E-juurdluse keskuse häälestamine SharePoint Online'is

Märkus.: Te ei saa enam SharePoint Online’is (Microsoft 365 ja SharePoint Microsoft 365-s’i autonoomsetes lepingutes) luua uusi e-juurdluse juhtumeid. E-juurdluse juhtumite loomiseks võtke kasutusele Office 365 turbe- ja vastavuskeskus. Lisateabe saamiseks vaadake teemat E-juurdluse juhtumite haldamine turbe- ja vastavuskeskuses. Arvestage, et olemasolevaid e-juurdluse juhtumeid saate SharePoint Microsoft 365-s’is endiselt muuta.

E-juurdluse konfigureerimiseks ja SharePoint Online e-juurdluse keskuse häälestamiseks peate olema Microsoft 365 organisatsiooni Microsoft 365 üldadministraator. E-juurdluse häälestamise järel saavad vajalike õigustega kasutajad luua e-juurdluse juhtumeid, rakendada sisu muutmislukustuse, käitada e-juurdluse otsinguid ja eksportida otsingutulemeid.

Siit leiate juhised Microsoft 365 keskkonnas e-juurdluse keskuse häälestamiseks.

1. etapp: e-juurdluse keskuse loomine

2. etapp: Exchange Online’i konfigureerimine tulemiallikana

3. etapp: e-juurdluse haldurite turberühma loomine

4. etapp: e-juurdluse õiguste määramine SharePoint Online’is

5. etapp: e-juurdluse õiguste määramine Exchange Online’is

1.etapp: e-juurdluse keskuse loomine

SharePoint Online‘is luuakse e-juurdluse keskus saidikogumina, mille juursaidiks on keskus ise. E-juurdluse juhtumeid luuakse saidikogumi raames alamsaitidena.

E-juurdluse keskuse loomiseks järgige järgmisi juhiseid.

 1. Logige Microsoft 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige vasakus ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon ja seejärel Administraator, et avada Microsoft 365 halduskeskus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Microsoft 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Klõpsake menüüs Saidikogumid nuppu Uus ja siis linki Erasaidikogum.

 5. Täitke lehel Uus saidikogum järgmised väljad või jaotised.

  • Pealkiri. Tippige e-juurdluse saidikogumi nimi (nt Contoso e-juurdluse keskus).

  • Veebisaidi aadress. E-juurdluse keskuse veebisaidi aadressi loomiseks tehke järgmist.

   • Valige domeeninimede ripploendist domeeni nimi.

   • Saate URL-i tee ripploendist valida väärtuse /saidid/ või määrata mõne muu hallatava tee.

   • Tippige URL-i nime väljale e-juurdluse keskuse URL-i nimi (nt E-juurdlus).

  • Malli valimine. Selles jaotises tehke järgmist.

   • Valige saidikogumi keel.

   • Klõpsake jaotises Malli valimine nuppu Ettevõtte ja siis nuppu E-juurdluse keskus.

  • Ajavöönd. Valige ripploendist ajavöönd.

  • Administraator: tippige selle isiku nimi, kes on e-juurdluse keskuse saidikogumi administraator. Isiku otsimiseks saate klõpsata nuppu Kontrolli nimesid või sirvida . Kaaluge oma asutuses isiku valimist, kes vastutab e-juurdluse haldamise eest ja otsib päringuid.

  • Salvestusruumi kvoot: tippige megabaitide arv (MB), mille soovite sellele saidikogumile eraldada. Saidikogumi salvestusruumi kvooti säilitatakse ainult e-juurdluse juhtumite, päringute ja ootelepaneku metaandmete osas. Tegelikke otsingutulemusi pole e-juurdluse keskuse saidikogumis talletatud. Soovitatav on kasutada ühte Gigabyte salvestusruumi (umbes 1024 MB).

  • Serveri ressursikvoot. Kasutage e-juurdluse saidikogumi jaoks vaikeväärtust 300.

 6. Klõpsake uue saidikogumi loomiseks nuppu OK.

Mõne hetke pärast kuvatakse uus e-juurdluse keskuse saidikogum saidikogumite loendis.

Lehe algusse

2. etapp: Exchange Online’i konfigureerimine tulemiallikana

Selleks et e-juurdluse keskuse kaudu saaks Exchange Online‘i postkastidest otsida, peate otsingufunktsiooni konfigureerima nii, et see hõlmaks e-juurdluse keskuse saidikogumi tulemiallikana Exchange Online‘i. Lisateavet leiate artiklist Tulemiallikate haldamine.

