Andmete toomiseks Exceli töövihikust Accessi andmebaasidesse on mitu võimalust. Saate kopeerida avatud töölehe andmed ja kleepida need Accessi andmelehele, importida töölehe uude või olemasolevasse tabelisse või linkida Accessi andmebaasi töölehega.

Selles artiklis selgitatakse üksikasjalikult Exceli andmete importimist Accessi töölauaandmebaasidesse või nendega lingi loomist.

Selle artikli teemad

Ülevaade Exceli andmete importimisest

Kui teie eesmärgiks on salvestada Accessis osa Exceli töölehe andmetest või kõik andmed, tuleb importida töölehe sisu uude või olemasolevasse Accessi andmebaasi. Andmete importimisel loob Access olemasolevatest andmetest uues või olemasolevas tabelis koopia ilma Exceli lähtetöölehte muutmata.

Exceli andmete Accessi importimise tavastsenaariumid

 • Olete pikaajaline Exceli kasutaja, kuid edaspidi soovite kasutada oma andmeid Accessis. Soovite teisaldada Exceli töölehtede andmed ühte või mitmesse Accessi andmebaasi.

 • Teie osakond või meeskond kasutab Accessi, kuid aeg-ajalt saate Exceli vormingus andmeid, mis tuleb ühendada Accessi andmebaasidega. Soovite importida Exceli töölehed nende saabumisel Accessi andmebaasi.

 • Kasutate Accessi andmete haldamiseks, kuid teie meeskonna ülejäänud liikmete nädalaaruanded saabuvad Exceli töövihikuna. Soovite muuta andmete iganädalase kindlal kellaajal importimise oma andmebaasi ladusamaks.

Impordite andmeid Excelist esimest korda

 • Exceli töövihikut pole mingil moel võimalik salvestada Accessi andmebaasina. Excelil puudub Exceli andmetest Accessi andmebaasi loomise funktsioon.

 • Exceli töövihiku avamisel Accessis (valige dialoogiboksi Faili avamine loendis Failitüübid väärtus Microsoft Excel ja valige soovitud fail) loob Access andmete importimise asemel töövihikuga lingi. Töövihiku linkimise olemus erineb töölehe importimisest andmebaasi. Lisateavet linkimise kohta leiate selle artikli teemast Exceli andmetega linkimine.

Andmete importimine Excelist

Selle teema juhistes kirjeldatakse imporditoimingu ettevalmistamist ja käivitamist ning impordisätete salvestamist hilisemaks taaskasutamiseks. Pidage meeles, et andmeid saate importida vaid ühelt töölehelt korraga. Kogu töövihiku kõiki andmeid ei saa korraga importida.

Töövihiku ettevalmistamine

 1. Määrake lähtefaili asukoht ja valige Accessi imporditavaid andmeid sisaldav tööleht. Ainult osa tööleheandmete importimiseks saate määratleda imporditavaid lahtreid sisaldava nimega vahemiku.

  Nimega vahemiku määratlemine (valikuline)   

  1. Aktiveerige Excel ja avage tööleht, mis sisaldab imporditavaid andmeid.

  2. Valige imporditavaid andmeid sisaldav lahtrivahemik.

  3. Paremklõpsake valitud vahemikus ja seejärel klõpsake käsku Vahemiku nimi või Määratle nimi.

  4. Määrake dialoogiboksi Uus nimi väljal Nimi vahemiku nimi ja klõpsake nuppu OK.

   Pidage meeles, et saate importida korraga ainult ühe töölehe. Mitme töölehe importimiseks korrake imporditoimingut iga töölehe puhul.

 2. Vaadake lähteandmed üle ja järgige selle tabeli juhiseid.

  Element

  Kirjeldus

  Veergude arv

  Imporditavate veergude arv ei saa olla suurem kui 255, sest Access ei toeta tabelis rohkem kui 255 välja.

  Veergude ja ridade vahelejätmine

  Hea tava on kaasata vaid need töölehe või nimega vahemiku read ja veerud, mida soovite importida.

