Andmete importimine Ärikontaktide haldurisse

Outlooki ärikontaktide haldur teeb lihtsaks nende ärikirjete importimise, mis on talletatud muudes rakendustes (nt Excelis) või teie Outlooki kontaktide kaustas.

Outlooki ärikontaktide haldurisse saate importida oma kontode ja ärikontaktide ärikirjeid koos kohandustega, kasutades selleks äriandmete importimise viisardit.

Selle artikli teemad

Asjad, mis tasub importimisel meeles pidada

Imporditava faili tüübi valimine

Mis on kohandamine?

Ärikontaktide halduri faili (.bcm) importimine

Ärikontaktide halduri kohanduste (.bcmx) importimine

Muust rakendusest importimine CSV-failivormingu abil; lisaks importimine Microsoft Excelist või Microsoft Accessist

Microsoft Outlooki kontaktikausta importimine

ACT! või QuickBooksi faili importimine

Teatud tüüpi failide puhul küsib viisard faili importimise kohta ning seejärel impordib selle faili. Teatud tüüpi failide puhul peate sisestama imporditava faili nime ja näitama, kuidas soovite, et viisard teatud kirjeid ja kohandusi käsitleks. Kui kasutate komaeraldusega väärtuste (csv) faili Exceli faili või toote- ja teenuseüksuste loendi importimisel, aitab viisard teil ühendada imporditava loendi veerupäised nende vastavate väljadega Ärikontaktide halduris (nt ühiku hind, ettevõtte aadress). Seda tegevust nimetatakse vastendamiseks.

Lehe algusse

Asjad, mis tasub importimisel meeles pidada

Enne ettevõtte andmete Outlooki ärikontaktide haldurisse importimist võtke arvesse järgmist.

 • Alati enne faili importimist varundage oma andmebaas, sest importimistoimingut ei saa tühistada.

 • Enne faili importimist on soovitatav võrrelda faili välju konto- või ärikontaktkirjetes olevate väljadega ja seejärel muuta faili välju nii, et need oleksid Outlooki ärikontaktide halduri kirje väljadega vastavuses. Näiteks võite eraldada imporditavas failis aadressiteabevälju, et need oleksid Outlooki ärikontaktide halduris vastavuses väljadega Ettevõtte tänav, Ettevõtte linn ja Ettevõtte osariik.

 • Kui Outlooki ärikontaktide haldur impordib suurel hulgal andmeid, võidakse olekuaknas importimise protsessi käiku valesti kuvada. Hoolimata sellest, et olekuaken on tühi või selles kuvatakse teade Ei vasta, impordib Outlooki ärikontaktide haldur ikkagi teie andmeid.

 • Outlooki ärikontaktide haldur toetab ainult Unicode’i failivormingut. Muid failivorminguid (nt ANSI) ei toetata.

Lehe algusse

Imporditava faili tüübi valimine

Outlooki ärikontaktide haldurisse saate importida eri tüüpi faile. Teatud tüüpi faili importimise juhiste kuvamiseks klõpsake vastavat faili.

Failitüüp

Kirjeldus

Outlooki ärikontaktide halduri andmed (.bcm)

Kõik Outlooki ärikontaktide halduris olevad andmed (sh kõik kontod, ärikontaktid, võimalused, äriprojektid, projektiülesanded ja suhtlusajalugu). See sisaldab ka kohandusi, turundustegevusi, toote- ja teenuseüksuste loendeid.

Ärikontaktide halduri kohandused (.bcmx)

Sisaldab kohandatud vormipaigutusi, lehti ja vaateid, kohandatud aruandeid ja projektimalle.

Märkus.: Kohandusi saab importida ainult andmebaasi omanik.

Komaeraldusega väärtused (.csv).

Toote- ja teenuseüksuste loendid on tavaliselt CSV-failivormingus.

Sisaldab andmeid CSV-failivormingus. Peaaegu iga rakenduse andmeid saab salvestada CSV-failivormingus, seega isegi siis, kui mõne rakenduse failivorming pole loetletud, saate salvestada rakenduse andmed CSV-failivormingus ja need Outlooki ärikontaktide haldurisse importida.

Exceli töövihik (.xls, .xlsx)

Sisaldab Microsoft Exceli töövihikuvormingus olevaid andmefaile.

Accessi andmebaas (.mdb, .accdb)

Sisaldab andmeid Microsoft Accessi failivormingutes.

