Põhisisu juurde

Keyboard shortcuts for working with shapes, text boxes, and WordArt

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Märkus.: Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb vajutada korraga, on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Töötamiseks SmartArt-piltide kiirklahvid leiate teemast SmartArt-piltide kiirklahvid.

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (ENTER)

Kõigi objektide valimine (koos valitud objektiga)

CTRL+A

Muude objektide all oleva objekti valimine ja edasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

Tabeldusklahv (TAB) pärast kõige ülemise objekti valimist

Muude objektide all oleva objekti valimine ja tagasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

SHIFT+TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Mitme kujundi valimine

Vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda kujundite klõpsamise ajal all

Mitme kujundi valimine (koos tekstiga)

Vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda kujundite klõpsamise ajal all

Valikupaani avamine või sulgemine

ALT+F10

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine

CTRL+G pärast rühmitatavate üksuste valimist

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamise tühistamine

CTRL+SHIFT+G pärast tühistatava rühma valimist

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine või peitmine

ALT+F9

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Valikupaani kasutamise kiirklahvid

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Valikupaani avamine

ALT+F10

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnoole- või allanooleklahv

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknooleklahv

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnooleklahv

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnooleklahv või SHIFT+allanooleklahv

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv (SPACE) või sisestusklahv (ENTER)

Objekti lisamine valikusse

SHIFT+tühikuklahv (SPACE)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+sisestusklahv (ENTER)

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Fookuse viimine valikupaanil vaheldumisi puuvaatele ja nuppudele Kuva kõik ja Peida kõik.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõik rühmade ahendamine

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Shift+paremnool

Mitme kujundi valimine

Vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda kujundite klõpsamise ajal all

Mitme kujundi valimine (koos tekstiga)

Vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda kujundite klõpsamise ajal all

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

Ctrl+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Mitme kujundi valimine

Vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda kujundite klõpsamise ajal all

Mitme kujundi valimine (koos tekstiga)

Vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda kujundite klõpsamise ajal all

Valikupaani avamine

ALT+F10

Aktiivse üksuse valimine (valikupaanil)

Tühikuklahv (SPACE) või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine (valikupaanil)

SHIFT+sisestusklahv (ENTER)

Tekstivälja teksti redigeerimine

F2 või sisestusklahv (ENTER) pärast tekstivälja valimist

Kujundi teksti redigeerimine

F2 või sisestusklahv (ENTER) pärast kujundi valimist

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Valikupaani kasutamise kiirklahvid

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Valikupaani avamine

ALT+F10

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnoole- või allanooleklahv

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknooleklahv

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnooleklahv

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnooleklahv või SHIFT+allanooleklahv

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv (SPACE) või sisestusklahv (ENTER)

Objekti lisamine valikusse

SHIFT+tühikuklahv (SPACE)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (ENTER)

Valige kõik objektid (koos objektiga)

CTRL+A

Muude objektide all oleva objekti valimine ja edasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Muude objektide all oleva objekti valimine ja tagasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

SHIFT+TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Mitme kujundi valimine

Vajutage ja hoidke soovitud kujundeid JUHTELEMENT

Mitme kujundi teksti valimine

Vajutage ja hoidke SHIFT kujundite klõpsamise

Valikupaani avamine või sulgemine

ALT+F10

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine

CTRL+G pärast rühmitatavate üksuste valimist

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamise tühistamine

CTRL+SHIFT+G pärast tühistatava rühma valimist

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine ja peitmine

ALT+F9

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite kujundi, millele on lisatud tekst, saate kopeerida nii teksti ilme ja laadi kui ka kujundi atribuudid.

 2. Kujundi atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle kujundi või objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Vajutage klahvi TAB või SHIFT + TAB, valige objekt, mida soovite.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt, et valida < muutuja > objekti, sisestage või paremnool teisene menüü kuvamiseks ja seejärel valige Redigeeri.

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt'i valimiseks vajutage alla muuteklahv (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja M.

 2. Soovitud SmartArt-pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve, et valida SmartArt-pildi paigutus, mille soovite lisada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tekstivälja lisamine

 1. Vabastage see ja vajutage klahve ALT, N ja lisada Menüü kuvamine.

 2. Tekstivälja tekst liikumiseks kasutage NOOLEKLAHVE.

  Kui olete arvutis sisse lülitanud Ida-Aasia keelte toe, kasutage suvandi Horisontaalne tekstiväli või Vertikaalne tekstiväli valimiseks nooleklahve.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

 4. Tippige soovitud tekst.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Vajutage Menüü edasi (või SHIFT + TAB kerimiseks) kujundite või objektide kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani. Valikupaani avamiseks vajutage ja vabastage muuteklahv (ALT) ja seejärel klahvid H, SL ja P.

Valikupaani kasutamise kiirklahvid

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Valikupaani avamine

ALT+F10

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Objekti lisamine valikusse

SHIFT+tühikuklahv

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+ENTER

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Fookuse viimine valikupaanil vaheldumisi puuvaatele ja nuppudele Kuva kõik ja Peida kõik.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Kujundi punktide redigeerimine

Märkus.: Klõpsake kujundit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni ALT+J+D+E+E.

