Kaitstud dokumentide osade muutmise lubamine

Saate dokumendi märkida kirjutuskaitstuks ja sellegipoolest lubada valitud osade muutmise.

Saate need vabalt muudetavad osad teha kättesaadavaks igaühe jaoks, kes dokumendi avab, või anda juurdepääsu üksnes teatud isikutele, et ainult nemad saaksid neid osi muuta.

Dokumendile kaitse lisamine ja muutmiseks saadaolevate osade valimine

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse nuppu Piira redigeerimist.

  Ikoon Piira redigeerimist kuvatakse menüüs Läbivaatus

 2. Märkige jaotises Redigeerimispiirangud ruut Luba dokumendis ainult seda tüüpi redigeerimist.

 3. Valige redigeerimispiirangute loendist valik Muutusteta (kirjutuskaitstud).

 4. Valige see dokumendi osa, mille muutmise soovite lubada.

  Võite valida näiteks lõigud, pealkirja, lause või sõna.

  Näpunäide.: Korraga mitme eraldiseisva osa valimiseks valige soovitud osa, vajutage alla juhtklahv (Ctrl) ja hoidke seda all teiste osade valimise ajal.

 5. Tehke jaotises Erandid ühte järgmistest.

  • Kui soovite, et igaüks, kes dokumendi avab, saaks teie valitud osa muuta, märkige ruut Kõik loendis Rühmad.

  • Kui soovite, et teie valitud osa saaks muuta ainult teatud inimesed, klõpsake linki Veel kasutajaid ja tippige nende kasutajanimed.

   Kui soovite ise seda osa muuta, lisage ka enda nimi. Eraldage nimed semikooloniga.

   NB!: Kui kavatsete dokumendi kaitsmiseks kasutada kasutaja autentimise meetodit, mitte paroolkaitset, tippige kasutajanimede asemel kasutajate meiliaadressid.

  • Klõpsake nuppu OK, ja seejärel märkige ruudud nende kasutajate juures, kelle jaoks soovite lubada teie valitud osade muutmise.

   Märkus.: Kui valite mitu inimest, lisatakse nad üksustena jaotisesse Rühmad, nii et saate nad kiiresti uuesti valida.

 6. Saate valida rohkem osi ja määrata kasutajatele õigusi nende redigeerimiseks.

 7. Klõpsake jaotises Jõustamise alustamine nuppu Jah, alusta kaitse jõustamist.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendile parooli lisamiseks, nii et parooli teadvad kasutajad saaksid kaitse eemaldada ja dokumendiga töötada, tippige parool väljale Sisestage uus parool (valikuline) ja seejärel kinnitage parool.

   Märkus.: Kasutage seda valikut, kui soovite, et teised inimesed saaksid dokumendiga samaaegselt töötada.

   Kasutage tugevaid paroole, mis sisaldavad nii suur- ja väiketähti, numbreid kui ka sümboleid. Nõrkades paroolides ei kasutata neid elemente koos. Keerukas parool: Y6dh!et5. Nõrk parool: Maja27. Parooli pikkus peaks olema kaheksa või enam märki. Pääsufraas, kus kasutatakse 14 või enamat märki, on parem lahendus. .

   Parooli meelespidamine on väga oluline. Parooli unustamise korral ei saa Microsoft seda teie jaoks taastada. Hoidke üleskirjutatud paroole kindlas kohas ja eemal sellest teabest, mida kaitsta soovite.

  • Kui soovite dokumendi krüptida nii, et ainult autenditud kasutajad saaksid dokumendilt kaitse eemaldada, klõpsake valikut Kasutaja autentimine.

   Märkus.: Krüptitud dokumendiga ei saa teised samaaegselt töötada.

Kaitstud dokumendi lukust avamine

Dokumendilt kaitse eemaldamiseks on võib-olla vaja teada dokumendile määratud parooli. Teine võimalus on see, et te olete määratud dokumendi autenditud omanikuks.

Kui olete dokumendi autenditud omanik või kui teate dokumendi kaitse eemaldamiseks vajalikku parooli, tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse nuppu Piira redigeerimist.