Outlooki kontaktide kaust (.pst)

Sisaldab kontakte Microsoft Outlooki failivormingus (.pst). Kui teie Ärikontaktide halduri andmebaas on ühiskasutuses, siis on võimalik, et iga kasutaja soovib oma Outlooki kontaktid importida.

ACT! (.dbf, .pad)

Tähistab andmeid, mis on salvestatud ACT!-failivormingus. Outlooki ärikontaktide haldur sisaldab andmeteisendustööriista, mis võimaldab teil ACT!-vormingus andmed enne importimist BCM-vormingusse teisendada.

Märkused: Kui valite ACT! (.db .pad) või QuickBooksi (.IIF) failivormingud, siis oma andmete Ärikontaktide halduri failivormingusse (.bcm) teisendamiseks klõpsake nuppu Teisenda andmed. See tööriist aitab nendes vormingutes faile importida. Järgige tööriistas kuvatavaid juhiseid.

 • ACT! rakendus peab olema teie arvutisse installitud enne ACT!-failivormingus andmete importimist.

QuickBooks (.IIF)

Importida saab QuickBooksi faili iga versiooni, mis on IIF-vormingus. Outlooki ärikontaktide haldur sisaldab andmeteisendustööriista, mis võimaldab teil QuickBooksi andmeid enne importimist BCM-vormingusse teisendada.

Näpunäide.: Kui teie andmed on salvestatud sellises failivormingus, mis pole ärikontaktide importimise viisardis loetletud, siis salvestage oma andmed komaeraldusega väärtuste (csv) failina ja seejärel importige need oma Ärikontaktide halduri andmebaasi.

Lehe algusse

Mis on kohandamine?

Kohandamine on muudatus, mille olete Outlooki ärikontaktide halduris teinud. Kohandamisi on mitut liiki. Kui loote tööruumis uue vahekaardi, siis on tegemist kohandamisega. Kohandamine on ka uute vormide loomine ja olemasolevatele vormidele uute väljade ja jaotiste lisamine või nende sealt eemaldamine. Kohandamised hõlmavad ka kasutaja määratavaid välju, kohandatud aruandeid ja äriprojektide malle. Tegevusi, mis pole seotud Outlooki ärikontaktide halduri vaikevormide ja väljadega, võib nimetada kohandamiseks.

Lehe algusse

Lisateavet kohanduste importimise kohta

Outlooki ärikontaktide halduris saate kohandusi importida kahel viisil. Üks võimalus on kasutada BCM-failivormingut. See failitüüp ei sisalda mitte lihtsalt ettevõtte andmekirjeid, vaid ka kirjetes, vormidel ja aruannes tehtud kohandusi. Teine võimalus on importida BCMX-failivormingu vahendusel. See failitüüp ei sisalda äriandmeid, vaid ainult neid kohandusi, mida Outlooki ärikontaktide halduris tegite. See on kasulik, kui soovite olemasolevatele andmetele kohandusi rakendada, ilma andmeid üle kirjutamata või lisamata.

Kui impordite kohandusi kas BCM- või BCMX-failist, kirjutate sihtkoha andmebaasis olevaid sätteid üle failis talletatud kohandustega. Siiski on olemas erandeid.

 • Kui sihtkoha andmebaas sisaldab kohandusi, mida BCMX-failis pole (nt kontol põhinev uus kirjetüüp), siis need kohandused säilitatakse.

 • Kui BCMX-fail sisaldab seose kohandatud väljatüüpi, kuid vastavat andmetüüpi, millele seos viitab, sihtkoha andmebaasis pole, siis seda välja andmebaasi ei lisata.

Lehe algusse

Ärikontaktide halduri faili (.bcm) importimine

Seda tüüpi fail sisaldab ettevõtte andmekirjeid ja kirjetes, vormidel ning aruannetes tehtud kohandusi.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Impordi ja ekspordi.

 3. Klõpsake nuppu Failist importimine.

  Avaneb äriandmete importimise viisard.

 4. Sisestage BCM-faili asukoht ja nimi või klõpsake faili leidmiseks nuppu Sirvi.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

  impordisuvandite valimise aken

 6. Valige, kuidas soovite käsitleda duplikaatkirjeid. Teie valikud on järgmised.

  • Ära impordi duplikaatkirjeid. Imporditud faili duplikaatkirjeid ei impordita, olemasolevaid kirjeid ei puututa.

