Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Klõpsake mingi kindla tähega algavate funktsioonide kuvamiseks vastavat algustähte. Kui soovite funktsiooni otsida otsingu kaudu, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F ja tippige funktsiooni nime paar esimest tähte või seda kirjeldav sõna. Funktsiooni kohta täpsema teabe saamiseks klõpsake funktsiooni nime, mis kuvatakse esimeses veerus.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Märkus.: Versioonitähised näitavad, millises Exceli versioonis see funktsioon esmakordselt saadaval oli. Need funktsioonid pole varasemates versioonides saadaval.

NB!: Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Funktsiooni nimi

Tüüp ja kirjeldus

Funktsioon ABS

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu absoluutväärtuse.

Funktsioon ACCRINT

Rahandus.    Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi kogunenud intressi.

Funktsioon ACCRINTM

Rahandus.    Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi kogunenud intressi tagasimaksetähtajal.

Funktsioon ACOS

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkuskoosinuse.

Funktsioon ACOSH

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkushüperboolse koosinuse.

Funktsioon ACOT
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkuskootangensi.

Funktsioon ACOTH
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse arkuskootangensi.

Funktsioon AGGREGATE

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte.

Funktsioon ADDRESS

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks tekstiviite töölehe ühele lahtrile.

Funktsioon AMORDEGRC

Rahandus.    Annab vastuseks kulumi iga arvestusperioodi kohta, kasutades selleks kulumikoefitsienti.

Funktsioon AMORLINC

Rahandus.    Annab vastuseks iga arvestusperioodi kulumi.

Funktsioon AND

Loogika.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui kõigi selle argumentide väärtus on TRUE.

Funktsioon ARABIC
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab Rooma numbri araabia numbriks (arvuna).

Funktsioon AREAS

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viites olevate alade arvu.

Funktsioon ARRAYTOTEXT
Office 365 nupp

Tekst.    Tagastab määratud vahemikust tekstväärtuste massiivi.

Funktsioon ASC

Tekst.    Muudab märgistringis täislaiusega (kahebaidised) ladina tähed või katakana poollaiusega (ühebaidisteks) märkideks.

Funktsioon ASIN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkussiinuse.

Funktsioon ASINH

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse.

Funktsioon ATAN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkustangensi.

Funktsioon ATAN2

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arkustangensi x- ja y-koordinaatide alusel.

Funktsioon ATANH

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkushüperboolse tangensi.

Funktsioon AVEDEV

Statistika.    Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal.

Funktsioon AVERAGE

Statistika.    Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse.

Funktsioon AVERAGEA

Statistika.    Annab vastuseks oma argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) keskväärtuse.

Funktsioon AVERAGEIF

Statistika.    Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon AVERAGEIFS

Statistika.    Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon BAHTTEXT

Tekst.    Teisendab arvu tekstiks ß (bahti) valuutavormingu abil.

Funktsioon BASE

Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab arvu antud alusega tekstkujule.

Funktsioon BESSELI

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni In(x).

Funktsioon BESSELJ

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks Besseli funktsiooni Jn(x).

Funktsioon BESSELK

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni Kn(x).

Funktsioon BESSELY

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks Besseli funktsiooni Yn(x).

Funktsioon BETADIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon BETA.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETAINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon BETA.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BIN2DEC

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kahendarvu kümnendarvuks.

Funktsioon BIN2HEX

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kahendarvu kuueteistkümnendarvuks.

Funktsioon BIN2OCT

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kahendarvu kaheksandarvuks.

Funktsioon BINOMDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon BINOM.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse.

Funktsioon BINOM.DIST.RANGE
.

Statistika.    Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral.

Funktsioon BINOM.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon BITAND
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kahe arvu bititaseme JA-väärtuse.

Funktsioon BITLSHIFT
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra vasakule nihutatud.

Funktsioon BITOR
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kahe arvu bititaseme OR-väärtuse.

Funktsioon BITRSHIFT
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra paremale nihutatud.

Funktsioon BITXOR
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kahe arvu bititaseme eksklusiivse VÕI-väärtuse.

Funktsioon CALL

Lisandmoodulid ja automatiseerimine.    Kutsub dünaamiliselt lingitud teegi või koodiressursi protseduuri.

Funktsioon CEILING

Ühilduvus.    Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon CEILING.MATH
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon CEILING.PRECISE

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon CELL

Teave.    Annab vastuseks teabe lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta.

See funktsioon pole Exceli veebirakendus’is saadaval.

Funktsioon CHAR

Tekst.    Annab vastuseks koodiga määratud märgi.

Funktsioon CHIDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse.

Märkus.: Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon CHIINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Märkus.: Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon CHITEST

Ühilduvus.    Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Märkus.: Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CHOOSE

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks ühe väärtuse väärtuste loendist.

Funktsioon CLEAN

Tekst.    Eemaldab tekstist kõik printimatud märgid.

Funktsioon CODE

Tekst.    Annab vastuseks tekstistringi esimese märgi arvulise koodi.

Funktsioon COLUMN

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viite veerunumbri.

Funktsioon COLUMNS

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viites olevate veergude arvu.

Funktsioon COMBIN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks antud arvu objektide kombinatsioonide arvu.

