Microsoft Office‘i toodete käsurealülitid

Microsoft Office‘i tooted käivituvad tavapärasel viisil. Näiteks Microsoft Word kuvab Wordi tiitelkuva ja laadib normaalmalli. Kuid võib-olla soovite Wordi käivitada ilma tiitelkuvata ja laadida mõne muu malli peale normaalmalli. Või soovite protsessi veelgi täpsemalt kohandamiseks laadida käivitamisel lisandmooduli või makro. Selliste võimaluste lisamiseks saate kasutada Office‘i rakenduse käivitamiskäsu alamkäske, mida nimetatakse käsurealülititeks.

Kui soovite kohandust kasutada vaid ühe korra, saate tippida käsu ja aktiveerida Microsoft Windowsi dialoogiboksi Käivita (menüü Start). Kui soovite kasutada mõnda kindlat lülitit mitu korda või iga kord, kui käivitate rakenduse, saate luua töölaua otsetee, mis käivitab programmi samade lülitite ja parameetrite abil. Selles artiklis kirjeldatakse mõlemat toimingut. See sisaldab ka tabelit, kus on loetletud kõik töölaua Office ' i rakendustes saadaolevad lülitid ja parameetrid.

Käsurealüliti kasutamine ei tähenda seda, et peate kogu käivituskäsu käsuviibaaknasse tippima. Saate Office‘i tavapärasel viisil käivitamiseks klõpsata töölaual olevat ikooni või rakenduse nime menüüs Start. Kõik käivitusmeetodid teevad sisuliselt sama: nad käivitavad EXE-faili, isegi kui te käsku ei tipi ega seda isegi näe.

Käsurealüliti on muutja, mis lisatakse EXE-failile. Käivitusfail lülitiga näeb välja järgmine.

 outlook.exe /nopreview

Selles näites on käsurealüliti lisatud Microsoft Outlooki EXE-faili. Lüliti koosneb kaldkriipsust ja lüliti tegevust tähistavast sõnast või lühendist. See lüliti käsib Outlookil käivituda ilma lugemispaani kuvamata.

Lülitile võib mõnikord järgneda üks või mitu kindlat juhist ehk parameetrit, mis annavad rakendusele täpsemat teavet selle kohta, kuidas peaks EXE-käsku käitama. Näiteks järgmine käsk käsib Outlookil käivitamisel laadida teatud profiilinimi.

outlook exe /profile profilename

Lüliti nimesid ei saa lühendada ja need pole tõstutundlikud. Kuid parameetrid võivad mõnikord tõstutundlikud olla.

Siin on toodud käivituskäsud selliste Office‘i toodete jaoks nagu Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Viewer, Outlook ja Access.

Word

winword.exe

Excel

excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

outlook.exe

Access

msaccess.exe

Kui kasutate Office‘i käivitamisel käske, tuleb esitada toote EXE-faili täielik tee. Esmalt tehke kindlaks selle faili asukoht oma arvutis. Selles tabelis on toodud EXE-failide asukohad, kui määrasite neile installimisel vaikeasukohad.

Office 2007

32-bitine Windows C:\Programmifailid (x86)\Microsoft Office\Office12\

64-bitine Windows C:\Programmifailid\Microsoft Office\Office12\

Teenusekomplektis Office 2010

32-bitine Windows C:\Programmifailid (x86)\Microsoft Office\Office14\

64-bitine Windows C:\Programmifailid\Microsoft Office\Office14\

Office 2013

32-bitine Windows C:\Programmifailid (x86)\Microsoft Office\Office15\

64-bitine Windows C:\Programmifailid\Microsoft Office\Office15\

Rakenduses Office 2016
& Office 2019

32-bitine Windows C:\Programmifailid (x86)\Microsoft Office\Office16\

64-bitine Windows C:\Programmifailid\Microsoft Office\Office16\

Rakenduses Office 365

Windows 32-bitine versioon:C:\Program files (x86) \Microsoft Office\root\Office16\

64-bitine Windows C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\

 1. Opsüsteemis Windows 10 klõpsake tegumiribal otsingu või Cortana ikooni, tippige Käivita ja klõpsake tulemites valikut Käsuviip.

