Kopeerimine ja kleepimine veebirakenduses Office for Web

Veebibrauseri tehnoloogia piirangute tõttu võib Microsoft Office’i veebiväljaanne teksti kopeerimine ja kleepimine erineda Office ' i töölauarakenduse teksti kopeerimisel ja kleepimisel. Selles artiklis antakse teile juhised kopeerimiseks ja kleepimiseks kõigis Office’i veebiväljaanne programmides.

Millist programmi te kasutate?

Wordi veebirakendus

Kopeerimine ja kleepimine erineb olenevalt sellest, kas soovite brauseris vaadata, vaadata või redigeerida Wordi dokumenti ning kas kleebite sisu väljastpoolt Wordi veebirakendus.

Brauseris vaatamine

Kui avate dokumendi lugemisvaates, saate valida ridahaaval teksti hiirekursorit lohistades (mitte topeltklõpsamisega). Seejärel vajutage teksti kopeerimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+C (Windows) või ⌘+C (Mac). Lõikelaua sisu saate kleepida väljaspoole dokumenti. Sel juhul sisestatakse see uude asukohta ilma vorminguta (nt kui vorming on paks, kursiiv või mingi kindel värv). Need efektid saate uues asukohas uuesti rakendada.

Märkus.: Kui vaatate dokumenti lugemisvaates, saate valida minimaalse tekstiridade arvu. Sõnade või fraaside valimiseks klõpsake käsku Redigeeri brauseris.

Dokumendisiseseks kleepimiseks klõpsake käsku Redigeeri brauseris.

Brauseris läbivaatus või redigeerimine

Redigeerimisvaates saate dokumendi teksti ja pilte lõigata, kopeerida ja kleepida, valides teksti või pildi samamoodi kui Wordi töölauarakenduses. Teksti või pildi kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C, lõikamiseks CTRL+X või kleepimiseks CTRL+V (Windows) või klahvikombinatsioone ⌘+C, ⌘+X või ⌘+V (Mac). Chrome ' il, Firefoxil ja Kroomil põhinevas servas saate ainult teksti kleepimiseks kasutada ka klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + V ja ⌘ + SHIFT + V.

Märkused: 

 • Kui kasutate Firefoxi ja soovite kasutada Wordi veebirakendus lindi käske Kopeeri, Lõikaja Kleebi , peate lubama JavaScriptil kasutada lõikelauda. Kui te ei soovi seda lubada, võite kasutada kiirklahve (CTRL+C, CTRL+X ja CTRL+V).

 • Chrome ' is saate installida Office ' i-lubamise kopeerimise ja kleepimise laiendi, mis võimaldab teil hiirega lõigata, kopeerida ja kleepida kõigis Office Online ' i rakendustes.

Kleepimine väljastpoolt Wordi veebirakendus

Kui kleebite teksti väljastpooltWordi veebirakendus, on teksti kleepimiseks kaks võimalust: säilitage allika vormingja kleepige ainult tekst. Kui kleebite vaikimisi (säilitage lähtetekst), lisatakse tekst dokumenti, kus on mitu algset vormingu atribuuti, mida saab kopeerida. Teksti tunnused (nt paks, kursiiv või kindel suurus või värv) säilitatakse võimaluse korral. Olenevalt kopeeritud sisu allikast ei pruugi kindlad vorminduse aspektid õigesti kleepida. Sellisel juhul saate nende vormingu atribuutide uuesti rakendamiseks kasutadaWordi veebirakendus vormindamise tööriistu.

Ainult teksti kleepimisekssäilitatakse tekst ja sõnad, kuid vorming vastab teie dokumendi reale, kuhu soovite sisu kleepida. Ainult teksti kleepimiseks pääsete juurde lindi ja kontekstimenüü kaudu (kui kasutate mõnda Edge ' i versiooni või Chrome ' i koos Office ' i lubamise kopeerimise ja kleepimise laiendiga), klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + V (Chrome, Firefox ja kroom-põhine Edge) või klõpsake käsku Kleebi floatie pärast standardset kleepimist ja valige suvand "Kleebi ainult tekst".

