Microsoft Lync Server 2010 privaatsuslisa

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Täienda kohe

Viimati värskendatud: oktoober 2010

Sisu

See leht on Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Kindla Microsoft Lynci toote või teenuse puhul kehtivate andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete mõistmiseks peaksite lugema nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldust kui ka seda lisa.

See privaatsuslisa kehtib juurutuse ja ettevõtte võrgus juurutatud Microsoft Lync Server 2010 tarkvara kasutuse kohta. Kui teie ettevõte kasutab teenusena rakendust Lync Server 2010 (teisi sõnu, kui kolmas osapool (nt Microsoft) hostib tarkvara käitatud servereid), siis edastatakse teave sellele kolmandale osapoolele.

Arhiivimine

Mida see funktsioon teeb? Arhiivimine lubab administraatoril arhiivida kiirsõnumsidevestlusi, koosolekute tegevusi ja sisu ning kasutusteavet, nagu kasutajate sisselogimised, vestluste algused ja nendega ühinemised.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Arhiivimine talletab serveris, mida teie administraator konfigureerib, kiirsõnumsidevestlusi, lõppkasutaja kiirsõnumkasutuse teabe, koosolekute sisu ja teabe teie koosoleku kohta. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraator saab seda teavet kasutada Lync Server 2010 kasutamise juhtimiseks ettevõttes.

Valikuvõimalused/juhtimine. Arhiivimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab sisse lülitada ettevõtte administraator, valides suvandi Microsoft Lync Server 2010 juhtpaneel, sätete lehe Jälgimine ja arhiivimine ja värskendades suvandeid Arhiivimise poliitika ja Arhiivimise konfiguratsioon.

Tegevuste kanal

Mida see funktsioon teeb? Tegevuste kanalis saavad lõppkasutajad kontaktide lehel vaadata oma kontaktide suhtlusuudiseid. See lubab lõppkasutajatel kuvada teistele oma kõige värskemaid isiklikke märkmeid ning pildi, ameti ja kontori asukoha muutmisi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutajad avaldavad kohaloleku kaudu rakenduses Microsoft Lync 2010 järgmise teabe:

 • ettevõtte pildi värskenduse aeg (teie ettevõtte kataloogist, nt Active Directory domeeniteenused);

 • veebipilt (see, mille lõppkasutaja üles laadib ja soovib, et teised seda näeksid) värskendamise kellaajaga;

 • ettevõtte tiitli muutmise kellaaeg ja tiitel (ettevõtte kataloogist);

 • ettevõtte kontori asukoha muutmise kellaaeg ja kontori asukoht (ettevõtte kataloogist);

 • viimati sisestatud isiklike märkmete ajalugu;

 • kontorist väljasoleku märge Microsoft Exchange'i serverist.

Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. See teave antakse ühiskasutusse lõppkasutaja kontaktide loendis olevate kontaktidega, kes näevad selle lõppkasutaja tegevuste kanalit ja kelle pääsutasemeks on Pere ja sõbrad, Töörühm või Väliskontaktid.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ettevõtte administraator saab konfigureerida ribasisese sätte PersonalNoteHistoryDepth, mis kontrollib seda, kui palju lõppkasutaja isiklikke märkmeid hoiustatakse. Kui see seatakse väärtusele 0, siis ajalugu ei hoiustata ja talletatakse vaid praegune märge (kuna see on olnud varasemates versioonides). Igal lõppkasutajal on võimalus oma tegevuste kanalis ka mitte midagi avaldada, märkides sobiva sätte rakenduse Lync 2010 suvandites.

Aadressiraamatuteenus

Mida see funktsioon teeb? Aadressiraamatuteenuse abil saavad Lync Serveri kliendid (nt Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile jne) kontakte otsida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja pakub otsingustringi, mida kasutatakse aadressiraamatu andmebaasist või aadressiraamatu allalaaditud failide seast vaste otsimiseks. Iga antud otsingustringi vaste tagastatakse kliendile.

Teabe kasutus. Otsingustringi teavet kasutatakse vastete otsimiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Aadressiraamatuteenus on vaikimisi lubatud. Seda teenust ei saa keelata.

Kõne vastuvõtmise reguleerimine

Mida see funktsioon teeb? Kõne vastuvõtmise reguleerimise abil saavad ettevõtte administraatorid kontrollida Lync Serveri heli/video liiklust WAN-lingis.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kõne vastuvõtmise reguleerimine kogub, töötleb ja võtab vastu helistaja ja vastuvõtja IP-aadresse, mõlema poole lõpp-punkti asukoha teavet (ettevõtte võrgu sees või sellest väljas) ja seda, kas kõne ühendatakse. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraator saab seda teavet kasutada konkreetse WAN-lingi kasutamise juhtimiseks Lync Serveri heli-/videokõnede jaoks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kõne vastuvõtmise reguleerimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab sisse lülitada ettevõtte administraator, valides suvandi Lync Server 2010 juhtpaneel, sätete lehe Võrgukonfiguratsioon ja värskendades suvandit Üldpoliitika ribalaiuse halduse lubamiseks.

Märkus.:  Avariiteenuseid saab mõjutada kõne vastuvõtmise reguleerimise poliitikatega (avariiteenused võidakse marsruutida valesse magistraali).

Kõneandmete säilitamise (CDR) andmete kogumine ja aruandlus

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon Kõneandmete säilitamise (CDR) andmete kogumine ja aruandlus kogub ja raporteerib Lync Serveri kasutamisel ilmnenud võrdõigusvõrgu suhtluste ja koosolekute üksikasjad.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui see on lubatud, salvestatakse võrdõigusvõrgu suhtlused ja koosolekud CDR-i andmebaasi. (Sisu ei salvestata.) CDR-i andmed talletatakse jälgimisserveri andmebaasis, mida juurutatakse ettevõttes ja raporteeritakse standardses jälgimisserveri aruannete komplektis. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. CDR-i andmeid saab kasutada organisatsioonis toimunud võrdõigusvõrgu suhtluste ja koosolekute ajaloo ülevaatuseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. CDR on vaikimisi sisse lülitatud, kuid ettevõtte administraator peab CDR-i andmete kogumiseks installima jälgimisserveri, mis on ühendatud jälgimisserveri tagaandmebaasiga. Ettevõtte administraator saab juurutada standardse jälgimisserveri aruandeid või luua kohandatud aruandeid, tehes päringu jälgimisserveri andmebaasis.

