Exceli linkidega töötamine

Teabe kiireks juurdepääsuks mõnele muule failile või veebilehele saate lisada hüperlink töölehe lahtrisse. Samuti saate lisada linke konkreetsetele diagrammi elementidele.

Märkus.: Enamik selle artikli ekraanipilte võeti Excel 2016. Kui kasutate mõnda muud versiooni, võib teile avaneda veidi teistsugune vaade, ent kui pole märgitud teisiti, on funktsioonid samad.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite lingi luua.

  Soovi korral saate valida ka objekti, näiteks diagrammi pildi või elemendi, mida soovite kasutada lingi tähistamiseks.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu lingi Hyperlink button .

  Samuti võite lahtrit või pilti paremklõpsata ja klõpsata kiirmenüüs käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Loo uus dokument.

 3. Tippige uue faili nimi väljale Uue dokumendi nimi.

  Näpunäide.: Kui soovite määrata mõne muu koha peale, mida kuvatakse jaotises täielik tee, saate väljale uue dokumendi nimi tippida uue asukoha või klõpsata nuppu Muuda , et valida soovitud asukoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Selleks et määrata, millal soovite uut faili redigeerimiseks avada, klõpsake jaotises Millal redigeerida nuppu Soovin redigeerida uut dokumenti hiljem või Soovin redigeerida uut dokumenti kohe.

 5. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 6. Kui viite kursori lingile, klõpsake nuppu kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja klõpsake siis nuppu OK.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite lingi luua.

  Soovi korral saate valida ka objekti, näiteks diagrammi pildi või elemendi, mida soovite kasutada lingi tähistamiseks.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu lingi Hyperlink button .

  Samuti võite lahtri või objekti paremklõpsata ja klõpsata kiirmenüüs käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt väärtust Olemasolev fail või veebileht.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili valimiseks klõpsake nuppu Praegune kaust ja seejärel faili, mille soovite linkida.

   Praeguse kausta muutmiseks valige loendist Vt teine kaust.

  • Veebilehe valimiseks klõpsake nuppu sirvitud lehed ja seejärel veebilehte, millele soovite linkida.

  • Viimati kasutatud faili valimiseks klõpsake nuppu Viimatised failidja seejärel klõpsake faili, millega soovite linkida.

  • Lingitava faili või veebilehe nime ja asukoha sisestamiseks tippige vastav teave väljale Aadress.

  • Veebilehe otsimiseks klõpsake nuppu Sirvi veebi Nupp „Sirvi veebi” , avage veebileht, millega soovite linkida, ja seejärel minge tagasi Excelisse, sulgemata brauserit.

 4. Kui soovite luua lingi mõnele kindlale asukohale failis või veebilehel, klõpsake nuppu järjehoidjaja seejärel topeltklõpsake soovitud järjehoidja.

  Märkus.:  Failil või veebilehel, millele viivat linki loote, peab olema järjehoidja.

 5. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 6. Kui viite kursori lingile, klõpsake nuppu kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja klõpsake siis nuppu OK.

Lingi loomiseks aktiivse töövihiku või mõne muu töövihiku teatud asukohale võite määratleda sihtkohtlahtrite nimi või kasutada lahtriviidet.

 1. Nime kasutamiseks peate panema sihttöövihiku sihtlahtritele nime.

  Nime panemine lahtrile või lahtrivahemikule

  1. Valige lahter, lahtrivahemik või eraldipaiknevate lahtrite valik, millele soovite nime anda.

  2. Klõpsake valemiriba Nupu pilt vasakus servas asuvat välja Name (nimi ).

   Väli Nimi

   väli Nupu pilt nimi

  3. Tippige väljale nimi lahtrite nimi ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.: Nimed ei tohi sisaldada tühikuid ja peavad algama tähega.

 2. Klõpsake töövihiku töölehel lahtrit, kuhu soovite lingi luua.

  Soovi korral saate valida ka objekti, näiteks diagrammi pildi või elemendi, mida soovite kasutada lingi tähistamiseks.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu lingi Hyperlink button .

  Samuti võite lahtri või objekti paremklõpsata ja klõpsata kiirmenüüs käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Tehke jaotises Lingitav objekt ühte järgmistest.