Veebist kopeeritud pildid saab dokumendis kleepida, kuid mõnikordWordi veebirakendus ei toeta kleepimist muudest dokumentidest või programmidest kopeeritud piltidele. Kui mõnes muus dokumendis või programmis on pilt, mis ei kleebiWordi veebirakendus edukalt, salvestage pilt oma arvutisse ja seejärel valigeWordi veebirakendus > pildilisamine .

Tabelid ja loendid    tuleks kleepida võimalikult lähedale algsele vormingule, välja arvatud juhul, kui kleebitakse ainult tekstina. Mõnikord ei kleebita tabeli atribuute (nt äärise laad ja lahtri varjustus) õigesti, eriti juhul, kui värvid ja laadid pole saadavalWordi veebirakendus. Sellistel juhtudel saate lisada tabeli pildi ekraani püüdmise kaudu või redigeerida kleebitud tabelit ja valida muid värve/laade. Mõnikord kleebitakse loendid muudetud taandega. Selle parandamiseks saate soovitud tulemuse saavutamiseks kasutada nuppe Nummerdus ja Suurenda taanet (menüüAvaleht ).

Hüperlinkide     Hüperlingid tuleks vaikimisi kleepida linkidena. Kui kleebite lingi ja see kleebitakse lihttekstina, saate lingi uuesti koostada, tehes järgmist.

 1. Valige tekst.

 2. Valige Lisa ja Link.

 3. Tippige väljale Aadress lingi veebiaadress (URL).

 4. Ärge välja Kuva tekst väärtust muutke, vaid klõpsake käsku Lisa.

Lehe algusse

PowerPointi veebirakendus

Esitluse teksti saate lõigata, kopeerida ja kleepida, valides teksti samamoodi kui PowerPointi töölauarakenduses. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C, lõikamiseks CTRL+X või kleepimiseks CTRL+V (Windows) või vajutage ⌘+C, ⌘+X või ⌘+V (Mac).

Märkused: 

 • Teksti ei saa lugemisvaates ega slaidiseansi ajal kopeerida ega lõigata. Teksti kopeerimiseks või lõikamiseks klõpsake käsku Redigeeri brauseris.

 • Kui kasutate Firefoxi ja soovite kasutada PowerPointi veebirakendus lindi käske Kopeeri, Lõikaja Kleebi , peate lubama JavaScriptil kasutada lõikelauda. Kui te ei soovi seda lubada, võite kasutada kiirklahve (CTRL+C, CTRL+X ja CTRL+V).

Lehe algusse

OneNote’i veebirakendus

Kopeerimine ja kleepimine erineb olenevalt sellest, kas vaatate või redigeerite brauseris, ja kas kleebite teksti väljastpoolt Microsoft OneNote’i veebirakendus.

Brauseris vaatamine

Kui avate märkmiku lugemisvaates, saate valida teksti samamoodi kui OneNote'i töölauarakenduses. Seejärel vajutage teksti kopeerimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+C (Windows) või ⌘+C (Mac). Lõikelaua sisu saate kleepida väljaspoole märkmikku. Sel juhul sisestatakse see uude asukohta ilma vorminguta (nt kui vorming on paks, kursiiv või mingi kindel värv). Need efektid saate uues asukohas uuesti rakendada.

Märkmikusiseseks kleepimiseks klõpsake käsku Redigeeri brauseris.

Brauseris redigeerimine

Redigeerimisvaates saate märkmiku teksti ja pilte lõigata, kopeerida ja kleepida, valides teksti või pildi samamoodi kui OneNote'i töölauarakenduses. Teksti või pildi kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C, lõikamiseks CTRL+X või kleepimiseks CTRL+V (Windows) või klahvikombinatsioone ⌘+C, ⌘+X või ⌘+V (Mac).

Märkus.: Kui kasutate Firefoxi brauserit ja soovite kasutada käske Kopeeri, lõikaja KleebiOneNote’i veebirakendus lindil, peate lubama JavaScriptil kasutada lõikelauda. Kui te ei soovi seda lubada, võite kasutada kiirklahve (CTRL+C, CTRL+X ja CTRL+V).

Kleepimine väljastpooltOneNote’i veebirakendus

Kui kleebite teksti väljastpoolt OneNote’i veebirakendus, lisatakse tekst märkmikku lihttekstina. Teisisõnu ei säilitata teksti omadusi (nt paksust, kursiivi või kindlat suurust või värvi) ning peate need OneNote’i veebirakendus uuesti rakendama.