Kõne delegeerimine

Mida see funktsioon teeb? Kõne delegeerimine annab lõppkasutajatele võimaluse ühe või mitme delegaadi määramiseks, kes saavad nende asemel kõnesid alustada ja neid vastu võtta ning korraldada nende nimel võrgukoosolekuid ja nendega ühineda.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui delegaadid vastavad kõnedele lõppkasutajate asemel, saab lõppkasutaja selle kohta meiliteatise. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Lõppkasutajad saavad seda funktsiooni kasutada oma delegaatidega koos töötamiseks, et delegaadid saaksid hallata oma ajakava ja koosolekuid. Lõppkasutajad saavad delegaatidele edastada ka kõnesid, mida nad ise alustasid või millele vastasid.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kõne delegeerimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator, seades valiku EnableDelegation väärtusele Tõene.

Märkus.:  Ettevõtte administraatorid saavad Exchange'i kalendridelegaadi sünkroonimise seadistada Lync Serveriga. Kui see on lubatud, lisatakse sobivate õigustega (võrdne mitteredigeeritavate autoriõigustega või neist kõrgematega) Exchange'i kalendridelegaadid automaatselt lõppkasutaja delegaadina Lynci. See ei muuda lõppkasutaja ümbersuunamissätteid.

Helistaja ID juhtelemendid

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon Helistaja ID juhtelemendid kontrollib vastuvõtjale kuvatavat telefoninumbrit. Ettevõtte administraator saab valida helistaja ID keelamise marsruudi kohta, pakkudes alternatiivset numbrit. Alternatiivne number kuvatakse helistaja ID-na kõikide selle marsruudi kaudu väljaminevate kõnede puhul. Näiteks kui lõppkasutaja helistab oma isiklikult töötelefoninumbrilt, näeb vastuvõtja kasutaja isikliku töötelefoninumbri asemel ettevõtte üldist numbrit.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kuvatakse helistaja telefoninumber.

Teabe kasutus. Seda kasutatakse helistaja telefoninumbri keelamiseks ja alternatiivse numbri kuvamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ruudu Keela helistaja ID saab märkida või sellelt märgistuse eemaldada, valides Lync Server 2010 juhtpaneelilt lehe Marsruut. Kui ruut Keela helistaja ID ei ole märgitud, kuvatakse helistaja telefoninumber. Kui ruut Keela helistaja ID on märgitud, peab olema lisatud alternatiivne number ja see number kuvatakse vastuvõtjale.

Helistaja nime kuva

Mida see funktsioon teeb? See kuvatav nimi sisaldab lõppkasutaja nime, nagu see on talletatud Lync Serveri kohalikus hoidlas (aadressiraamatuteenus). Lync Serverist kanalikommutatsiooniga avalikku telefonivõrku (PSTN) väljaminevate lõppkasutaja kõnede puhul saadab see funktsioon mis tahes kuvatava nime teabe väljuvale PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lync Serveri võrgust väljaminevate kõnede puhul saadetakse kuvatav nimi väljuvale PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile, kui selle teabe pakkumiseks puuduvad Lync Serveris privaatsuspiirangud. Seda teavet saab kuvada kõne sihtosapoolele.

Teabe kasutus. Seda teavet kasutatakse nii, et vastuvõtjale kuvatakse helistaja nimi koos tema telefoninumbriga. Seda ei tohi lõplikuks pidada.

Valikuvõimalused/juhtimine. Hetkel pole Lync Serveris ettevalmistatava kuvatava nime teabe privaatsuspiirangute seadmiseks ühtegi juhtelementi. Kuvatav nimi edastatakse alati serverist. Konkreetsetel PSTN-lüüsidel / IP-PBX-ide / seansi piirikontrolleritel võib olla võimalus filtreerida või asendada kuvatava nime teave kõne suuna alusel (sissetulevad, väljaminevad).

Kliendipoolne logimine

Mida see funktsioon teeb? Funktsiooni Kliendipoolne logimine abil saab lõppkasutaja oma arvutis kasutajaprofiilis Lynci kasutusteavet logida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui see on lubatud, talletatakse lõppkasutaja arvutisse näiteks järgmine teave: koosoleku teema, asukoht, seansialgatusprotokolli (SIP) sõnumid, vastused Lynci vestlustele, iga Lynci sõnumi saatja ja vastuvõtja teave, marsruut, mille sõnum võttis, kontaktiloend ja kohaloleku teave. Lynci vestluste sisu ei talletata. Microsoftile ei saadeta mingit teavet, kuid ettevõtte administraator võib valida logide käsitsi saatmise Microsoftile.

Teabe kasutus. Kliendipoolseid logisid saab kasutada Lynci probleemide tõrkeotsinguks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator, seadistades suvandi ucEnableUserLogging väärtusele 1.

Hädaabiteenused (911)