  Ridade_arv    – imporditoimingu ajal ei saa ridu filtreerida ega vahele jätta.

  Veerud    – andmete lisamisel olemasolevasse tabelisse ei saa veerge vahele jätta.

  Tabelivorming

  Veenduge, et lahtritel on tabelivorming. Kui tööleht või nimega vahemik sisaldab ühendatud lahtreid, paigutatakse lahtri sisu vasakpoolseima lahtri väljale ja muud väljad jäetakse tühjaks.

  Tühjad veerud, read ja lahtrid

  Kustutage töölehe või vahemiku kõik tarbetud tühjad read ja veerud. Kui tööleht või vahemik sisaldab tühje lahtreid, püüdke lisada puuduvad andmed. Kui kavatsete olemasolevasse tabelisse andmeid hiljem lisandada, veenduge, et vastavad tabeliväljad aktsepteerivad tühiväärtusi (puuduvaid või tundmatuid väärtusi). Väli aktsepteerib tühiväärtusi, kui välja atribuudi Nõutav väärtuseks on määratud Ei ja atribuudi Valideerimisreegel säte ei väldi tühiväärtusi.

  Veaväärtused

  Kui üks või mitu töölehe või vahemiku lahtrit sisaldab veaväärtust (nt #NUM ja #DIV), parandage need enne imporditoimingu alustamist. Kui lähtetööleht või -vahemik sisaldab veaväärtusi, täidab Access tabeli vastavad väljad tühiväärtustega. Lisateavet selliste vigade parandamise kohta leiate selle artikli teemast Tõrkeotsing puuduvate või valede väärtuste korral.

  Andmetüüp

  Importimisel tõrgete vältimiseks veenduge, et kõik lähteveerud sisaldaksid kõigil ridadel sama tüüpi andmeid. Access kontrollib esimest kaheksat lähterida, et määrata kindlaks tabeli väljade andmetüüp. Soovitame tungivalt veenduda, et esimesel kaheksal real poleks üheski veerus erinevaid andmetüüpe. Vastasel juhul ei pruugi Access määrata veerule õiget andmetüüpi.

  Hea tava on enne imporditoimingu alustamist vormindada Excelis kõik lähteveerud ja määrata igale veerule kindel andmevorming. Vormindamine on tungivalt soovitatav veergude puhul, mis võivad sisaldada eri tüüpi väärtusi. Näiteks võib töölehe veerg Lennu number sisaldada arv- ja tekstiväärtusi (nt 871, AA90 ja 171). Puuduvate või valede väärtuste vältimiseks tehke järgmist.

  1. Paremklõpsake veerupäist ja seejärel klõpsake käsku Vorminda lahtreid.

  2. Valige vahekaardi Arv jaotises Kategooria soovitud vorming. Veeru Lennu number jaoks valiksite arvatavasti vormingu Tekst.

  3. Klõpsake nuppu OK.

  Kui lähteveerud on vormindatud, kuid sisaldavad kaheksandast reast edasi siiski segaväärtusi, võib imporditoiming ikkagi väärtusi vahele jätta või neid valesti teisendada. Tõrkeotsingu teavet leiate teemast Tõrkeotsing puuduvate või valede väärtuste korral.

  Esimene rida

  Kui töölehe või nimega vahemiku esimene rida sisaldab veergude nimesid, saate määrata, et Access käsitleks importimisel esimese rea andmeid väljanimedena. Kui lähtetööleht või -vahemik ei sisalda nimesid, tasub need lisada enne imporditoimingu alustamist.

  Märkus.: Kui kavatsete olemasolevasse tabelisse andmeid lisandada, veenduge, et kõigi veergude nimed langeksid täpselt kokku vastavate väljade nimedega. Kui veeru nimi erineb tabeli vastava välja nimest, siis imporditoiming nurjub. Väljanimede kuvamiseks avage Accessi tabel kujundusvaates.

 3. Kui lähtetöövihik on avatud, sulgege see. Lähtefaili avatuks jätmine võib põhjustada importimisel andmeteisendustõrkeid.

