Käivitab objekti meetodi või määrab või tagastab objekti atribuudi.

Süntaks

CallByName ( object , procname, calltype [, args()])

Funktsiooni CallByName süntaksil on järgmised argumendid.

Argument

Kirjeldus

object

Nõutav. Andmetüüp Variant (Objekt). Objekti nimi, mille jaoks funktsioon käivitatakse.

procname

Nõutav. Andmetüüp Variant (String). Stringavaldis, mis sisaldab atribuudi või objekti meetodi nime.

calltype

Nõutav. Konstant. Konstant, mille tüüp on vbCallType ja mis näitab, millist tüüpi protseduuri kutsutakse.

args ()

Valikuline. Andmetüüp Variant (Massiiv).


Kommentaarid

Funktsiooni CallByName kasutatakse atribuudi toomiseks või määramiseks või käitusajal meetodi kutsumiseks stringi nime abil.

Järgmises näites määrab esimene rida funktsiooni CallByName kasutades tekstivälja atribuudi MousePointer, teine rida toob atribuudi MousePointer väärtuse ja kolmas rida kutsub tekstivälja teisaldamiseks meetodi Move.

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Näide

Märkus.: Järgmised näited kujutavad selle funktsiooni kasutamist rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) moodulis. Lisateabe saamiseks VBA-ga töötamise kohta valige välja Otsing kõrval kuvatavast ripploendist väärtus Tootearendusmaterjal ja sisestage otsinguväljale üks või mitu sõna.

Selles näites kasutatakse funktsiooni CallByName käsunupu meetodi Move kutsumiseks.

Samuti kasutatakse selles näites vormi (Form1) nupuga (Command1) ja silti (Label1). Kui vorm on laaditud, määratakse sildi atribuudi Caption väärtuseks kutsutava meetodi nimi, praegusel juhul „Move“. Kui klõpsate nuppu, kutsub funktsioon CallByName nupu asukoha muutmiseks meetodi.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×