Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Põhitoimingute tegemiseks kasutage klaviatuuri ja ekraanilugeja Outlook meilisõnumit. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate koostada ja saata meilisõnumeid, lugeda vastuvõetud meilisõnumeid ja neile vastata, otsida, filtreerida ja printida meilisõnumeid, töötada manustega ning teha palju muud.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Meilisõnumi lugemine, sellele vastamine või selle edasisaatmine

Meilisõnumite lugemiseks ja neile vastamiseks saab kasutada ekraanilugerit ja kiirklahve. Uue meilisõnumi saabumisel kuulete heli.

Meilisõnumi avamine ja lugemine

 1. Vajutage kaustas Sisendkaust tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõnumiloendi esimest sõnumit. Ekraaniluger loeb ette saatja, teema, vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja ning selle, kas sõnum on lugemata.

  • Sõnumiloendis liikumiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi.

  • Meilisõnumi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Meilisõnumite ülalt alla lugemiseks vajutage klahvi SR + CTRL + R.

  • Lugemise lõpetamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).

  • Järgmisele meilisõnumile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+5.

  • Eelmisele meilisõnumile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+4.

 2. Kui olete lõpetanud meilisõnumite lugemise, vajutage kausta Sisendkaust naasmiseks paoklahvi (Esc).

Meilisõnumile vastamine

 1. Kui olete sõnumi avanud või kaustas Sisendkaust mõne sõnumi valinud, tehke ühte järgmistest.

  • Ainult algsele saatjale vastamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+R. Kuulete: "Re", millele järgneb sõnumi teema.

  • Kui sõnumil on mitu adressaati ja soovite neile kõigile vastata, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+R.

 2. Avatakse uus sama teemaga meilisõnum, mis on määratud saadetama ainult algsele saatjale või kõigile, kes olid kaasatud algsesse sõnumisse. Fookus on sõnumi sisul. Tippige sõnumi tekst.

 3. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage meilisõnumi saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

Meilisõnumi edasisaatmine

 1. Vajutage avatud meilisõnumis või kaustas Sisendkaust valitud meilisõnumis klahvikombinatsiooni Ctrl+F. Kuulete: "FW", millele järgneb sõnumi teema.

 2. Fookus on väljal Adressaat. Tippige adressaatide nimed.

 3. Kui soovite sõnumi lisada, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teadet "FW", millele järgneb sõnumi teema ja "sõnumi redigeerimine", ning seejärel tippige sõnum.

 4. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage meilisõnumi saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

luua ja saata meilisõnumeid;

 1. Vajutage kaustas Sisendkaust klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Kuulete: "Nimetu, sõnum", millele järgneb sõnumi vorming ja "aken, adressaat, redigeerimine".

 2. Fookus on väljal Adressaat. Tippige adressaatide nimed.

 3. Koopia saatmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Cc, editing“ (Koopia, redigeerimine). Tippige nende kontaktide nimed, kellele soovite koopia saata.

 4. Peidetud koopia saatmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Bcc, editing“ (Salakoopia, redigeerimine). Tippige nende kontaktide nimed, kellele soovite koopia saata.

  Kui te ei kuule teksti „Bcc, editing“ (Salakoopia, redigeerimine), on järelikult väli Salakoopia peidetud. Selle kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P ja klahvi B.

 5. Meilisõnumile teema lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Subject, editing“ (Teema, redigeerimine), ja tippige oma tekst.

 6. Sõnumi lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete meilisõnumi teema, millele järgneb tekst "sõnum, redigeerimine", ja seejärel tippige sõnum.

 7. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage meilisõnumi saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

Fookustatud sisendkaustaga töötamine

Saate keskenduda kõige olulisematele meilisõnumitele. Outlook loob vaikimisi sisendkausta Fookustatud ja Muu. Kõige olulisemad meilisõnumid sorditakse sisendkausta Fookustatud ning ülejäänutele pääseb hõlpsasti juurde sisendkaustas Muu, kus need teid ei sega.

Sisendkaustade „Fookustatud“ ja „Muu“ vahel liikumine

Vaikimisi avab Outlook sisendkausta Fookustatud.