Sihtandmebaasi ettevalmistamine

 1. Avage Accessi andmebaas, kuhu imporditud andmed salvestatakse. Veenduge, et andmebaas pole kirjutuskaitstud ja teil on andmebaasi muudatuste tegemise õigus

  või

  kui te ei soovi salvestada andmeid ühtegi olemasolevasse andmebaasi, looge tühi andmebaas. Selleks tehke järgmist.

  Klõpsake menüüd failid , nuppu Uusja seejärel käsku tühi andmebaas.

 2. Enne imporditoimingu käivitamist otsustage, kas soovite salvestada andmed uude või olemasolevasse tabelisse.

  Uue tabeli loomine    – kui otsustate salvestada andmed uude tabelisse, loob Access tabeli ja lisab sellesse imporditud andmed. Kui määratud nimega tabel on juba olemas, kirjutab Access tabeli sisu imporditud andmetega üle.

  Lisamine olemasolevasse tabelile    – kui otsustate lisada andmed olemasolevasse tabeIisse, siis lisandatakse Exceli töölehe read määratud tabelile.

  Pidage meeles, et enamik lisandamistoimingu nurjumisi tekivad põhjusel, et lähteandmed ei vasta sihttabeli liigendusele ega väljasätetele. Selle vältimiseks avage sihttabel kujundusvaates ja kontrollige järgmist.

  • Esimene rida    – kui lähtetöölehe või nimega vahemiku esimene rida ei sisalda veerupäiseid, veenduge, et iga veeru asukoht ja andmetüüp lähtetöölehel vastaks tabeli vastavatele väljadele. Kui esimene rida sisaldab veerupäiseid, ei pea veergude ja väljade järjestus vastenduma, kuid iga veeru nimi ja andmetüüp peavad täpselt vastenduma vastavate väljade omadega.

  • Puuduvad või liigsed väljad    – kui sihttabelis puudub mõni lähtetöölehe väli, lisage need enne imporditoimingu alustamist. Kui aga tabel sisaldab lähtekohas puuduvaid välju, pole vaja neid tabelist kustutada, kui need aktsepteerivad tühiväärtusi.

   Näpunäide.: Väli aktsepteerib tühiväärtust, kui atribuudi Nõutav väärtuseks on määratud Ei ja atribuudi Valideerimisreegel säte ei keela tühiväärtusi.

  • Primaarvõti    – kui tabel sisaldab primaarvõtme välja, peab lähtetööleht või -vahemik sisaldama veergu, mille väärtused ühilduvad primaarvõtme väljaga ja imporditud võtmeväärtused peavad olema kordumatud. Kui imporditud kirje sisaldab sihttabelis juba olemasolevat primaarvõtme väärtust, kuvab imporditoiming tõrketeate.

  • Indekseeritud väljad    – kui tabeli välja atribuudi Indekseeritud väärtuseks on määratud Jah (duplikaadid keelatud), siis lähtetöölehe või -vahemiku vastav veerg peab sisaldama kordumatuid väärtusi.

   Imporditoimingu käivitamiseks järgige järgmisi juhiseid.

Imporditoimingu käivitamine

 1. Impordi- või linkimisviisardi asukoht võib olenevalt Accessi versioonist varieeruda. Valige oma Accessi versiooni jaoks sobivad toimingud.

  • Kui kasutate Accessi Microsoft 365 tellimuse versiooni või Accessi 2019 uusimat versiooni, klõpsake menüü välisandmed jaotises impordi & link nuppu Uus andmeallikas > >Excelist.

  • Kui kasutate rakendust Access 2016, Access 2013 või Access 2010, klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu Excel.

  Märkus.: Menüü Välisandmed on saadaval ainult siis, kui andmebaas on avatud.

 2. Määrake dialoogiboksi Too välisandmed – Exceli arvutustabel väljal Faili nimi imporditavaid andmeid sisaldav Exceli faili nimi

  või

  klõpsake nuppu Sirvi ja määrake dialoogiboksis Faili avamine imporditava faili asukoht.

 3. Määrake, kuidas soovite imporditud andmed salvestada.

  Andmete salvestamiseks uude tabelisse klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse. Teil palutakse sellele tabelile hiljem nimi panna.