 • Punkti lisamiseks klõpsake kujundi kontuuri ja vajutage samal ajal juhtklahvi (CTRL).

 • Punkti kustutamiseks klõpsake punkti ja vajutage samal ajal juhtklahvi (CTRL).

 • Punkti käsitlemiseks sujuvpunktina vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja samal ajal lohistage ühte punkti küljes olevatest pidemetest. Lohistamise lõpetamisel muutub punkt sujuvpunktiks. Sujuvpunkt ühendab kahte ühepikkust joonsegmenti.

 • Punkti käsitlemiseks sirgepunktina vajutage juhtklahvi (CTRL) ja samal ajal lohistage ühte punkti küljes olevatest pidemetest. Lohistamise lõpetamisel muutub punkt sirgepunktiks. Sirgepunkt ühendab kahte erineva pikkusega joonsegmenti.

 • Punkti käsitlemiseks nurkpunktina vajutage muuteklahvi (ALT) ja samal ajal lohistage ühte punkti küljes olevatest pidemetest. Lohistamise lõpetamisel muutub punkt nurkpunktiks. Nurkpunkt ühendab kahte erisuunalist joonsegmenti.

 • Punkti ja joonsegmentide muudatuste tühistamiseks vajutage enne hiirenupu vabastamist paoklahvi (ESC).

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Mitme kujundi valimine

Vajutage ja hoidke soovitud kujundeid JUHTELEMENT

Mitme kujundi teksti valimine

Vajutage ja hoidke SHIFT kujundite klõpsamise

Valikupaani avamine

ALT+F10

Aktiivse üksuse valimine (valikupaanil)

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine (valikupaanil)

SHIFT+ENTER

Tekstivälja teksti redigeerimine

F2 või sisestusklahv (ENTER) pärast tekstivälja valimist

Kujundi teksti redigeerimine

F2 või sisestusklahv (ENTER) pärast kujundi valimist

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

 2. Kujundi atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle kujundi või objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt, et valida < muutuja > objekti, sisestage või paremnool teisene menüü kuvamiseks ja seejärel valige Redigeeri.

Objekti lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), täheklahvi N ja seejärel täheklahvi J.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

  • Vajutage allanoolt kaks korda vahekaarti Loo failist ja seejärel tippige faili nimi objekt, mille soovite lisada või sirvige failini.

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt'i valimiseks vajutage alla muuteklahv (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja M.

 2. Soovitud SmartArt-pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve, et valida SmartArt-pildi paigutus, mille soovite lisada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ning vajutage seejärel täheklahve N ja X.

 2. Soovitud tekstivälja valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Kui olete tippimise lõpetanud ja soovite taas dokumendis ülejäänud teksti redigeerida, vajutage paoklahvi (ESC).

WordArt-objekti lisamine

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, D ja W.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Vajutage paoklahvi (ESC).

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Tabeldusklahv (TAB) tsükkeldiagramm edasi (või SHIFT + TAB kerimiseks) kaudu kujundite või objektide seni, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

Valikupaani kasutamise kiirklahvid

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Valikupaani avamine

ALT+F10

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Objekti lisamine valikusse

SHIFT+tühikuklahv

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+ENTER

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Kujundi punktide redigeerimine

Märkus.: Klõpsake kujundit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni ALT+J+D+E+E.

 • Punkti lisamiseks klõpsake kujundi kontuuri ja vajutage samal ajal juhtklahvi (CTRL).

 • Punkti kustutamiseks klõpsake punkti ja vajutage samal ajal juhtklahvi (CTRL).

 • Punkti käsitlemiseks sujuvpunktina vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja samal ajal lohistage ühte punkti küljes olevatest pidemetest. Lohistamise lõpetamisel muutub punkt sujuvpunktiks. Sujuvpunkt ühendab kahte ühepikkust joonsegmenti.

 • Punkti käsitlemiseks sirgepunktina vajutage juhtklahvi (CTRL) ja samal ajal lohistage ühte punkti küljes olevatest pidemetest. Lohistamise lõpetamisel muutub punkt sirgepunktiks. Sirgepunkt ühendab kahte erineva pikkusega joonsegmenti.

 • Punkti käsitlemiseks nurkpunktina vajutage muuteklahvi (ALT) ja samal ajal lohistage ühte punkti küljes olevatest pidemetest. Lohistamise lõpetamisel muutub punkt nurkpunktiks. Nurkpunkt ühendab kahte erisuunalist joonsegmenti.

 • Punkti ja joonsegmentide muudatuste tühistamiseks vajutage enne hiirenupu vabastamist paoklahvi (ESC).

Toiming

Klahvid

Tekstivälja lõppu liikumine

CTRL+END

Tekstivälja lõppu liikumine

CTRL+HOME

Vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise objektide kohatäidete kuvamist.

CTRL+6

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Muude objektide all oleva objekti valimine ja edasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Muude objektide all oleva objekti valimine ja tagasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

SHIFT+TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Valikupaani avamine

ALT, H, FD ja siis P

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite kujundi, millele on lisatud tekst, saate kopeerida nii teksti ilme ja laadi kui ka kujundi atribuudid.