 1. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete „Tabel, table view“ („Tabel, tabelivaade“), millele järgneb sisendkausta ridade arv.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõnu „Other button” (Nupp Muu), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui soovite liikuda tagasi sisendkausta Fookustatud, vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõnu „Table, table view“ („Tabel, tabelivaade“), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete fraasi „Focused button“ („Nupp Fookustatud“). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meilisõnumi teisaldamine sisendkaustast Muu sisendkausta Fookustatud

 1. Liikuge sisendkaustas Muu meilisõnumini, mille soovite teisaldada sisendkausta Fookustatud.

 2. Meilisõnumi teisaldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10.

Fookustatud sisendkausta peitmine

Saate peita sisendkausta Fookustatud ja töötada ühe sõnumiloendiga.

 1. Kontrollimiseks, kas sisendkausta Fookustatud kuvatakse või on see peidetud, vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõnu „Table, table view“ („Tabel, tabelivaade“), millele järgneb sisendkausta ridade arv. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui paan Lugemine on lülitatud välja, vajutage ühe korra tabeldusklahvi (Tab). Kui kuulete teksti „Focused button“ („Nupp Fookustatud“), siis kuvatakse sisendkausta Fookustatud.

  • Kui paan Lugemine on lülitatud sisse, vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni Shift+tabeldusklahv (Tab). Kui kuulete fraasi „Other button“ („Nupp Muu“), siis kuvatakse sisendkausta Fookustatud.

 2. Vajutage sisendkausta Fookustatud peitmiseks klahvikombinatsiooni Alt + V, W.

Meilisõnumi leidmiseks otsingu ja filtri kasutamine

Konkreetse meilisõnumi leidmiseks pole vaja loendites ega arhiivides tuhnimisele aega raisata. Otsingu ja filtri abil leiate otsitava kiiresti.

Meilisõnumi otsimine

 1. Vajutage kaustas Sisendkaust klahvikombinatsiooni Ctrl+E. Fookus liigub tekstiväljale Otsing. Kuulete teksti „Search query, editing, search current mailbox“ (Otsingupäring, redigeerimine, praegusest postkastist otsimine).

 2. Mõnest muust kaustast otsimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Current mailbox“ (Praegune postkast), ja vajutage tühikuklahvi. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Tippige otsingusõnad.

 4. Soovituste sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. Soovituse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Otsingutulemid kuvatakse sõnumiloendis.

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete esimest sõnumit. Loendi sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. Meilisõnumi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Otsingutulemite loendi tühistamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

  Avatud sõnumist kausta Sisendkaust naasmiseks ja otsingutulemite eemaldamiseks vajutage paoklahvi (Esc) kaks korda.

Meilisõnumi leidmiseks filtri kasutamine

 1. Vajutage sisendkaustas klahvikombinatsiooni Alt+H ja klahvi L. Fookus liigub filtri sätete loendi esimesele üksusele.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Table view has finished loading“ (Tabelivaade on laaditud).

 3. Filtrile vastavate meilisõnumite loendisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete esimest sõnumit. Loendi sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. Meilisõnumi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Otsingutulemite loendi ja filtri tühjendamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

  Avatud sõnumist kausta Sisendkaust naasmiseks ja otsingutulemite eemaldamiseks vajutage paoklahvi (Esc) kaks korda.

Manuste avamine või lisamine

Outlookis saab avada ja lisada meilisõnumite manuseid.

Manuste avamine

Meilisõnumi saabumisel annab ekraaniluger teada, kas ja kui palju on sõnumil manustatud faile.

 1. Avage manusega meilisõnum. Fookus on sõnumi sisutekstil.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete manuse üksikasju (sh faili nimi ja tüüp).

 3. Manuse avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fail avaneb ühilduvas rakenduses.

Manuste lisamine

Saate saata elulookirjeldusi, uudiskirju, pilte või muid faile koopiana või OneDrive‘i failidena.