Mida see funktsioon teeb? Kui selle on saadavaks teinud ettevõtte administraator, saab Lync avariiteenuste kaudu asukoha kliendi valitud kolmanda osapoole marsruuditeenuse pakkujale edastada. Hädaabinumbri valimisel (Ameerika Ühendriikides 911) edastab kolmanda osapoole marsruutimisteenuse pakkuja asukoha avariiteenuste vastuvõtjale. Ettevõtte administraator saab piirata lõppkasutaja töökoha asukoha hädaabikõnede võimalusi, seega peab administraator suhtlema kõikide lõppkasutajatega hädaabikõnede funktsiooni saadavuse ulatuse määramiseks. Kui see on lubatud, edastatakse avariiteenuste personalile teave asukoha kohta, mille ettevõtte administraator on lõppkasutaja asukohaks määranud (nt kontori telefoninumber) ja asukoha andmebaasi sisestanud või (kui selline asukoht pole saadaval) asukoht, mille lõppkasutaja on võib-olla käsitsi asukohaväljale sisestanud. Kui lõppkasutaja valib töökohal olles hädaabinumbri Lynci kasutamise ajal traadita Interneti-ühenduse teel, edastatakse hädaabinumbrile vastajale umbkaudne asukoht, sest selleks on konkreetse traadita ühenduse lõpp-punkt, kuna ettevõtte administraator on selle käsitsi sisestanud ja seetõttu ei pruugi edastatav asukoht olla lõppkasutaja tegelik asukoht. Selle funktsiooni täies mahus kasutamiseks peab ettevõtte säilitama sertifitseeritud lahenduspakkujate marsruutimisteenuse ja teenus on kasutatav vaid Ameerika Ühendriikides.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lyncilt saadud asukohateave määratletakse automaatse asukohateabe alusel, mille toob ettevõtte asukohateabeserver (LIS), või asukohateabe alusel, mille lõppkasutaja on käsitsi asukohaväljale sisestanud. See teave talletatakse lõppkasutaja arvutisse ja hädaabinumbri sisestamisel edastatakse see asukohateave marsruutimiseesmärgi kõne umbkaudse asukohaga sobivale avariiteenuste pakkujale. Lõppkasutaja asukohateave võidakse saata ka kiirsõnumside teel kohalikku turbekeskusesse. Hädaabikõnede üksikasjade kirje sisaldab helistaja asukohateavet. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukohta kasutatakse kõne marsruutimiseks õige hädaabiteenuse pakkuja juurde ja hädakõnele vastajate lähetamiseks. Selle teabe saab saata ka ettevõtte turbekeskusele teatisena helistaja asukoha ja tagasi helistamise teabega.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Keelatud.

E911 on vaikimisi keelatud. Kui ettevõtte administraator on selle lubanud, saab asukohapoliitikat alamvõrkudest ja/või kasutajatelt muuta või eemaldada ning marsruutimisteenus katkestada.

Lubatud.

E911 lubava asukohapoliitika peab määratlema ja määrama alamvõrgule, kus ühendatud suhtlus (UC) registreeritakse kasutajatele või kasutajatelt või mõlemale. E911 marsruutimisteenuse peab hankima teenusepakkujalt ja marsruutimisühenduvus peab teenusepakkujaga loodud olema.

Asukoha infrastruktuur

Mida see funktsioon teeb? Lõppkasutaja asukoha ja ajavööndi teavet arvutatakse ja antakse teistega ühiskasutusse kohaloleku funktsiooni kaudu.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja geograafilised asukohaandmed kogutakse ühega kahest mehhanismist: kasutaja sisestab andmed käsitsi või need tuuakse automaatselt ettevõtte asukohateabeserverist (LIS). Lisaks tuuakse lõppkasutaja ajavöönd lõppkasutaja arvuti Windowsi operatsioonisüsteemist. Kogutud asukohaandmed sisaldavad kirjelduse stringi ja vormindatud aadressiteavet. Kirjelduseks on mis tahes string, mis aitab teavitada teisi lõppkasutaja asukohast (nt Kodu või Töö) ja vormindatud aadressiks on kodaniku aadress (nt 5678 Main St, Buffalo, NY, 98052). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukoha kirjeldus ja ajavöönd antakse teistega ühiskasutusse Lynci kohaloleku kaudu, põhinedes sellel, kuidas nende kohaloleku privaatsus konfigureeritud on. Teave kuvatakse kasutaja kontaktikaardil. Pange tähele, et kontaktikaardi kaudu ei anta ühiskasutusse vormindatud aadressi või kodaniku aadressi, kuid need võib edastada avariiteenuste personalile, kui lõppkasutaja hädaabinumbrile (nt 911) helistab. (Vt „Avariiteenuste” kirjeldust.)

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatoril on järgmised juhtelemendid.

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled. Kui see on seatud väärtusele Tõene, on asukoha nimekirje asukohaväljal ja täielik asukoha dialoogikast saadaval juhul, kui valite asukohaala menüüst käsu Seadista asukoha üksus. Kui see on seatud väärtusele Vale, on piiratud asukohakirje asukohanime jaoks saadaval asukohaväljal. Kui juhtelement on seatud väärtusele Tõene, antakse asukohaandmed hädaabikõnede jaoks ühiskasutusse. Kui see on seatud väärtusele Vale, ei anta andmeid hädaabikõnede jaoks ühiskasutusse. Lõppkasutajad ei saa seda tühistada. Pange tähele, et asukoha kirjeldus (LIS-ilt toodud või lõppkasutaja sisestatud) antakse kohaloleku kaudu ühiskasutusse hoolimata sellest, kuidas ümberlülitus seatud on.

 • UseLocationForE911Only. Kui see on seatud väärtusele Tõene, ei anta LIS-is olevaid asukohaandmeid automaatselt kohaloleku kaudu ühiskasutusse. Kui see on seatud väärtusele Vale, antakse LIS-is olevad asukohaandmed automaatselt ühiskasutusse.

 • PublishLocationDataDefault. See juhtelement konfigureerib kõikide nende kasutajate vaikimisi käitumise, kes on või ole selgesõnaliselt valitud oma asukohaandmete kirjeldust kohaloleku kaudu ühiskasutusse andma. Kui see on seatud väärtusele Tõene, antakse asukoht vaikimisi ühiskasutusse. Kui see on seatud väärtusele Vale, siis asukohta ei anta ühiskasutusse.

 • LocationRequired. See säte kontrollib, kas lõppkasutajatel on kohustus oma asukoht sisestada. Olemas on kolm võimalikku väärtust: Jah, Lahtiütlus ja Ei.

  • Jah: kuvatakse punase värvusega käsk „Sea oma asukoht”, kui asukohaandmed puuduvad.

  • Lahtiütlus: kuvatakse punase värvusega käsk „Sea oma asukoht” ja selle ees olev „X”, kui asukohaandmed puuduvad. Lõppkasutajad saavad lahtiütluse vaatamiseks klõpsata valikul „X”. Märkus: kui ettevõtte administraator valib selle väärtuse, peab ta lahtiütluse teksti lisama.

  • Ei: kuvatakse musta värvusega käsk „Sea oma asukoht”, kui asukohaandmed puuduvad.

