Juhised ja näited andmete sortimiseks ja filtreerimiseks värvi järgi

Andmete sortimine ja filtreerimine värvi järgi on suurepärane viis andmete analüüsimise lihtsustamiseks. Samuti saavad teie töölehe kasutajad sel viisil kiiresti ülevaate nii esiletõstetud andmetest kui ka andmetrendidest.

Valgus, mis läbib prisma, ja kuvab töölehel kuus värvi

Selle artikli teemad

Ülevaade andmete sortimisest ja filtreerimisest värvi ja ikoonikomplekti järgi

Andmete sortimine ja filtreerimine koos andmete tingimusvorminguga on andmeanalüüsi oluline osa, mis võib aidata leida vastuseid järgmistele küsimustele.

 • Kes on müünud sel kuul rohkem kui 50 000 euro eest teenuseid?

 • Milliste kaupade läbimüük on aasta-aastalt kasvanud rohkem kui 10%?

 • Kes on parima ja halvima tulemusega üliõpilased esimesel kursusel?

 • Kus on viimase viie aasta kasumikokkuvõtte suurimad erinevused?

 • Milline on töötajate vanuseline koosseis?

Andmeid saab sortida nende kiireks korraldamiseks ja soovitud andmete leidmiseks. Andmeid saab filtreerida ühes või mitmes andmeveerus nii, et kuvatakse ainult need read, mis vastavad teie määratud kriteeriumitele; read, mida te kuvada ei soovi, seevastu peidetakse. Samuti võib andmetele rakendada tingimusvormingu, et saaksite neid hõlpsamini visuaalselt uurida ja analüüsida ning tuvastada kriitilisi probleeme, mustreid ja trende. Andmete sortimine, filtreerimine ja tingimusvorming aitavad teil ja teistel teie arvutustabelit kasutavatel inimestel andmetele tuginedes tõhusamalt otsuseid langetada.

Andmeid saate sortida ja filtreerida vormingu (sh lahtri värvi ja fondi värvi) järgi olenemata sellest, kas olete lahtrid vormindanud käsitsi või tingimuslikult.

Sellel pildil on kuvatud veergude Kategooria, M/M Δ% ja Juurdehindlus filtreerimine või sortimine värvi või ikooni alusel.

Lahtri taustavärvide ja ikoonikomplektidega tingimusvorming

Andmeid saate sortida ja filtreerida ka tingimusvormingu abil loodud ikoonikomplekti järgi. Ikoonikomplekti saate kasutada andmetele marginaalide lisamiseks ja andmete jaotamiseks kolme kuni viide läviväärtuse abil eraldatud kategooriasse. Iga ikoon tähistab väärtustevahemikku. Näiteks järgmise ikoonikomplektide tabeli ikoonikomplektis Kolm noolt tähistab ülespoole osutav roheline nool suuremaid väärtusi, kollane vertikaalne nool keskmisi väärtusi ja punane allapoole osutav nool väiksemaid väärtusi.

Ikoonikomplektide tabel

Ikoonikomplektide tabel

Lahtreid saab vormindada lahtreid kahevärvilise skaala, kolmevärvilise skaala, andmeribade ja ikoonikomplektide abil; samuti saate vormindada lahtreid, mis sisaldavad kindlaid teksti-, arvu-, kuupäeva- või ajaväärtusi, suurimaid ja väikseimaid väärtusi, keskmisest suuremaid ja väiksemaid väärtusi, üheseid väärtusi või duplikaatväärtusi. Lisaks saate luua terve hulga reegleid ja neid varasemast hõlpsamini hallata.

Lehe algusse

Värvide tõhus kasutamine andmete analüüsis

Peaaegu kõigile meeldivad värvid. Värvide tõhus kasutamine mis tahes dokumendis võib selle välimust ja loetavust oluliselt paremaks muuta. Värvide ja ikoonide mõistlik kasutamine Exceli aruannetes lihtsustab otsustamist, aidates koondada kasutajate tähelepanu olulisele teabele ja andes tulemustest arusaadava ülevaate. Õige värvivalik võib kasutajale juba töölehe avamisel positiivse laengu anda. Värvide ebaotstarbekas kasutamine seevastu võib kasutajaid hoopis häirida või koguni väsitada. Järgmistes artikli osades on juhised värvide tõhusaks kasutamiseks ja ebatõhusa kasutamise vältimiseks.