Funktsioon COMBINA
.

Matemaatika ja trigonomeetria.   
Annab vastuseks antud arvu üksuste kombinatsioonide arvu koos kordustega.

Funktsioon COMPLEX

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab reaal- ja imaginaarosad kompleksarvuks.

Funktsioon CONCAT
2019

Tekst.    Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti, kuid ei kasuta eraldajat ega argumenti IgnoreEmpty.

Funktsioon CONCATENATE

Tekst.    Ühendab mitu tekstiüksust üheks tekstiüksuseks.

Funktsioon CONFIDENCE

Ühilduvus.    Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-jaotusega populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CONVERT

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise.

Funktsioon CORREL

Statistika.    Annab vastuseks kahe andmehulga korrelatsioonikordaja.

Funktsioon COS

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu koosinuse.

Funktsioon COSH

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse.

Funktsioon COT
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse.

Funktsioon COTH
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga kootangensi.

Funktsioon COUNT

Statistika.    Loendab argumentide loendis olevad arvud.

Funktsioon COUNTA

Statistika.    Loendab argumentide loendis olevad väärtused.

Funktsioon COUNTBLANK

Statistika.    Loendab vahemiku tühjad lahtrid.

Funktsioon COUNTIF

Statistika.    Loendab antud kriteeriumidele vastavad lahtrid vahemikus.

Funktsioon COUNTIFS

Statistika.    Loendab mitmele kriteeriumile vastavad lahtrid vahemikus.

Funktsioon COUPDAYBS

Rahandus.    Annab vastuseks päevade arvu intressiperioodi algusest arvelduskuupäevani.

Funktsioon COUPDAYS

Rahandus.    Annab vastuseks arvelduskuupäeva sisaldava intressiperioodi päevade arvu.

Funktsioon COUPDAYSNC

Rahandus.    Annab vastuseks päevade arvu arvelduskuupäevast järgmise intressiarvutuskuupäevani.

Funktsioon COUPNCD

Rahandus.    Annab vastuseks järgmise intressiarvutuskuupäeva pärast arvelduskuupäeva.

Funktsioon COUPNUM

Rahandus.    Annab vastuseks arvelduskuupäevast maksetähtajani maksmisele kuuluvate kupongide arvu.

Funktsioon COUPPCD

Rahandus.    Annab vastuseks eelmise intressiarvutuskuupäeva enne arvelduskuupäeva.

Funktsioon COVAR

Ühilduvus.    Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.

Funktsioon COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.

Funktsioon CRITBINOM

Ühilduvus.    Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus kriteeriumi väärtusest väiksem või sellega võrdne.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon CSC
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga koosekansi.

Funktsioon CSCH
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga hüperboolse koosekansi.

Funktsioon CUBEKPIMEMBER

Kuup.    Annab vastuseks tootluse võtmenäitaja (KPI) nime, atribuudi ja mõõtme, lahtris kuvatakse nimi ja atribuut. KPI on koguseliselt mõõdetav näitaja (nt kuu kogutulu või töötaja kvartalikäive), mille abil mõõdetakse ettevõtte tootlust.

Funktsioon CUBEMEMBER

Kuup.    Annab vastuseks kuubihierarhia liikme või kordse. Selle abil saate kontrollida, kas liige või kordne on kuubis olemas.

Funktsioon CUBEMEMBERPROPERTY

Kuup.    Annab vastuseks kuubi liikme atribuudi väärtuse. Selle abil saate kontrollida, kas liikme nimi on kuubis olemas, ja tagastada selle liikme jaoks määratud atribuudi.

Funktsioon CUBERANKEDMEMBER

Kuup.    Annab vastuseks kogumi liikme number n (reitingus vastaval kohal oleva liikme). Selle funktsiooni abil saate leida kogumi ühe elemendi või mitu elementi (nt parima müügiesindaja või kümme tublimat õppurit).

Funktsioon CUBESET

Kuup.    Määratleb arvutatud kogumi liikmeid või kordseid, saates serveris asuvasse kuupi kogumiavaldise, mis loob kogumi ja tagastab selle siis Microsoft Office Excelisse.

Funktsioon CUBESETCOUNT

Kuup.    Annab vastuseks kogumis olevate üksuste arvu.

Funktsioon CUBEVALUE

Kuup.    Annab kuubist vastuseks kokkuvõtteväärtuse.

Funktsioon CUMIPMT

Rahandus.    Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi.

Funktsioon CUMPRINC

Rahandus.    Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse.

Funktsioon Date

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks kindla kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon DATEDIF

Kuupäev ja kellaaeg.    Arvutab kahe kuupäeva vahele jäävate päevade, kuude või aastate arvu. See funktsioon on abiks näiteks valemites, kus on vaja arvutada kellegi vanust.

Funktsioon DateValue

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab tekstivormis kuupäeva järjenumbriks.

Funktsioon DAVERAGE

Andmebaas.    Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete keskmise.

Funktsioon Day

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri kuupäevaks.

Funktsioon DAYS
.

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arvu.

Funktsioon DAYS360

Kuupäev ja kellaaeg.    Arvutab kahe kuupäeva vahelise päevade arvu 360-päevase aasta alusel.