Lync Web Appi server

Mida see funktsioon teeb? Microsoft Lync Web Appi veebikomponendi peab juurutama Lync Web Appi kasutamiseks, mis on Microsoft Silverlighti brauseri lisandmoodul, põhinedes koosolekukogemust pakkuval programmil.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja sisselogimisaadressi, parooli ja koosolekuteavet kasutatakse kasutaja autentimiseks enne tema ühendamist koosolekuga. Programmi ühiskasutuse ja töölaua ühiskasutuse teave antakse ühiskasutusse kõikide sellel koosolekul olevate kasutajatega. Kõik koosolekul osalejad näevad kasutaja kohaloleku ja kontaktteavet.

Teabe kasutus. Kasutaja sisselogimisaadressi, parooli ja koosolekuteavet kasutatakse kasutaja autentimiseks enne tema ühendamist koosolekuga.

Valikuvõimalused/juhtimine. Lync Web Appi veebikomponent on vaikimisi lubatud.

Meediumierandi asukoha aspektid

Mida see funktsioon teeb? Meediumierand määratleb vaikimisi kohaliku meediumi lõpetamise IP-aadresside kohalikkuse Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrolleri kohta, mida kasutati selle kasutajaga seostatud PSTN-i või PBX-i kõnes. Kui nende kahe elemendi asukohad on määratud nii, et need on hästi ühendatud ilma ribalaiuse piiranguteta ja meediumierand on lubatud, voogab meedium otse Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrolleri vahel, möödudes Lync Serveri vahendusserverist. Kõne signaal kostub seni, kuni Lync Serveri kasutaja on viidud Lync Serveri vahendusserverisse ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerisse.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kohaliku vaikemeediumi lõpetamise IP-aadressi kohalikkus lõppkasutajale ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile määratletakse iga kohaliku vaikemeediumi IP-aadressi sobitamisega igale erandi ID-le, mis on talletatud Lync Serveri konfiguratsiooni hoidlas. Erandi ID-iks on GUID ja seda ei filtreerita Accessi puhverserveriga. Seda pakutakse välistele ja ühendatud kasutajatele, kuid on saadaval ka sisestele kasutajatele. See funktsioon ei saada Microsoftile mingit teavet.

Teabe kasutus. Kui Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontroller on samas lokaadis, on sama ka iga elemendi kohaliku vaikemeediumi IP-ga seostuv erandi ID. Osapool, kes saab erandi ID oma partnerilt, näeb, et ta erandi ID-l on vaste. Sellisel juhul lubatakse kõne meediumil minna otse Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrolleri vahelt, möödudes vahendusserverist.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Meediumierand on vaikimisi keelatud nii globaalselt kui ka iga magistraali jaoks konkreetsele PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile. Ettevõtte administraator saab selle lubada nii globaalselt kui ka konkreetsele magistraalile, kasutades kaht allolevat meetodit.

Lync Serveri juhtpaneeli kasutamine

 • Globaalse erandi lubamiseks klõpsake suvandil Võrgu konfigureerimine, topeltklõpsake loendis konfiguratsioonil Globaalne ja klõpsake seejärel lehe Globaalse sätte redigeerimine käsul Lülita meediumierand sisse ning valige granulaarsus.

 • Konkreetse magistraali erandi lubamiseks klõpsake suvandil Hääle marsruutimine, seejärel vahekaardil Magistraali konfigureerimine, topeltklõpsake olemasoleval magistraalil ja klõpsake seejärel käsul Luba meediumierand.

Microsoft Lync Server 2010 halduskesta kasutamine

 • Cmdletti New-CsTrunkConfiguration või cmdletti Set-CsTrunkConfiguration saab kasutada meediumierandi lubamiseks magistraali jaoks.

 • Cmdlette New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ja Set-CsNetworkConfiguration saab kasutada globaalse meediumierandi lubamiseks.

Koosoleku manused

Mida see funktsioon teeb? Kasutajad saavad faile ühiskasutada koosolekul osalejatega, laadides need manustena üles.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Manused talletatakse Lync Serveris vastavalt koosolekusisu aegumispoliitikatele, nagu seda on määratlenud ettevõtte administraator. Lõppkasutajad võivad manused üles laadida. Manused laadivad alla lõppkasutajad või teised koosolekul osalejad. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koosoleku üleslaaditud manustes sisalduv teave antakse ühiskasutusse teiste osalejatega Lynci koosolekul.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ettevõtte administraator võib selle funktsiooni lubada või keelata ühele või kõikidele kasutajatele AllowFileTransferi poliitika kaudu. See poliitika on vaikimisi lubatud.

Võrdõigusvõrgu failiedastus

Mida see funktsioon teeb? Lynci kasutajad saavad failid üksteisele edastada kahepoolse kiirsõnumsidevestluste kaudu (mitte koosolekud).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Fail edastatakse otse Lynci klientide vahel. Kasutajad käivitavad failiedastuse omal valikul ja valivad edastatava faili. Faili adressaat peab faili vastuvõtmisega selgesõnaliselt nõustuma. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Võrdõigusvõrgu failiedastuse funktsiooni abil saavad kasutajad üksteisele reaalajas kiirsõnumsidevestluse ajal faile saata.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ettevõtte administraator saab selle funktsiooni lubada või keelata ühele või kõikidele kasutajatele EnableP2PFileTransferi poliitika kaudu. See poliitika on vaikimisi lubatud.

Isiklik pilt

Mida see funktsioon teeb? Isiklik pilt kuvab lõppkasutaja isikliku pildi teistele lõppkasutajatele. Seda konfigureerib vaid lõppkasutaja ja see erineb teie ettevõtte kataloogis (nt Active Directory) olevast pildist.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja ühiskasutuses olev kohalolek ja pildi veebiaadress kogutakse lõppkasutaja sisendit kasutades ja avaldatakse Lynci kohaloleku kaudu. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teavet kasutatakse lõppkasutaja kogemuse kohandamiseks ja pildi ühiskasutusse andmiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatori juhtelemendid.

 • Kas kasutajad ühiskasutavad algset või vaikimisi pilti või ei kasuta üldse? Seda ei saa tühistada.