  Ikoon Piira redigeerimist kuvatakse menüüs Läbivaatus

 2. Klõpsake tööpaanil Piira redigeerimist nuppu Peata kaitse.

 3. Kui teil palutakse sisestada parool, sisestage see.

Piiratud juurdepääsuga dokumendis muudatuste tegemine

Kui avate kaitstud dokumenti, piirab Word sisu muutmist vastavalt sellele, kas dokumendi omanik on teile andnud õiguse teatud osade muutmiseks.

Tööpaanil Piira redigeerimist kuvatakse nupud, mida klõpsates saate minna nendesse dokumendi osadesse, mida teil on õigus muuta.

Redigeerimissuvandid kuvatakse paanil Piira redigeerimist.

Kui teil pole õigust ühegi dokumendi osa muutmiseks, keelab Word redigeerimise ja tööpaanil Piira redigeerimist olevate nuppude klõpsamisel kuvatakse teade „Word on lõpetanud dokumendist otsimise“.

Muudetavate osade leidmine

Kui proovite pärast tööpaani Piira redigeerimist sulgemist teha muudatusi ilma vastavate õigusteta, kuvab Word olekuribal järgmise teate:

See muudatus pole lubatud, kuna valik on lukustatud.

Tööpaanile naasmiseks ja oma redigeerimisõigustele vastava osa otsimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse nuppu Piira redigeerimist.

  Ikoon Piira redigeerimist kuvatakse menüüs Läbivaatus

 2. Klõpsake nuppu Otsi järgmine redigeeritav ala või Kuva kõik redigeeritavad alad.

Lisateave

Teabeõiguste haldus Office’is

Vormingumuudatuste piiramine või lubamine

Kaitse lisamine dokumendile, töövihikule või esitlusele või selle eemaldamine

Mis on failide blokeerimine?

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Võtke kasutusele uuem versioon

Selle artikli teemad

Kaitse lisamine ja muudetamisosade märkimine

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse nuppu Piira redigeerimist.

  O14 lint

 2. Märkige jaotises Redigeerimispiirangud ruut Luba dokumendis ainult seda tüüpi redigeerimist.

 3. Valige redigeerimispiirangute loendist valik Muutusteta (kirjutuskaitstud).

 4. Valige see dokumendi osa, mille muutmise soovite lubada.

  Võite valida näiteks lõigud, pealkirja, lause või sõna.

  Näpunäide.: Korraga mitme eraldiseisva osa valimiseks valige soovitud osa, vajutage alla juhtklahv (Ctrl) ja hoidke seda all teiste osade valimise ajal.

 5. Tehke jaotises Erandid ühte järgmistest.

  • Kui soovite, et igaüks, kes dokumendi avab, saaks teie valitud osa muuta, märkige ruut Kõik loendis Rühmad.

  • Kui soovite, et teie valitud osa saaks muuta ainult teatud inimesed, klõpsake linki Veel kasutajaid ja tippige nende kasutajanimed.

   Kui soovite ise seda osa muuta, lisage ka enda nimi. Eraldage nimed semikooloniga.

   NB!: Kui kavatsete dokumendi kaitsmiseks kasutada kasutaja autentimise meetodit, mitte paroolkaitset, tippige kasutajate meiliaadressid, mitte Microsoft Windowsi ega Windows Vista kasutajanimed.

  • Klõpsake nuppu OK, ja seejärel märkige ruudud nende kasutajate juures, kelle jaoks soovite lubada teie valitud osade muutmise.

   Märkus.: Kui valite mitu inimest, lisatakse nad üksustena jaotisesse Rühmad, nii et saate nad kiiresti uuesti valida.

 6. Saate valida rohkem osi ja määrata kasutajatele õigusi nende redigeerimiseks.

 7. Klõpsake jaotises Jõustamise alustamine nuppu Jah, alusta kaitse jõustamist.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite määrata dokumendile parooli, millega kasutajad saavad kaitse eemaldada, tippige parool väljale Sisestage uus parool (valikuline) parool ja seejärel sisestage see kinnitamiseks uuesti.

   Märkus.: See funktsioon on vajalik siis, kui kavatsete dokumendi teiste jaoks kasutusse anda nii, et mitu inimest saavad selle kallal samal ajal töötada.

   Kasutage tugevaid paroole, mis sisaldavad nii suur- ja väiketähti, numbreid kui ka sümboleid. Nõrkades paroolides ei kasutata neid elemente koos. Keerukas parool: Y6dh!et5. Nõrk parool: Maja27. Parooli pikkus peaks olema kaheksa või enam märki. Pääsufraas, kus kasutatakse 14 või enamat märki, on parem lahendus.