 1. Vajutage meilisõnumis klahvikombinatsiooni Alt+N ja klahve A ja F. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Hiljutise faili manustamiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete faili nime, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Faili veebiasukohast manustamiseks vajutage klahvi W. Kuulete esimese veebiasukoha nime (nt OneDrive). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Faili lisamine. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja nooleklahve, kuni kuulete soovitud faili nime, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S.

  • Faili manustamiseks kohalikust talletuskohast (nt kohalik kõvaketas) vajutage klahvi B. Avaneb dialoogiboks Faili lisamine. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja nooleklahve, kuni kuulete soovitud faili nime, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S.

Meilisõnumi printimine

Saate meilisõnumi printida paberile või faili.

 1. Vajutage avatud meilisõnumis või kaustas Sisendkaust valitud meilisõnumis klahvikombinatsiooni Ctrl+P. Avaneb dialoogiboks Printimine.

 2. Vaikesätetega printimiseks vajutage klahve Alt+F, P ja P.

Visuaalsete või heliteatiste sisse või välja lülitamine

Heli- ja visuaalteatised annavad teile märku uue sõnumi saabumisest. Kui soovite töötada segamatult, saate teatised välja lülitada.

 1. Vajutage kaustas Sisendkaust klahvikombinatsiooni Alt+F ja klahvi T. Avaneb aken Outlooki suvandid, fookus on vahekaardil Üldine.

 2. Vajutage klahvi M. Avaneb vahekaart Elektronpost.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja klahvi P. Kuulete teksti „Checked“ (Märkimata) või „Unchecked“ (Märgitud) ja teksti „Play a sound, checkbox“ (Esita heli, märkeruut). Selle sätte valimiseks või valimise tühistamiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Muude teatisesätete sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Mõne sätte valimiseks või valimise tühistamiseks vajutage tühikuklahvi. Kui kuulete teksti „Browse, button“ (Sirvi, nupp), pole rohkem teatisesätteid saadaval.

 5. Valikute kinnitamiseks ja aknast Outlooki suvandid väljumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button“ (Nupp OK), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlooki meilis teksti vormindamine

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Outlooki kiirklahvid

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Rakenduse Outlook Mail uurimiseks ja navigeerimiseks ekraanilugeja kasutamine

TalkBack (Androidi sisseehitatud ekraaniluger) aitab teil Outlook Androidi jaoksis teha põhilisi meilitoiminguid. Saate koostada ja saata meilisõnumeid, lugeda vastuvõetud meilisõnumeid ja neile vastata, otsida ja filtreerida meilisõnumeid, töötada fookustatud sõnumitega ja manustega ning teha palju muud.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Meilisõnumi lugemine, sellele vastamine või selle edasisaatmine

Meilisõnumi lugemine

Vaikimisi loetletakse uued meilisõnumid esimestena.

 1. Nipsake sõnumiloendis vasakule või paremale või libistage sõrmega allapoole, et lasta TalkBackil meilisõnumid ette lugeda. Kuulete iga meilisõnumi kohta ka järgmist teavet:

  • saatja nimi;

  • sõnumi kättesaamise kuupäev või kellaaeg;

  • teema;

  • meilisõnumi sisu paar esimest rida;

 2. Meilisõnumi avamiseks topeltpuudutage ekraani. TalkBack käivitub automaatselt, et sõnumit algusest lugema hakata.

  Teine võimalus lasta TalkBackil meilisõnum algusest peale ette lugeda on nipsata alla ja paremale. Avaneb globaalne kontekstimenüü. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Read from top“ (Loe algusest), ja topeltpuudutage ekraani.

  Sõnumi kiiresti läbi vaatamiseks libistage sõrmega ekraani ülaservast allapoole.

  Sõnumis kerides allapoole liikumiseks nipsake kahe sõrmega üles. Üles kerimiseks nipsake kahe sõrmega alla.

 3. Pärast sõnumi lugemist sisendkausta naasmiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Navigate up button“ (Nupp Liigu üles), ja topeltpuudutage ekraani.