  • Impordi duplikaatkirjed uute kirjetena. Imporditud faili duplikaatkirjeid imporditakse ja neile pannakse muu seotud nimi. Olemasolevaid kirjeid ei puututa.

  • Olemasolevate kirjete värskendamine. Kui esineb duplikaatkirjeid ja imporditav kirje sisaldab teistsugust või täiendavat teavet, siis vastav kirje värskendatakse.

   Importimise aken, duplikaatide jaotis

   Duplikaadid esinevad siis, kui imporditava kirje nimi on identne olemasoleva kirje omaga.

 7. Valige, kuidas soovite kohandusi käsitleda. Teie valikud on järgmised.

  • Kohandatud paigutuste (vormide, lehtede ja vaadete) importimine. Olemasolevate vormide, lehtede ja vaadete paigutused asendatakse imporditava faili omaga.

  • Ärge eemaldage olemasoleva vormi paigutusest ühtegi välja. Imporditava faili vormidelt, lehtedelt ja vaadetelt ei eemaldata ühtegi välja, mis on olemasolevas andmebaasis parajasti kasutusel. Imporditud faili uued välja lisatakse vormidele, lehtedele või vaadetele.

   kohandamiste importimise jaotis aknas importimine

 8. Valige täiendavad üksused, mida soovite importimisse kaasata. Teie valikud on järgmised.

  • Suhtlusajalugu

  • Tooted(ja teenused)

  • Kohandatud aruanded

  • Projekti mallid

 9. Klõpsake nuppu Impordi.

Lehe algusse

Ärikontaktide halduri kohanduste (.bcmx) importimine

Kohandamine on muudatus, mille olete Outlooki ärikontaktide halduris teinud, et see teie vajadustele vastaks. BCMX-fail sisaldab üksnes kohandusi; see ei sisalda äriandmeid (nt kontakte, ärikontakte ja müügivihjeid).

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Impordi ja ekspordi.

 3. Klõpsake nuppu Failist importimine.

  Avaneb äriandmete importimise viisard.

 4. Sisestage BCMX-faili asukoht ja nimi või klõpsake faili leidmiseks nuppu Sirvi.

  Imporditava BCMX-faili nimi kuvatakse väljal Imporditav fail.

 5. Klõpsake nuppu Impordi.

  Outlooki ärikontaktide haldur impordib teie andmed. Kui toiming on lõppenud, suunatakse teid lehele, kus peate üle vaatama importimisteated ja võimalikud tõrked, mis on salvestatud logifaili. Logifaili kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva logi

Lehe algusse

Muust rakendusest importimine CSV-failivormingu abil; lisaks importimine Microsoft Excelist või Microsoft Accessist

CSV-failivorming on lihtne, kuid võimas vahend andmete ülekandmiseks ühest rakendusest teise. Tegelikult suudavad paljud rakendused (sh Excel) CSV-faile lugeda.

CSV-failivormingut saate kasutada ka toote- ja teenuseüksuste loendi importimiseks. Selline loend peab importimiseks olema kindlal viisil struktureeritud. Lisateavet probleemide kohta, mille peate enne toote- ja teenuseüksuste loendi importimist lahendama, leiate teemast Toote- ja teenuseüksuste loendi importimine.

Kui teie andmed on Exceli või Accessi failis, kasutage andmete importimiseks järgmist viisi.

Selle jaotise teemad

1. juhis. Valige CSV, Exceli või Accessi fail, mida soovite importida

2. toiming. Väljade vastendamine

Toote- ja teenuseüksuste loendi importimine

Loendi importimine

CSV-impordi tõrgete parandamine

1. toiming. Valige CSV, Exceli või Accessi fail, mida soovite importida

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Impordi ja ekspordi.

 3. Klõpsake nuppu Failist importimine.

  Avaneb äriandmete importimise viisard.

 4. Sisestage CSV, Exceli või Accessi faili asukoht ja nimi või klõpsake faili leidmiseks nuppu Sirvi.

  Fail on loetletud lahtris Imporditav fail.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

 6. Valige, kuidas soovite käsitleda duplikaatkirjeid. Teie valikud on järgmised.

  • Ära impordi duplikaatkirjeid. Imporditud faili duplikaatkirjeid ei impordita, olemasolevaid kirjeid ei puututa.