Lisateave dokumendikujunduste kohta.    Excel võimaldab kerge vaevaga luua ühtseid kujundusi ning lisada kohandatud laade ja efekte. Suur osa värvide tõhusaks kombineerimiseks vajalikust tööst on juba teie eest tehtud, sest programm sisaldab köitvate värviskeemidega valmiskujundusi. Saate kogu dokumendi kiiresti ja hõlpsalt vormindada ning anda sellele dokumendikujunduse abil professionaalse ja tänapäevase ilme. Dokumendikujundus on vormindusvalikute komplekt, mis sisaldab kujundusevärve, kujundusefontide (sh pealkirja- ja sisutekstifontide) komplekti ning kujundusefektide (sh joone- ja täiteefektide) komplekti.

Standardvärvide kasutamine ja värvide arvu piiramine

Kui sordite ja filtreerite värvi järgi, võite valida endale meelepärased värvid ja tulemusega rahule jääda. Samas tuleks teil endale esitada oluline küsimus: "Kas selle töölehe teised kasutajad eelistavad näha samu värve?" Teie arvuti on 24-bitises värvirežiimis võimeline kuvama 16 777 216 värvi. Samas suudab enamik kasutajaid eristada neist värvidest vaid murdosa. Lisaks võib värvikvaliteet arvutites erineda. Erineda võivad nii ruumi valgustus, paberi kvaliteet, ekraani ja printeri eraldusvõime kui ka brauserisätted. Kuni 10% inimestest on raskusi teatud värvide eristamise või nägemisega. Nende oluliste näitajate üle puudub teil tõenäoliselt kontroll.

Küll aga jäävad teie kontrolli alla näiteks värvivalik, värvide arv ja töölehe või lahtri taust. Põhjalikel uuringutel põhinevate valikute tegemine aitab tagada, et värvid annavad edasi teie soovitud sõnumit ja võimaldavad andmeid tõlgendada nii, nagu teie soovite. Värvidele võite lisada ka ikoone ja legende, mis aitavad kasutajatel teie soovitud tähendust mõista.

Arvestamine värvikontrasti ja taustaga

Üldiselt võiksite kasutada kõrge küllastusega värve (nt erekollane, keskmine roheline või tumepunane). Veenduge, et kontrast tausta ja esiplaani värvide vahel oleks piisavalt suur. Lahtrivärvide kasutamise korral värvige töölehe taust valgeks või halliks; värvilise fondi kasutamise korral värvige lahter valgeks või halliks. Kui kasutate taustavärvi või -pilti, muutke värv või pilt võimalikult heledaks, et lahtri või fondi värv ei paistaks selle taustal liiga kahvatu. Kui soovite kasutada üksnes fondivärve, suurendage fonti või kasutage paksu fonti. Mida suurem on font, seda lihtsam on kasutajal värve näha või eristada. Vajadusel saate ridade või veergude triibutamise eemaldada või seda kohandada, kuna triibutamiseks kasutatud värv võib lahtri- või fondivärvi nägemist segada. Kui võtate kõiki neid asjaolusid arvesse, aitab see kasutajatel värvi õigesti mõista ja tõlgendada.

Proovige vältida selliseid värvikombinatsioone, mis vähendavad värvi nähtavust või ajavad vaataja segadusse. Kindlasti ei soovi te tahtmatult luua silmatorkavat kunsti ega optilisi illusioone. Probleemsete värvide (nt punane ja roheline) eristamiseks saate kasutada lahtriäärist, kui pole võimalik vältida nende värvide kõrvuti paigutamist. Kontrasti suurendamiseks kasutage täiend- ja kontrastvärve ning vältige sarnaste värvide kasutamist. Kasulik oleks õppida tundma põhivärvide ringi ning osata tunda ära sarnased värvid, kontrastvärvid ja täiendvärvid.

Värviring

1. Sarnane värv asub värviringis teise värvi kõrval (nt lilla ja oranž on punasega sarnased värvid).

2. Kontrastvärv asub kolme värvi kaugusel (näiteks sinine ja roheline on punase kontrastvärvid).

3. Täiendvärvid asuvad värviringis üksteise vastas (nt sinakasroheline on punase täiendvärv).

Kui teil on aega, pange oma valitud värvid proovile: uurige, mida töökaaslased neist arvavad, vaadake neid erinevates valgustingimustes ning katsetage erinevaid kuvari- ja printerisätteid.

Näpunäide.: Kui prindite dokumendi värviliselt, vaadake veelkord üle, kas lahtri värv ja font on selgelt nähtavad. Kui lahter on liiga tume, võite loetavuse parendamiseks kasutada valget fonti.

