Kui soovite talletada arvandmeid (nt müügi-ja arvandmed või populatsiooni andmed), lisage tabelisse number või valuuta. Arvuliste andmete loomisel Arvestage ka optimaalse väljasuuruse ja täiendavate atribuutidega (nt kümnendkohad, unikaalsus ja vajadusel).

Selle artikli teemad

Väljade arv ja valuuta mõistmine

Saate kasutada numbrit kõigi matemaatiliste arvutuste jaoks (sh raha ja need, mis nõuavad suurt täpsust) või arvud, mida te ei soovi ümardada. Väljale arv või valuuta talletatud väärtuste suurus sõltub sellest, kuidas seate atribuudi välja suurus väärtuseks. Näiteks saate määrata väljad, mis sisaldavad 1-baidist, 2-baidist, 4-baidist, 8-baidist või 16-baidist väärtust, lisaks replikatsiooni ID-d (globaalselt kordumatu identifikaatori väärtused või GUID-d) ja kümnendkohti. Järgmises tabelis on loetletud väärtused, mille iga Väljasuuruse säte võib sisaldada ja selgitab, millal iga suuruse sätteid kasutada.

Välja suuruse säte

Kirjeldus

Bait

1-baidine täisarv, mis sisaldab väärtusi vahemikus 0 – 255.

Täisarv

2-baidine täisarv, mis sisaldab väärtusi vahemikus-32 768 kuni + 32 767.

Pikk täisarv

4-baidine täisarv, mis sisaldab väärtusi vahemikus-2 147 483 648-2 147 483 647.

(Pole rakendatav)

8 baidine täisarv, mis sisaldab väärtusi-2 ^ 31 kuni 2 ^ 31-1

Single

4-baidine täisarv, mis sisaldab väärtusi-3,4 x 1038 kuni + 3,4 x 1038 ja kuni 7 olulist numbrit.

Double

8-baidine ujuv punkt, mis sisaldab väärtusi-1,797 x 10308 kuni + 1,797 x 10308 ja kuni 15 olulist numbrit.

Tiražeerimise ID

16-baidine globaalselt kordumatu identifikaator (GUID). Juhuslikult genereeritud GUID-s on piisavalt pikk, et nad tõenäoliselt kattuvad. Neid saate kasutada mitmesuguste rakenduste jaoks (nt kaupade jälgimiseks).

Decimal

12-baidine täisarv koos määratletud kümnendkoha täpsusega, mis võib sisaldada väärtusi vahemikus-1028 kuni + 1028. Vaikimisi on täpsus 0. Vaike-skaala (kuvatavate kümnendkohtade arv) on 18. Saate määrata skaala kuni 28.

Lehe algusse

Numbri või valuuta välja lisamine andmelehevaates

Andmelehe vaatessaate lisada uue või olemasoleva tabelile arvu või valuuta välja.

Olemasolevasse tabelisse lisamine

 1. Avage tabel andmelehevaates.

 2. Vajadusel kerige horisontaalselt esimese tühja väljani.

 3. Topeltklõpsake päiserida ja tippige uue välja nimi.

 4. Valige Lisa ja seejärel valige loendist väärtus arv, suur arvvõi Valuuta .

 5. Topeltklõpsake uut päiserida ja tippige uue välja jaoks mõtestatud nimi.

 6. Salvestage muudatused.

Uuele tabelile lisamine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

 2. Klõpsake nuppu Salvestaja tippige dialoogiboksi nimega salvestamine uue tabeli nimi.

 3. Valige Lisa ja seejärel valige loendist väärtus arv, suur arvvõi Valuuta .

 4. Topeltklõpsake uut päiserida ja tippige uue välja jaoks mõtestatud nimi.

 5. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Numbri või valuuta välja lisamine kujundusvaates

Kujundusvaatessaate lisada uue või olemasoleva tabeli väljale numbri või valuuta.

Olemasolevasse tabelisse lisamine

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Valige veerus välja nimi esimene tühi rida ja tippige väljale nimi.

 3. Valige veerus andmetüüp külgnev lahter ja seejärel valige loendist väärtus arv, suur arvvõi Valuuta .

 4. Salvestage muudatused.

Uuele tabelile lisamine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

 2. Klõpsake nuppu Salvestaja tippige dialoogiboksi nimega salvestamine uue tabeli nimi.

 3. Paremklõpsake uue tabeli vahekaarti dokument ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

 4. Valige veerus välja nimi esimene tühi rida ja tippige väljale nimi.

 5. Valige veerus andmetüüp külgnev lahter ja seejärel valige loendist väärtus arv, suur arvvõi Valuuta .

 6. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Arvu või valuuta välja atribuutide seadmine või muutmine

Andmelehevaates saate määrata väljaatribuutide alamhulga (nt nõutav või kordumatu), kuid kasutada Kujundusvaate , et määrata kõik saadaolevad atribuudid (shInput mask või pealdis).

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Otsige tabeli kujundaja vahekaardi üldist jaotises välja atribuudidmuudetavat atribuuti.

 3. Valige atribuudi nime kõrval olev väli. Olenevalt atribuudist sisestate andmed (nt vaikimisi tekst või Input mask), käivitate avaldise ehitaja, klõpsates nuppu ...või valige loendist soovitud suvand.