  Kui teil on Windows 8, vajutage Windowsi klahvi, tippige Käivita ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Opsüsteemi Windows 7 korral klõpsake menüüd Start, osutage nupule Kõik programmid, klõpsake käsku Tarvikud ja seejärel käsku Käivita.

 2. Tippige dialoogiboksi Käivitus väljale jutumärk, seejärel sisestage rakenduse EXE-faili täielik tee ja lõpuks lisage veel üks jutumärk. Teise võimalusena klõpsake faili leidmiseks ja valimiseks nuppu Sirvi. Sel juhul kaasatakse jutumärgid automaatselt.

 3. Kui olete sulgenud jutumärgid, tippige tühik ja seejärel tippige lüliti. Näiteks võite tippida:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Rakenduse järgmisel käivitamisel avatakse see nagu tavaliselt. Kohandatud käivitamise korduvkasutatavaks muutmiseks vaadake järgmist teemat.

Käsurealülitite kasutamisel pidage silmas järgmist.

 • Korraga saate kasutada ainult ühte lülitit. Office‘i rakenduse käivitamist mitme lülitiga ei toetata.

 • Kui parameetriks on tee teie arvutis olevasse asukohta või tühikuid sisaldav failinimi, pange see jutumärkidesse (nt /t „aruanne.dotx“).

 • Lülitid ja parameetrid ei ole tõstutundlikud. Näiteks /RO toimib samamoodi nagu /ro.

 • Lisage iga võtme ja parameetri ette tühik.

 1. Paremklõpsake Windowsi töölauda, osutage käsule Uus (New) ning seejärel klõpsake otseteemenüü käsku Otsetee (Shortcut).

 2. Tippige viisardi Otsetee loomine väljale Tippige üksuse asukoht jutumärk ("), sisestage rakenduse EXE-faili täielik tee (sh faili nimi) ning tippige jutumärk. (Teine võimalus faili asukoha leidmiseks ja faili valimiseks on klõpsata käsku Sirvi. Sel juhul lisatakse jutumärgid automaatselt)

 3. Tippige lõpujutumärgi järele tühik ning seejärel lüliti ja parameetrid. Kui parameetriks on tee mõne teie arvutis oleva asukohani ning see tee sisaldab tühikut, peab see samuti olema jutumärkides. Näiteks tehke järgmist.

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klõpsake nuppu Edasi (Next).

 5. Tippige väljale Tippige selle otsetee nimi (Type a name for this shortcut) otsetee nimi ja klõpsake siis nuppu Valmis (Finish).

  Viisard loob otsetee ja asetab selle töölauale.

Otsetee abil rakenduse käivitamiseks topeltklõpsake seda.

Töölaua otsetee lisamiseks Windowsi menüüsse Start, paremklõpsake otseteed ning seejärel klõpsake otseteemenüü käsku Kinnita menüüsse Start.

Office‘i toodete käsurealülitite loend

Igal Office‘i tootel on erinevad käsurealülitid.

Märkus. Need loendid ei sisalda kõiki parameetreid alates versioonist Office 2007. Kui kasutate käsurealüliteid ja soovite lisateavet uuemate lülitite kohta, vastake selle teema lõpus olevale küsimusele „Kas sellest teabest oli abi?“ Jah või Ei. Seejärel märkige kuvataval väljal ära, milline Office‘i toode ja milline versioon teid huvitab.

Lüliti ja parameeter

Kirjeldus

/safe

Käivitab Word turvarežiimis.

/q

Käivitab Wordi ilma Wordi tiitelkuva kuvamata.

/ttemplatename

Käivitab Wordi ja avab uue dokumendi, mis põhineb mõnel muul mallil peale normaalmalli.

Näide    Wordi käivitamiseks ja C-draivile salvestatud mallil Myfax.dotx põhineva dokumendi avamiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/tc:\Myfax.dotx

Märkus.: Ärge eraldage lülitit ja mallifaili nime tühikuga.