Funktsioon DB

Rahandus.    Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades fikseeritud degressiivset kulumimeetodit.

Funktsioon DBCS
.

Tekst.    Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) ladina tähed või katakana täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks.

Funktsioon DCOUNT

Andmebaas.    Loendab andmebaasi lahtrid, mis sisaldavad arve.

Funktsioon DCOUNTA

Andmebaas.    Loendab andmebaasi lahtrid, mis pole tühjad.

Funktsioon DDB

Rahandus.    Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades topeltdegressiivset kulumimeetodit või mõnda muud teie määratud meetodit.

Funktsioon DEC2BIN

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kümnendarvu kahendarvuks.

Funktsioon DEC2HEX

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kümnendarvu kuueteistkümnendarvuks.

Funktsioon DEC2OCT

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kümnendarvu kaheksandarvuks.

Funktsioon DECIMAL
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab antud alusel arvu tekstkuju kümnendarvuks.

Funktsioon DEGREES

Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab radiaanid kraadideks.

Funktsioon DELTA

Matemaatika erifunktsioonid.    Kontrollib, kas kaks väärtust on võrdsed.

Funktsioon DEVSQ

Statistika.    Annab vastuseks hälvete ruutude summa.

Funktsioon DGET

Andmebaas.    Leiab andmebaasist üksikkirje, mis vastab määratud kriteeriumidele.

Funktsioon DISC

Rahandus.    Annab vastuseks väärtpaberi diskontomäära.

Funktsioon DMAX

Andmebaas.    Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete suurima väärtuse.

Funktsioon DMIN

Andmebaas.    Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete väikseima väärtuse.

Funktsioon DOLLAR

Tekst.    Teisendab arvu tekstiks $ (dollari) valuutavormingu abil.

Funktsioon DOLLARDE

Rahandus.    Teisendab murdarvuna väljendatud hinna dollarites kümnendarvuna väljendatud hinnaks dollarites.

Funktsioon DOLLARFR

Rahandus.    Teisendab kümnendarvuna väljendatud hinna dollarites murdarvuna väljendatud hinnaks dollarites.

Funktsioon DPRODUCT

Andmebaas.    Korrutab kriteeriumidele vastavate andmebaasikirjete näidatud välja väärtused.

Funktsioon DSTDEV

Andmebaas.    Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi standardhälbe.

Funktsioon DSTDEVP

Andmebaas.    Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete kogumi standardhälbe.

Funktsioon DSUM

Andmebaas.    Liidab arvud, mis asuvad andmebaasi kriteeriumidele vastavate kirjete väljaveerus.

Funktsioon DURATION

Rahandus.    Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi aastase kestuse.

Funktsioon DVAR

Andmebaas.    Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi dispersiooni.

Funktsioon DVARP

Andmebaas.    Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete populatsiooni dispersiooni.

Funktsioon EDATE

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks alguskuupäevast näidatud arvu kuude võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon EFFECT

Rahandus.    Annab vastuseks efektiivse aastase intressimäära.

Funktsioon ENCODEURL
.

Veeb:    Tagastab URL-kodeeringuga stringi.

See funktsioon pole Exceli veebirakendus’is saadaval.

Funktsioon EOMONTH

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks määratud kuude arvu võrra hilisema või varasema kuu viimase päeva järjenumbri.

Funktsioon ERF

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERF.PRECISE
Excel 2010

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC.PRECISE
Excel 2010

Matemaatika erifunktsioonid.    Tagastab komplementaarse ERF-funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni.

Funktsioon ERROR.TYPE

Teave.    Annab vastuseks veatüübile vastava numbri.

Funktsioon EUROCONVERT

Lisandmoodulid ja automatiseerimine.    Teisendab arvu eurodeks, eurod euroala liikmesriigi valuutaks või arvu ühest euroala liikmesriigi valuutast teise, kasutades vahendajana eurot (ristkurss).

Funktsioon EVEN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu ülespoole lähima paaristäisarvuni.

Funktsioon EXACT

Tekst.    Kontrollib, kas kaks tekstiväärtust on täpselt ühesugused.

Funktsioon EXP

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks e antud astmes.

Funktsioon EXPON.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Funktsioon EXPONDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon FACT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu faktoriaali.

Funktsioon FACTDOUBLE

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali.

Funktsioon FALSE

Loogika.    Annab vastuseks loogikaväärtuse FALSE.

Funktsioon F.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon FDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon F.DIST.RT
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon FILTER

Office 365 nupp

Otsing ja teatmematerjalid.    Funktsioon FILTER võimaldab andmevahemikku määratletud kriteeriumi alusel filtreerida.

Funktsioon FILTERXML
.

Veeb:    Tagastab XML-failist konkreetsed andmed, kasutades määratud Xpathi.

See funktsioon pole Exceli veebirakendus’is saadaval.

Funktsioonid FIND, FINDB

Tekst.    Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (tõstutundlik).

Funktsioon F.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.INV.RT
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon FINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Selles Excel 2007 see on statistikafunktsioon.

Funktsioon FISHER

Statistika.    Annab vastuseks Fisheri teisenduse.