 • Selle pildi maksimaalne suurus, mida iga kasutaja saab alla laadida.

 • Millised pildid on lubatud?

PIN-i autentimine

Mida see funktsioon teeb? PIN-i autentimist kasutatakse konverentsi automaatkeskjaama koosolekutega liituvate kasutajate autentimiseks ja Microsoft Lync 2010 telefoni väljaannet esimest korda juurutavate kasutajate autentimiseks. Kasutaja sisestab telefoninumbri või kliendi ja PIN-i, mida Lync Server kasutab kasutaja mandaadi valideerimiseks. PIN-i seab kasutaja või valmistab ette ettevõtte administraator.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Autentimise ajal kogutakse telefoninumber või laiend ja kasutaja PIN. Lync Server valideerib selle teabe tagaandmebaasi alusel. PIN talletatakse tagaandmebaasis ühepoolse räsiväärtusena turvalisuse eesmärkidel. Kui PIN on seatud, ei ole see kellelegi näha. PIN-i saab seada või taasseada kasutaja, administraator või klienditoe kasutaja.

Kui administraator või klienditoe kasutaja seab või taasseab PIN-i, kuvatakse uus PIN ja selle saab meili teel kasutajale saata. Meilimall on kohandatav ja sisaldab teksti, kus teavitatakse kasutajat, et administraator või klienditoe kasutaja on PIN-i näinud. Sellepärast on soovitatav PIN uuesti seada.

Teabe kasutus.

PIN-i kasutatakse Lync Serveris kasutaja autentimiseks koosolekule või Lync 2010 telefoni väljaandes käitatud telefoni juurutamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. See on vaikimisi lubatud. Ettevõtte administraator saab PIN-i autentimise keelata Lync Serveri juhtpaneeli lehel Turbesätted, märkides ruudu PIN-i autentimine.

Küsitlused

Mida see funktsioon teeb? Lynci kasutajad saavad teha küsitluse ja koguda võrgukoosolekute ja vestluste ajal osalejatelt anonüümseid vastuseid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Individuaalsed hääled on anonüümsed. Kogutud küsitlustulemusi näevad kõik esitlejad ja neid võib kuvada kõikidele osalejatele. Küsitlused talletatakse Lync Serveris vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Küsitluste funktsioon parandab koostööd, võimaldades esitlejatel kiirelt määrata osaleja eelistused.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatoril on järgmised poliitikad.

 • EnableDataCollaboration. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata kõiki andmete kogumise funktsioone: Koostöö Microsoft PowerPointis, Faili ühiskasutus, Küsitlused, Koostöö tahvlil ja Manused. Kui see poliitika on seatud väärtusele Vale, pole funktsioonitaseme poliitikad nendele funktsioonidele asjakohased.

 • AllowPolling. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator küsitlusfunktsiooni lubada või keelata. See funktsioon on vaikimisi lubatud.

Kohaloleku- ja kontaktteave

Mida see funktsioon teeb? Selle funktsiooni alusel pääsevad kasutajad teiste kasutajate (nii organisatsiooni sisesed kui ka selle välised) kohta avaldatud teabe juurde ja see funktsioon pakub teistele kasutajatele juurdepääsuvõimalust nende kohta avaldatud teabele, nt olek, amet, telefoninumber, asukoht ja märkmed. Ettevõtte administraator võib konfigureerida vahetoimingu Microsoft Outlooki sõnumside- ja koostöökliendiga ning Exchange'iga, et lõppkasutajad saaksid kuvada sõnumeid kontorist väljasoleku kohta ja muud olekuteavet.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutajad kasutavad oma sisselogimisaadressi ja parooli Lync Serveriga ühenduse saamiseks. Nemad ja nende administraator saavad avaldada teavet oma kohaloleku- ja kontaktteabe kohta, mis seostatakse nende sisselogimisega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teised Lynci kasutajad ja programmid pääsevad juurde lõppkasutaja kohaloleku- ja kontaktteabele, määratlemaks parema suhtluse eesmärgile nende avaldatud olekut ja teavet.

Valikuvõimalused/juhtimine. Lõppkasutajad saavad valida, millist teavet avaldada. Ettevõtte administraator saab avaldatud teavet nende asemel konfigureerida. Ettevõtte administraator saab keelata lõppkasutajate võimaluse oma avaldatud teabe kontrollimiseks, valides Lync Serveri juhtpaneelilt suvandi Kasutajad ja lehed Kiirsõnumside ja kohaloleku sätted.

Koostöö PowerPointis

Mida see funktsioon teeb? Lynci kasutajad saavad võrguvestluse või -koosoleku ajal PowerPointi esitlusi kuvada, vaadata ja seda kommenteerida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.

Lõppkasutaja toimingud juhivad kõiki selle funktsiooni kasutusi: üleslaadimine, navigeerimine või PowerPointi esitluse marginaalimine. Iga vestluses või koosolekul esitletud fail edastatakse kõikidele koosolekust osavõtjatele ja nad saavad selle oma arvutisse vastavast kaustast alla laadida. Faili omanik või esitleja võib piirata teistele kasutajatele faili salvestamist Lynci, kuid faili allalaadimiseks või vaatamiseks piirangud ei kehti. PowerPointi failid talletatakse Lync Serverisse vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koostöö PowerPointis aitab vestluses osalejatel pakkuda tõhusaid esitlusi ja saada tagasisidet.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatoril on järgmised poliitikad.

 • EnableDataCollaboration. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata või lubada kõiki andmete kogumise funktsioone: Koostöö Microsoft PowerPointis, Faili ühiskasutus, Küsitlused, Koostöö tahvlil ja Manused. Kui see poliitika on seatud väärtusele Vale, pole funktsioonitaseme poliitikad nendele funktsioonidele asjakohased.

 • AllowAnnotations. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata marginaalide võimalusi PowerPointi sisus koosolekust osavõtjate jaoks.

Lisaks saavad esitlejad piirata marginaalide lisamist PowerPointi esitlusse osavõtja rolli alusel (Pole, Ainult esitlejad, Kõik) dialoogikasti Koosolekusuvandid kaudu. See säte on saadaval ühe koosoleku kohta.