  Iga välja atribuudi kasutamise kohta lisateabe saamiseks valige atribuut ja seejärel vajutage klahvi F1.

Lehe algusse

Välja arv või valuuta kustutamine

Tähtis!    Kui kustutate andmevälja, mis sisaldab andmeid, kaotate andmed jäädavalt – te ei saa kustutamise tagasi võtta. Seetõttu peaksite andmebaasi enne tabeliväljade või muude andmebaasi osade kustutamist varundama.

Andmelehe vaates kustutamine

 1. Avage tabel andmelehevaates.

 2. Otsige üles väli number, paremklõpsake päiserida (välja nime) ja seejärel klõpsake käsku Kustuta veerg.

 3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Vaates Kujundusvaade kustutamine

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Klõpsake välja arv kõrval asuvat rida valijat (tühi ruut) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE) või paremklõpsake rea valijat ja seejärel klõpsake käsku Kustuta read.

 3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusse

Arvu ja valuuta väli atribuut Reference

Kui kasutate funktsiooni Kujundusvaade tabelile numbri või valuuta lisamiseks, saate määrata ja muuta välja mitu atribuuti. Selles tabelis on loetletud ja kirjeldatakse väljade arv ja valuuta atribuute ning selgitatakse nende seadmise või muutmise tagajärgi.

Atribuut

Usage

Välja suurus

Reguleerib selle väärtuse suurust, mida saate väljale sisestada ja talletada.

Vormindamine

Saate sisestada kohandatud vormingu märgid, et määratleda kuvatavat vormingut. Siin määratletud vormingud kuvatakse andmelehetes, vormides ja aruannetes.

Kümnendkohad

Seab välja väärtuste komakohtade arvu. Vaikeväärtus: Automaatne. Muud võimalikud väärtused on vahemikus 015.

Sisestusmask

Saate määrata sisendi maski, kui soovite määrata, kuidas kasutajad väljale andmeid sisestavad.

Lisateavet funktsiooni Input maskide kasutamise kohta leiate artiklist Input maski loomine välja või juhtelemendi väärtuste sisestamiseks kindlas vormingus.

Pealdis

Määrab tekstivälja nime. See atribuut aktsepteerib kuni 2 048 märki. Kui te ei määra pealdist, rakendab Access välja vaikenime.

Vaikeväärtus

Määrab väärtuse, mis kuvatakse väljal automaatselt, kui loote uue kirje.

Valideerimisreegel

Määrab kogu kirjele, üksikule väljale või juhtelemendile sisestatud andmete nõuded. Kui kasutajad sisestavad reeglit rikkunud andmeid, saate atribuudi valideerimise tekst abil määrata saadud tõrketeate. Maksimaalne pikkus: 2 048 märki.

Kinnitusreeglite loomise kohta leiate lisateavet artiklist kinnitusreeglite loomine välja andmete valideerimiseks.

Valideerimistekst

Määrab tõrketeates kuvatava teksti, mis kuvatakse siis, kui kasutajad eiravad Valideerimisreegel. Maksimaalne pikkus: 255 märki.

Kinnitusreeglite loomise kohta leiate lisateavet artiklist kinnitusreeglite loomine välja andmete valideerimiseks.

Nõutav

Kui selle atribuudi väärtuseks on määratud Jah, peate väljale või mis tahes juhtelemendile väärtuse sisestama. Lisaks ei tohi väärtus olla nullväärtusega.

Indekseeritud

Päringute, sortimise ja rühmitamise kiirendamiseks kasutatakse suurtes kogustes andmeid. Saate kasutada ka indekseid, et takistada kasutajatel dubleeritud väärtuste sisestamist. Valikuid

 • Ei     Lülitab indekseerimise välja (vaikesäte).

 • <c0>Jah (duplikaadid lubatud)</c0>.     Indekseerib välja ja lubab dubleerida väärtusi. Näiteks võib teil olla dubleeritud ees-ja perekonnanimi.

 • Jah (duplikaadid keelatud)     Indekseerib välja ja ei luba dubleerida väärtusi, mis on kõik väärtused on ainulaadsed.

Nutikad sildid

Rakenduses Access 2010 saate määrata välja jaoks ühe või mitu nutikat silti ja väljaga seotud juhtelemente. Nutikad sildid on komponendid, mis tuvastavad väljal olevate andmete tüübid ja võimaldavad teil teha toiminguid selle tüübi põhjal. Näiteks e-posti aadressi väljal saab nutikas silt luua uue meilisõnumi või lisada aadressi kontaktide loendisse.

Saadaolevate nutikate siltide loendi kuvamiseks klõpsake nuppu järk (...).

Teksti joondus

Määrab andmete joonduse:

 • Üldteave     Joondab teksti vasakule, arvudele ja kuupäevadele paremal (vaikesäte).

 • Vasaknool     Joondab kogu teksti, kuupäevad ja arvud vasakule.

 • Paremnool     Joondab kogu teksti, kuupäevad ja numbrid paremale.

 • Keskele joondamine     Joondab kogu teksti, kuupäevad ja arvud.

 • Levitada     Põhjendab kogu teksti, kuupäevi ja numbreid ühtlaselt välja või tekstivälja mõlema poole vastu.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×