Meilisõnumile vastamine

 1. Kui meilisõnum on avatud, tehke ühte järgmistest.

  • Ainult algsele saatjale vastamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Reply button” (Nupp Vasta), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  • Kui sõnum saadeti mitmele adressaadile ning te soovite kõigile vastata, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Reply all button“ (Nupp Vasta kõigile), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Avatakse uus sama teemaga meilisõnum, mis on määratud saadetama algsele saatjale või kõigile, kes olid kaasatud algsesse sõnumisse. Fookus viiakse sõnumi sisusse ja ekraani alumises osas on ekraaniklaviatuur. Tippige sõnumi tekst.

 3. Kui sõnum on valmis, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Send“ (Saada), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Sent, Outlook, keyboard hidden“ (Saadetud, Outlook, klaviatuur on peidetud).

Meilisõnumi edasisaatmine

TalkBacki abil saab meilisõnumeid hõlpsalt edasi saata.

 1. Nipsake avatud meilisõnumis vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Forward button” (Nupp Saada edasi), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse uus sama teemaga meilisõnum. Fookus on väljal Adressaat ja kuva alumises osas on ekraaniklaviatuur.

 2. Tippige iga adressaadi nimi.

 3. Sõnumi tippimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Message body“ (Sõnumi sisu), ja topeltpuudutage ekraani. Tippige sõnumi tekst.

 4. Kui sõnum on valmis, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Send“ (Saada), ja topeltpuudutage ekraani.

Fookustatud sõnumid

Saate keskenduda kõige olulisematele meilisõnumitele. Outlook loob vaikimisi kaks sisendkausta: Fookustatud ja Muud. Kõige olulisemad meilisõnumid on sisendkaustas Fookustatud ning ülejäänutele pääseb hõlpsasti juurde sisendkaustas Muu, kus need teid ei sega.

Vaikimisi avab Outlook sisendkausta Fookustatud. Sisendkausta Muu avamiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Toggle to Other mails, switch“ (Ava sisendkaust Muud, lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Sisendkausta Fookustatud naasmiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Toggle to Focused mails, switch“ (Ava sisendkaust Fookustatud, nupp), ja topeltpuudutage ekraani.

Meilisõnumite sisendkaustast Muu sisendkausta Fookustatud teisaldamiseks tehke järgmist.

 1. Otsige üles sõnum, mille soovite teisaldada, ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete: "valitud", millele järgneb sõnumi üksikasjad.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button” (Nupp Veel suvandeid), ja topeltpuudutage siis ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Move to focused inbox, button“ (Teisalda fookustatud sisendkausta, nupp). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Kuulete teatist. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud valik, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Sisendkausta Fookustatud väljalülitamiseks ja ühe sõnumiloendiga töötamiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Settings“ (Sätted), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Focused inbox, On“ (Fookustatud sisendkaust, sees), ja topeltpuudutage ekraani. Outlook kuvab nüüd ainult ühe sisendkausta.

luua ja saata meilisõnumeid;

 1. Nipsake sõnumiloendis paremale, kuni kuulete teksti „Compose button” (Nupp Koosta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb aken Uus sõnum, kus fookus on tekstiväljal Adressaat ja kuva alumises osas kuvatakse ekraaniklaviatuur.

 2. Tippige adressaatide nimed või meiliaadressid. Sobivate kontaktide loendit värskendatakse tippimise käigus.

  Märkus.: Mõnes seadmes tuleb kontakti otsimiseks nipsata paremale, kuni kuulete teksti „Search history“ (Otsinguajalugu), ja seejärel ekraani topeltpuudutada.

 3. Kontakti valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud isiku nime, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Teistele adressaatidele sõnumi koopia saatmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Cc field“ (Koopia väli), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Lisage adressaadid, nagu on kirjeldatud eelmises juhises.

 5. Teistele adressaatidele salakoopia saatmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Bcc field“ (Salakoopia väli), topeltpuudutage ekraani ja lisage adressaadid.

 6. Meilisõnumi teema lisamiseks nipsake paremale. Kuulete teksti „Subject, edit box“ (Teema, redigeerimisväli). Topeltpuudutage ekraani ja tippige teema nimi.

 7. Sõnumi tippimiseks nipsake paremale. Kuulete teksti „Message body“ (Sõnumi sisu). Topeltpuudutage ekraani ja tippige oma sõnum.