  Andmete lisandamiseks olemasolevale tabelile klõpsake raadionuppu Lisa kirjete koopia tabelile ja valige ripploendist tabel. Kui andmebaasis pole ühtegi tabelit, pole see suvand saadaval.

  Lingitud tabeli loomise teel andmeallika linkimise kohta leiate teavet selle artikli teemast Exceli andmetega linkimine.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Käivitub arvutustabeli importimise viisard, mis juhatab teid läbi importimistoimingu etappide. Jätkake järgmiste juhistega.

Arvutustabeli impordiviisardi kasutamine

 1. Valige viisardi esimesel lehel imporditavaid andmeid sisaldav tööleht ja klõpsake nuppu Edasi.

 2. Klõpsake viisardi teisel lehel raadionuppu Kuva töölehed või raadionuppu Kuva nimega vahemikud, valige imporditav tööleht või nimega vahemik ja klõpsake nuppu Edasi.

 3. Kui lähtetöölehe või nimega vahemiku esimene rida sisaldab väljanimesid, märkige ruut Esimene rida sisaldab veerupäiseid ja klõpsake nuppu Edasi.

  Andmete importimisel uude tabelisse kasutab Access neid veerupäiseid tabeliväljade nimetamiseks. Neid nimesid saate muuta kas imporditoimingu ajal või pärast seda. Andmete lisandamisel olemasolevale tabelile veenduge, et lähtetöölehe veerupäised vastenduksid täpselt sihttabeli väljanimedega.

  Kui lisate andmed olemasolevasse tabelisse, jätke vahele otse juhisele 6. Kui lisate andmed uuele tabelile, järgige ülejäänud juhiseid.

 4. Viisard palub üle vaadata välja atribuudid. Välja atribuutide kuvamiseks klõpsake lehe alumises pooles vastavat veergu. Soovi korral võite toimida ka järgmiselt.

  • Vaadake üle sihtvälja nimi ja andmetüüp ning soovi korral muutke neid.

   Access kontrollib iga veeru esimest kaheksat rida ja pakub iga välja jaoks andmetüübi. Kui töölehe veerg sisaldab veeru kaheksal esimesel real eri tüüpi väärtusi (nt teksti ja numbreid), siis pakub viisard veeru kõigi väärtustega ühilduva andmetüübi – kõige sagedamini tekstandmete tüübi. Kuigi saate valida teistsuguse andmetüübi, pidage meeles, et valitud andmetüübiga ühildumatuid andmeid importimisel kas ignoreeritakse või need teisendatakse valesti. Lisateavet puuduvate või valede väärtuste parandamise kohta leiate selle artikli teemast Tõrkeotsing puuduvate või valede väärtuste korral.

  • Välja indeksi loomiseks määrake atribuudi Indekseeritud väärtuseks Jah.

  • Lähteveeru tervikuna vahelejätmiseks märkige ruut Ära impordi välja (jäta vahele).

   Pärast suvandite valimise lõpetamist klõpsake nuppu Edasi.

 5. Järgmisel lehel saate määrata tabeli primaarvõtme. Raadionupu Luba Accessil lisada primaarvõti klõpsamisel lisab Access sihttabelisse esimeseks väljaks automaatnumbri välja ja asustab selle automaatselt kordumatute ID-väärtustega, alates väärtusest 1. Klõpsake nuppu Edasi.

 6. Määrake viisardi viimases aknas sihttabeli nimi. Tippige väljale Impordi tabelisse soovitud nimi. Kui tabel on juba olemas, kuvatakse Accessis viip, milles küsitakse, kas soovite tabeli olemasoleva sisu üle kirjutada. Jätkamiseks klõpsake nuppu Jah , kui soovite , et sihttabeli nimi oleks määratud, ja seejärel klõpsake andmete importimiseks nuppu Lõpeta .