  • Mõne aktiivses töövihikus oleva koha linkimiseks klõpsake valikut Koht selles dokumendis.

  • Mõnes muus töövihikus asuva asukoha linkimiseks klõpsake raadionuppu olemasolev fail või veebileht, otsige üles ja valige töövihik, mille soovite linkida, ja klõpsake siis nuppu järjehoidja.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake jaotise Lahtriviide loendiboksis Lahtri viide töölehte, millega soovite linki luua, tippige lahtriviide väljale Tippige lahtriviide ja klõpsake nuppu OK.

  • Klõpsake jaotise Määratletud nimed loendis nime, millega tähistate lingitavaid lahtreid ning klõpsake nuppu OK.

 5. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 6. Kui viite kursori lingile, klõpsake nuppu kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja klõpsake siis nuppu OK.

Funktsiooni hüperlink abil saate luua lingi, mis avab võrgu serverisse, sisevõrk le või Interneti-arvutis talletatud dokumendi. Kui klõpsate funktsiooni HYPERLINK sisaldavat lahtrit, avab Excel lingi asukohas talletatava faili.

Süntaks

HYPERLINK (lingi_asukoht;sõbralik_nimi)

Lingi_asukoht     on dokumendi tee ja failinimi tekstina avatava dokumendina. Lingi_asukoht võib viidata mõnele dokumendi kohale, milleks võib olla Exceli töölehel või töövihikus asuv lahter või nimega vahemik või Microsoft Wordi dokumendis olev järjehoidja. Tee võib olla kõvakettale talletatud faili või tee võib olla serveri universaalne nimetamise (UNC) tee (rakenduses Microsoft Excel for Windows) või Interneti-või sisevõrgus asuvale ühtsele ressursi-asukohale (URL).

 • Lingi_asukoht võib olla jutumärkides tekstistring või tekstistringi kujul esitatud linki sisaldav lahter.

 • Kui link_location määratud hüpet pole olemas või seda ei saa navigeerida, kuvatakse lahtri klõpsamisel tõrketeade.

Sõbralik_nimi     on lahtris kuvatav tekst või arvuline väärtus. Sõbralik_nimi on kuvatud sinisena ja allakriipsutatud. Kui sõbralik_nimi puudub, kuvatakse lahtris lingina argument lingi_asukoht.

 • Sõbralik_nimi võib olla väärtus, tekstistring, nimi või lingiteksti või väärtust sisaldav lahter.

 • Kui sõbralik_nimi tagastab veaväärtuse (nt #VALUE!), kuvatakse lahtris lingiteksti asemel veaväärtuse.

Näited

Järgmises näites avatakse töölehe nimega eelarve Report.xls, mis on talletatud Internetis asukohas nimega example.microsoft.com/report ja kuvab teksti "Click for Report" ("Click for Report").

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Järgmises näites luuakse link lahtrile F10 töölehel, mille nimi on töövihiku eelarve Report.xls, mis on talletatud Internetis asukohas nimega example.microsoft.com/report. Lingi sisaldaval töölehel asuval lahtril kuvatakse hüppelinkide tekstina lahtri D1 sisu.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Järgmises näites luuakse link töövihiku eelarves esimese kvartali DeptTotal töölehel nimega "Report.xls", mis on talletatud Internetis asukohas nimega example.microsoft.com/report. Lingi sisaldaval töölehel asuval lahtril kuvatakse tekst "Klõpsa, et näha esimese kvartali osakonna kokkuvõtet":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Microsoft Wordi dokumendis kindlale asukohale lingi loomiseks peate kasutama järjehoidjat, et määratleda asukoht, kuhu soovite dokumendis liikuda. Järgmises näites luuakse link järjehoidja nimega QrtlyProfits dokumendis, mille nimi on example.microsoft.comiga-aastane Report.doc.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Rakenduses Excel for Windows on järgmises näites lahtri D5 sisu, mis asub lahtris, ja avab faili nimega 1stqtr.xls, mis on talletatud avaldiste ühiskasutusse antud serveris nimega FINANCE. Selles näites kasutatakse UNC-teed.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Järgmises näites avatakse faili 1stqtr.xls Excelis Windowsi jaoks, mis on talletatud draivil D asuvas kaustas Finance, ja kuvab lahtris H10 talletatud arvulise väärtuse.

