Mõjuanalüüsi tutvustus

Exceli mõjuanalüüsiriistade abil saate ühe või mitme valemi kõigi võimalike tulemite kuvamiseks kasutada mitut väärtusekogumit.

Näiteks saate mõjuanalüüsi abil koostada kaks eelarvet, mis mõlemad eeldavad teatud tulutaset. Või saate määrata soovitud tulemi, milleni valem peaks jõudma, ja seejärel kindlaks teha, millised väärtusekogumid selle tulemuseni viivad. Excelis on mitu tööriista, mille abil saate teha just oma vajadustele vastavaid analüüse.

See siin on kõigest nende tööriistade ülevaade. Neist igaühe jaoks on olemas eraldi spikriteemad.

Mõjuanalüüs on lahtrites olevate väärtuste eesmärgipärane muutmine, et kindlaks teha, kuidas need muudatused mõjutavad töölehel valemite tulemusi.

Excelis saab mõjuanalüüsi tegemiseks kasutada kolme tüüpi tööriistu: stsenaariumid, sihiotsing ja andmetabelid. Stsenaariumide ja andmetabelite korral määratakse sisendväärtuste kogumite alusel võimalikud tulemid. Andmetabel toimib ainult ühe või kahe muutujaga, aga aktsepteerib nende muutujate paljusid väärtusi. Stsenaariumis võib muutujaid olla palju, aga see võib hõlmata ainult kuni 32 väärtust. Sihiotsing erineb stsenaariumidest ja andmetabelist selle poolest, et alustab tulemist ja määrab seejärel kindlaks kõik võimalikud sisendväärtused, mis selle tulemini viivad.

Lisaks nendele kolmele tööriistale saate installida ka lisandmooduleid, mis hõlbustavad mõjuanalüüsi tegemist (näiteks lisandmoodul Solver). Lisandmoodul Solver sarnaneb sihiotsingufunktsiooniga, kuid see võimaldab hõlmata rohkem muutujaid. Prognoosi koostamiseks saab kasutada ka täitepidet ja mitmesuguseid käske, mis on Excelisse sisse ehitatud.

Keerulisemate mudelite tarvis saate kasutada analüüsi tööriistapaketi lisandmoodulit.

Stsenaarium on väärtuste kogum, mille Excel salvestab ja saab asendada töölehe lahtrites automaatselt. Töölehel saate stsenaariumidena luua ja salvestada mitmesuguseid väärtuste kogumeid ning seejärel saate neid uusi stsenaariume vahetades vaadata erinevaid tulemeid.

Näiteks oletagem, et teil on kaks eelarvestsenaariumi: must stsenaarium ja parim võimalik stsenaarium. Stsenaariumihalduri abil saate samal töölehel mõlemad stsenaariumid luua ja need vaheldumisi kuvada. Iga stsenaariumi jaoks saate määrata muutuvad lahtrid ja selles stsenaariumis kasutatavad väärtused. Kui aktiveerite stsenaariume vaheldumisi, muutub tulemilahtri väärtus vastavalt muutuvate lahtrite väärtuste muutmisele.

Must stsenaarium

1. Muutuvad lahtrid

2. Tulemilahter

Parim stsenaarium

1. Muutuvad lahtrid

2. Tulemilahter

Kui mitmel inimesel on eraldi töövihikutes teavet, mida soovite stsenaariumides kasutada, saate need töövihikud kokku koguda ja nende stsenaariumid ühendada.

Kui olete kõik vajalikud stsenaariumid loonud või kokku kogunud, saate luua nende stsenaariumide teavet sisaldava stsenaariumide kokkuvõttearuande. Stsenaariumiaruande korral kuvatakse uuel töölehel ühe tabelina kogu stsenaariumi teave.

Exceli stsenaariumide kokkuvõttearuanne

Märkus.: Stsenaariumiaruandeid ei arvutata automaatselt ümber. Kui muudate stsenaariumisiseseid väärtusi, ei kajastu need muudatused olemasolevas kokkuvõttearuandes. Muudatuste aruandes kajastamiseks peate looma uue aruande.