Funktsioon FISHERINV

Statistika.    Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse.

Funktsioon FIXED

Tekst.    Vormindab arvu tekstina, kindla kohtade arvuga pärast koma.

Funktsioon FLOOR

Ühilduvus.    Ümardab arvu allapoole, nullile lähemale.

Rakendustes Excel 2007 ja Excel 2010 on selle funktsiooni nimi Matemaatika ja trigonomeetria.

Funktsioon FLOOR.MATH
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon FLOOR.PRECISE

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon FORECAST

Statistika.    Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi.

Rakenduses Excel 2016 on see funktsioon asendatud funktsiooniga FORECAST.LINEAR, mis on uute prognoosimise funktsioonide osa, kuid selle vanemad versioonid on veel ühilduvuse huvides saadaval.

Funktsioon FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistika.    Tuletab tulevase väärtuse olemasolevate (ajalooliste) väärtuste põhjal, kasutades eksponentsilumise (ETS) algoritmi AAA-versiooni.

Funktsioon FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistika.    Tagastab konkreetse sihtkuupäeva jaoks prognoositud väärtuse usaldusvahemiku.

Funktsioon FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistika.    Tagastab Exceli poolt määratud ajasarja jaoks tuvastatud korduva mustri kestuse.

Funktsioon FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistika.    Tagastab ajasarja prognoosimise tulemusena statistilise väärtuse.

Funktsioon FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistika.    Tuletab olemasolevate väärtuste põhjal tulevase väärtuse.

Funktsioon FORMULATEXT
.

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viite valemi tekstina.

Funktsioon FREQUENCY

Statistika.    Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina.

Funktsioon F.TEST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks F-testi tulemi.

Funktsioon FTEST

Ühilduvus.    Annab vastuseks F-testi tulemi.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon FV

Rahandus.    Annab vastuseks investeeringu tulevase väärtuse.

Funktsioon FVSCHEDULE

Rahandus.    Arvutab algse põhisumma tulevase väärtuse pärast liitintressimäärade rakendamist.

Funktsioon GAMMA
.

Statistika.    Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMADIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon GAMMA.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMAINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon GAMMALN

Statistika.    Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x).

Funktsioon GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x).

Funktsioon GAUSS
.

Statistika.    Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus.

Funktsioon GCD

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks suurima ühisjagaja.

Funktsioon GEOMEAN

Statistika.    Annab vastuseks geomeetrilise keskmise.

Funktsioon GESTEP

Matemaatika erifunktsioonid.    Kontrollib, kas arv ületab läve.

Funktsioon GETPIVOTDATA

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks PivotTable-liigendtabeli aruandes talletatud andmed.

Funktsioon GROWTH

Statistika.    Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi.

Funktsioon HARMEAN

Statistika.    Annab vastuseks harmoonilise keskmise.

Funktsioon HEX2BIN

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kuueteistkümnendarvu kahendarvuks.

Funktsioon HEX2DEC

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kuueteistkümnendarvu kümnendarvuks.

Funktsioon HEX2OCT

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kuueteistkümnendarvu kaheksandarvuks.

Funktsioon HLOOKUP

Otsing ja teatmematerjalid.    Otsib väärtust massiivi esimesest reast ja annab vastuseks näidatud lahtri väärtuse.

Funktsioon HOUR

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri tunniks.

Funktsioon HYPERLINK

Otsing ja teatmematerjalid.    Loob otsetee, mis avab võrguserveris, sisevõrgus või Internetis talletatud dokumendi.

Funktsioon HYPGEOM.DIST

Statistika.    Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon HYPGEOMDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon IF

Loogika.    Määrab sooritatava loogikatesti.

Funktsioon IFERROR

Loogika.    Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui valem annab tulemuseks vea, muul juhul annab vastuseks valemi tulemi.

Funktsioon IFNA
.

Loogika.    Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi.

Funktsioon IFS
2019

Loogika.    Kontrollib, kas üks või mitu tingimust on täidetud, ja tagastab esimesele tõesele (TRUE) tingimusele vastava väärtuse.

Funktsioon IMABS

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu absoluutväärtuse (mooduli).

Funktsioon IMAGINARY

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu imaginaarosa.

Funktsioon IMARGUMENT

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks argumendi teeta, radiaanides väljendatud nurga.

Funktsioon IMCONJUGATE

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu kaaskompleksarvu.

Funktsioon IMCOS

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu koosinuse.

Funktsioon IMCOSH
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosinuse.

Funktsioon IMCOT
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu kootangensi.

Funktsioon IMCSC
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Tagastab kompleksarvu koosekansi.

Funktsioon IMCSCH
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Tagastab kompleksarvu hüperboolse koosekansi.

Funktsioon IMDIV

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kahe kompleksarvu jagatise.

Funktsioon IMEXP

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu eksponendi.

Funktsioon IMLN

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu naturaallogaritmi.

Funktsioon IMLOG10

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu logaritmi alusel 10.

Funktsioon IMLOG2

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi.

Funktsioon IMPOWER

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme.

Funktsioon IMPRODUCT

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvude korrutise.

Funktsioon IMREAL

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu reaalosa.