 8. Kui sõnum on valmis, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Send“ (Saada), ja topeltpuudutage ekraani.

Meilisõnumi leidmiseks otsingu ja filtri kasutamine

Konkreetse meilisõnumi leidmiseks pole vaja loendites ega arhiivides tuhnimisele aega raisata. Otsingu ja filtri abil leiate otsitava kiiresti.

Meilisõnumi otsimine

 1. Nipsake sõnumiloendis vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Search“ (Otsi), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Fookus viiakse tekstiväljale Meilisõnumite otsimine ja kuva alumises osas on ekraaniklaviatuur. Hakake tippima otsingusõnu. Otsingutulemite loendit värskendatakse tippimise ajal.

 3. Otsingutulemite sirvimiseks nipsake paremale. TalkBack loeb loendit sirvides ette üksikasjad ja sõnumi.

 4. Kui leiate meilisõnumi, mille soovite avada, topeltpuudutage ekraani.

 5. Akna Otsing sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Collapsed button” (Ahendatud nupp), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Meilisõnumi otsimiseks filtri kasutamine

 1. Nipsake sõnumiloendis vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Filters button” (Nupp Filtrid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud filtrivalik, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Filtri tingimustele vastavete meilisõnumite sirvimiseks nipsake paremale. TalkBack loeb loendit sirvides ette sõnumite üksikasjad.

 4. Kui leiate meilisõnumi, mille soovite avada, topeltpuudutage ekraani.

 5. Filtrisätte eemaldamiseks ja sõnumiloendis kõigi sõnumite kuvamiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Clear messages filter button“ (Sõnumifiltri eemaldamise nupp), ja topeltpuudutage ekraani.

Manustama avamine ja lisamine

Saate rakenduses Outlook Androidi jaoks avada ja lisada meilisõnumite manuseid.

Manuse avamine

TalkBack annab teada, kui saadud meilisõnumil on manuseid.

 1. Avage mõne manusega meilisõnum.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete faili tüüpi, nime ja mahtu, ning topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Open with following applications“ (Ava järgmiste rakendustega), nipsake paremale, kuni kuulete soovitud valikut, ja topeltpuudutage ekraani selle valimiseks.

 3. Manuse avamiseks valitud rakenduses topeltpuudutage ekraani.

Manuse lisamine

Saate manusena saata näiteks elulookirjeldusi, fotosid ja koosolekukutseid.

Faili manustamine

 1. Sõnumit koostades nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Attach files“ (Manusta faile), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Choose from files“ (Vali failide hulgast).

 2. Outlookist faili lisamiseks topeltpuudutage ekraani. Faili lisamiseks oma seadmest nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Choose from device files“ (Valige seadme failide hulgast), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Otsige sirvides üles soovitud fail ja seejärel topeltpuudutage ekraani selle valimiseks ja manustamiseks.

Foto manustamine

 1. Sõnumit koostades nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Attach files“ (Manusta faile), ja topeltpuudutage ekraani.

Manustamiseks seadme kaameraga foto tegemiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake paremale. Kuulete teksti „Take a photo, button“ (Tee pilt, nupp).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kaamera aktiveeritakse.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Shutter button“ (Kaameranupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Foto jäädvustatakse.

 4. Kui kuulete teksti „Shutter button is now enabled, done“ (Kaameranupp on nüüd lubatud, valmis), topeltpuudutage ekraani foto manustamiseks.

  Kui te ei kuule teksti „Shutter button is now enabled, done“ (Kaameranupp on nüüd lubatud, valmis), nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „OK, button“ (OK, nupp), ja topeltpuudutage ekraani foto manustamiseks.

Pildi manustamiseks galeriist Fotod tehke järgmist.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Choose from photos“ (Vali fotode hulgast), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Otsige üles soovitud pilt ja seejärel topeltpuudutage ekraani selle valimiseks.

  Mõnes seadmes tuleb esmalt avada koht, kuhu foto on salvestatud.