  • Impordi duplikaatkirjed uute kirjetena. Imporditud faili duplikaatkirjeid imporditakse ja neile pannakse muu seotud nimi. Olemasolevaid kirjeid ei puututa. Duplikaadid esinevad siis, kui imporditava kirje nimi on identne olemasoleva kirje omaga.

 7. Klõpsake nuppu Edasi.

Lehe algusse

2. toiming. Väljade vastendamine

Nüüd vastendate imporditava faili veerupäised (väljad) nendele vastavate väljadega Ärikontaktide halduris. Seda tegevust nimetatakse vastendamiseks.

 1. Vastendage CSV-, Exceli või Accessi fail.

  • CSV-fail    

   Vajaduse korral märkige imporditava CSV-faili ruut.

  • Exceli fail    

   Loetletud on iga Exceli leht, mis sisaldab Exceli töövihikut. Märkigeruut iga imporditava lehe juures.

   Kui teie Exceli töövihikul on andmed ainult ühel lehel (hoolimata sellest, mitu lehte on failis), märkige ainult selle lehe ruut.

  • Accessi fail    

   Loetletud on tabelid, mis moodustavad Accessi andmebaasi. Märkige ruut iga imporditava tabeli juures.

   Kui teie Accessi andmebaasis on andmed ainult ühel lehel või tabelis (hoolimata sellest, mitu tabelit on failis), märkige ainult selle tabeli ruut.

 2. Klõpsake veerus Impordi nimega imporditava kirje tüüpi (nt konto või ärikontakt).

 3. Klõpsake nuppu Vastenda.

  Vastendatud väljade akna importimine

 4. Väljade vastendamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Väljade käsitsi vastendamiseks lohistage loendis Imporditud väljad (1) välja, mida soovite vastendada loendis Saadaolevad väljad oleva väljaga.

  • Outlooki ärikontaktide haldur automaatseks vastendamiseks klõpsake nuppu Automaatvastendus (2). Seejärel sirvige vastenduse kontrollimiseks loendit Saadaolevad väljad.

  • Klõpsake väljade varasemal viisil vastendamiseks nuppu Kasuta eelmist vastendust (3).

  • Uue välja loomiseks ja selle vastendamiseks imporditud faili väljaga klõpsake nuppu Vastenda uue väljaga (4).

 5. Korrake, kuni loend Imporditavad väljad on tühi.

 6. Kui soovite vastendusi muuta, tehke ühte järgmistest.

  • Üksiku välja vastenduse muutmiseks lohistage vastendatud väli loendist Saadavalolevad väljad tagasi loendisse Imporditavad väljad.

  • Klõpsake kõiki vastenduste tühjendamiseks nuppu Tühja vastendused. Seejärel proovige välju uuesti vastendada.

 7. Kui olete vastenduste valikuga valmis, klõpsake nuppu OK ja seejärel klõpsake nuppu Impordi.

  Outlooki ärikontaktide haldur impordib teie andmed. Kui toiming on lõppenud, suunatakse teid lehele, kus peate üle vaatama importimisteated ja võimalikud tõrked, mis on salvestatud logifaili. Logifaili kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva logi

Näpunäide.:  Võib juhtuda, et pärast Exceli faili importimist ei kuvata osa telefoninumbreid. See on teadaolev probleem. Proovige faili avada rakendusega Excel 2010 ja seejärel CSV-failivormingus seda salvestada, kasutades käsku Salvesta nimega. Seejärel saate Outlooki ärikontaktide halduris CSV-faili uuesti importida.

Lehe algusse

Toote- ja teenuseüksuste loendi importimine

Toote- ja teenuseüksuste loendi importimiseks peab loend vastama järgmistele nõuetele.

 • Peab olema CSV-failivormingus. Kui avate toote- ja teenuseüksuste loendi Excelis, saate selle CSV-failina salvestada, kasutades käsku Salvesta nimega.

 • Peab sisaldama vähemalt kolme veergu ettenähtud järjestuses.

Toote- ja teenuseüksuste loendi korraldamine õigete veergudega

Toote- ja teenuseüksustest koosneva CSV-faili korrektseks importimiseks peab fail sisaldama vähemalt kolme veergu (kuni 5 veergu), mis on järgnevalt paigutatud.