   Oma parooli meelespidamine on väga oluline. Parooli unustamise korral ei saa Microsoft seda teie jaoks taastada. Hoidke üleskirjutatud paroole kindlas kohas ja eemal teabest, mida kaitsta soovite.

  • Kui soovite dokumendi krüptida nii, et ainult autenditud kasutajad saaksid dokumendilt kaitse eemaldada, klõpsake valikut Kasutaja autentimine.

   Märkus.: Dokumendi krüptimine takistab mitmel inimesel korraga dokumenti muutmast.

   Lisateavet kasutaja autentimise kohta leiate teemast Teabeõiguste haldus tarkvarakomplektis Office 2010.

Kaitstud dokumendi lukust avamine

Dokumendilt kaitse eemaldamiseks on võib-olla vaja teada dokumendile määratud parooli. Teine võimalus on see, et te olete määratud dokumendi autenditud omanikuks.

Kui olete dokumendi autenditud omanik või kui teate dokumendi kaitse eemaldamiseks vajalikku parooli, tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse nuppu Piira redigeerimist.

  O14 lint

 2. Klõpsake tööpaanil Piira vormindamist ja redigeerimist nuppu Peata kaitse.

 3. Kui teil palutakse sisestada parool, sisestage see.

Piiratud juurdepääsuga dokumendis muudatuste tegemine

Kui avate kaitstud dokumenti, piirab Microsoft Word 2010 sisu muutmist vastavalt sellele, kas dokumendi omanik on teile andnud õigused teatud osade muutmiseks.

Tööpaanil Piira vormindamist ja redigeerimist kuvatakse nupud, mida klõpsates saate minna nendesse dokumendi osadesse, mida teil on õigus muuta.

Tööpaan Piira vormindamist ja redigeerimist

Kui teil pole õigust ühegi dokumendi osa muutmiseks, keelab Word redigeerimise ja tööpaanil Piira vormindamist ja redigeerimist olevate nuppude klõpsamisel kuvatakse teade „Word on lõpetanud dokumendist otsimise“.

Avage vormindamide ja redigeerimise piiramise tööpaan

Kui proovite pärast tööpaani sulgemist teha muudatusi ilma vastavate õigusteta, kuvab Word olekuribal järgmise teate:

See muudatus pole lubatud, kuna valik on lukustatud.

Tööpaanile naasmiseks ja oma redigeerimisõigustele vastava osa otsimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse nuppu Piira redigeerimist.

  O14 lint

 2. Klõpsake nuppu Otsi järgmine redigeeritav ala või Kuva kõik redigeeritavad alad.

Lisateave

Teabeõiguste haldus Office’is

Vormingumuudatuste piiramine või lubamine

Kaitse lisamine dokumendile, töövihikule või esitlusele või selle eemaldamine

Mis on failide blokeerimine?

Selle artikli teemad

Kaitsemärgi lisamine muudeta osadele

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse valikut Kaitse dokumenti ja seejärel käsku Piira vormindamist ja redigeerimist.

  Lindi pilt

 2. Märkige jaotises Redigeerimispiirangud ruut Luba dokumendis ainult seda tüüpi redigeerimist.

 3. Valige redigeerimispiirangute loendist valik Muutusteta (kirjutuskaitstud).

 4. Valige dokumendi osa, mida soovite piiranguteta kasutada.

  Võite valida näiteks lõigud, pealkirja, lause või sõna.

  Näpunäide.: Korraga mitme eraldiseisva osa valimiseks valige soovitud osa, vajutage alla juhtklahv (Ctrl) ja hoidke seda all teiste osade valimise ajal.

 5. Tehke jaotises Erandid ühte järgmistest.

  • Kui soovite, et igaüks, kes dokumendi avab, saaks teie valitud osa muuta, märkige ruut Kõik loendis Rühmad.

  • Kui soovite, et teie valitud osa saaks muuta ainult teatud inimesed, klõpsake linki Veel kasutajaid ja tippige nende kasutajanimed. Eraldage nimed semikooloniga. Klõpsake nuppu OK, ja seejärel märkige ruudud nende kasutajate juures, kelle jaoks soovite lubada teie valitud osade muutmise.