Koosolekukutse manustamine

 1. Sõnumit koostades nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Attach meeting“ (Koosoleku manustamine), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Kuulete teksti „Send availability“ (Saada teave saadavuse kohta). Oma esimese koosolekuks vaba ajavahemiku saatmiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Uue kutse loomiseks nipsake paremale kuni teksti „Create an invitation“ (Loo kutse) kuulmiseni ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb Outlooki kalender. Juhised koosolekukutsete loomiseks leiate teemast Uue kohtumise või koosoleku ajastamine.

 4. Kui olete koosoleku plaanimise lõpetanud, nipsake vaate Kalender sündmuseaknas vasakule või paremale, kuni kuulete nuppu „Done“ (Valmis), ja topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlooki meilis teksti vormindamine

Ekraanilugeri abil Outlookis pildi või kujutise lisamine

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Rakenduse Outlook Mail uurimiseks ja navigeerimiseks ekraanilugeja kasutamine

Kiirklahvide abil saate kasutada Outlooki veebirakendus nii klaviatuuri kui ka ekraanilugeja abil. Oleme seda Jutustaja abil katsetanud, kuid see võib teiste ekraanilugeja abil töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate koostada ja saata meilisõnumeid, lugeda vastuvõetud meilisõnumeid ja neile vastata, otsida, filtreerida ja printida meilisõnumeid, töötada manustega ning teha palju muud.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Värskendame praegu saiti Outlook.office.com (Outlooki veebirakendust). Mõned inimesed juba kasutavad uut Outlooki, teiste jaoks on värskenduste lõpuleviimiseni vaikimisi kasutusel klassikaline versioon. Lisateavet leiate artiklist Uue Outlooki veebirakenduse spikker. Kuna selle teema juhised kehtivad uuele versioonile, soovitame võtta klassikalise versiooni asemel kasutusele uus Outlook. Uue Outlooki aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „Käsk, Proovi uut Outlooki“, ning klõpsake sisestusklahvi Enter. Kui kuulete teksti „Käsk, Proovi uut Outlooki“ asemel teksti „Käsuriba“, siis kasutate juba uut Outlooki.

 • Selles teemas eeldatakse, et lugemispaan on välja lülitatud.

 • Outlooki veebirakendus kasutamisel soovitame kasutada Microsoft Edge veebibrauserina. Kuna Outlooki veebirakendus töötab teie veebibrauseris, erineb kiirklahvid ka töölaua programmist. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Outlooki veebirakendus'i kohta.

Selle artikli teemad

Meilisõnumi lugemine, sellele vastamine või selle edasisaatmine

Meilisõnumite lugemiseks ja neile vastamiseks saab kasutada ekraanilugerit ja kiirklahve. Uue meilisõnumi saabumisel kuulete heli.

Näpunäide.: Sõnumite navigeerimine on hõlpsam, kui te ei kasuta vestluse vaadet. Selle väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Q, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Settings Button" (sätted, nupp), ja vajutage Menüü sätted avamiseks sisestusklahvi Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "vestluse vaade", millele järgneb praegu valitud suvand. Kui see pole "väljas", vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "valitud, väljas", ja vajutage Menüü sätted sulgemiseks paoklahvi (ESC).

Meilisõnumi lugemine

Kui liigute vaate Meil sõnumiloendis meilisõnumini, loeb ekraaniluger ette meilisõnumi ja selle üksikasjad.

Märkus.: Enne nende juhiste järgimist peab lugemispaan olema välja lülitatud. Selle kinnitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Q, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Settings Button" (sätted, nupp), ja vajutage Menüü sätted avamiseks sisestusklahvi Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "lugemispaan", millele järgneb praegu valitud suvand. Kui kuulete sõna "Kuva paremal" või "Kuva allosas", vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "hide" (Peida), ja vajutage Menüü sätted sulgemiseks paoklahvi (ESC).

 1. Vajutage meilisõnumi põhivaates klahvikombinatsiooni CTRL + F6 või Shift + Ctrl + F6, kuni kuulete teksti "Message list, Region, Region Landmark", ja vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teadet "sõnumite loend", millele järgneb teie sisendkaustas oleva meili pealkiri.

