Esitluse salvestamine PowerPointis ekraanilugeri abil

Esitluse salvestamine PowerPointis ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt või teemast Office’i hiljutiste probleemide parandused või ajutised lahendused.

Kasutage PowerPoint klaviatuuri ja ekraanilugerit, et salvestada töölauaesitlus kohalikule kettale (nt sülearvutisse), võrgukohta, CD-le, DVD-le või mälupulgale. Oleme seda testinud Jutustaja ja JAWS-iga, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Samuti saate selle salvestada erinevas failivormingus või varasemas PowerPoint.

Dekoratiivne ikoon Kas vajate juhiseid selle kohta, kuidas PowerPoint salvestada, kuid ekraanilugerit mitte kasutada? Vaadake teemat PowerPoint võiPowerPoint salvestamine PDF-failidena.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Esitluse salvestamine muus failivormingus

Esitluse salvestamine PowerPointi varasemas versioonis

Esitlusfaili salvestamine

Esitlusfaili salvestamiseks vaikefailitüübina (PowerPointi esitlus (*.pptx)) tehke järgmist.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks ning ketaste ja kaustade sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, A ning seejärel klahvi O. Kuulete fraasi „Dialoogiboks Nimega salvestamine”.

 2. Draivide ja kaustade loendisse liikumiseks vajutage dialoogiboksi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete kausta nime. JAWS-i korral kuulete sõna "Tree view" (Puuvaade).

 3. Kui soovite otsida draivi või kausta, kuhu soovite esitluse salvestada, liikuge loendis ringi, vajutades alla- või ülesnooleklahve.

 4. Ketta või kausta valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et viia fookuse valitud kettal või kaustas asuvatele failidele.

 6. Valitud asukoha sisu sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi. Kausta avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Pärast soovitud asukoha valimist, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil väljale Faili nimi.

 8. Esitluse salvestamiseks tippige soovitud faili nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Dialoogiboks Nimega salvestamine suletakse.

Kui soovite juba soovitud asukohta salvestatud faili jaoks uusi muutusi salvestada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + S.

Esitluse muus failivormingus salvestamine

Esitluse saate salvestada paljudes eri failivormingutes. Tehke järgmist.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +F, A ja seejärel O.

 2. Vajaduse korral liikuge faili asukohta ja pange failile nimi. Lisateavet leiate artiklist Esitlusefaili salvestamine.

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksi Salvestustüüp:.

 4. Failivormingute loendis liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Failivormingu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Kui soovite kiiresti mõne konkreetse failivormingu nime juurde liikuda, tippige vormingu nime esitäht. Näiteks korduv O-klahvi vajutamine võimaldab teil järjest kõik tähega O algavad failivormingud (nt Office’i kujundus ja OpenDocumenti esitlus) läbi käia.

 5. Vajutage sisestusklahvi (Enter), et fail valitud vormingus salvestada. Dialoogiboks Nimega salvestamine suletakse.

Märkus.: Teavet failide salvestamise kohta PDF- (.pdf) või XPS- (.xps) vormingus vt PDF-ina salvestamine ja XPS-ina salvestamine.

Esitlusefaili salvestamine PowerPointi varasemas versioonis

PowerPoint kasutab XML-.pptx failivormingut, mis võeti kasutusele Office 2007 versioonis. Selles vormingus saab faile avada PowerPoint varasemates versioonides (sh PowerPoint 2010 ja PowerPoint 2007), ilma eri lisandmooduliteta või funktsioonide kaotsiminekuta. Lisateavet leiate teemast Xml-vormingute ja failinimelaiendite avamine.

Esitluse salvestamiseks vormingus, mis ühildub mõne varasema versiooniga, tehke PowerPoint.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +F, A ja seejärel O.

 2. Vajaduse korral liikuge faili asukohta ja pange failile nimi.

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksi Salvestustüüp:. Vaikimisi failitüüp on PowerPointi esitlus (*.pptx).

  Näpunäide.: Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamisel on fookus väljal Faili nimi. Kui fail on juba soovitud asukohas, vajutage liitboksi Salvestustüüp liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

 4. Kiireks liikumiseks erinevatesse PowerPoint vajutage korduvalt klahvi P.

 5. Kui kuulete fraasi „PowerPoint 97-2003 esitlus (.ppt)“, on valitud just see vorming.

 6. Faili salvestamiseks faili varasemasse versiooni PowerPoint vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil mallil põhineva esitluse loomine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine hõlbustusfunktsioonidega Microsoft 365

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja PowerPoint

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Kasutage PowerPoint for Android sisseehitatud Androidi ekraanilugerit TalkBack, et salvestada esitlused telefoni või OneDrive. Saate esitluse salvestada ka mõnes muus failivormingus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Salvestage esitlus vaikefailivormingus ( PowerPoint Esitlus (*.pptx) soovitud salvestuskohta soovitud nimega. PowerPoint for Android salvestab esitluse automaatselt, kui töötate vaikefailinime ja -vorminguga.

 1. Kui esitlus on redigeerimisvaates avatud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Not checked, Back switch" (Pole märgitud, lüliti Tagasi), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Avaneb pisipildivaade.