Privaatsusrežiim

Mida see funktsioon teeb? Privaatsusrežiim on säte, mis lubab lõppkasutajatel oma kohaloleku teabe (nt Saadaval, Hõivatud, Mitte segada jne) ühiskasutusse anda ainult kontaktiloendis olevate kontaktidega.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Privaatsusrežiimi lubamisel siseneb Lync režiimi, kus lõppkasutajad saavad kasutajasätteid vahetada nii, et nende kohalolekuteave antakse ühiskasutusse vaid kontaktiloendis olevate kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Lync kasutab Privaatsusrežiimi sätet määratlemaks, kas siseneda privaatsusrežiimi või mitte.

Valikuvõimalused/juhtimine.

 • Ettevõtte administraator saab pargi tasemel valida privaatsusrežiimi lubamise (kasutades EnablePrivacyMode'i ribasisest sätet). Kui see on lubatud (vaikimisi), lülituvad Lynci lõppkasutajad sisselogimisel privaatsusrežiimile.

 • Kui privaatsusrežiim on serveris lubatud, saab lõppkasutaja administreerimissätte kaudu valida, kas tema kohalolekut näevad kõik (standardrežiim) või ainult nende kontaktid (privaatsusrežiim). Lõppkasutajad saavad oma oleku seada vahekaardi Olek dialoogikastis Suvandid.

 • Kui standardrežiim on serveris lubatud, ei saa lõppkasutajad administreerimissätte kaudu privaatsusrežiimile lülituda. Nad saavad teha tööd ainult standardrežiimis. Siiski saavad nad privaatsusrežiimist eelnevalt keelduda, et kui administraator lülitub hiljem privaatsusrežiimile, ei vahetata neid Lynci sisse logimisel.

Eranumber

Mida see funktsioon teeb? Eranumber on funktsioon, mis pakub lõppkasutajale avaldamata lisatelefoninumbrit. Lõppkasutaja võib valida lisatelefoninumbri avaldamise teistele kasutajatele.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Eranumber tuuakse tavaliste mitteprivaatsete numbrite käsitsemisele sarnasel viisil. Kõne üksikasjakirjed talletatakse nagu kõikide teiste kõnede puhul.

On juhtumeid, kus eranumber saadetakse kolmandale osapoolele tahtmatult, näiteks kui eranumbrile helistaja edastab kõne teisele isikule.

Teabe kasutus. Seda teavet kasutatakse korduvate kõnede ajaloo saamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Kõne üksikasjakirjete andmete kogumine ja aruandlus.

Valikuvõimalused/juhtimine. Sellel funktsioonil puuduvad lõppkasutaja või administraatori juhtelemendid.

Tajutud kvaliteedi (QoE) andmete kogumine ja aruandlus

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon Tajutud kvaliteedi (QoE) andmete kogumine ja aruandlus kogub ja raporteerib Lynci kasutades võrdõigusvõrgu suhtluste ja koosolekute meediumikvaliteeti. Selle statistika hulka kuuluvad IP-aadressid, kadude tase, kasutatud seadmed, kõne ajal ilmnenud kehva kvaliteediga sündmused jne.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui ettevõtte administraator lubab QoE, salvestatakse võrdõigusvõrgu suhtluste ja koosolekute meediumikvaliteedi andmed QoE-andmebaasi. Lynci sisu ei salvestata. QoE-andmed talletatakse jälgimisserveri tagaandmebaasi, mis on juurutatud ettevõttes ja raporteeritud standardse jälgimisserveri aruannete kogumis. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraatoril on juurdepääs sellele teabele ja ta saab seda kasutada süsteemis voogava meediumikvaliteedi tagasiside kogumiseks. See hõlmab kasutaja IP-aadresse.

Valikuvõimalused/juhtimine. QoE on vaikimisi sisse lülitatud, kuid ettevõtte administraator peab QoE-andmete kogumiseks installima jälgimisserveri, mis on ühendatud jälgimisserveri tagaandmebaasiga. Ettevõtte administraator saab juurutada standardse jälgimisserveri aruandeid või luua kohandatud aruandeid, tehes päringu jälgimisserveri andmebaasis.

Ettevõtte administraatorid saavad QoE-aruanded välja lülitada järgmist Lync Serveri Windows PowerShelli cmdletti kasutades.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rollipõhise juurdepääsu reguleerimine

Mida see funktsioon teeb? Rollipõhise juurdepääsu reguleerimise (RBAC) funktsiooni abil saab delegeerida ettevõtte administraatori stsenaariumite administratiivõigusi. Ettevõtte administraatori ja haldusliideste vahelist suhtlust saab piirata spetsiaalselt lubatud toimingute ja muudetavate objektidega.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Ettevõtte administraatori võimalusi hinnatakse käitusajal, mis põhineb kasutajarühma (spetsiaalselt Active Directory turberühmad) liikmelisusel. Süsteemis oleva rolli võimalused konfigureeritakse ja seatakse keskses haldusserveris.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraator saab antud juurutusele konfigureerida RBAC-i täiendavaid administreerimisrolle. Ettevõtte administraator saab vaadata kõiki rolle, mille liige teine administraator on.

Valikuvõimalused/juhtimine See on IT-halduse ülesannete turbe-/autoriseerimismehhanism. Sellel funktsioonil puudub mõju või nähtavus lõppkasutajatele.

Lindistamine

Mida see funktsioon teeb? Selle funktsiooni abil saavad korraldajad ja/või esitlejad salvestada kõiki Lynci seansi aspekte, sh seda, kes koosoleku, heli, video ja sisu (nt kiirsõnumsidevestlused, programmi ühiskasutus, PowerPointi esitlused, küsitlused, jaotusmaterjalid ja tahvlid) sisestas. Kui korraldaja või mõni teine esitleja peatab või lõpetab lindistamise, ei mõjuta see teisi käimasolevaid lindistusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui esitleja otsustab lindistada, salvestatakse lindistus tema arvutisse. Täiendavad salvestisest loodud videofailid salvestatakse vaikimisi esitleja kohalikku arvutisse, kuid need saab salvestada ka teise arvutisse, kui salvestav esitleja on selle määranud. Kui kasutajad laadivad sisu üles koosolekule, antakse salvestile sisu lisamiseks vastav luba, mille see kasutaja või teised kasutajad loovad.