Lehe algusse

Sobivaimate värvide valimine

Kas soovite lühikokkuvõtet? Kasutage punast, kollast, rohelist või sinist värvi valgel või hallil taustal.

Valitud värvidele tähenduse andmisel pidage silmas andmete kasutajaid ja otstarvet. Vajadusel lisage andmetele legend, mis selgitab iga värvi tähendust. Enamik inimesi suudab samal töölehel hõlpsalt eristada seitset kuni kümmet värvi. Võimalik on eristada kuni 50 värvi, kuid selleks on vaja erikoolitust, mida käesolevas artiklis ei käsitleta.

Värvide esikümme

Värvi järgi andmete sortimisel või filtreerimisel kasutage järgmist tabelit, mis aitab otsustada, milliseid värve valida. Need värvid tekitavad suurima kontrasti ja neid on üldiselt kõige lihtsam eristada.

Värvivalikute tabel

Nende värvide rakendamiseks lahtritele ja fontidele klõpsake menüü Avaleht jaotises Font nuppe Täitevärv ja Fondi värv.

Standardvärvid

Tähendust kandvate värvide kasutamine

Finantsandmete puhul on arvud kas punased (negatiivsed) või mustad (positiivsed). Punasel värvil on selline tähendus, kuna see on üldine tava. Kui soovite negatiivseid arve esile tõsta, on punane värv parim valik. Sõltuvalt andmete tüübist võite kasutada kindlaid värve, millel on kas mõni üldlevinud tähendus või kindel tähendus nende andmete kasutajate jaoks. Näited:

 • temperatuuriandmete korral võib kõrgematele temperatuuridele viidates kasutada sooje värve (punane, kollane ja oranž) ja madalamatele temperatuuridele viidates külmi värve (roheline, sinine ja lilla);

 • topograafiliste andmete korral võib kasutada sinist värvi vee, rohelist taimestiku, pruuni kõrbe ja mägede ning valget jää ja lume tähistamiseks;

 • liikluse ja turvalisusega seotud andmete korral võib kasutada punast värvi olukordades, kus on vaja peatuda, oranži ohtlike seadmete tähistamiseks, kollast hoiatuseks, rohelist turvalisuse märkimiseks ja sinist üldise teabe jaoks;

 • elektritakistite kohta käivate andmete puhul võiksite kasutada standardset värvikoodi, kuhu kuuluvad must, pruun, punane, oranž, kollane, roheline, sinine, lilla, hall ja valge värv.

Lehe algusse

Näited

Oletagem, et koostate aruannete komplekti tootekirjelduste, hindade ja laoseisu kohta. Järgmised artikli osad illustreerivad küsimusi, mida tavaliselt selliste andmete kohta esitatakse, ja seda, kuidas nendele küsimustele värvi ja ikoonikomplektide kasutamise abil vastused leida.

Näidisandmed

Näidetes kasutatakse järgmisi näidisandmeid.

Näidetes kasutatud näidisandmed

Andmete kopeerimiseks tühja töövihikusse tehke järgmist.

Näidisandmete salvestamine XLSX-failina

 1. Käivitage Microsoft Notepad.

 2. Valige näidistekst ning kopeerige ja kleepige see Notepadi.

 3. Salvestage fail failinime ja laiendiga (nt Products.csv).

 4. Väljuge Notepadist.

 5. Käivitage Excel.

 6. Avage salvestatud fail Notepadi kaudu.

 7. Salvestage fail XLSX-failina.

Näidisandmed

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Millised on toote pakendamise erinevad viisid?

Probleem

Soovite teada saada, milliseid erinevaid tootepakendeid on toodete jaoks kasutatud, kuid pakendi veerg puudub. Võite kasutada veergu Kogus ühiku kohta, värvida iga lahtri käsitsi ja sortida seejärel värvi järgi. Samuti saate lisada legendi, mis selgitab iga värvi tähendust.

Tulemid

Erinevate tootepakendite näidistulemid

Lahendus

 1. Iga lahtri käsitsi värvimiseks vastavalt eelmise tabeli värviskeemile klõpsake iga lahtrit ja rakendage neile lahtrivärv, klõpsates menüü Avaleht jaotises Font nuppu Täitevärv.

  Näpunäide.: Kui soovite rakendada valitud värvi kiiresti mõnele muule lahtrile, klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Vormingupintsel.