Exchange Online‘i konfigureerimiseks häälestatava e-juurdluse keskuse tulemiallikana järgige järgmisi juhiseid.

 1. Avage esimeses etapis loodud e-juurdluse keskus. Kasutage määratud veebisaidi aadressi (nt https://contoso.com/saidid/e-juurdlus).

 2. Valige Sätted > Saidi sätted.

 3. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Otsingutulemite allikad.

 4. Klõpsake lehel Tulemiallikate haldamine linki Uus tulemiallikas.

 5. Tippige jaotise Üldteave väljale Nimi tekst Exchange Online ja soovi korral kirjeldus.

 6. Tehke jaotises Protokoll valik Exchange.

 7. Märkige jaotises Exchange'i allika URL ruut Kasuta teenust AutoDiscover.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kui olete Exchange Online‘i konfigureerinud e-juurdluse keskuse tulemiallikana, saavad e-juurdluse haldurid e-juurdluse keskuse kaudu Exchange Online‘i postkastidest otsida.

Märkus.: Konfigureerige Exchange Online kindlasti e-juurdluse keskuse saidikogumi tulemiallikana. Kui konfigureerite selle alamsaidi või e-juurdluse juhtumi tasemel, ei saa te Exchange Online‘i postkastidest otsida.

Lehe algusse

3. etapp: e-juurdluse haldurite turberühma loomine

E-juurdluse halduritel on SharePoint Onlinei saitidelt ja Exchange Online‘i postkastidest sisu otsimiseks, sisule muutmislukustuse rakendamiseks ning otsingutulemite eksportimiseks vaja õigusi. Mitmele inimesele õiguste määramiseks on hea võimalus luua Exchange Online‘is turberühm, lisada sellesse liikmeid ning seejärel määrata turberühmale e-juurdlusega seotud õigused SharePoint Online‘is ja Exchange Online‘is.

Exchange Online‘is turberühma loomiseks järgige järgmiseid juhiseid.

 1. Logige Microsoft 365 keskkonda sisse oma üldadministraatori kontoga.

 2. Valige vasakus ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon ja seejärel Administraator, et avada Microsoft 365 halduskeskus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Microsoft 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige Microsoft 365 halduskeskus administraator > Exchange.

 4. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Rühmad.

 5. Klõpsake nuppu Uus > Turberühm.

 6. Täitke lehel Uus turberühm järgmised väljad.

  • Kuvatav nimi: see nimi kuvatakse ühiskasutatavas aadressiraamatus ja EAC loendis rühmad. Kasutage rühma otstarvet tuvastavat nime; näiteks e- juurdluse haldurid.

  • Pseudonüüm: tippige turberühma pseudonüüm. Teie Microsoft 365 asutuses peab see olema kordumatu.

  • Meiliaadress: väljal pseudonüüm tipitud nime kasutatakse automaatselt, et genereerida selle meiliaadressi osa, mis kuvatakse @-sümbolist vasakul. Vajadusel saate muuta meiliaadressi pseudonüümi osa.

  • Kirjeldus. Sellele väljale saate tippida turberühma e-juurdlusega seotud otstarbe kirjelduse.

 7. Klõpsake jaotises Liikmed käsku Lisa.

 8. Valige isikud, kelle soovite rühma liikmeteks lisada, ja klõpsake siis käsku Lisa. Kui olete liikmete lisamise lõpetanud, klõpsake lehele Uus turberühm naasmiseks nuppu OK.

 9. Rühma liikmelisuse haldamiseks ja e-juurdluse keskuse kasutamise reguleerimiseks märkige ruut Omaniku kinnitus on vajalik.

 10. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

4. etapp: e-juurdluse õiguste määramine SharePoint Online’is

Nüüd tuleb kolmandas etapis loodud turberühmale määrata õigused, et rühma liikmed saaksid kasutada e-juurdluse keskust ja otsida SharePointi saitidelt sisu. Selleks tuleb õigused määrata kolmel eri viisil.