Funktsioon IMSEC
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu seekansi.

Funktsioon IMSECH
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse seekansi.

Funktsioon IMSIN

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu siinuse.

Funktsioon IMSINH
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse siinuse.

Funktsioon IMSQRT

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks ruutjuure kompleksarvust.

Funktsioon IMSUB

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kahe kompleksarvu vahe.

Funktsioon IMSUM

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvude summa.

Funktsioon IMTAN
.

Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu tangensi.

Funktsioon INDEX

Otsing ja teatmematerjalid.    Otsib indeksi abil väärtuse viitest või massiivist.

Funktsioon INDIRECT

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks tekstväärtuse poolt viidatud viite.

Funktsioon INFO

Teave.    Annab vastuseks teabe praeguse töökeskkonna kohta.

See funktsioon pole Exceli veebirakendus’is saadaval.

Funktsioon INT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni.

Funktsioon INTERCEPT

Statistika.    Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi.

Funktsioon INTRATE

Rahandus.    Annab vastuseks diskontovõlakirja intressimäära.

Funktsioon IPMT

Rahandus.    Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse.

Funktsioon IRR

Rahandus.    Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära.

Funktsioon ISBLANK

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui lahter on tühi.

Funktsioon ISERR

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega, v.a #N/A.

Funktsioon ISERROR

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on mis tahes veaväärtusega.

Funktsioon ISEVEN

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paarisarvuga.

Funktsioon ISFORMULA
.

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE (TÕENE), kui tegu on viitega lahtrile, mis sisaldab valemit.

Funktsioon ISLOGICAL

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on loogikaväärtusega.

Funktsioon ISNA

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega #N/A.

Funktsioon ISNONTEXT

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus pole tekst.

Funktsioon ISNUMBER

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on arv.

Funktsioon ISODD

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paaritu arvuga.

Funktsioon ISREF

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on viide.

Funktsioon ISTEXT

Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on tekst.

Funktsioon ISO.CEILING
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu, mis on ümardatud üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon ISOWEEKNUM
.

Kuupäev ja kellaaeg.    Tagastab sisestatud kuupäevale vastava aasta nädalanumbri ISO järgi.

Funktsioon ISPMT

Rahandus.    Arvutab investeeringu kindla perioodi jooksul makstud intressi.

Funktsioon JIS

Tekst.   Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) tähed täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks

Funktsioon KURT

Statistika.    Annab vastuseks andmehulga ekstsessi.

Funktsioon LARGE

Statistika.    Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Funktsioon LCM

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks vähima ühiskordse.

Funktsioonid LEFT, LEFTB

Tekst.    Annab vastuseks tekstväärtuse esimesed (vasakpoolseimad) märgid.

Funktsioonid LEN, LENB

Tekst.    Annab vastuseks märkide arvu tekstistringis.

Funktsioon LET
Office 365 nupp

Matemaatika ja trigonomeetria.    Määrab arvutustulemitele nimed. Nii saab valemis salvestada vahearvutusi ja väärtusi või määratleda nimesid.

Funktsioon LINEST

Statistika.    Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.

Funktsioon LN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi.

Funktsioon LOG

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu logaritmi määratud alusel.

Funktsioon LOG10

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu logaritmi alusel 10.

Funktsioon LOGEST

Statistika.    Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid.

Funktsioon LOGINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORMDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon LOOKUP

Otsing ja teatmematerjalid.    Otsib väärtusi vektorist või massiivist.

Funktsioon LOWER

Tekst.    Teisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks.

Funktsioon MATCH

Otsing ja teatmematerjalid.    Otsib väärtusi viitest või massiivist.

Funktsioon MAX

Statistika.    Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse.

Funktsioon MAXA

Statistika.    Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi suurima väärtuse.

Funktsioon MAXIFS
2019

Statistika.    Tagastab suurima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid.

Funktsioon MDETERM

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks massiivi maatriksi determinandi.

Funktsioon MDURATION

Rahandus.    Annab vastuseks modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberi kohta.

Funktsioon MEDIAN

Statistika.    Annab vastuseks antud arvude mediaani.

Funktsioonid MID, MIDB

Tekst.    Annab vastuseks tekstistringist määratud arvu märke, alates teie määratud kohast.

Funktsioon MIN

Statistika.    Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse.

Funktsioon MINIFS
2019

Statistika.    Tagastab väikseima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid.

Funktsioon MINA

Statistika.    Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi väikseima väärtuse.

Funktsioon MINUTE

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri minutiks.

Funktsioon MINVERSE

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks massiivi pöördmaatriksi.

Funktsioon MIRR

Rahandus.    Annab vastuseks erinevate määrade alusel finantseeritud positiivsete ja negatiivsete rahavoogude sisemise tasuvusmäära.

Funktsioon MMULT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks kahe massiivi maatrikskorrutise.

Funktsioon MOD

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks jagatise jäägi.

Funktsioon MODE

Ühilduvus.    Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon MODE.MULT
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.

Funktsioon MODE.SNGL
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse.

Funktsioon MONTH

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri kuuks.

Funktsioon MROUND

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks ümardusaluse lähima kordseni ümardatud arvu.