 2. Klõpsake mõnda lahtrit veerus Kogus ühiku kohta. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sortimine ja filtreerimine ja siis käsku Kohandatud sortimine.

 3. Valige dialoogiboksi Sortimine jaotises Veerg sortimisalus Kogus ühiku kohta, valige jaotises Sortimisalus sortimistüüp Lahtri värv ja klõpsake siis kaks korda nuppu Kopeeri tase.

 4. Valige jaotises Järjestus esimeses reas punane värv, teises reas sinine värv ja kolmandas reas kollane värv.

  Kui lahter ei sisalda ühtegi nendest värvidest (nt kui lahter on valget värvi), jäävad need read oma kohale.

  Märkus.: Loetletud on värvid, mis on veerus saadaval. Värvide sortimiseks pole vaikejärjestust ja kohandatud loendi abil ei saa kohandatud sortimisjärjestust luua.

 5. Lisage legend, kasutades aruande küljel olevaid lahtreid. Juhiseks kasutage järgmist tabelit.

Legend:

Punane

Pakendid ja karbid

Sinine

Purgid

Roheline

Pudelid

Valge

(Pole kindel)

Milliste toodete juurdehindlus on üle 67% või alla 34%?

Probleem

Soovite aruande ülaosas kiiresti näha suurimaid ja väiksemaid juurdehindluse väärtusi.

Tulemid

Toodete juurdehindluse näidistulemid

Lahendus

 1. Valige lahtrid E2:E26 ja klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval all asuvat noolt. Seejärel klõpsake käsku Ikoonikomplektid ja valige seejärel ikoonikomplekt Kolm noolt (värvilised).

 2. Paremklõpsake lahtrit veerus Juurdehindlus, osutage käsule Sordi ja klõpsake seejärel käsku Kohandatud sortimine.

 3. Valige dialoogiboksi Sortimine jaotises Veerg sortimisalus Juurdehindlus, valige jaotises Sortimisalus sortimistüüp Lahtri ikoon ja klõpsake seejärel nuppu Kopeeri tase.

 4. Valige jaotises Järjestus esimeses reas roheline allapoole suunatud nool ning teises reas punane ülespoole suunatud nool.

Milliste toodete jaoks tuleb kohe kordustellimus esitada?

Probleem

Soovite kiiresti koostada aruande toodete kohta, mille jaoks tuleks kohe kordustellimus esitada, ning saata aruande siis meilitsi oma töötajatele.

Tulemid

Toodete korduvtellimise näidistulemid

Lahendus

 1. Valige lahtrid I2:I26 ja klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt. Osutage käsule Tõsta lahtrireeglid esile ja klõpsake seejärel käsku Võrdne.

 2. Tippige esimesele väljale sõna Jah ja valige teisel väljal väärtus Tumepunase tekstiga helepunane täide.

 3. Paremklõpsake veerus mõnda vormindatud lahtrit, osutage käsule Filtreeri ja klõpsake seejärel käsku Filtreeri valitud lahtri värvi järgi.

  Näpunäide.: Et näha, kuidas veerg on filtreeritud, viige kursor veeru päises asuvale nupule Filter.

Milliste toodete hinnad ja maksumus on kõige kõrgemad ja madalamad?

Probleem

Soovite näha kõige kõrgemaid ja madalamaid hindu ja maksumust (omahinda) rühmitatuna aruande ülaosas.

Tulemid

Toodete hinna ja maksumuse näidistulemid

Lahendus

 1. Toimige lahtrites C2:C26 ja D2:D26 järgmiselt.

  • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming all asuvat noolt. Osutage käsule Ülemised/alumised reeglid ja klõpsake seejärel käsku Esimesed kümme üksust.

  • Sisestage esimesele väljale number 1 ja siis valige eisel väljal väärtus Tumekollase tekstiga kollane täide.

  • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming all asuvat noolt. Osutage käsule Ülemised/alumised reeglid ja klõpsake seejärel käsku Viimased kümme üksust.

  • Sisestage esimesele väljale number 1 ja siis valige teisel väljal väärtus Tumerohelise tekstiga roheline täide.

 2. Veergude Kulu ja Hind korral tehke järgmist.

  • Paremklõpsake vähimat väärtust, osutage käsule Sordi ja klõpsake käsku Paiguta valitud lahtrivärv algusse.

  • Paremklõpsake suurimat väärtust, osutage käsule Sordi ja klõpsake käsku Paiguta valitud lahtrivärv algusse.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×