Kui lindistuse avaldamisel tekib probleeme, võib olla põhjuseks see, et lindistamise peatamisel jäädvustatud andmed kaasati kogemata lindistusse. Kui mis tahes osa avaldamisfaasist ebaõnnestub (vt lindistushalduri olekut „Hoiatus...”), ei tohiks lindistusi levitada, isegi kui neid saab mingil määral taasesitada.

Teabe kasutus. Lindistust saab esitada igaüks, kellel on juurdepääs asukohale, kuhu lindistus on salvestatud.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatoril on järgmised juhtelemendid.

 • AllowConferenceRecording. Poliitika vaikesätteks on Vale.

  • Kui kasutaja laiendab võrdõigusvõrgukõne koosolekule (kui nende poliitika on seatud väärtusele Tõene, saavad kõik esitlejad salvestada.

  • Kui kasutaja alustab sihtotstarbelist koosolekut (kui nende poliitika on seatud väärtusele Tõene, saavad kõik esitlejad salvestada.

  • Kui kasutaja plaanib koosoleku (kui poliitika on seatud väärtusele Tõene, kui esimene isik koosolekuga ühineb), saavad kõik esitlejad salvestada.

  • Kõigi kolme stsenaariumi puhul, kui koosolekut laiendanud, alustanud või plaaninud kasutaja on koosoleku poliitika seadnud väärtusele Vale, ei saa ükski esitleja ega osaleja salvestada.

  • Poliitika muutmisel koosoleku käigus ei pruugi poliitika enne jõustuda, kui kõik osalejad on koosolekust väljunud ja sellega uuesti ühinenud.

 • EnableP2PRecording. See on vaikimisi seatud väärtusele Vale ja see seatakse ajal, mil kasutaja Lynci sisse logib.

  • Kui see on seatud väärtusele Tõene, saavad salvestada vestlust alustanud kasutaja ja keegi, kes on samuti selle väärtusele Tõene seadnud.

  • Kasutajad saavad salvestada vaid juhul, kui mõlemal võrdõigusvõrgu suhtluse osapoolel on õigus salvestada.

 • AllowExternalToRecord. See on vaikimisi seatud väärtusele Vale. Välised kasutajad kaasavad nii ühendatud kui ka anonüümsed kasutajad.

  • Koosolek: poliitika AllowExternalToRecord rakendatakse ajal, mil esimene isik koosolekuga ühineb ja ainul siis, kui poliitika AllowConferenceRecording on seatud väärtusele Tõene.

   • Kui see on salvestamisloaga koosolekul seatud väärtusele Tõene, on salvestamine lubatud ka ettevõttevälistele esitlejatele. Poliitika muutmisel koosoleku käigus ei jõustu poliitika enne, kui kõik osalejad on koosolekust väljunud ja sellega uuesti ühinenud.

   • Kui see on salvestamisloaga koosolekul seatud väärtusele Vale, ei ole salvestamine ettevõttevälistele esitlejatele lubatud. Poliitika muutmisel koosoleku käigus ei pruugi poliitika enne jõustuda, kui kõik osalejad on koosolekust väljunud ja sellega uuesti ühinenud.

  • Võrdõigusvõrk (P2P): poliitika AllowExternalToRecord rakendatakse võrdõigusvõrgu vestlustele ainul siis, kui poliitika EnableP2PRecording on seatud väärtusele Tõene.

   • Kui see on seatud väärtusele Tõene, on ettevõttevälisele kasutajale salvestamine lubatud.

   • Kui see on seatud väärtusele Vale, ei ole salvestamine ettevõttevälisele kasutajale lubatud, kuid ettevõttevälist salvestamist takistavale kasutajale on salvestamine lubatud.

Vastuserühma teenus — agendi anonüümseks muutmine

Mida see funktsioon teeb? Vastuserühma teenuse (RGS — Response Group Service) abil saavad ettevõtte administraatorid luua ja konfigureerida ühe või mitu väikest vastuserühma sissetulevate kõnede marsruutimiseks või reastamiseks ühele või mitmele määratud agentidele või lõppkasutajatele. Selle funktsiooni abil saab RGS-agent kõnesid käsitleda, ilma et ta peaks kaugosapoole identiteedi automaatselt avaldama.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Agendi identiteeti ei kuvata nähtaval viisil, kui kaugosapool kasutab Microsoft Communicationsi klienti või PSTN-telefoni, kuid identiteet edastatakse seansi kirjelduse protokolli (SDP — Session Description Protocol) pakettidesse, kui anonüümsele häälkõnele on lisatud kiirsõnumside modaalsus. Identiteedi saab seejärel tuua kliendi jälituselt. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Mitte-Microsoft Communicationsi klient võib kuvada kasutajaliideses oleva agendi teabe ja avalikustada agendi identiteedi. Nii saab kaugosapool RGS-i kasutamata agendile otse helistada.

Valikuvõimalused/juhtimine. Sellel funktsioonil puuduvad lõppkasutaja või administraatori juhtelemendid.

Serveripoolne logimine

Mida see funktsioon teeb? Serveripoolne logimine võimaldab ettevõtte administraatoril koguda erinevat tüüpi liiklust, mis liigub domeeni või universaalsesse ressursiidentifikaatorisse (URI) ja sellest välja.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui ettevõtte administraator lubab logimise Lyncis, kaasatakse liiklus määratud domeenist või URI-st logifailidesse. Sõltuvalt konfiguratsioonist saab kogutud teavet silumiseks kasutada. Administraatori määratud faili salvestatakse lõppkasutajate teave, näiteks koosoleku teema, asukoht, SIP-sõnumid, vastused Lynci kutsetele, teave iga Lynci sõnumi saatja ja adressaadi kohta, sõnumi marsruut, kontaktiloend, kohalolekuteave, kiirsõnumivestluste sisu, samuti ühiskasutuses olevate mis tahes programmide, manuste, Microsoft PowerPoint failide, tahvlite ja küsitluste nimed ning ühiskasutused olevad küsitluste küsimused ja suvandi(te) indeks, mille poolt hääletati. Microsoftile automaatselt teavet ei saadeta, kuid võite seda teha käsitsi.