Funktsioon MULTINOMIAL

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvuhulga multinoomi.

Funktsioon MUNIT
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks ühikumaatriksi või määratud mõõtme.

Funktsioon N

Teave.    Annab vastuseks arvuks teisendatud väärtuse.

Funktsioon NA

Teave.    Annab vastuseks veaväärtuse #N/A.

Funktsioon NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NEGBINOMDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon NETWORKDAYS

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate täistööpäevade arvu.

Funktsioon NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.

Funktsioon NOMINAL

Rahandus.    Annab vastuseks aastase nominaalintressi määra.

Funktsioon NORM.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORMDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon NORMINV

Statistika.    Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.INV
Excel 2010

Ühilduvus.    Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Märkus.: Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.

Funktsioon NORMSDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon NORM.S.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORMSINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon NOT

Loogika.    Muudab argumendi tõesusväärtuse vastupidiseks.

Funktsioon NOW

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks praeguse kuupäeva ja kellaaja järjenumbri.

Funktsioon NPER

Rahandus.    Annab vastuseks investeeringu perioodide arvu.

Funktsioon NPV

Rahandus.    Annab vastuseks investeeringu puhasnüüdisväärtuse, võttes aluseks perioodiliste rahavoogude sarja ja diskontomäära.

Funktsioon NUMBERVALUE
.

Tekst.    Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil.

Funktsioon OCT2BIN

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kaheksandarvu kahendarvuks.

Funktsioon OCT2DEC

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kaheksandarvu kümnendarvuks.

Funktsioon OCT2HEX

Matemaatika erifunktsioonid.    Teisendab kaheksandarvu kuueteistkümnendarvuks.

Funktsioon ODD

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu ülespoole lähima paaritu täisarvuni.

Funktsioon ODDFPRICE

Rahandus.    Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku esimese perioodiga.

Funktsioon ODDFYIELD

Rahandus.    Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku esimese perioodiga.

Funktsioon ODDLPRICE

Rahandus.    Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku viimase perioodiga.

Funktsioon ODDLYIELD

Rahandus.    Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku viimase perioodiga.

Funktsioon OFFSET

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viite kauguse antud viitest.

Funktsioon OR

Loogika.    Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui mõne argumendi väärtus on TRUE.

Funktsioon PDURATION
.

Rahandus.    Annab vastuseks perioodide arvu, mis kulub investeeringul määratud väärtuse saavutamiseks.

Funktsioon PEARSON

Statistika.    Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja.

Funktsioon PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.

Funktsioon PERCENTILE

Ühilduvus.    Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.

Funktsioon PERCENTRANK

Ühilduvus.    Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon PERMUT

Statistika.    Annab vastuseks antud arvu objektide permutatsioonide arvu.

Funktsioon PERMUTATIONA
.

Statistika.    Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida.

Funktsioon PHI
.

Statistika.    Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon PHONETIC

Tekst.    Ekstraktib tekstistringist foneetilised (furigana) märgid.

Funktsioon PI

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks pii väärtuse.

Funktsioon PMT

Rahandus.    Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse.

Funktsioon POISSON.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon POISSON

Ühilduvus.    Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon POWER

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks astendatud arvu.

Funktsioon PPMT

Rahandus.    Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta.

Funktsioon PRICE

Rahandus.    Annab vastuseks hinna perioodilist intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta.

Funktsioon PRICEDISC

Rahandus.    Annab vastuseks hinna diskonteeritud väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta.

Funktsioon PRICEMAT

Rahandus.    Annab vastuseks hinna intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta maksetähtpäeval.

Funktsioon PROB

Statistika.    Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel.

Funktsioon PRODUCT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks argumentide korrutise.

Funktsioon PROPER

Tekst.    Muudab tekstväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks.

Funktsioon PV

Rahandus.    Annab vastuseks investeeringu nüüdisväärtuse.

Funktsioon QUARTILE

Ühilduvus.    Annab vastuseks andmehulga kvartiili.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks andmehulga kvartiili.

Funktsioon QUOTIENT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks jagatise täisarvulise osa.

Funktsioon RADIANS

Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab kraadid radiaanideks.

Funktsioon RAND

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0 kuni 1.

Funktsioon RANDARRAY

Office 365 nupp

Matemaatika ja trigonomeetria.    Tagastab vahemikus 0 kuni 1 olevate juhuslike arvude massiivi. Soovi korral saate ise määrata täidetavate ridade ja veergude arvu, miinimum- ja maksimumväärtused ning ka selle, kas tagastada täisarvud või kümnendarvud.

Funktsioon RANDBETWEEN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks juhusliku arvu teie määratud arvude vahemikus.

Funktsioon RANK.AVG
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks arvu järgu loendis.

Funktsioon RANK.EQ
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks arvu järgu loendis.

Funktsioon RANK

Ühilduvus.    Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon RATE

Rahandus.    Annab vastuseks intressimäära annuiteediperioodi kohta.

Funktsioon RECEIVED

Rahandus.    Annab vastuseks diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa.

Funktsioon REGISTER.ID

Lisandmoodulid ja automatiseerimine.    Annab vastuseks eelnevalt registreeritud määratud dünaamiliselt lingitud teegi (DLL) või koodiressursi registritunnuse.