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Rakenduses Excel for Windows leiate järgmises näites lingi teise (välise) töövihikus olevate alade nimedega, Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Rakenduses Microsoft Excel for the Macintosh kuvatakse järgmises näites lahtris "Click Here" ("Click Here") ning avatakse faili nimi, mis on salvestatud kausta "Budget" (Macintosh HD).

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Saate töölehel asuvaid linke luua ühelt lahtrilt teisele lahtrile liikumiseks. Kui aktiivse töölehe nimi on näiteks tööleht "June" nimega "eelarve", loob järgmine valem lingi lahtrile E56. Lingi tekst ise on väärtus lahtris E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Sama töövihiku teisele lehele minemiseks muutke lingis lehe nime. Kui näiteks soovite eelmises näites luua lingi töölehe September lahtrisse E56, muutke sõna "June" sõnaks "September."

Kui klõpsate meiliaadressi lingil, käivitub teie meiliprogramm automaatselt ja loob väljale Adressaat õige aadressiga meilisõnumi, kui teil on installitud meiliprogramm.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite lingi luua.

  Soovi korral saate valida ka objekti, näiteks diagrammi pildi või elemendi, mida soovite kasutada lingi tähistamiseks.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu lingi Hyperlink button .

  Samuti võite lahtri või objekti paremklõpsata ja klõpsata kiirmenüüs käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Meiliaadress.

 3. Tippige väljale e-posti aadress soovitud meiliaadress.

 4. Tippige väljale Subject (Teema) meilisõnumi teema.

  Märkus.:  Mõned veebibrauserid ja meiliprogrammid ei pruugi teemarida tunnistada.

 5. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 6. Kui viite kursori lingile, klõpsake nuppu kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja klõpsake siis nuppu OK.

  Saate luua ka lahtris oleva meiliaadressi lingi, tippides aadressi otse lahtrisse. Näiteks luuakse link automaatselt, kui tipite meiliaadressi (nt someone@example.com).

Töövihikust saate lisada ühe või mitu välisviidet (ehk linke) mõnda teise töövihikusse, mis asub teie sisevõrk l või Internetis. Töövihik ei tohi olla salvestatud HTML-failina.

 1. Avage lähtetöövihik ja valige lahter või lahtrivahemik, mille soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi
 3. Aktiveerige tööleht, kuhu soovite teabe paigutada, ja klõpsake lahtrit, kuhu soovite teabe lisada.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi teisiti.

 5. Klõpsake käsku Kleebi link.

  Excel loob lahtri või lahtrivahemiku iga lahtri jaoks välisviitelingi.

Märkus.: Vahel on mugavam luua välisviitelink ilma töövihikut veebis avamata. Klõpsake iga sihtkoha töövihiku lahtri kohta, kuhu soovite välisviite lingi, klõpsake lahtrit ja seejärel tippige võrdusmärk (=), URL-aadress ja asukoht töövihikus. Näiteks:

= ' http://www.someones.homepage/[file.xls] Leht1 '! A1

= ' FTP. Server. kuskil/file.xls '! MyNamedCell

hüperlink valimiseks sihtkoht linki aktiveerimata tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake linki sisaldavat lahtrit, Hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristiks Exceli valikukursor ks, ja seejärel vabastage hiirenupp.

 • Lingi sisaldava lahtri valimiseks kasutage NOOLEKLAHVE.

 • Kui linki esindab pilt, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake pilti.

Saate muuta oma töövihikus olemasolevat linki, muutes selle sihtkoht, selle ilmet või selle tähistamiseks kasutatavat teksti või pilti.

Lingi sihtkoha muutmine

 1. Valige lahter või pilt, mis sisaldab muudetavat linki.

  Näpunäide.: Lingi sihtkohta sisaldava lahtri valimiseks klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristiks Exceli valikukursor ks, ja seejärel vabastage hiirenupp. Lahtri võite valida ka nooleklahvide abil. Pildi valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake pilti.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu link. Hyperlink button

  Samuti võite lahtrit või pilti paremklõpsata ja klõpsata kiirmenüüs käsku Redigeeri linki või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 2. Tehke dialoogiboksis hüperlingi redigeerimine soovitud muudatused.