  Kui Accessil oli võimalik importida mõnda või kõiki andmeid, kuvab viisard lehe, kus kuvatakse imporditoimingu olek. Lisaks saate salvestada toimingu üksikasjad edaspidiseks kasutamiseks määranguna. Vastupidisel juhul, kui toiming on täielikult nurjunud, kuvab Access sõnumi importimisel ilmnes tõrge.

 7. Toimingu üksikasjade salvestamiseks edaspidiseks kasutamiseks klõpsake nuppu Jah. Üksikasjade salvestamine hõlbustab toimingut kordamist tulevikus, läbimata iga kord viisardi kõiki etappe.

Teavet toimingu üksikasjade määranguna salvestamise kohta lugege teemast Impordi- ja eksporditoimingu üksikasjade salvestamine määranguna.

Teavet salvestatud impordi- või lingimäärangu käivitamise kohta lugege teemast Salvestatud impordi- või ekspordimäärangu käivitamine.

Teavet impordi- või lingiülesannete kindlatel aegadel käivitamise kohta lugege teemast Impordi- või ekspordimäärangu ajastamine.

Tõrkeotsing puuduvate või valede väärtuste korral

Kui kuvatakse teade, et importimisel ilmnes tõrge, siis importimine nurjus. Vastupidisel juhul, kui imporditoimingu kuvab dialoogiboksi, kus küsitakse, kas soovite toimingu üksikasjad salvestada, oli toimingul võimalik importida kõik või osa andmeid. Olekuteates mainitakse ära ka tõrkelogi tabel, mis sisaldab tõrketoimingu käigus ilmnenud tõrgete kirjeldust.

NB!: Isegi juhul, kui olekuteade kinnitab toimingu täielikku õnnestumist, tuleb tabeli sisu ja liigendus enne tabeli kasutamist üle vaadata ja veenduda, et seal on kõik korras.

 • Avage sihttabel andmelehevaates ja kontrollige, kas kõik andmed on tabelisse lisatud.

 • Avage tabel kujundusvaates ja vaadake üle väljade andmetüübid ja muud atribuudid.

Järgmises tabelis kirjeldatakse juhiseid, mille abil saate parandada puuduvaid või valesid väärtusi.

Näpunäide.: Kui leiate tulemi tõrkeotsingu käigus vaid mõne puuduva väärtuse, saate need tabelisse käsitsi lisada. Vastasel juhul, kui terved veerud või suur hulk andmeid on valesti imporditud, tuleks probleem kõrvaldada lähtefailis. Pärast kõigi teadaolevate probleemide kõrvaldamist korrake imporditoimingut.

Probleem

Lahendus

Graafilised elemendid

Graafilisi elemente (nt logosid, diagramme ja pilte) ei saa importida. Lisage need andmebaasi pärast imporditoimingu tegemist käsitsi.

Arvutatud väärtused

Arvutusliku veeru või lahtri tulem imporditakse, kuid mitte arvutuse aluseks olev avaldis. Imporditoimingu ajal saate määrata avaldise tulemiga ühilduva andmetüübi (nt Arv).

TÕENE või VÄÄR ja väärtused -1 või 0

Kui lähtetööleht või -vahemik sisaldab ainult väärtustega TÕENE ja VÄÄR veergu, siis loob Access veeru jaoks välja andmetüübiga Jah/ei ja kannab sellesse väärtused -1 ja 0. Kui aga lähtetööleht või -vahemik sisaldab ainult väärtusi -1 ja 0, loob Access vaikimisi selle veeru jaoks arvuvälja. Probleemi vältimiseks saate imporditoimingu ajal muuta selle välja tüübiks Jah/ei.

Mitmeväärtuselised väljad

Andmete importimisel uude tabelisse või andmete lisandamisel olemasolevale tabelile ei toeta Access väljal mitut väärtust, isegi kui lähteveerg sisaldab semikoolonitega (;) eraldatud väärtuste loendit. Väärtuste loendit käsitletakse üksiku väärtusena ja see paigutatakse tekstiväljale.

