Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Rakenduskoht

Objekt Form

Objekt Report

Atribuudi RecordLocks (Kirje lukud) abil saate määrata, kuidas kirjed lukustatakse ja mis juhtub, kui kaks kasutajat üritavad kirjet samal ajal redigeerida. Loetav/kirjutatav.

avaldis.RecordLocks

avaldis Nõutav. Avaldis, mis tagastab loendi Rakenduskoht objekti.

Märkused

Kirje redigeerimisel saab Microsoft Office Access 2007 selle kirje automaatselt lukustada, et takistada teistel kasutajatel seda muutmast enne, kui olete redigeerimise lõpetanud.

  • Vormid. Määrab, kuidas aluseks oleva tabeli kirjed või päring lukustatakse mitme kasutajaga andmebaasi värskendamisel.

  • Aruanded. Määrab, kas aluseks oleva tabeli või päringu kirjed lukustatakse aruande eelvaate või printimise ajaks.

  • Päringud. Määrab, kas päringu (tavaliselt toimingupäring mitme kasutajaga andmebaasis) kirjed lukustatakse päringu sooritamise ajaks.

Märkus.: Atribuuti RecordLocks kasutatakse ainult Microsoft Accessi andmebaaside (.mdb või .accdb) vormide, aruannete ja päringute jaoks.

Atribuut RecorLocks kasutab järgmisi sätteid.

Säte

Visual Basic

Kirjeldus

No Locks (Lukke pole)

0

(Vaikimisi) Vormides saab mitu kasutajat kirjet samal ajal redigeerida. Seda nimetatakse ka „optimistlikuks“ lukustamiseks. Kui kaks kasutajat püüavad salvestada muudatusi samas kirjes, kuvatakse Accessis sellekohane teade kasutajale, kes püüdis kirjet värskendada teisena. See kasutaja võib seejärel kirje hüljata, kopeerida selle lõikelauale või asendada eelnevalt teise kasutaja tehtud muudatused. Sätet kasutatakse tavaliselt kirjutuskaitstud vormides või ühe kasutajaga andmebaasides. Samuti kasutatakse seda mitme kasutajaga andmebaasides, et võimaldada mitmel kasutajal üheaegselt samasse kirjesse muudatusi teha.

Aruannetes olevaid kirjeid aruande eelvaate või printimise ajaks ei lukustata.

Päringu kirjeid ei lukustata päringu käitamise ajaks.

All Records (Kõik kirjed)

1

Kõik aluseks oleva tabeli või päringu kirjed lukustatakse aruande eelvaate ja printimise või päringu sooritamise ajaks, kui vorm on avatud vaates vormivaade või andmelehevaade. Kuigi kasutajad saavad kirjeid lugeda, ei saa keegi redigeerida, lisada ega kustutada ühtki kirjet enne vormi sulgemist ja aruande printimise või päringu lõpetamist.

Edited Record (Redigeeritud kirje)

2

(Ainult vormid ja päringud.) Kirjetega leht lukustatakse kohe, kui mõni kasutaja alustab kirje suvalise välja redigeerimist, ning hoitakse lukus, kuni kasutaja siirdub mõne muu kirje juurde. Seega saab kirjet redigeerida korraga ainult üks kasutaja. Seda nimetatakse ka „pessimistlikuks“ lukustamiseks.


Märkus.: Selle atribuudi saate määrata, kasutades vormi atribuudilehte, makrot või Visual Basic for Applications (VBA) koodi.

Märkus.: Avatud vormi või aruande atribuudi RecordLocks muutmine põhjustab kirjekomplekti automaatse uuesti loomise.

Sätet No Locks (Lukke pole) saate vormide korral kasutada juhul, kui aluseks olevaid tabeleid või päringuid kasutab või andmeid muudab ainult üks kasutaja.

Mitme kasutajaga andmebaasi korral saate sätet No Locks (Lukke pole) rakendada juhul, kui soovite kasutada optimistlikku lukustust ning hoiatada kasutajaid, kes püüavad vormis redigeerida sama kirjet. Kui soovite keelata kirje redigeerimise korraga mitme kasutaja jaoks, võite kasutada sätet Edited Record (Redigeeritud kirje).

Kui soovite kindel olla, et pärast aruande eelvaate kuvamise ja aruande printimise alustamist või lisamis-, kustutamis-, tabeliloomis- või värskendamispäringu käivitamist andmetes mingeid muudatusi ei tehtaks, võite kasutada sätet All Records (Kõik kirjed).

Vormi- või andmelehevaates on lukustusindikaator iga lukustatud kirje kirjeselektoris.

näpunäide

Vormide jaoks atribuudi RecordLocks vaikesätte muutmiseks klõpsake Microsoft Office‘i nuppu Office’i nupu pilt ja valige Accessi suvandid. Klõpsake dialoogiboksis Accessi suvandid nuppu Täpsemad ning klõpsake jaotises Kirjete vaikelukustamine soovitud valikut.

Vormis, aruandes või päringus esinevaid ODBC-andmebaasi (Open Database Connectivity) andmeid käsitletakse nii, nagu sätet No Locks (Lukke pole) poleks valitud (sõltumata atribuudi RecordLocks sättest).

Näide.

Järgmises näites seatakse vormi Employees (Töötajad) atribuudi RecordLocks väärtuseks Edited Record (Redigeeritud kirje) (kirjete leht lukustatakse kohe, kui mõni kasutaja alustab kirje suvalise välja redigeerimist, ning hoitakse lukus, kuni kasutaja siirdub mõne muu kirje juurde).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×