Turbeteade.: Mallid võivad sisaldada makroviirusi, seega olge nende avamisel ja mallide põhjal uute dokumentide loomisel ettevaatlik. Kasutage järgmisi ettevaatusabinõusid: kasutage arvutis ajakohast viirusetõrjetarkvara; määrake makrode turbetase kõrgeks; tühjendage ruut „Usalda kõiki installitud lisandmooduleid ja malle“; kasutage digitaalallkirju ning koostage usaldusväärsete allikate loend.

/t filename

Käivitab Wordi ja avab olemasoleva faili.

Näide    Wordi käivitamiseks ja C-draivile salvestatud mallifaili Myfax.dotx avamiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/t c:\Myfax.dotx

Näide    Wordi käivitamiseks ja mitme faili avamiseks (nt C-draivile salvestatud MyFile.docx ja MyFile2.docx) tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Käivitab Wordi ja avab olemasoleval failil põhineva dokumendi.

Näide    Wordi käivitamiseks ja töölauale salvestatud faili MyFile.docx põhjal uue dokumendi loomiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Käivitab Wordi ja avab Microsoft Windowsi SharePointi teenuste saidile talletatud faili kirjutuskaitstud koopia. Sait peab olema arvutis, kus on Word 2007 või uuem versioon või Windows SharePoint Services 2.0 või uuem versioon.

Näide    Wordi käivitamiseks ja URL-il http://MySite/Documents talletatava faili MyFile.docx koopia avamiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Märkus.: Kui olete dokumendi välja registreerinud, ei avalda lüliti /h mingit mõju. Word avab faili, et saaksite seda redigeerida.

/pxslt

Käivitab Wordi ja avab määratud teisendusel Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) põhineva olemasoleva XML-dokumendi.

Näide    Wordi käivitamiseks ja XML-failile Data.xml C-draivile salvestatud XSLT-teisenduse MyTransform (samuti C-draivil) rakendamiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Käivitab Wordi ja takistab globaalsete mallide (sh normaalmall) automaatselt laadimist. Lüliti /a lukustab sättefailid.

/ladd-in

Käivitab Wordi ja laadib kindla Wordi lisandmooduli.

Näide    Wordi käivitamiseks ja C-draivile salvestatud lisandmooduli Sales.dll laadimiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine käsk:

/lc:\Sales.dll

Märkus.: Ärge eraldage lülitit ja lisandmooduli nime tühikuga.

Turbeteade.: Olge täitmisfailide või koodide makrodes ja rakendustes kasutades ettevaatlik. Täitmisfailide või koodi abil võidakse sooritada toiminguid, mis ohustavad teie arvutit ja andmeid.

/m

Käivitab Wordi ilma AutoExec-makrosid käivitamata.

/mmacroname

Käivitab Wordi ja käivitab kindla makro. Lüliti /m takistab Wordil AutoExec-makrosid käitamast.

Näide.    Wordi käivitamiseks ja makro Salelead käivitamiseks tippige käsuviibaaknasse järgmine:

/mSalelead

Märkus.: Ärge eraldage lülitit ja makro nime tühikuga.

Makrod võivad sisaldada viirusi, seega olge nende käitamise suhtes ettevaatlik. Kasutage järgmisi ettevaatusabinõusid: kasutage arvutis ajakohast viirusetõrjetarkvara; määrake makrode turbetase kõrgeks; tühjendage ruut Usalda kõiki installitud lisandmooduleid ja malle; kasutage digitaalallkirju ning koostage usaldusväärsete avaldajate loend.

/n

Käivitab Wordi uue eksemplari ilma ühtegi dokumenti avamata. Wordi eri eksemplarides avatud dokumente ei kuvata teiste eksemplaride loendis Vaheta aknaid.

/w

Käivitab Wordi uue eksemplari koos tühja dokumendiga. Wordi eri eksemplarides avatud dokumente ei kuvata valikuna teiste eksemplaride loendis Vaheta aknaid.