Kärbitud andmed

Kui Accessi tabeli veerus näivad andmed kärbitutena, püüdke suurendada andmelehe vaate veerulaiust. Kui see ei lahenda probleemi, on Exceli arvuveeru andmete pikkus Accessi sihttabeli välja jaoks liiga suur. Näiteks võib Accessi andmebaasi sihtvälja atribuudi Välja suurus väärtuseks olla määratud Bait, kuid lähtefail sisaldab väärtust, mis ületab piirangu 255. Muutke lähtefaili väärtusi ja proovige uuesti importida.

Kuvavorming

Kujundusvaates võib olla vaja määrata kindlate väljade atribuut Vorming, et tagada väärtuste õige kuvamine andmelehevaates. Näide.

 • Pärast imporditoimingu lõpetamist kuvatakse andmelehevaates väljal Jah/ei väärtused -1 ja 0. Selle asemel märkeruutude kuvamiseks muutke pärast imporditoimingu lõppemist väljade atribuudi Vorming väärtuseks Jah/ei.

 • Pikad ja keskmised kuupäevad võidakse kuvada Accessis lühikeste kuupäevadena. Selle lahendamiseks avage Accessi sihttabel kujundusvaates ja määrake kuupäevavälja atribuudi Vorming väärtuseks Pikk kuupäev või Keskmine kuupäev.

Märkus.: Kui lähtetööleht sisaldab RTF-vormingut (nt paks, kursiiv või allakriipsutatud vorming), siis tekst imporditakse, kuid vorming läheb kaotsi.

Duplikaatväärtused (võtme rikkumise tõrge)

Imporditavad kirjed võivad sisaldada duplikaatväärtusi, mida ei saa salvestada sihttabeli primaarvõtme väljal või väljal, mille atribuudi Indekseeritud väärtuseks on määratud Jah (duplikaadid keelatud). Kõrvaldage lähtefailist duplikaatväärtused ja proovige uuesti importida.

Kuupäevaväärtused erinevad nelja aasta võrra

Exceli töölehelt imporditavad väljad võivad olla neli aastat väljas. Excel for Windows kasutab 1900 süsteemikuupäeva (mille seerianumbrid on vahemikus 1 – 65 380), mis vastavad kuupäevadele 1, 1900 kuni 31 Detsember 2078. Kuid Macintoshis kasutatakse rakenduse Excel for 1904 (mille seerianumbrid on vahemikus 0 – 63 918), mis vastavad kuupäevadele 1, 1904 kuni 31 Detsember 2078.

Enne andmete importimist muutke Exceli töövihiku kuupäevasüsteem või käivitage pärast andmete lisandamist värskenduspäring, mis kasutab kuupäevade parandamiseks avaldist [andmevälja nimi] + 1462.

Tühiväärtused

Imporditoimingu lõppemisel võidakse kuvada tõrketeade toimingu käigus kustutatud või kaotsiläinud andmete kohta või tabeli avamisel andmelehevaates võivad osa välju olla tühjad. Kui Exceli lähteveerud pole vormindatud või kui kaheksa esimest lähterida sisaldavad eri tüüpi andmeid, avage lähtetööleht ja tehke järgmist.

 • Vormindage lähteveerud.

 • Teisaldage read nii, et kaheksa esimest rida ei sisaldaks eri tüüpi andmeid.

 • Valige imporditoimingu ajal iga välja jaoks õige andmetüüp. Kui andmetüüp on vale, võidakse imporditoimingu lõppemisel kuvada kogu veerus tühiväärtused või valed väärtused.

Eelnevad toimingud aitavad minimeerida tühiväärtuste kuvamist. Järgmises tabelis on loetletud juhtumid, mille puhul võidakse siiski kuvada tühiväärtused.

Puuduvate väärtuste andmetüüp

Impordi sihtkoht

Sihtvälja tüüp

Lahendus

Tekst

Uus tabel

Kuupäev

Asendage kõik tekstiväärtused kuupäevaväärtusega ja püüdke uuesti importida.

Tekst

Olemasolev tabel

Arv või Kuupäev

Asendage kõik tekstiväärtused sihtväljaga vastenduva andmetüübiga ja proovige uuesti importida.