Funktsioonid REPLACE, REPLACEB

Tekst.    Asendab tekstis märke.

Funktsioon REPT

Tekst.    Kordab teksti määratud arv kordi.

Funktsioonid RIGHT, RIGHTB

Tekst.    Annab vastuseks tekstiväärtuse parempoolseimad märgid.

Funktsioon ROMAN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab araabia numbri tekstina esitatud Rooma numbriks.

Funktsioon ROUND

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu määratud kohtade arvuni.

Funktsioon ROUNDDOWN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu allapoole, nulli suunas.

Funktsioon ROUNDUP

Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu ülespoole, nullist eemale.

Funktsioon ROW

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viite reanumbri.

Funktsioon ROWS

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viites olevate ridade arvu.

Funktsioon RRI
.

Rahandus.    Annab vastuseks investeeringu kasvuga võrdväärse intressimäära.

Funktsioon RSQ

Statistika.    Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu.

Funktsioon RTD

Otsing ja teatmematerjalid.    Laadib reaalajas alla andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist.

Funktsioonid SEARCH, SEARCHB

Tekst.    Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (pole tõstutundlik).

Funktsioon SEC
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga seekansi.

Funktsioon SECH
.

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga hüperboolse seekansi.

Funktsioon SECOND

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri sekundiks.

Funktsioon SEQUENCE

Office 365 nupp

Matemaatika ja trigonomeetria.    Genereerib massiivis järjestikuste arvude jada (nt 1, 2, 3, 4).

Funktsioon SERIESSUM

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks valemil põhineva astmerea summa.

Funktsioon SHEET
.

Teave.    Annab vastuseks viidatud lehe lehenumbri.

Funktsioon SHEETS
.

Teave.    Annab vastuseks viites olevate lehtede arvu.

Funktsioon SIGN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu märgi.

Funktsioon SIN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks määratud nurga siinuse.

Funktsioon SINH

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse siinuse.

Funktsioon SKEW

Statistika.    Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja.

Funktsioon SKEW.P
.

Statistika.    Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber.

Funktsioon SLN

Rahandus.    Annab vastuseks vara lineaarse kulumi ühe perioodi kohta.

Funktsioon SLOPE

Statistika.    Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu.

Funktsioon SMALL

Statistika.    Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Funktsioon SORT

Office 365 nupp

Otsing ja teatmematerjalid.    Sordib vahemiku või massiivi sisu.

Funktsioon SORTBY

Office 365 nupp

Otsing ja teatmematerjalid.    Sordib vahemiku või massiivi sisu vahemikus või massiivis olevate väärtuste alusel.

Funktsioon SQRT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks positiivse ruutjuure.

Funktsioon SQRTPI

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks ruutjuure korrutisest (arv * pii).

Funktsioon STANDARDIZE

Statistika.    Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse.

Funktsioon STDEV

Ühilduvus.    Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEV.P
Excel 2010

Statistika.    Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.

Funktsioon STDEV.S
Excel 2010

Statistika.    Arvutab valimi põhjal hinnangulise standardhälbe.

Funktsioon STDEVA

Statistika.    Arvutab valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEVP

Ühilduvus.    Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon STDEVPA

Statistika.    Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel.

Funktsioon STEYX

Statistika.    Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis.

Funktsioon SUBSTITUTE

Tekst.    Asendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga.

Funktsioon SUBTOTAL

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks loendi või andmebaasi vahekokkuvõtte.

Funktsioon SUM

Matemaatika ja trigonomeetria.    Liidab argumendid.

Funktsioon SUMIF

Matemaatika ja trigonomeetria.    Liidab antud kriteeriumidega määratud lahtrite väärtused.

Funktsioon SUMIFS

Matemaatika ja trigonomeetria.    Liidab mitmele kriteeriumile vastavate ja vahemikus asuvate lahtrite väärtused.

Funktsioon SUMPRODUCT

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks vastavate massiivikomponentide korrutiste summa.

Funktsioon SUMSQ

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks argumentide ruutude summa.

Funktsioon SUMX2MY2

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruutude summa.

Funktsioon SUMX2PY2

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summade summa.

Funktsioon SUMXMY2

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa.

Funktsioon SWITCH
Office 365 nupp
2019

Loogika.    Hindab avaldist väärtuste loendi suhtes ja tagastab tulemuse vastavalt esimesele sobivale väärtusele. Kui vastet ei leita, tagastatakse valikuline vaikeväärtus.

Funktsioon SYD

Rahandus.    Annab vastuseks vara kumulatiivse kulumi määratud perioodi kohta.

Funktsioon T

Tekst.    Teisendab argumendid tekstiks.

Funktsioon TAN

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu tangensi.

Funktsioon TANH

Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse tangensi.

Funktsioon TBILLEQ

Rahandus.    Annab vastuseks riigivõlakirja võlakirjaga võrduva tulususe.

Funktsioon TBILLPRICE

Rahandus.    Annab vastuseks hinna riigivõlakirja nominaalväärtuse 100 euro kohta.

Funktsioon TBILLYIELD

Rahandus.    Annab vastuseks riigivõlakirja tulususe.