   NB!: Kui kavatsete dokumendi kaitsmiseks kasutada kasutaja autentimise meetodit, mitte paroolkaitset, tippige kasutajate meiliaadressid, mitte Microsoft Windowsi ega Windows Vista kasutajanimed.

   Märkus.: Kui valite mitu inimest, lisatakse nad üksustena jaotisesse Rühmad, nii et saate nad kiiresti uuesti valida.

 6. Saate valida rohkem osi ja määrata kasutajatele õigusi nende redigeerimiseks.

 7. Klõpsake jaotises Jõustamise alustamine nuppu Jah, alusta kaitse jõustamist.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite määrata dokumendile parooli, millega kasutajad saavad kaitse eemaldada, tippige parool väljale Sisestage uus parool (valikuline) parool ja seejärel sisestage see kinnitamiseks uuesti.

   Kasutage keerukaid paroole, mis sisaldavad nii suur- kui väiketähti, numbreid ja sümboleid. Nõrkades paroolides ei kasutata neid elemente koos. Keerukas parool: Y6dh!et5. Nõrk parool: Maja27. Parooli pikkus peaks olema kaheksa või enam märki. Pääsufraas, kus kasutatakse 14 või enamat märki, on parem lahendus.

   Oma parooli meelespidamine on väga oluline. Parooli unustamise korral ei saa Microsoft seda teie jaoks taastada. Hoidke üleskirjutatud paroole kindlas kohas ja eemal teabest, mida kaitsta soovite.

  • Kui soovite dokumendi krüptida nii, et ainult autenditud kasutajad saaksid dokumendilt kaitse eemaldada, klõpsake valikut Kasutaja autentimine.

Kaitstud dokumendi lukust avamine

Dokumendi muutmise õigus ei ole sama, mis dokumendilt kaitse eemaldamise õigus. Isegi dokumendis, kus kõigil on õigus sisu muuta, on kaitse eemaldamise õigus ainult neil isikutel, kes on autenditud omanikud või kes tippivad õige parooli.

Kui olete dokumendi autenditud omanik või kui teate dokumendi kaitse eemaldamiseks vajalikku parooli, tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse valikut Kaitse dokumenti ja seejärel käsku Piira vormindamist ja redigeerimist.

  Lindi pilt

 • Klõpsake tööpaanil Piira vormindamist ja redigeerimist nuppu Peata kaitse.

Piiratud juurdepääsuga dokumendis muudatuste tegemine

Kui keegi avab kaitstud dokumendi, Microsoft Office Word 2007 piirab muudatusi sõltuvalt sellest, kas isikule on antud õigus dokumendi teatud osas muudatusi teha. Dokumendi avamisel kuvatakse tööpaanil Piira vormindust ja redigeerimist nupud dokumendi redigeeritavatesse piirkondadesse liikumiseks. Kui kõigile on antud õigus dokumendi osades muudatusi teha, saavad kõik, kes dokumendi avavad, liikuda osadele, mida nad saavad muuta, klõpsates nuppu Otsi järgmine redigeeritav regioon.

Tööpaan Piira vormindamist ja redigeerimist

Kui õigus on antud ainult kindlatele isikutele, kes saavad dokumendi osades muudatusi teha, saavad ainult need isikud liikuda osadele, mida nad saavad muuta. Kõigi teiste jaoks Office Word 2007 redigeerimist ja kuvab teate "Word on dokumendist otsimise lõpetanud", kui nad klõpsavad tööpaanil Piira vormingut ja redigeerimist nuppe.

Avage vormindamide ja redigeerimise piiramise tööpaan

Kui sulgete tööpaani ja proovite teha muudatusi seal, kus teil pole õigusi, Word 2007 olekuribal kuvatakse järgmine teade.

See muudatus pole lubatud, kuna valik on lukustatud.

Tööpaanile naasmiseks ja redigeerimisõigusega koha leidmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse valikut Kaitse dokumenti ja seejärel käsku Piira vormindamist ja redigeerimist.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake nuppu Otsi järgmine redigeeritav ala või Kuva kõik redigeeritavad alad.

Vaata ka

Kaitse lisamine dokumendile, töövihikule või esitlusele või selle eemaldamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×