Atribuut AllowEdits (Redigeerimine lubatud)

Rakenduskoht

Objekt Form

Atribuudi AllowEdits abil saate määrata, kas kasutaja saab vormi kasutades redigeerida salvestatud kirjeid. Loetav/kirjutatav kahendmuutuja.

avaldis.AllowEdits

avaldis Nõutav. Avaldis, mis tagastab loendi Rakenduskoht objekti.

Säte

Atribuut AllowEdits kasutab järgmisi sätteid.

Säte

Visual Basic

Kirjeldus

Yes (Jah)

True

(Vaikimisi) Kasutaja saab salvestatud kirjeid redigeerida.

No (Ei)

False

Kasutaja ei saa salvestatud kirjeid redigeerida.


Atribuudi AllowEdits saab määrata, kasutades vormi atribuudilehte, makrot või Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodi.

Märkused

Atribuuti AllowEdits saate kasutada vormil kuvatavate andmete muutmise vältimiseks. Kindla juhtelemendi andmete muutmise vältimiseks saate kasutada atribuuti Enabled (Lubatud) või Locked (Lukus).

Kui soovite takistada olemasolevate kirjetele tehtavaid muudatusi (teha vormi kirjutuskaitstuks), määrake atribuutide AllowAdditions, AllowDeletions ja AllowEdits väärtuseks No (Ei). Kirjete kirjutuskaitstuks muutmiseks saate määrata ka atribuudi RecordsetType väärtuseks Snapshot.

Väljaväärtuse muutmine programmiliselt põhjustab praeguse kirje redigeerimist, sõltumata atribuudi AllowEdits sättest. Kui soovite, et kasutaja ei saaks muuta kirjet (AllowEditspole),mida teil on vaja redigeerida programmiliselt, salvestage kirje pärast programmi muudatusi. AllowEdits atribuudi säte on taas kinni pärast seda, kui salvestatakse kõik salvestamata muudatused praeguses kirjes.

Märkus.: Kui toimingu OpenForm argument Andmerežiim on määratud, tühistab Microsoft Office Access 2007 mitmed vormiatribuudi sätted. Kui toimingu OpenForm argumendi Andmerežiim väärtuseks on määratud Edit (Redigeeri), avab Access vormi järgmiste atribuudisätetega.

  • AllowEdits(Redigeerimine_lubatud) – Yes (Jah)

  • AllowDeletions (Kustutamine_lubatud) – Yes (Jah)

  • AllowAdditions (Lisamine_lubatud) – Yes (Jah)

  • DataEntry (Andmesisestus) – No (Ei)

Et toiming OpenForm (Ava_vorm) ei tühistaks neid olemasolevaid atribuudisätteid, jätke välja argumendi Andmerežiim säte, et Access saaks kasutada vormile määratletud atribuudisätteid.

Näide.

Järgmises näites analüüsitakse vormi kõigi juhtelementide atribuuti ControlType (Juhtelemendi_tüüp). See protseduur lülitab sildi ja tekstivälja juhtelementide atribuudi SpecialEffect (Eriefekt) sisse või välja. Kui sildi juhtelemendi atribuut SpecialEffect (Eriefekt) väärtuseks on seatud Shadowed (Varjutatud) ja tekstivälja juhtelemendi atribuudi SpecialEffect (Eriefekt) väärtuseks on seatud Normal (Tavaline) ning atribuudid AllowAdditions (Luba_lisamine), AllowDeletions (Luba_kustutamine) ja AllowEdits (luba redigeerimine) on seatud väärtuseks True (Tõene), lülitatakse sisse muutuja intCanEdit, et lubada aluseks olevate andmete redigeerimine.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×