Juba saadetud sõnumi tagasikutsumine või asendamine

Sõnumi tagasivõtmise puhul tuuakse teie saadetud sõnum tagasi nende adressaatide postkastidest, kes pole veel sõnumit avanud. Lisaks saate saata asendussõnumi. Näiteks, kui unustasite lisada manuse, võite proovida sõnumit tagasi võtta ja seejärel saata manusega asendussõnumi.

Sõnumi tagasivõtmine on saadaval pärast nupu Saada klõpsamist ja on saadaval ainult siis, kui nii teil kui ka adressaadilMicrosoft 365 või Microsoft Exchange sama asutuse meilikonto.

Saadetud sõnumite tagasivõtmine ja asendamine

 1. Valige kaustapaan Outlooki akna vasakus servas kaust Saadetud üksused.

 2. Avage sõnum, mille soovite tagasi võtta. Sõnumi avamiseks peate seda topeltklõpsama. Sõnumi avamine lugemispaanil ei võimalda seda tagasi kutsuda.

 3. Kui teil on klassikaline lint, valige menüüSt Sõnum nupp Toimingud > Selle sõnumi tagasivõtmine.


  Sõnumi tagasikutsumine
  Kui teil on lihtsustatud lint, valige menüü Sõnum ja seejärel valige Veel käske (...). Osutage valikule Toimingud ja valige Käsk Tuleta see sõnum tagasi
  Valige Käsk Tuleta see sõnum tagasi

  Märkused: 

  • Kui käsku Võta see sõnum tagasi ei kuvata, pole teil ilmselt Exchange’i kontot või see funktsioon pole teie ettevõttes saadaval.

  • Azure'i teabekaitsega kaitstud sõnumit ei saa tagasi tuletada.

  • Veebirakenduses ei saa sõnumit Outlook tagasi kutsuda.

 4. Klõpsake käsku Kustutada selle sõnumi lugemata eksemplarid või Kustutada lugemata eksemplarid ja asendada need uue sõnumiga ja klõpsake nuppu OK.

  Sõnumi tagasikutsumise boks

 5. Asendussõnumi saatmisel koostage sõnum ja vajutage nuppu Saada.

Tagasivõtmise vaatamine

Sõnumi tagasivõtmise edukus sõltub sätetest, mille adressaat on Outlookis määratlenud. Järgmises tabelis on esitatud viis stsenaariumi.

Toiming

Tulemus

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis on jaotise Jälitus ruut Töötle taotlusi ja koosolekutaotluste ja küsitluste vastuseid automaatselt märgitud.

Märkus.: Selle sätte kuvamiseks valige Fail > Suvandid > E-post. Kerige jaotiseni Jälitus.

Adressaadi sisendkausta jõuavad nii algne sõnum kui ka tagasivõtusõnum.

Kui algset sõnumit pole veel loetud, siis see kustutatakse ja adressaadile teatatakse, et sõnumi saatja on sõnumi tema postkastist kustutanud.

Märkus.: Kui algne sõnum on tagasivõtusõnumi töötlemisel loetuks märgitud (lugemispaanil vaatamist ei käsitleta selle stsenaariumi puhul lugemisena), siis teavitatakse adressaati sellest, et teie (ehk saatja) soovite sõnumi kustutada. Kuid sõnum jääb siiski adressaadi Outlooki kausta.

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis on jaotise Jälitus ruut Töötle taotlusi ja koosolekutaotluste ja küsitluste vastuseid automaatselt märkimata.

Märkus.: Selle sätte kuvamiseks valige Fail > Suvandid > E-post. Kerige jaotiseni Jälitus.

Adressaadi sisendkausta jõuavad nii algne sõnum kui ka tagasivõtusõnum.

Adressaadi arvutis toimub üks järgmistest variantidest.

 • Kui adressaat avab esmalt tagasivõtusõnumi, siis algne sõnum kustutatakse ja adressaadile teatatakse, et sõnumi saatja on sõnumi tema postkastist kustutanud.

 • Kui adressaat avab esmalt algse sõnumi, siis tagasivõtmine nurjub ning adressaadile on saadaval nii algne sõnum kui ka tagasivõtusõnum.

Märkus.: Kui algne sõnum on tagasivõtusõnumi töötlemisel loetuks märgitud (lugemispaanil vaatamist ei käsitleta selle stsenaariumi puhul lugemisena), siis teavitatakse adressaati sellest, et teie (ehk saatja) soovite sõnumi kustutada. Kuid sõnum jääb siiski adressaadi Outlooki kausta.

