suvand.

Lehe algusse

6. juhis. Diagrammi teisaldamine või suuruse muutmine

Diagrammi saab teisaldada dokumendis mis tahes asukohta. Saate ka diagrammi suurust muuta, et see paremini sobiks.

Diagrammi teisaldamine

 • Diagrammi teisaldamiseks lohistage see soovitud asukohta.

Lehe algusse

Diagrammi suuruse muutmine

Diagrammi suuruse muutmiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake diagrammi ning lohistage seejärel soovitud suuruse saavutamiseks suurusepidemeid.

 • Sisestage menüü Vorming jaotise Suurus väljadele Kujundi kõrgus ja Kujundi laius soovitud väärtused.

  Jaotis Vorming

Rohkem suuruse muutmise suvandite saamiseks klõpsake menüü Vorming jaotises Suurus dialoogiboksi käivitit Viiktekst 1 . Jaotises Suurus saate valida diagrammi suuruse muutmise, pööramise ja skaala muutmise suvandite vahel.

Lehe algusse

7. juhis. Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Paremklõpsake diagrammi, mille soovita mallina salvestada, ja seejärel klõpsake käsku Salvesta mallina.

 2. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

Märkus.: Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite salvestada mallina.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

Märkus.: Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×