  Märkus.: Kui link on loodud funktsiooni HÜPERLINGI tööleht abil, peate sihtkoha muutmiseks redigeerima valemit. Valige link sisaldav lahter ja klõpsake siis valemi redigeerimiseks valemiriba.

Saate muuta praeguses töövihikus kogu lingi ilmet, muutes linkide laadi.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

 2. Tehke jaotises Andmed ja mudel järgmist.

  • Nende linkide ilme muutmiseks, mida pole klõpsatud nende sihtkohtade kuvamiseks, paremklõpsake nuppu linkja seejärel klõpsake käsku Modify (Muuda).

  • Kui soovite muuta nende linkide ilmet, mida on klõpsatud nende sihtkohtadele minekuks, paremklõpsake käsku järgneb linkja seejärel klõpsake käsku Modify (Muuda).

   Märkus.: Lingi lahtri laad on saadaval ainult siis, kui töövihik sisaldab linki. Järgnev lingi lahtri laad on saadaval ainult siis, kui töövihik sisaldab klõpsatud linki.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Laad nuppu Vorming.

 4. Valige vahekaartidel Font ja Täida soovitud vormingusuvandid ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Märkused: 

  • Dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valitud suvandid kuvatakse nii, nagu need on valitud dialoogiboksi Laad jaotises Laad sisaldab. Nende suvandite puhul, mida te rakendada ei soovi, saate märkeruudu tühjendada.

  • Muudatused, mida teete lingile link ja millele järgneb lingi lahtri laadid, rakenduvad kõigile praeguses töövihikus olevatele linkidele. Üksikute linkide ilmet ei saa muuta.

 1. Valige lahter või pilt, mis sisaldab muudetavat linki.

  Näpunäide.: Lingi sihtkohta sisaldava lahtri valimiseks klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristiks Exceli valikukursor ks, ja seejärel vabastage hiirenupp. Lahtri võite valida ka nooleklahvide abil. Pildi valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake pilti.

 2. Saate teha järgmist.

  • Lingi teksti muutmiseks klõpsake valemiriba ja seejärel redigeerige teksti.

  • Pildi vormingu muutmiseks paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake suvandit, mille vormingut peate muutma.

  • Pildil oleva teksti muutmiseks topeltklõpsake valitud pilti ja tehke soovitud muudatused.

  • Lingi tähistava pildi muutmiseks lisage uus pilt, muutke see sama sihtkohaga lingiks ning seejärel kustutage vana pilt ja link.

 1. Paremklõpsake hüperlink, mida soovite kopeerida või kuhu soovite kopeerida, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri või Lõika .

 2. Paremklõpsake lahtrit, millele soovite lingi kopeerida, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kleebi .

Vaikimisi on määramata teed hüperlink sihtfailid võrreldes aktiivse töövihiku asukohaga. Kasutage seda toimingut, kui soovite määrata teistsuguse vaikekäitumise. Iga kord, kui loote Lingi failiga selles asukohas, peate dialoogiboksis hüperlingi lisamine määrama ainult faili nime, mitte tee.

Olenevalt kasutatavast Exceli versioonist järgige üht järgmistest toimingutest.

 • Excel 2016, Excel 2013 ja Excel 2010:

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake kategooriat Teave.

  3. Klõpsake nuppu Atribuudid ja seejärel nuppu Täpsemad atribuudid.

   Täpsemad atribuudid
  4. Tippige menüü Kokkuvõte väljale hüperlingi aluse tekst kasutatav tee.

   Märkus.: Lingi põhiaadressi saate alistada dialoogiboksi hüperlingi lisamine lingi täieliku või absoluutse aadressi abil.

 • Excel 2007 s tehke järgmist.

  1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office’i nupu pilt , klõpsake nuppu Valmista etteja seejärel klõpsake käsku Atribuudid.

  2. Klõpsake dokumenditeabe paanil nuppu Atribuudidja seejärel käsku Täpsemad atribuudid.

   Täpsemad atribuudid
  3. Klõpsake vahekaarti Kokkuvõte.