Kolme veeruga paigutus

Üksuse nimi

Kirjeldus

Ühiku hind

Nelja veeruga paigutus

Üksuse nimi

Kirjeldus

Ühiku hind

Hulk

Viie veeruga paigutus

Üksuse nimi

Kirjeldus

Ühiku hind

Hulk

Ühiku maksumus

Hoolimata teie valitud paigutusest peaks teie CSV-faili esimene rida sisaldama teie loendi veerupäiseid.

Exceli näide

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas võidakse kuvada kahe üksusega loend Excelis. See koosneb päise reast, millele järgneb iga üksuse rida.

Üksuse nimi

Kirjeldus

Ühiku hind

Jalgrattakett

Titaan 48“

56,50

Veepudel

Kristallsinine

11,75

Notepadi näide

Kui redigeerite faili tekstiredaktoris, näiteks Notepadis (Microsoft Exceli asemel), siis looge failis eraldi rida iga imporditava üksuse jaoks ja eraldage üksused igal real komadega. Ärge jätke tühikuid komade ette ega järele.

Üksuse nimi,Kirjeldus,Üksuse hind
Jalgrattakett,Titaan 48“,56,50
Veepudel,Kristallsinine,11,75.

Näpunäide.:  Kui teile kuvatakse teade, et sisendfailis oli vale veergude arv, võib seda põhjustada komade liigne arv ühel või enamal real. Selle vältimiseks järgige kindlasti siin artiklis mainitud veerupäiste paigutusi.

Pidage meeles, et teie CSV-faili esimene rida peab olema veerupäis.

Lehe algusse

Loendi importimine

Kui olete CSV-faili ettevalmistamisega lõpule jõudnud, saate selle importida, lisada üksused olemasolevasse toote- ja teenuseüksuste loendisse, või asendades olemasoleva loendi värskelt imporditud üksustega.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake lindil menüü Avalehtjaotises Kohandamine nuppu ooted ja teenused.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Tooted ja teenused nuppu Impordi.

 4. Sisestage CSV-faili asukoht ja nimi või klõpsake faili leidmiseks nuppu Sirvi.

 5. Klõpsake ühte järgmistest suvanditest.

  • Asenda olemasolev loend selle faili üksustega. See eemaldab teie olemasoleva toote- ja teenuseüksuste loendi ning asendab selle imporditavate üksuste loendiga.

  • Lisa selle faili üksused olemasolevasse loendisse.

   NB!: Importimist ei saa tagasi võtta. Enne jätkamist on soovitatav andmed varundada.

 6. Klõpsake nuppu Impordi.

 7. Kui faili importmine on lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Sule.

Lehe algusse

CSV-impordi tõrgete parandamine

Kui impordite parajasti toote- ja teenuseüksusi ning protsess katkeb või kuvatakse tõrketeateid, siis põhjustavad seda tõenäoliselt valesti vormindatud andmed CSV-failis, valuutasümbolid või olemasolevas loendis olevad duplikaatüksused.

CSV-faili vormingu kontrollimine

Järgnevad vorminguprobleemid võivad põhjustada tõrkeid CSV-faili importimisel.

Põhjus

Lahendus

Veergudel puuduvad päised.

Lisage veerupäis igale andmetüübile. Andmete importimine on lihtsam, kui kasutate sellist veerupäist, mis on olemas Ärikontaktide halduri andmebaasis.

Veerusildid või -päised ei ole ainulaadsed.

Kontrollige, kas fail sisaldab duplikaatsilte või -päiseid ja muutke need kordumatuks. Näiteks kui seal on kaks silti või päist, mille nimi on Telefoninumber, siis nimetage üks Telefoninumber 1 ja teine Telefoninumber 2.

CSV-fail sisaldab mitteprinditavaid märke.

Mitteprinditavate märkide hulka kuuluvad reataandused ja lehekülje või jaotise piirid. Veenduge, et need kõik on enne faili importimist kustutatud.

Imporditaval failil on vale veergude arv.

Fail peab sisaldama vähemalt kolme veergu ettenähtud järjestuses. Üksuse nimi, kirjeldus, üksuse hind.

Lehe algusse

Juhised kirjavahemärkide ja valuuta kohta

Toodete hinnad ja kogused ei tohi sisaldada valuutatähiseid ega arvusiseseid märke (nt punktid ja komad). Siiski saate valuuta jaoks kasutada koma. Siin on mõned näited.