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis teisaldatakse – kas adressaadi reegli või toimingu alusel – algne sõnum sisendkaustast teise kausta ja tagasivõtusõnum jääb sisendkausta (või teisaldatakse samuti teise kausta).

Kui tagasivõtusõnum ja algne sõnum asuvad eraldi kaustades, saab adressaat teate tagasivõtukatse nurjumise kohta. See ei sõltu Outlooki konfiguratsioonist ega sõnumi lugemisolekust.

Adressaadile on saadaval nii algne sõnum kui ka uus sõnum.

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis teisaldatakse mõlemad sõnumid, kas adressaadi reegli või toimingu alusel, samasse kausta. Tulemus on sama käitumine, kui Outlook pole konfigureeritud sõnumeid automaatselt töötlema.

Adressaadi arvutis toimub üks järgmistest variantidest.

 • Kui adressaat avab esmalt tagasivõtusõnumi, siis algne sõnum kustutatakse ja adressaadile teatatakse, et sõnumi saatja on sõnumi tema postkastist kustutanud.

 • Kui adressaat avab esmalt algse sõnumi, siis tagasivõtmine nurjub ning adressaadile on saadaval nii vana kui uus sõnum.

Olete saatnud sõnumi avalikku kausta. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Toimub üks järgmistest.

 • Kui tagasivõtusõnumit lugenud adressaadil on kõigi avaliku kausta sõnumite lugemisõigus, kuid ta pole algset sõnumit lugenud, siis tagasivõtmine õnnestub ja alles jääb ainult uus sõnum. Teile saadetakse teade tagasivõtmise õnnestumise kohta.

 • Kui adressaat on algse sõnumi juba loetuks märkinud, teavitatakse teda tagasivõtmise nurjumisest ja avalikust kaustast kustutatakse vaid tagasivõtusõnum.

Kui tagasivõtusõnumi avab muude avaliku kausta õigustega kasutaja, siis tagasivõtmine nurjub ning kasutajale saadetakse sellekohane teade. Avalikku kausta jäävad alles nii vana kui uus sõnum.

 • Kui adressaat on algse sõnumi läbi lugenud ja seejärel lugemata sõnumiks märkinud, käsitletakse sõnumit lugemata sõnumina ja tagasivõtmist edukana.

 • Avalikus kaustas oleneb tagasivõtmise õnnestumine lugeja, mitte saatja õigustest.

Saadetud sõnumite tagasivõtmine ja asendamine

 1. Klõpsake vaate Elektronpostnavigeerimispaan kausta Saadetud.

 2. Avage sõnum, mille soovite tagasi võtta ja asendada.

 3. Klõpsake menüü Sõnum jaotises Toimingud nuppu Muud toimingud ja seejärel käsku Võta see sõnum tagasi.

  Actions tab

 4. Klõpsake käsku Kustutada selle sõnumi lugemata eksemplarid või Kustutada lugemata eksemplarid ja asendada need uue sõnumiga.

  Märkus.: Kui saadate sõnumi paljudele inimestele, võib olla mõttekas tühjendada märkeruut Teavita mind iga adressaadi puhul tagasikutsumise kordaminekust või nurjumisest.

 5. Asendussõnumi saatmisel koostage sõnum ja vajutage nuppu Saada.

Kui teile ei kuvata käsku Võta see sõnum tagasi, pole teil ilmselt Exchange Serveri konto või te ei kasuta rakendust Microsoft Office Outlook 2007. Tagasivõtmisfunktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad tingimused olema täidetud.

Outlooki profiili meilikontode tüüpe saate vaadata Outlooki dialoogiboksis Kontosätted.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Kontosätted.

 2. Menüü E-post veerus Tüüp on toodud iga kirje kontotüüp.

  Ekraanivaade

Tagasivõtmise vaatamine

Tagasivõtmise õnnestumine või nurjumine oleneb adressaadi Microsoft Outlooki sätetest. Järgmised neli stsenaariumi kirjeldavad, mis eri olukordades juhtub, ja lisastsenaarium kirjeldab Microsoft Exchange’i avalikku kausta saadetud sõnumi tagasivõtmist.

Toiming

Tulem

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis on jaotise Jälgimissuvandid ruut Töötle saabumisel taotlusi ja vastuseid märgitud.

(Selle sätte kuvamiseks klõpsake menüüs Tööriistad valikud Suvandid, klõpsake valikut Meilisuvandid ja seejärel valikut Jälgimissuvandid.)

Adressaadi sisendkausta jõuavad nii algne sõnum kui ka tagasivõtusõnum.

Kui algset sõnumit pole veel loetud, siis see kustutatakse ja adressaadile teatatakse, et sõnumi saatja on sõnumi tema postkastist kustutanud.