 • Määrake esimeses etapis loodud e-juurdluse keskuse e-juurdluse haldurite turberühmale omanikuõigused. Saidikogumi omanikena saavad e-juurdluse haldurid luua juhtumeid, rakendada sisuallikatele muutmislukustuse ja eksportida otsingutulemeid. Lisaks saavad saidikogumi omanikud anda teistele kasutajatele juurdepääsu konkreetsetele e-juurdluse juhtumitele.

 • Andke e-juurdluse haldurite turberühmale kõigi saidikogumite administraatorite õigused kõigi teie ettevõtte SharePoint Online‘i keskkonnas otsitavat sisu sisaldavate saidikogumite korral. Sel viisil saate e-juurdluse halduritele võimaldada juurdepääsu kogu ettevõtte SharePoint Online‘i sisule ja otsingutulemeid e-juurdluse keskuses kuvada.

 • Andke e-juurdluse haldurite turberühmale ettevõtte SharePoint Online‘i analüüsilogide lugemisõigused. See võimaldab e-juurdluse halduritel vaadata e--juurdluse otsingutulemite eksportimisel kõikide aruannete analüüsilogisid.

NB!: Kui teil või mõnel e-juurdluse halduril on vaja OneDrive töö või kooli jaoksi saitidel talletatud sisu otsida, peate selleks määrama vastavad õigused. Üksikasjalikud juhised leiate teemast e- juurdluse lubade määramine Microsoft 365 turbe & täitmise keskuses.

Selleks et muuta turberühma liikmed e-juurdluse keskuse saidikogumi omanikeks, järgige järgmisi juhiseid.

 1. Valige e-juurdluse keskuses Sätted > Saidi sätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Kasutajad ja õigused nuppu Saidiõigused.

 3. Klõpsake saidikogumi <saidikogumi nimi> rühma Omanikud.

 4. Klõpsake ripploendis Uus käsku Lisa kasutajaid.

 5. Tippige väljale Inimeste kutsumine e-juurdluse haldurite turberühma nimi ja klõpsake siis nuppu Anna ühiskasutusse.

E-juurdluse haldurite turberühma liikmete muutmine saidikogumi administraatoriteks järgige järgmisi juhiseid. Korrake neid toiminguid ettevõtte SharePoint Online‘i keskkonna iga saidikogumi korral.

 1. Avage saidikogumi kõrgeima taseme sait ja klõpsake nuppu Sätted > Saidi sätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Kasutajad ja õigused nuppu Saidikogumi administraatorid.

 3. Tippige väljale Saidikogumi administraatorid e-juurdluse haldurite turberühma nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

E-juurdluse haldurite turberühma liikmetele ettevõtte analüüsilogi lugemisõiguse andmiseks järgige järgmisi juhiseid.

 1. Logige Microsoft 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige vasakus ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon ja seejärel Administraator, et avada Microsoft 365 halduskeskus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Microsoft 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Klõpsake SharePointi halduskeskuses nuppu Otsing.

 5. Klõpsake lehel Otsinguhaldus nuppu Analüüsilogi õigused.

 6. Tippige väljale Analüüsilogi õigused e-juurdluse haldurite turberühma nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusse

5. etapp: e-juurdluse õiguste määramine Exchange Online’is

See on kolmandas etapis loodud turberühmale Exchange Online’i e-juurdluse õiguste määramise viimane etapp. Selleks tuleb turberühm Exchange Online‘is lisada tuvastushalduse administraatorite rollirühma. See võimaldab turberühmal e-juurdluse keskuse abil postkastidest otsida, neile muutmislukustuse rakendada ja postkastide otsingutulemeid eksportida.

Exchange Online‘is e-juurdluse haldurite turberühmale e-juurdluse õiguste andmiseks järgige järgmisi juhiseid.

 1. Logige Microsoft 365 keskkonda sisse oma üldadministraatori kontoga.

 2. Valige vasakus ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon ja seejärel Administraator, et avada Microsoft 365 halduskeskus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Microsoft 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige Microsoft 365 halduskeskus administraator > Exchange.

 4. Valige Exchange’i halduskeskuses Õigused > Administraatorirollid.

 5. Klõpsake nuppu Tuvastushaldus ja siis käsku Redigeeri.

 6. Klõpsake jaotises Liikmed käsku Lisa.

 7. Valige e-juurdluse haldurite turberühm, klõpsake käsku Lisa ja seejärel nuppu OK.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

E-juurdluse haldurite turberühm asub üksikasjapaanil jaotises Liikmed.