Kuupäevaväärtused on asendatud arvväärtustega

Tegelike kuupäevaväärtuste asemel kuvatakse näivalt juhuslikud viiekohalised arvud järgmistes olukordades.

 • Töölehe veerg allikas sisaldab esimesse kaheksasse reale ainult numbreid, kuid sisaldab hilisemates ridades olevaid väärtusi. Need kuupäevaväärtused teisendatakse valesti.

 • Lähteveerg sisaldab esimesel kaheksal real mõnda kuupäevaväärtust ja te proovisite importida seda veergu numbriväljale. Need kuupäevaväärtused teisendatakse valesti.

  Selle vältimiseks asendage lähteveeru kuupäevaväärtused arvväärtustega ja püüdke uuesti importida.

  Mõnikord, kui veerg sisaldab põhiliselt kuupäevaväärtusi ja lisaks mitut tekstiväärtust, võidakse kõik kuupäevaväärtused kuvada näivalt juhusliku viiekohalise arvuna. Selle vältimiseks asendage tekstiväärtused kuupäevaväärtustega ja proovige uuesti importida.

Arvväärtused on asendatud kuupäevaväärtustega.

Tegelike arvväärtuste asemel kuvatakse näivalt juhuslikud arvväärtused järgmistes olukordades.

 • Lähteveerg sisaldab kaheksal esimesel real vaid kuupäevaväärtusi, kuid neile järgnevatel ridadel sisaldub arve. Need arvväärtused teisendatakse valesti.

 • Lähteveerg sisaldab esimesel kaheksal real mõnda arvväärtust ja te proovisite importida seda veergu kuupäevaväljale. Need arvväärtused teisendatakse valesti.

Selle vältimiseks asendage lähteveeru arvväärtused kuupäevaväärtustega ja püüdke uuesti importida.

Lisaks saate andmelehevaates vaadata tõrkelogi tabelit (sellele viidatakse viisardi viimasel lehel). Tabelis on kolm välja – Tõrge, Väli ja Rida. Igal real on teave kindla tõrke kohta ja välja Tõrge sisu peaks hõlbustama tõrkeotsingut.

Tõrkestringid ja tõrkeotsinguvihjed

Tõrge

Kirjeldus

Välja kärpimine

Välja väärtus on selle välja atribuudisätte Väljasuurus jaoks liiga suur.

Tüübiteisenduse tõrge

Töölehel oleva väärtuse andmetüüp ei sobi välja andmetüübiga. Sihtväljal võib väärtus puududa või olla vale. Selle probleemi tõrkeotsingu kohta leiate lisateavet eelmisest tabelist.

Võtme rikkumine

See kirje primaarvõti on duplikaatväärtus – tabelis on see juba olemas.

Valideerimisreegli tõrge

Väärtus ei vasta selle välja või tabeli atribuudi Valideerimisreegel reeglitekogumile.

Tühiväärtus kohustuslikul väljal

Sellel väljal pole tühiväärtus lubatud, kuna selle välja atribuudi Nõutav väärtuseks on seatud Jah.

Tühiväärtus väljal Automaatnumber

Imporditavad andmed sisaldavad väärtust Null, mida püüdsite lisandada väljale Automaatnumber.

Sõelumatu kirje

Tekstiväärtus sisaldab teksti eraldajamärki (tavaliselt jutumärke). Kui väärtus sisaldab eraldajamärki, peab see märk tekstifailis kaks korda korduma, näiteks:

4 1/2"" diameeter

Lehe algusse

Tõrkeotsing lingitud tabeli väärtuste #Num! ja muude veaväärtuste korral

Isegi kui kuvatakse teade Tabeli linkimine on lõpule viidud, peaksite avama tabeli andmelehevaates ja veenduma, et ridadel ja veergudes kuvatakse õiged andmed.

Kui näete tabelis vigu või valesid andmeid, parandage need vastavalt järgmise tabeli kirjeldustele ja püüdke linkida uuesti. Pidage meeles, et väärtusi ei saa lisada otse lingitud tabelisse, sest tabelid on kirjutuskaitstud.