 2. Vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni leiate soovitud meilisõnumi, ja seejärel vajutage sõnumi paanil sisu avamiseks sisestusklahvi (ENTER).

 3. Kogu meilisõnumi lugemiseks vajutage klahvi SR + R. Lugemise lõpetamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl). Meilisõnumi sulgemiseks ja sõnumiloendis naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Meilisõnumile vastamine

Oma ekraanilugeja abil saate oma meilisõnumitele kiiresti vastata Outlooki veebirakendus.

 1. Vajutage sõnumiloendis selle sõnumi juures, millele soovite vastata, või selle sõnumi avatud vaates klahvikombinatsiooni Ctrl+R. Kõigile vastamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+R. Kuulete: "sisu paan, sõnumi sisu, redigeerimine".

 2. Sisestage oma vastus.

 3. Meilisõnumi saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

Meilisõnumi edasisaatmine

Kiirklahvide ja ekraanilugeri abil saab meilisõnumi hõlpsalt edasi saata.

 1. Vajutage sõnumiloendis selle sõnumi juures, mille soovite edasi saata, või selle sõnumi avatud vaates klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+F. Kuulete: "sisu paan, redigeeritav liitboks." Fookus on meilisõnumi väljal Adressaat.

 2. Tippige adressaadi nimi või meiliaadress. Kirjutamise alustamisel pakub Outlooki veebirakendus teile vastavaid soovitusi. Soovituste sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. Kui leiate soovituste seast õiged isikud, vajutage sisestusklahvi (ENTER), et lisada need väljale Adressaat .

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teadet "sõnumi sisu, redigeerimine", ja seejärel tippige sõnum.

 4. Meilisõnumi saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

Meilisõnumi koostamine ja saatmine

Ekraaniluger aitab teil uue meilisõnumi luua ja selle vajalikele adressaatidele saata.

 1. Klõpsake vaate Meil põhivaates klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Kuulete: "sisu paan, redigeeritav liitboks." Fookus on uue meilisõnumi väljal Adressaat.

 2. Tippige adressaadi nimi või meiliaadress. Kirjutamise alustamisel pakub Outlooki veebirakendus teile vastavaid soovitusi. Soovituste sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. Kui leiate soovituse hulgast õiged isikud, vajutage sisestusklahvi (ENTER), et lisada need väljale Adressaat .

 3. Kui soovite saata meilisõnumi koopia kellelegi, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "liitboks". Tippige koopia adressaadi meiliaadress.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete: "lisa teema." Tippige meilisõnumi teema.

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Message body, editing“ (Sõnumi sisu, redigeerimine).

 6. Tippige sõnumi tekst.

  Näpunäide.: Sõnumi vormindamise suvandite juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "vormindamise suvandid". Vormindusvalikute menüüle liikumiseks vajutage vasak- või paremnooleklahvi. Alammenüüde valimiseks või laiendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 7. Meilisõnumi saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

Meilisõnumi leidmiseks otsingu ja filtri kasutamine

Ei raiska aega selle tähtsa meili loendite või arhiivide kaudu kaevamine. Otsingu ja filtri abil leiate otsitava kiiresti.

Meilisõnumi otsimine

Otsing aitab meilisõnumeid kiirelt leida.

 1. Vajutage meilisõnumi põhivaates klahvikombinatsiooni Alt + Q. Kuulete teksti „Search, editing“ (Otsing, redigeerimine).

 2. Tippige otsingusõnad ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus viiakse otsingutulemite loendile. Kuulete teksti "Message list", millele järgneb leitud üksuste arv.

  Näpunäide.: Saate otsida meilisõnumi teema, saatja ja kuupäeva järgi.

 3. Otsingutulemites liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Tulemites liikumise ajal loetakse tulemid ette.

 4. Otsingusõnade tühjendamiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Ctrl + F6, kuni kuulete teksti "Search, ahendatud", vajutage tabeldusklahvi (TAB), kui kuulete teadet "välju otsingut" ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Näpunäide.: Avatud meilisõnumis saab teksti otsida ka Microsoft Edge‘i otsingu abil. Vajutage meilisõnumismis tahes vaates klahvi F3. Kuulete teksti „Enter text to search, editing.“ (Sisestage otsitav tekst, redigeerimine.“). Tipi otsingusõnad ja vajuta sisestusklahvi (Enter).