Veebist kopeeritud pildid saab kleepida märkmikusse, kuid OneNote’i veebirakendus ei toeta kleepimist muudest märkmikest või programmidest kopeeritud piltidele. Kui mõnes muus märkmikus või programmis on pilt, mida soovite OneNote’i veebirakendus kasutada, salvestage pilt oma arvutis ja seejärel valige OneNote’i veebirakendus > pildilisamine .

Tabelid ja loendid    Kui kleebite teksti, mis on vormindatud väljaspool OneNote’i veebirakendus ridade ja veergudena või loendis olevate üksustena, ei kuvata tabelit ega hierarhiline struktuuri kleebitud tekstis. Parim tava on kleepida sellised üksused korraga ühte lahtrisse või tasemele. Või kui kleebite loendi, eemaldage arvuvorming ja rakendage see OneNote’i veebirakendus uuesti, kasutades nuppe Nummerdus ja Suurenda taanet (menüüAvaleht ) soovitud tulemi saavutamiseks.

Hüperlingid.    Hüperlingid kleebitakse staatilise tekstina. Lingi uuestiloomiseks tehke pärast kleepimist järgmist.

 1. Valige tekst.

 2. Valige Lisa ja Link.

 3. Tippige väljale Aadress lingi veebiaadress (URL).

 4. Ärge välja Kuva tekst väärtust muutke, vaid klõpsake käsku Lisa.

Lehe algusse

Exceli veebirakendus

Kopeerimine ja kleepimine erineb olenevalt sellest, kas vaatate või redigeerite brauseris, ja kas kleebite teksti väljastpoolt Exceli veebirakendus.

Brauseris vaatamine

Töövihiku esmakordsel avamisel brauseris saate valida lahtrid nii, nagu teete Excel töölauarakenduse kaudu. Lahtri sisu kopeerimiseks paremklõpsake seda ja valige siis Kopeeri, klõpsake käsku avaleht > lõikelaud > Kopeerivõi vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + c (Windows) või ⌘ + C (Mac). Lõikelaua sisu saate kleepida väljaspoole töölehte. Töölehesiseseks kleepimiseks klõpsake käsku Redigeeri brauseris.

Brauseris redigeerimine

Exceli veebirakendus toetab kopeerimist ja kleepimist hiire ja klaviatuuri otseteede ning lindi käskude abil. Sisu, mida saate kopeerida ja kleepida, sõltub kleebi sihtkohast.

Ühes töövihikus, mis on brauseris avatud, saate kopeerida ja kleepida midagi, välja arvatud järgmine toetamata sisu.

 • Tükeldid

 • PivotTable-liigendtabelid

 • Liigenduse diagrammid

Brauseris avatud eri töövihikute vahel ei toetata järgmist sisu.

 • Diagrammid

 • Segatud vahemikud (kujundid ja tekst)

 • Nimega vahemikud

 • Minigraafika veebirakenduses Excel Web Access

 • Tükeldid

 • PivotTable-liigendtabelid

 • Liigenduse diagrammid

Kui kleebite tabeli andmed, säilitatakse lahtrite ridade ja veergude struktuur Exceli veebirakendus.

Kui kopeerite Exceli veebirakendus sisu ja kleebite selle mõnda teise rakendusse, säilitatakse vorming siis, kui teine rakendus seda toetab.

Kleepimine väljastpoolt Exceli veebirakendus

Kasutage Edge ' i või Chrome ' i, kui kleebite teksti väljastpoolt Exceli veebirakendus tekst säilitab selle vormingu ja hüperlingid säilitavad nende funktsionaalsuse, kui te ei vajuta klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + V, et kleepida lihttekstina.

Kui teie brauser pole Edge või Chrome, kleebitakse teksti väljastpoolt Exceli veebirakendus alati lihttekstina. Sellistes brauserites kleebitakse hüperlingid staatilise tekstina. Lingi uuestiloomiseks tehke pärast kleepimist järgmist.

 1. Valige see tekst.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Tippige väljale aadress lingi veebiaadress (URL).

 4. Tippige väljale Kuva tekst soovitud lingi tekst ja siis klõpsake käsku Lisa.

Lehe algusse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×