Märkus.: Kui algne sõnum on tagasivõtusõnumi töötlemisel loetuks märgitud (lugemispaanil vaatamist ei käsitleta selle stsenaariumi puhul lugemisena), siis teavitatakse adressaati sellest, et teie (ehk saatja) soovite sõnumi kustutada, kuid sõnum jääb siiski adressaadi Outlooki kausta.

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis ei ole jaotise Jälgimissuvandid ruut Töötle saabumisel taotlusi ja vastuseid märgitud.

(Selle sätte kuvamiseks klõpsake menüüs Tööriistad valikud Suvandid, klõpsake valikut Meilisuvandid ja seejärel valikut Jälgimissuvandid.)

Adressaadi sisendkausta jõuavad nii algne sõnum kui ka tagasivõtusõnum.

Adressaadi arvutis toimub üks järgmistest variantidest.

 • Kui adressaat avab esmalt tagasivõtusõnumi, siis algne sõnum kustutatakse ja adressaadile teatatakse, et sõnumi saatja on sõnumi tema postkastist kustutanud.

 • Kui adressaat avab esmalt algse sõnumi, siis tagasivõtmine nurjub ning adressaadile on saadaval nii algne sõnum kui ka tagasivõtusõnum.

Märkus.: Kui algne sõnum on tagasivõtusõnumi töötlemisel loetuks märgitud (lugemispaanil vaatamist ei käsitleta selle stsenaariumi puhul lugemisena), siis teavitatakse adressaati sellest, et teie (ehk saatja) soovite sõnumi kustutada, kuid sõnum jääb siiski adressaadi Outlooki kausta.

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis teisaldatakse – kas adressaadi reegli või toimingu alusel – algne sõnum teise kausta ja tagasivõtusõnum jääb sisendkausta (või teisaldatakse samuti teise kausta).

Kui tagasivõtusõnum ja algne sõnum asuvad eraldi kaustades, saab adressaat teate tagasivõtukatse nurjumise kohta. See ei sõltu Outlooki konfiguratsioonist ega sõnumi lugemisolekust.

Adressaadile on saadaval nii algne sõnum kui ka uus sõnum.

Märkus.: Kui adressaat luges algset sõnumit ja märkis selle siis mitteloetuks, kohtleb Outlook seda sõnumit nii, nagu poleks seda kunagi loetud, ja võtab selle edukalt tagasi.

Olete saatnud kellelegi meilisõnumi. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Adressaadi arvutis teisaldatakse mõlemad sõnumid, kas adressaadi reegli või toimingu alusel, samasse kausta. Tulemus on sama käitumine nagu siis, kui Outlook pole konfigureeritud sõnumeid automaatselt töötlema.

Adressaadi arvutis toimub üks järgmistest variantidest.

 • Kui adressaat avab esmalt tagasivõtusõnumi, siis algne sõnum kustutatakse ja adressaadile teatatakse, et sõnumi saatja on sõnumi tema postkastist kustutanud.

 • Kui adressaat avab esmalt algse sõnumi, siis tagasivõtmine nurjub ning adressaadile on saadaval nii vana kui uus sõnum.

Märkus.: Kui adressaat loeb algset sõnumit ja märgib selle siis mitteloetuks, kohtleb Outlook seda sõnumit nii, nagu poleks seda kunagi loetud, ja võtab selle edukalt tagasi.

Olete saatnud meilisõnumi avalikku kausta. Võtate algse sõnumi tagasi ja asendate selle uue sõnumiga.

Kuvatakse üks järgmistest.

 • Kui tagasivõtusõnumit lugenud adressaadil on kõigi avaliku kausta sõnumite lugemisõigus, kuid ta pole algset sõnumit lugenud, siis tagasivõtmine õnnestub ja alles jääb ainult uus sõnum. Teile saadetakse teade tagasivõtmise õnnestumise kohta.

 • Kui adressaat on algse sõnumi juba loetuks märkinud, teavitatakse teda tagasivõtmise nurjumisest ja avalikust kaustast kustutatakse vaid tagasivõtusõnum.

Kui tagasivõtusõnumi avab muude avaliku kausta õigustega kasutaja, siis tagasivõtmine nurjub ning kasutajale saadetakse sellekohane teade. Avalikku kausta jäävad alles nii vana kui uus sõnum.

 • Kui adressaat loeb algset sõnumit ja märgib selle siis mitteloetuks, kohtleb Outlook seda sõnumit nii, nagu poleks seda kunagi loetud, ja võtab selle edukalt tagasi.

 • Avalikus kaustas oleneb tagasivõtmise õnnestumine lugeja, mitte saatja õigustest.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×