Lehe algusse

Järgmised toimingud

Kui olete ettevõtte Microsoft 365 keskkonnas e-juurdluse häälestanud, saavad e-juurdluse haldurid e-juurdluse keskuse kaudu luua e-juurdluse juhtumeid, rakendada sisule ja postkastidele muutmislukustuse, käitada e-juurdluse otsinguid ning eksportida otsingutulemeid. Nende toimingute tegemise kohta leiate lisateavet järgmistest teemadest.

-juurdluse juhtumite kavandamine ja haldamine

E-juurdluse juhtumile sisu lisamine ja allikate ootele panemine

-juurdluses märksõnade otsimine ja kasutamine

-juurdluse päringute loomine ja käivitamine

-juurdluse sisu eksportimine ja aruannete loomine

Lisateave

 • Lync Online’i e-juurdluse funktsiooni häälestamiseks pole vaja lisatoiminguid teha. Lynci vestlused salvestatakse vaikimisi inimeste Exchange Online‘i postkasti kausta Vestluste ajalugu ja need kuvatakse otsingukriteeriumite täitmisel e-juurdluse otsingutulemites. Ent kasutajad saavad kaustast Vestluste ajalugu üksusi kustutada või sätte, mille abil Lynci vestlused nende postkasti salvestatakse, välja lülitada. Kui soovite Lynci vestlused e-juurdluse otstarbel säilitada, peate kasutajate postkastidele rakendama kohapealse muutmislukustuse või õigusliku hoide. Lugege artiklit Kohapealse muutmislukustuse loomine või eemaldamine.

 • SharePoint Online'i administraator saab hallata ettevõtte SharePoint Online‘i keskkonna kõigi saidikogumite ja saitide tulemiallikaid. Saidikogumi administraator või saidi omanik saab hallata vastavalt saidikogumi või saidi tulemiallikaid.

 • Miks kasutada Exchange Online‘is turberühma? Exchange Online‘is turberühma loomisel saate sama rühma abil ka SharePoint Online‘is jaExchange Online’is õigusi määrata. Lisaks hõlbustab üksikkasutajate asemel rühmale õiguste määramisel e-juurdluse keskuse juurdepääsu haldamist. Näiteks uuele töötajale e-juurdluse keskuse juurdepääsu andmiseks peate ta vaid e-juurdluse haldurite turberühma liikmeks lisama.

 • Selleks, et sisu oleks leitav ja et sellest saaks otsida, peab e-juurdluse keskusega seostatud otsinguteenus SharePointi saitidel või muudel veebisaitidel asuva sisu analüüsima. Sisu, mida ei saa analüüsida, ei kaasata e-juurdluse otsingutulemites.

 • Miks anda e-juurdluse halduritele neljandas etapis kirjeldatud SharePoint Online‘i analüüsilogi lugemisõigused? Analüüsilogi jälitab analüüsitud sisu olekuteavet. Analüüsilogi tõrked laaditakse koos otsingutulemitega alla Exceli faili nimega SharePoint Index Errors (SharePointi indeksitõrked), mis asub kaustas Aruanded. Sealt saavad e-juurdluse haldurid vaadata indekseerimise nurjumist põhjustanud tõrkeid.

 • Saidikogumi omanikel on e-juurdluse keskuse ja kõigi e-juurdluse juhtumite alamsaitide täielik kasutusõigus. Nad saavad luua ka e-juurdluse juhtumite alamsaite. Seetõttu saavad e-juurdluse keskuse omanikud luua e-juurdluse juhtumeid ja valida neile kordumatud õigused. Nii saab omanik konkreetsele e-juurdluse haldurile või turberühmale anda mõne e-juurdluse juhtumi täielikud kasutusõigused või määrata haldurile või rühmale omanikuõigused.

 • Kui kolmandas etapis loodud turberühma kasutatakse peamiselt kasutajarühmadele e-juurdluse õiguste määramiseks, on mõistlik see turberühm ettevõtte aadressiraamatus peita. Selleks valige Exchange’i halduskeskuses vastav rühm ja klõpsake käsku Redigeeri. Märkige lehel Üldine ruut Peida see rühm aadressiloendite eest ja salvestage muudatus. Inimesed saavad rühmale meilisõnumeid saata, tippides rühma meiliaadressi väljale Adressaat:, kuid rühma aadressiraamatus ei kuvata.

Lehe algusse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×