 2. Nipsake pisipildivaates vasakule, kuni kuulete teksti "File button" (Nupp Fail), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Avaneb menüü File (Fail).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” („Nupp Salvesta nimega”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Avaneb leht Nimega salvestamine, kus fookus on failinime tekstiväljal. Topeltklõpsake ekraani ja seejärel tippige faili nimi ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Faili salvestuskoha valite, nipsake vasakule, kuni kuulete asukoha nime (nt "OneDrive" või "See seade", ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Save button” („Nupp Salvesta”), ja topeltpuudutage siis ekraani. Esitlus salvestatakse PPTX-vormingus ja fookus viiakse esitlusele.

Esitluse muus failivormingus salvestamine

Esitluse ühiskasutusse andmiseks mitmes rakenduses ja platvormis saate esitluse salvestada ODP-vormingus.

 1. Kui esitlus on redigeerimisvaates avatud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Not checked, Back switch" (Pole märgitud, lüliti Tagasi), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Avaneb pisipildivaade.

 2. Nipsake pisipildivaates vasakule, kuni kuulete teksti "File button" (Nupp Fail), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Avaneb menüü File (Fail).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (nupp Salvesta) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Export this file to ODP" (Ekspordi see fail ODP-sse), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 5. Avaneb leht Ekspordi, kus fookus on tekstiväljal Faili nimi. Topeltklõpsake ekraani ja seejärel tippige faili nimi ekraaniklaviatuuri abil.

 6. Faili salvestuskoha valite vasakule, kuni kuulete asukoha nime (nt "OneDrive" või "This device, presentations" ("See seade, esitlused)." Kausta valimiseks nipsake kaustade sirvimiseks vasakule ja topeltklõpsake valimiseks ekraani. Kaustade nimed loetakse liikumise käigus ette.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Export button” („Nupp Ekspordi”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Kui kuulete teksti"Allow online file conversion"(Luba võrgufaili teisendamine), nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Allow" (Luba), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

  Esitlus eksporditakse ODP-vormingusse ja fookus liigub esitlusele.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine hõlbustusfunktsioonidega Microsoft 365

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja PowerPoint

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Kasutage PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit esitluse salvestamiseks uue nimega, et OneDrive esitluse koopia kohalikku seadmesse alla laadida. Oleme seda testinud Jutustaja ja JAWS-iga, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Dekoratiivne ikoon Kas vajate juhiseid selle kohta, kuidas PowerPoint salvestada, kuid ekraanilugerit mitte kasutada? Vaadake teemat Esitluse koopia salvestamine PowerPointi veebirakendus või PowerPoint salvestamine PDF-failidena.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Esitluse nime muutmine

PowerPointi veebirakendus salvestab esitluse automaatselt OneDrive, kasutades üldnime (nt Presentation1.pptx). Saate muuta selle üldnime soovitud nimeks.

 1. Vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Alt + Windows, F, R, R. Kuulete teksti "Rename, Enter a name for this file, Editing" (Nimeta ümber, sisestage selle faili nimi, redigeerimine).

 2. Tippige esitluse uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Esitlus salvestatakse OneDrive uue nimega.

Esitluse koopia allalaadimine seadmesse redigeerimisvaates

PowerPointi veebirakendus salvestab esitluse automaatselt OneDrive teie töö ajal. Esitluse koopia saate alla laadida ja salvestada kohalikku seadmesse. Kohaliku koopia muutmisel ei värskendata OneDrive algset esitlust.

 1. Vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Alt + Windows, F, W, C. Kuulete sõna "Microsoft PowerPointi veebirakendus, Download, button" (Microsoft PowerPointi veebirakendus, Download, button). Fookus on nupul Laadi alla.

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Notification text, What do you want to do with with" (Teatise tekst, mida soovite teha), millele järgneb esitluse nimi.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni SR-klahv + parem- või vasaknooleklahv, kuni kuulete uuesti teksti "Notification text, What do you want to do with" ("Teavitustekst, mida soovite teha)," ja seejärel esitluse nime.

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fail laaditakse alla teie arvuti kausta Laadi alla.

Esitluse koopia allalaadimine seadmesse lugemisvaates

Esitluse koopia allalaadimiseks pole vaja redigeerimisõigusi.

 1. Vajutage lugemisvaates klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Edit presentation, button collapsed" ("Redigeeri esitlust, nupp ahendatud)."

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Print to PDF" (Prindi PDF-faili), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Microsoft PowerPointi veebirakendus, Open a printable PDF of your document, link" (Microsoft PowerPointi veebirakendus, Open a printable PDF of your document, link).

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Printimine. Fookus on menüüs Printer.

 4. Menüü laiendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Microsoft Print to PDF" (Microsoft Print to PDF), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Print button" (Nupp Prindi), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Prindiväljundi salvestamine nimega ja fookus on tekstiväljal Faili nimi.

 7. Tippige esitluse nimi ja liikuge asukohta, kuhu soovite faili salvestada. Faili salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja PowerPoint

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×