Meilisõnumite filtreerimine

Meilisõnumite otstarbekamalt loetlemiseks saate neid filtreerida või sortida näiteks kuupäeva, mainimiste või saatja järgi.

 1. Vajutage sõnumiloendis klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB. Kuulete: "nupp Filtreeri". Vajutage Menüü filter avamiseks TÜHIKUKLAHVI.

 2. Menüüs liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut. Menüüvalikute laiendamiseks vajutage tühikuklahvi. Valiku valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 3. Filtri eemaldamiseks vajutage sõnumiloendis klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB. Kuulete praegust filtrit. Filtri eemaldamiseks vajutage TÜHIKUKLAHVI.

Manuste allalaadimine või lisamine

Saate Outlooki veebirakendus meilisõnumites manuseid alla laadida ja lisada.

Manuse allalaadimine

Kui meilisõnum sisaldab manuseid, annab ekraaniluger sellest märku meilisõnumi ettelugemisel sõnumiloendis või lugemispaanil.

 1. Vajutage lugemispaanil meilisõnumis tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete manuse nime.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kuulete: "Laadi alla, nupp". Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui teie ekraanilugeja teatab uuest teatest, vajutage fookuse teisaldamiseks klahvikombinatsiooni ALT + N. Seejärel vajutage suvandite sirvimiseks tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB ja vajutage valiku tegemiseks sisestusklahvi (ENTER).

Manuse lisamine

Saate saata elulookirjeldusi, uudiskirju, armsaid kassipilte või muid faile koopiana või OneDrive‘ failidena.

Faili lisamine OneDrive’ist

 1. Kui koostate uue meilisõnumi, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Manusta, ahendatud, menüü üksus", ja seejärel vajutage Menüü avamiseks TÜHIKUKLAHVI.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Sirvi pilve asukohti", ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Fookus on teie OneDrive‘i kaustal.

 3. Vajutage faililoendis üles- või allanoolt, kuni kuulete lisatava faili nime. Fail valitakse automaatselt.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teadet "Järgmine nupp", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete: "Aktiveeri paani vaade".

 5. Kui soovite faili manustada koopiana või jagada seda OneDrive lingina, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Kohaliku faili lisamine arvutist

 1. Kui koostate uue meilisõnumi, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Manusta, ahendatud, menüü üksus", ja seejärel vajutage Menüü avamiseks TÜHIKUKLAHVI. Kuulete: "Sirvi seda arvutit." Vajutage Tühikuklahvi (Spacebar). Avaneb Windowsi dialoogiboks Faili avamine.

 2. Kasutage tabeldusklahvi (TAB) ja NOOLEKLAHVE, et liikuda failini, mida soovite manustada, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Meilisõnumi printimine

Saate meilisõnumi printida paberile või faili.

 1. Vajutage sõnumiloendis meilisõnumid, mida soovite printida, klahvikombinatsiooni SHIFT + F10, et avada kontekstimenüü.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Print, Menu item“ („Prindi, menüü-üksus“), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb printimise dialoogiboks.

 3. Valige dialoogiboksis printimissuvandid. Sätete valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Suvandite menüüde laiendamiseks vajutage TÜHIKUKLAHVI. Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi.

 4. Printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "nupp Prindi", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Tumeda režiimi kasutamine

Kui vaatate Outlooki veebirakendus pimedas ruumis, siis tumeda režiimi kasutamine muudab teie silmad vähem koormavaks.

 1. Vajutage meilisõnumi põhivaates Alt + Q, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Settings Button" (nupp sätted), ja vajutage Menüü sätted avamiseks sisestusklahvi (ENTER).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "väljas, tume režiim", ja vajutage režiimi sisse-või väljalülitamiseks sisestusklahvi (ENTER).

 3. Menüü sätted sulgemiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlookis dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Outlooki kiirklahvid

Rakenduse Outlook Mail uurimiseks ja navigeerimiseks ekraanilugeja kasutamine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×