Probleem

Lahendus

Graafilised elemendid

Exceli töölehe graafilisi elemente (nt logosid, diagramme ja pilte) ei saa Accessiga linkida.

Kuvavorming

Kujundusvaates võib olla vaja määrata kindlate väljade atribuut Vorming, et tagada väärtuste õige kuvamine andmelehevaates.

Arvutatud väärtused

Arvutusliku veeru või lahtri väärtus kuvatakse vastaval väljal, kuid valemit (või avaldist) ei saa Accessis vaadata.

Kärbitud tekstiväärtused

Laiendage andmelehevaate veerulaiust. Kui kogu väärtus pole ikkagi nähtav, võib põhjuseks olla see, et väärtuse pikkus ületab 255 märki. Access saab linkida vaid esimesed 255 märki, seega tuleks andmed linkimise asemel pigem importida.

Arvuvälja ületäitumise tõrketeade

Lingitud tabel võib näida õigena, kuid hiljem päringu käivitamisel võidakse kuvada tõrketeade Arvuvälja ületäitumine. Põhjuseks võib olla lingitud tabeli välja andmetüübi ja sellel väljal salvestatud andmete tüübi vastuolu.

TÕENE või VÄÄR ja väärtused -1 või 0

Kui lähtetööleht või -vahemik sisaldab ainult väärtustega TÕENE ja VÄÄR veergu, siis loob Access veeru jaoks lingitud tabelis välja andmetüübiga Jah/ei. Kui aga lähtetööleht või -vahemik sisaldab veergu ainult väärtustega -1 või 0, loob Access vaikimisi veeru jaoks arvuvälja ja tabeli vastava välja andmetüüpi pole võimalik muuta. Kui soovite lingitud tabelis välja Jah/ei, tagage, et lähteveerg sisaldaks väärtusi TÕENE ja VÄÄR.

Mitmeväärtuselised väljad

Access ei toeta mitmeväärtuselisi välju isegi juhul, kui lähteveeru väli sisaldab mitut semikoolonitega (;) eraldatud väärtust. Väärtuste loendit käsitletakse üksiku väärtusena ja see paigutatakse tekstiväljale.

#Num!

Access kuvab väljal tegelike andmete asemel veaväärtuse #Num! järgmistes olukordades.

 • Kui lähteveerg sisaldab valdavalt tekstiväärtustega veerus mõnda arv- või kuupäevaväärtust, siis arv- ja kuupäevaväärtusi ei impordita.

 • Kui lähteveerg sisaldab valdavalt arvväärtustega veerus mõnda tekstiväärtust, siis tekstiväärtusi ei impordita.

 • Kui lähteveerg sisaldab valdavalt kuupäevaväärtustega veerus mõnda tekstiväärtust, siis tekstiväärtusi ei impordita.

Tühiväärtuste esinemisvõimaluse minimeerimiseks tabelis tehke järgmist.

 1. Veenduge, et lähteveerg ei sisaldaks eri andmetüübiga väärtusi.

 2. Vormindage Exceli töölehe veerud.

 3. Valige toimingu linkimise ajal iga välja jaoks õige andmetüüp. Kui andmetüüp on vale, võib tulemuseks olev veerg sisaldada ainult #Num! kõigi andmeridade väärtused.

Arvväärtused kuupäevaväärtuste asemel

Kui väljal kuvatakse näiliselt juhuslik viiekohaline väärtus, kontrollige, kas lähteveerg sisaldab peale valdavalt arvväärtuste ka mõnda kuupäevaväärtust. Arvuveergudes esinevad kuupäevad teisendatakse valesti arvudeks. Asendage kuupäevaväärtused arvväärtustega ja proovige uuesti linkida.

Kuupäevaväärtused arvväärtuste asemel

Kui väljal kuvatakse näiliselt juhuslik kuupäev, kontrollige, kas lähteveerg sisaldab peale valdavalt kuupäevade ka mõnda arvväärtust. Kuupäevaveergudes olevad arvväärtused teisendatakse valesti kuupäevadeks. Asendage arvväärtused kuupäevaväärtustega ja proovige uuesti linkida.


Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×