Teabe kasutus. Serveripoolset logimist saab kasutada Lynci probleemide tõrkeotsinguks, et määrata, millised probleemid esinevad millises serveris või domeenis.

Valikuvõimalused/juhtimine. Serveripoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud ja ettevõtte administraator peab selle sisse lülitama. Administraator saab kasutada järgmisi Windows PowerShelli käsurea liidese cmdlette selle funktsiooni sisse või välja lülitamiseks saidi, teenuse või serveri kaupa: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ja Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Kiirsõnumsidevestluste sisu salvestamiseks tuleb Microsofti tugiteenuse abil määrata kindlad sätted.

Oskuste otsing

Mida see funktsioon teeb? Selle funktsiooni abil saavad lõppkasutajad otsida inimesi oma ettevõttes, kasutades Microsoft SharePointis mis tahes atribuuti (nt nimi, meil, oskused, kogemusalad jne). See funktsioon on kasutatav vaid siis, kui ettevõtte administraator on juurutanud SharePointi ja lubanud Lync 2010 ja SharePointi vahel vahetoimingu.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Rakendusse Lync 2010 sisestatud otsingupäring saadetakse ettevõtte SharePoint Serverisse. SharePointi vastust töötleb Lync 2010 ning kuvatakse otsingutulemused ja seostuv teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kasutaja sisestatud teave saadetakse SharePointi otsingutulemuste saamiseks, mis kuvatakse rakenduses Lync 2010.

Valikuvõimalused/juhtimine. Selle funktsiooni saab lubada või keelata ettevõtte administraator nelja ribasisese sättega.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Ühendatud kontaktisalv

Mida see funktsioon teeb? Ühendatud kontaktisalv hõlmab kolme funktsiooni.

 1. Otsingu ühendamine: see funktsioon ühendab Active Directory kontaktid Outlooki isiklike kontaktidega, nii et sisu otsimisel kuvatakse otsingutulemustes ainult üks kirje.

 2. Kontaktide ühendamine: see funktsioon kogub teavet Outlooki ja Active Directory kirjete kohta, kasutades vastavat meili ja/või sisselogimise tuvastajat. Kui vaste on määratletud, kogub Lync 2010 andmed kolmest allikast (Outlook, Active Directory ja kohalolek). Neid kogutud andmeid kuvatakse erinevates kasutajaliidese komponentides, sh otsingutulemustes, kontaktiloendis ja kontaktikaardil.

 3. Outlooki kontaktide loomine Lync 2010 kontaktide jaoks (kontaktide sünkroonimine): Lync 2010 loob Outlooki kontaktid kõigile kasutaja kontaktidele vaikimisi kontaktikaustas, kui kasutajal on Exchange 2010 või uuem postkasti versioon. Varundades kõik Lync 2010 kontaktid Outlooki kontaktiga, saab kasutaja juurdepääsu Lync 2010 kontaktteabele Outlookis, Outlook Web Accessis ja mobiilsideseadmetes, mis kontakte rakendusega Exchange sünkroonivad.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lync 2010 kogub kontaktteavet kohalolekust, Active Directoryst ja Outlookist. Lync 2010 kasutab seda teavet sisemiselt. Outlooki kontaktide loomisel kirjutab Lync 2010 kohaloleku, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe Exchange'ile. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kohalolekust, Active Directoryst ja Outlookist saadud teavet näidatakse Lync 2010 kasutajaliideses (kontaktiloend, kontaktikaart, otsingutulemused jne). Selle teabe saab kirjutada ka Exchange'i, kasutades kontaktide sünkroonimist (nagu kirjeldatud ülalpool).

Valikuvõimalused/juhtimine. Selle funktsiooni lubavad või keelavad Lync Server 2010 administraatorid ribasisese sätte EnableExchangeContactSync kaudu.

Häälekvaliteedi täiustamised rakenduses Lync 2010

Mida see funktsioon teeb? Lync 2010 pakub kasutajatele kõne ajal tekkinud seadme-, võrgu- või arvutiprobleemide kohta teavitusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lync 2010 kogub lõppkasutaja heliseadme seadmise, võrgu seadmise ja muu meediumiühenduse teavet, et määratleda, mis võib halba helikvaliteeti häälsuhtluse ajal põhjustada. Lync 2010 teavitab lõppkasutajat häälkvaliteedi probleemist ja teistele kõnes osalejatele näidatakse vaid teavitust, et lõppkasutaja kasutab seadet, mis põhjustab halba helikvaliteeti. Nad ei tea, millist seadet lõppkasutaja kasutab. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teistele kõnes osalejatele saadetud teavet kasutatakse kõnekvaliteedi täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ettevõtte administraator saab häälkvaliteedi teavitused välja lülitada, järgides allkirjeldatud powershelli käsku.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Koostöö tahvlil

Mida see funktsioon teeb? Selle funktsiooni abil saavad lõppkasutajad rakenduses Lync 2010 ühiskasutada virtuaalseid tahvleid ja marginaalida neid võrgukoosolekute ja vestluste ajal.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Tahvlitele tehtud marginaalid on näha kõigile osalejatele. Tahvlid talletatakse Lync Server 2010 vastavalt koosolekusisu aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Tahvli funktsioon täiustab koostööd, võimaldades koosolekul osalejatel arutada ideid, korraldada ajurünnakuid, teha märkmeid jne.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatoril on järgmised poliitikad.

 • EnableDataCollaborationi administreerimispoliitika: selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata kõiki andmete kogumise funktsioone — Koostöö Microsoft PowerPointis, Faili ühiskasutus, Küsitlused, Koostöö tahvlil ja Manused. Kui see poliitika on seatud väärtusele Vale, pole funktsioonitaseme poliitikad nendele funktsioonidele asjakohased.

 • AllowAnnotationsi administreerimispoliitika: selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata marginaalide võimalusi kõigile koosolekust osavõtjate jaoks. Kui see säte on välja lülitatud, ei näe lõppkasutajad sisendpunkti tahvli loomiseks rakenduse Lync 2010 kasutajaliideses.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×