Funktsioon T.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.2T
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.RT
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon TDIST

Ühilduvus.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon TEXT

Tekst.    Vormindab arvu ja teisendab selle tekstiks.

Funktsioon TEXTJOIN
2019

Tekst.    Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti ja lisab iga ühendatava tekstiväärtuse järele teie määratud eraldaja. See funktsioon ühendab vahemikud tõhusalt ka siis, kui eraldaja on tühi tekstistring.

Funktsioon TIME

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks kindla kellaaja järjenumbri.

Funktsioon TIMEVALUE

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab tekstivormis kellaaja järjenumbriks.

Funktsioon T.INV
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.

Funktsioon T.INV.2T
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon TINV

Ühilduvus.    Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon TODAY

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks tänase kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon TRANSPOSE

Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks transponeeritud massiivi.

Funktsioon TREND

Statistika.    Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi.

Funktsioon TRIM

Tekst.    Eemaldab tekstist tühikud.

Funktsioon TRIMMEAN

Statistika.    Annab vastuseks andmehulga ahendi keskväärtuse.

Funktsioon TRUE

Loogika.    Annab vastuseks loogikaväärtuse TRUE.

Funktsioon TRUNC

Matemaatika ja trigonomeetria.    Kärbib arvu murdosa.

Funktsioon T.TEST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.

Funktsioon TTEST

Ühilduvus.    Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon TYPE

Teave.    Annab vastuseks väärtuse andmetüüpi näitava arvu.

Funktsioon UNICHAR
.

Tekst.    Annab vastuseks Unicode'i märgi, millele on arvväärtusega viidatud.

Funktsioon UNICODE
.

Tekst.    Annab vastuseks arvu (koodipunkti), mis vastab teksti esimesele märgile.

Funktsioon UNIQUE

Office 365 nupp

Otsing ja teatmematerjalid.    Tagastab loendi või vahemiku kordumatute väärtuste loendi.

Funktsioon UPPER

Tekst.    Teisendab teksti suurtäheliseks.

Funktsioon VALUE

Tekst.    Teisendab tekstargumendi arvuks.

Funktsioon VALUETOTEXT
Office 365 nupp

Tekst.    Tagastab määratud väärtusest teksti.

Funktsioon VAR

Ühilduvus.    Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon VAR.P
Excel 2010

Statistika.    Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.

Funktsioon VAR.S
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon VARA

Statistika.    Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel.

Funktsioon VARP

Ühilduvus.    Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon VARPA

Statistika.    Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel.

Funktsioon VDB

Rahandus.    Annab vastuseks vara kulumi määratud või osalisel perioodil, kasutades degressiivset kulumimeetodit.

Funktsioon VLOOKUP

Otsing ja teatmematerjalid.    Otsib massiivi esimesest veerust näidatud väärtusega lahtri ja annab vastuseks lahtri väärtuse, liikudes üle rea.

Funktsioon WEBSERVICE
.

Veeb:    Tagastab andmed veebiteenusest.

See funktsioon pole Exceli veebirakendus’is saadaval.

Funktsioon WEEKDAY

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri nädalapäevaks.

Funktsioon WEEKNUM

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri selle nädala numbriks, millesse aastas kuupäev langeb.

Funktsioon WEIBULL

Ühilduvus.    Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Funktsioon WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks Weibulli jaotuse.

Funktsioon WORKDAY

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks näidatud kuupäevast määratud tööpäevade arvu võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon WORKDAY.INTL
Excel 2010

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.

Funktsioon XIRR

Rahandus.    Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.

Funktsioon XLOOKUP

Office 365 nupp

Otsing ja teatmematerjalid.    Otsib määratud väärtust vahemikust või massiivist ja tagastab esimesele leitud vastele vastava üksuse. Kui vastet ei leidu, võib XLOOKUP tagastada lähima (ligikaudse) vaste. 

Funktsioon XMATCH

Office 365 nupp

Otsing ja teatmematerjalid.    Tagastab üksuse suhtelise positsiooni massiivis või lahtrivahemikus. 

Funktsioon XNPV

Rahandus.    Annab vastuseks puhasnüüdisväärtuse järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.

Funktsioon XOR
.

Loogika.    Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse OR-väärtuse.

Funktsioon YEAR

Kuupäev ja kellaaeg.    Teisendab järjenumbri aastaks.

Funktsioon YEARFRAC

Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahele jääva aastaosa suuruse täispäevade arvuna.

Funktsioon YIELD

Rahandus.    Annab vastuseks perioodilist intressi kandva väärtpaberi tulususe.

Funktsioon YIELDDISC

Rahandus.    Annab vastuseks diskonteeritud väärtpaberi (nt riigivõlakirja) aastase tulususe.

Funktsioon YIELDMAT

Rahandus.    Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi aastatulususe tagasimaksetähtpäeval.

Funktsioon Z.TEST
Excel 2010

Statistika.    Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

Funktsioon ZTEST

Ühilduvus.    Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

Rakenduses Excel 2007 on selle funktsiooni nimi Statistika.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Seotud teemad

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Exceli valemite ülevaade
Vigaste valemite vältimine
Vigade tuvastamine valemites

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×