Kui teate valemist soovitud tulemit, kuid te pole kindel, millist sisendväärtust valem selle tulemi saamiseks nõuab, saate kasutada sihiotsingu funktsiooni. Näiteks oletame, et peate laenama veidi raha. Te teate, kui palju raha te vajate, millise ajavahemiku jooksul soovite laenu tagasi maksta ja kui palju igal kuul maksta saate. Sihiotsingu abil saate kindlaks määrata, milline peaks teie eesmärkide saavutamiseks olema intressimäär.

Sihiotsing

Lahtrid B1, B2 ja B3 on laenusumma, tähtaja pikkuse ja intressimäära väärtused.

Lahtris B4 kuvatakse valemi =PMT(B3/12;B2;B1) tulem.

Märkus.: Sihiotsing toimib üksnes ühe muutuva sisendväärtusega. Kui soovite kasutada mitut sisendväärtust (nt nii laenu suurust kui ka igakuise laenumakse suurust), saate kasutada lisandmoodulit Solver. Lisandmooduli Solver kohta leiate teavet jaotisest Prognooside ja täpsemate ärimudelite ettevalmistamine ja jaotise Vt ka linkide kaudu.

Kui teil on valem, mis kasutab ühte või kahte muutujat või mitut valemit, mis kasutavad ühte levinud muutujat, saate kasutada andmetabelit, et kuvada kõik tulemid ühes kohas. Andmetabelite kasutamine hõlbustab ülevaadet võimalustest. Kuna keskendute ainult ühele või kahele muutujale, on tulemiid lihtne lugeda ja jagada tabelina. Kui töövihikus on lubatud automaatne ümberarvutamine, arvutatakse andmetabelite andmed kohe ümber; seetõttu on teil alati värskeid andmeid.

Hüpoteeklaenu analüüs

Lahter B3 sisaldab sisendväärtust. 
Lahtrid C3, C4 ja C5 on Excel B3-sse sisestatud väärtusel põhinevad asendused.

Andmetabel ei saa sisaldada rohkem kui kahte muutujat. Kui soovite analüüsida rohkem kui kahte muutujat, saate kasutada stsenaariume. Kuigi andmetabel on piiratud ainult ühe või kahe muutujaga, saate selles kasutada nii palju erinevaid muutuja väärtusi, kui soovite. Stsenaariumil võib olla kuni 32 eri väärtust, kuid stsenaariume saab luua piiramatul hulgal.

Kui soovite koostada prognoosi, saate lasta Excelil automaatselt genereerida olemasolevatel andmetel põhinevaid tulevasi väärtusi või lineaar- või kasvutrendi arvutustel põhinevaid ekstrapoleeritud väärtusi.

Lihtsale lineaartrendile või eksponentsiaalsele kasvutrendile vastavate väärtusejadade sisestamiseks saate kasutada käsku Sari. Keerukate ja mittelineaarsete andmete laiendamiseks saate kasutada töölehe funktsioone või lisandmooduli Analüüsi tööriistapakett regressioonanalüüsi tööriista.

Kuigi sihiotsing toimib ainult ühe muutujaga, saate lisandmoodulit Solver kasutades prognoosida suurema hulga muutujate põhjal vastupidises suunas. Solveri abil saate töölehel leida valemi optimaalse väärtuse ühes lahtris (sihtlahtris).

Solver töötab lahtrirühmaga, mis on seotud sihtlahtri valemiga. Solver kohandab teie määratud muutuvates lahtrites (ehk kohandatavad lahtrid) väärtusi, et luua sihtlahtri valemist määratud tulem. Saate rakendada piiranguid, et piirata väärtusi, mida Solver saab mudelis kasutada, ja piirangud võivad viidata muudele sihtlahtrivalemi mõjutavatele lahtritele.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Stsenaariumid

Sihiotsing

Andmetabelid

Solveri kasutamine kapitalieelarve suurendamiseks

Solveri kasutamine optimaalse tootevaliku määramiseks

Probleemi määratlemine ja lahendamine Solveri abil

Analüüsi tööriistakomplekti lisandmoodul

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite ärahoidmine

Valemivigade tuvastamine

Kiirklahvid Excelis

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×