  4. Tippige soovitud tee väljale Hüperlingi baasaadress.

  Märkus.: Lingi põhiaadressi saate alistada dialoogiboksi hüperlingi lisamine lingi täieliku või absoluutse aadressi abil.

Lingi kustutamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Lingi ja seda tähistava teksti kustutamiseks paremklõpsake linki sisaldavat lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Eemalda sisu .

 • Lingi ja seda tähistava pildi kustutamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake pilti ning vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

 • Ühe lingi väljalülitamiseks paremklõpsake linki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Eemalda link .

 • Mitme lingi üheaegseks väljalülitamiseks tehke järgmist.

  1. Tippige tühja lahtrisse arv 1.

  2. Paremklõpsake lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri .

  3. Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja valige iga link, mille soovite välja lülitada.

   Näpunäide.: Kui soovite valida mõne lingi sihtkohaks oleva lingi, klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristiks Exceli valikukursor ks, ja seejärel vabastage hiirenupp.

  4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

   Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi
  5. Klõpsake jaotises toimingnuppu Korrutaja seejärel klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  7. Valige jaotises hea, halb ja neutraalneväärtus tavaline.

Lingi klõpsamisel avatakse mõni muu leht või fail. Sihtkoht on sageli mõni muu veebileht, kuid see võib olla ka pilt või meiliaadress või programm. Link ise võib olla tekst või pilt.

Kui saidi kasutaja klõpsab linki, kuvatakse sihtkoht veebibrauser, avatakse või käitatakse olenevalt sihtkoha tüübist. Näiteks lehe lingi kaudu kuvatakse veebibrauseris leht ja AVI faili link avab Media Playeris faili.

Linkide kasutamine

Linkide abil saate teha järgmist.

 • Võrgus, sisevõrk või Internetis asuva faili või veebilehe veebilehele liikumine

 • liikuda failile või veebilehele, mille kavatsete edaspidi luua;

 • saata meilisõnumi;

 • alustada failiedastust (nt allalaadimist või FTP-protsessi).

Kui osutate tekstile või pildile, mis sisaldab linki, muutub kursor Käekujuline kursor ks, mis näitab, et tekst või pilt on midagi, mida saab klõpsata.

URL ja selle tööpõhimõte

Kui loote lingi, kodeeritakse selle sihtkoht ühtse ressursi leidja (URL), näiteks:

http://example.microsoft.com/uudised.htm

file://ArvutiNimi/AvalikKaust/FailiNimi.htm

URL sisaldab protokoll (nt HTTP, FTP või faili, veebiserver või võrgukoha) ning tee ja faili nimi. Järgmisel joonisel on kujutatud URL-i osad.

URL-i neli komponenti

1. Kasutatud protokoll (http, ftp, file)

2. veebiserver või võrgukoha asukoht

3. Tee

4. Faili nimi

Absoluutsed ja suhteline seosed

Absoluutne URL sisaldab täielikku aadressi, k. a protokoll, veebiserver ning tee ja faili nimi.

Suhtelisel URL-il on üks või mitu puuduvat osa. Puuduv teave on võetud lehelt, mis sisaldab URL-i. Kui protokoll ja veebiserver on näiteks puudu, kasutab veebibrauser praeguse lehe protokolli ja domeeni (nt. com,. org või. edu).

Suhtelise URL-i (mis failinimele lisaks sisaldab vaid osalist teed) kasutamine on veebilehtedel tavaline. Kui failid teisaldatakse mõnda teise serverisse, jätkavad lingid tööd seni, kuni lehtede suhteline positsioon jääb muutumatuks. Näiteks link Products.htm osutab lehele nimega apple.htm kausta toit; Kui mõlemad lehed teisaldatakse mõnda muusse serverisse asuvasse kausta, on link URL endiselt õige.

Exceli töövihikus on sihtfailide linkimiseks määramata teed vaikimisi võrreldes aktiivse töövihiku asukohaga. Kui soovite, et iga kord, kui loote Lingi failiga selles asukohas, saate määrata vaikimisi kasutatavaks mõne muu põhiaadressi, peate dialoogiboksis hüperlingi lisamine määrama ainult faili nime, mitte tee.