 2. Kujundi atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle kujundi või objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt esmalt käsu Objekt ja seejärel käsu Redigeeri valimiseks.

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt'i valimiseks vajutage alla muuteklahv (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja M.

 2. Soovitud SmartArt-pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve, et valida SmartArt-pildi paigutus, mille soovite lisada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tekstivälja lisamine

 1. Vabastage ALT, ja vajutage N ja vajutage klahvi x.

 2. Tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

 3. Tippige soovitud tekst.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Vajutage Menüü edasi (või SHIFT + TAB kerimiseks) kujundite või objektide kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani. Valikupaani avamiseks vajutage ja vabastage ALT, H, FD ja seejärel P.

Valikupaani kasutamise kiirklahvid

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Valikupaani avamine

ALT, H, FD ja siis P

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite kujundi, millele on lisatud tekst, saate kopeerida nii teksti ilme ja laadi kui ka kujundi atribuudid.

 2. Kujundi atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle kujundi või objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt, et valida <Muutuja > objekti, ning seejärel valige Redigeeri.

Objekti lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), täheklahvi N ja seejärel täheklahvi J.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB ja tippige seejärel lisatava objekti failinimi või liikuge sirvides soovitud failini.

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt'i valimiseks vajutage alla muuteklahv (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja M.

 2. Soovitud SmartArt-pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve, et valida SmartArt-pildi paigutus, mille soovite lisada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ning vajutage seejärel täheklahve N ja X.

 2. Soovitud tekstivälja valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Kui olete tippimise lõpetanud ja soovite naasta dokumendis teksti redigeerimiseks, vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + F10, valige Välju redigeerida tekstikiirmenüü, ja seejärel vajutage paoklahvi (ESC).

WordArt-objekti lisamine

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, D ja W.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Vajutage Menüü edasi (või SHIFT + TAB kerimiseks) kujundite või objektide kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (ENTER)

Kõigi objektide valimine

CTRL+A (vahekaardil Slaidid)

Muude objektide all oleva objekti valimine ja edasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Muude objektide all oleva objekti valimine ja tagasisuunas objektivirna ühelt objektilt teisele liikumine

SHIFT+TAB pärast kõige ülemise objekti valimist

Valikupaani avamine

ALT, H, SL ja siis P

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine

CTRL+G pärast rühmitatavate üksuste valimist

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamise tühistamine

CTRL+SHIFT+G pärast tühistatava rühma valimist

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine ja peitmine

ALT+F9

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite kujundi, millele on lisatud tekst, saate kopeerida nii teksti ilme ja laadi kui ka kujundi atribuudid.

 2. Kujundi atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle kujundi või objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt esmalt käsu Objekt ja seejärel käsu Redigeeri valimiseks.

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt'i valimiseks vajutage alla muuteklahv (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja M.

 2. Soovitud SmartArt-pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve, et valida SmartArt-pildi paigutus, mille soovite lisada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ning vajutage seejärel täheklahve N ja X.

 2. Menüü Lisa jaotise Tekst nupule Tekstiväli liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB).

  Kui olete arvutis sisse lülitanud Ida-Aasia keelte toe, kasutage suvandi Horisontaalne tekstiväli või Vertikaalne tekstiväli valimiseks nooleklahve.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

 4. Tippige soovitud tekst.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Vajutage Menüü edasi (või SHIFT + TAB kerimiseks) kujundite või objektide kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani. Valikupaani avamiseks vajutage ja vabastage muuteklahv (ALT) ja seejärel klahvid H, SL ja P.

Valikupaani kasutamise kiirklahvid

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Valikupaani avamine

ALT, H, SL ja siis P

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Fookuse viimine valikupaanil vaheldumisi puuvaatele ja nuppudele Kuva kõik ja Peida kõik.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Valitud objekti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine

CTRL+V

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite kujundi, millele on lisatud tekst, saate kopeerida nii teksti ilme ja laadi kui ka kujundi atribuudid.

 2. Kujundi atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle kujundi või objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt esmalt käsu Objekt ja seejärel käsu Redigeeri valimiseks.

Objekti lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), täheklahvi N ja seejärel täheklahvi J.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB ja tippige seejärel lisatava objekti failinimi või liikuge sirvides soovitud failini.

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt'i valimiseks vajutage alla muuteklahv (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja M.

 2. Soovitud SmartArt-pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve, et valida SmartArt-pildi paigutus, mille soovite lisada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ning vajutage seejärel täheklahve N ja X.

 2. Soovitud tekstivälja valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Kui olete tippimise lõpetanud ja soovite naasta dokumendis teksti redigeerimiseks, vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + F10, valige Välju redigeerida tekstikiirmenüü, ja seejärel vajutage paoklahvi (ESC).

WordArt-objekti lisamine

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, D ja W.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Tabeldusklahv (TAB) tsükkeldiagramm edasi (või SHIFT + TAB kerimiseks) kaudu kujundite või objektide seni, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×