 • Iga täisarvu jaoks (sh valuuta), sisestage 10000, ilma koma või komakohata.

 • Hindade puhul, mis sisaldavad sente, sisestage komakoht, nt 10,50, kui viitate hinnale kümme dollarit ja viiskümmend senti.

Duplikaatkirjetega toimetulemise hindamine

Teile võidakse kuvada toote- ja teenuseüksuste importimise tõrketeade, kui proovide importida üksusi, mis on juba Outlooki ärikontaktide halduris olemas, kuid ei märkinud, et need duplikaadid peaksid olemasolevaid üksusi üle kirjutama. Tõrkelogifailis olev tõrketeade väidab, et üksused või üksused on juba Outlooki ärikontaktide halduris olemas.

Tõrke parandamiseks importige tooted või teenused uuesti. Klõpsake dialoogiboksis Toote- ja teenuseüksuste importimine käsku Asenda olemasolev loend selle faili üksustega. Teie praeguses toote- ja teenuseüksuste loendis olevad üksused kirjutatakse üle imporditava faili üksustega.

impordisuvandite jaotis

Kui impordite loendi uuesti, ei kuvata teile enam duplikaatsete üksuste tõrketeadet.

Lehe algusse

Microsoft Outlooki kontaktikausta importimine

Vaid paari klõpsuga saate Outlooki ärikontaktide halduri ärikontaktide asustada importides oma Outlooki kontaktikausta.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Impordi ja ekspordi.

 3. Klõpsake nuppu Impordi Outlooki kontakte.

  Avaneb äriandmete importimise viisard.

 4. Viisard loetleb imporditavaks kaustaks teie vaikimisi sätitud kontaktide kausta. Klõpsake muu kontaktikausta importimiseks nuppu Sirvi. Klõpsake imporditavat kontaktikausta ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Valige, kuidas soovite käsitleda duplikaatkirjeid.

  Teie valikud on järgmised.

  • Ära impordi duplikaatkirjeid. Imporditud faili duplikaatkirjeid ei impordita, olemasolevaid kirjeid ei puututa.

  • Impordi duplikaatkirjed uute kirjetena. Imporditud faili duplikaatkirjeid imporditakse ja neile pannakse muu seotud nimi. Olemasolevaid kirjeid ei puututa.

   Duplikaadid esinevad siis, kui imporditava kirje nimi on identne olemasoleva kirje omaga.

 6. Klõpsake nuppu Impordi.

Näpunäide.: Windiws Live Maili andmete importimiseks Outlooki ärikontaktide haldurisse, peate esmalt lisama oma Windows Live Maili konto Outlooki.

Lehe algusse

ACT! või QuickBooks faili importimine

Kui teil on äriandmed ACT! või QuickBooksi failis, saate need Outlooki ärikontaktide haldurisse importida kasutades andmeteisendustööriista ja äriandmete importimise viisardit. Andmeteisendustööriist teisendab teie ACT! või QuickBooksi andmed vormi, mida Outlooki ärikontaktide haldur suudab tõlgendada.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Impordi ja ekspordi.

 3. Klõpsake Importimine muudest rakendustest

 4. Klõpsake äriandmete importimise viisardis nuppu Teisenda andmed. Avatakse andmeteisendustööriist. Klõpsake nuppu Edasi.

 5. Klõpsake ACT! või QuickBooksi versiooni ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 6. Sisestage asukoht ja faili nimi või klõpsake faili leidmiseks nuppu Sirvi ja seejärel nuppu Edasi.

 7. Märkige teisendatavate andmekategooriate ruudud. Valige loendis SihtkohtOutlooki ärikontaktide halduri kirje tüüp, millesse soovite andmed teisendada, seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 8. Valige kasutaja määratletud väljad, mida soovite andmeteisendusse kaasata, seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 9. Klõpsake teisendatud faili asukoht valimiseks nuppu Sirvi, sisestage faili nimi ja seejärel klõpsake käsku Salvesta. Klõpsake nuppu Edasi.

 10. Klõpsake nuppu Edasi. Kui teisendamine on lõpetatud, sulgege andmeteisendustööriist.

 11. Nüüd saate teisendatud andmeid importida, järgides juhiseid jaotises Ärikontaktide halduri faili (.bcm) importimine.

  Näpunäide.: Saate kohanduste valikuid ignoreerida, sest need ei rakendu teie teisendatud andmetele.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×