 1. Valige töölehel lahter, kuhu soovite lingi luua.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu hüperlink.

  Samuti võite lahtrit paremklõpsata ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 4. Tippige jaotises URLselle veebilehe terviklik URL (URL), millega soovite linkida.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kui soovite linkida praeguses töövihikus oleva kohaga, saate määrata kas sihtkohaks olevate lahtrite nime või kasutada lahtriviite.

 1. Nime kasutamiseks peate töövihikus nimetama sihtkoha lahtrid.

  Lahtri või lahtrivahemiku nime määratlemine
   

  Märkus.: Veebirakenduses Excel ei saa luua nimega vahemikke. Saate valida ainult olemasoleva nimega vahemiku juhtelementi nimega vahemikud. Vaheldumisi saate avada faili Exceli töölauarakenduse kaudu, luua seal nimega vahemiku ja seejärel avada selle suvandi Exceli veebirakenduse jaoks.

  1. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite nime panna.

  2. Tippige Nupu pilt valemiriba vasakus servas asuvale väljale nimi lahtri nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.: Nimed ei tohi sisaldada tühikuid ja peavad algama tähega.

 2. Valige töölehel lahter, kuhu soovite lingi luua.

 3. Klõpsake menüüs Lisa nuppu hüperlink.

  Samuti võite lahtrit paremklõpsata ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 4. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 5. Sisestage väljale selle dokumendi väli määratletud nimi või lahtriviide.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Kui klõpsate meiliaadressi lingil, käivitub teie meiliprogramm automaatselt ja loob väljale Adressaat õige aadressiga meilisõnumi, kui teil on installitud meiliprogramm.

 1. Valige töölehel lahter, kuhu soovite lingi luua.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu hüperlink.

  Samuti võite lahtrit paremklõpsata ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku link või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Tippige väljale kuvatav tekst tekst, mida soovite lingi tähistamiseks kasutada.

 4. Tippige väljale meiliaadresssoovitud meiliaadress.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Saate luua ka lahtris oleva meiliaadressi lingi, tippides aadressi otse lahtrisse. Näiteks luuakse link automaatselt, kui tipite meiliaadressi (nt someone@example.com).

URL-i lingi loomiseks saate kasutada funktsiooni hüperlink .

Märkus.: Link_location võib olla jutumärkides olev tekstistring või viide lahtrile, mis sisaldab linki tekstistringina.

hüperlink valimiseks ilma linki selle sihtkoht aktiveerimata tehke ühte järgmistest.

 • Lahtri valimiseks klõpsake seda, kui kursor on nool.

 • Lingi sisaldava lahtri valimiseks kasutage NOOLEKLAHVE.

Saate muuta oma töövihikus olemasolevat linki, muutes selle sihtkoht, ilmet või selle tähistamiseks kasutatavat teksti.

 1. Valige lahter, mis sisaldab muudetavat linki.

  Näpunäide.: hüperlink valimiseks selle sihtkoht linki aktiveerimata kasutage linki sisaldava lahtri valimiseks nooleklahve.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu hüperlink.

  Samuti võite lahtrit või pilti paremklõpsata ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku Redigeeri linki või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Tehke dialoogiboksis hüperlingi redigeerimine soovitud muudatused.

  Märkus.: Kui link on loodud funktsiooni HÜPERLINGI tööleht abil, peate sihtkoha muutmiseks redigeerima valemit. Valige link sisaldav lahter ja klõpsake siis valemi redigeerimiseks valemiriba.

 1. Paremklõpsake hüperlink, mida soovite kopeerida või kuhu soovite kopeerida, ja seejärel valige kiirmenüüs käsk Kopeeri või Lõika .

 2. Paremklõpsake lahtrit, millele soovite lingi kopeerida, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kleebi .

Lingi kustutamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Lingi kustutamiseks valige lahter ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 • Lingi väljalülitamiseks (lingi kustutamine, kuid seda tähistava teksti säilitamine) Paremklõpsake lahtrit ja seejärel klõpsake käsku Kustuta link.

Kas vajate rohkem abi?

Saate oma küsimused esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Linkide eemaldamine või väljalülitamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×