/r

Registreerib Wordi Windowsi registris uuesti. See lüliti avab Wordi, käivitab Office‘i häälestuse, värskendab Windowsi registrit ja sulgub.

/x

Käivitab Wordi opsüsteemi kesta kaudu, misjärel Word reageerib ainult ühele dünaamilise andmevahetuse (DDE) päringule (nt dokumendi printimine programmiliselt).

/ztemplatename

Peale vaadates käitub täpselt nagu lüliti /t. Kuid lüliti /z abil saab luua Wordi jaoks nii sündmuse Käivitamine kui ka Uus, aga /t loob ainult käivitamissündmuse.

Lüliti ja parameeter

Kirjeldus

töövihiku tee | faili nimi

See parameeter ei vaja lülitit.

Käivitab Exceli ja avab määratud faili.

Näide

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

VÕI

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r töövihiku tee | faili nimi

Avab konkreetse töövihiku kirjutuskaitstuna.

Näide

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

VÕI

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t töövihiku tee | faili nimi

Käivitab Exceli ja avab määratud faili mallina.

Näide

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

VÕI

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n töövihiku tee | faili nimi

Nagu /t, käivitab samuti Exceli ja avab määratud faili mallina.

Näide

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

VÕI

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e või /embed

Takistab Exceli käivitusekraanil kuvamast ja uuel tühjal töövihikul avanemast.

Näide

excel.exe /e

/p töövihiku tee

Määrab kausta aktiivseks töökaustaks (nt kausta, millele on osutatud dialoogiboksis Nimega salvestamine).

Näide

excel.exe /p "c:\My Folder"

/svõi /safemode

Sunnib Exceli vahele jätma kõiki faile, mis on talletatud käivituskaustades, näiteks kaustas XLStart, mis asub kaustas, kuhu on installitud Excel või Microsoft Office.

Näide

excel.exe /s

/m

Loob uue töövihiku, mis sisaldab ühte XLM-makro lehte.

Näide

excel.exe /m

/a programmi-ID

Käivitab Exceli ja laadib automatiseerimise lisandmooduli, mis on määratud lisandmooduli programmi-ID-ga.

Näide

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Käivitab uue Exceli eksemplari (eraldi protsessi).

Näide

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

või

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Siin on käsurealülitid, mis on saadaval PowerPointis.

Lüliti või parameeter

Toiming

/B

Käivitab PowerPointi uue tühja esitlusega.

Näide: "c:\programmifailid\office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Käivitab PowerPointi ja avab määratud faili, samuti käivitab Microsoft Windowsi NetMeetingu konverentsi.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Märkus.: Kui kasutate seda lülitit ilma faili määramata, käivitub PowerPoint ilma esitluseta ja NetMeetingu konverentsi ei käivitata.

/EMBEDDING

PowerPoint käivitatakse ilma Office PowerPoint 2007i programmiakent kuvamata. Arendajad kasutavad seda lülitit lisandmoodulite testimisel.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /EMBEDDING

/M MACRO

Määratud esitluses käivitatakse makro.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M minufail.pptm "MinuMakro"

„MinuMakro“ on failis minufail.pptm asuv makro.

/N

Käivitab PowerPointi ja loob uue esitluse.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Tee\mallinimi.potx"

Selles näites määratakse malli nimi, millel uus esitlus põhineb: mallinimi.potx.

Malli nime puudumisel loob PowerPoint uue esitluse tühja malli põhjal (toimib samamoodi nagu lüliti /N ilma malli nime lisamata).

/O

Käivitab PowerPointi ja määrab avatavate failide loendi.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O Faili nimi1.pptx, Faili nimi2.pptx

/P

Prindib esitluse vaikeprinterisse vaikesätteid kasutades.

Kui kasutate lülitit /P, kuvab PowerPoint enne printimise alustamist dialoogiboksi Printimine. Kui olete teinud soovitud valikud ja klõpsate nuppu OK, siis dialoogiboks sulgub, PowerPoint prindib faili ja seejärel sulgub. Kui te ei soovi üldse PowerPointi kuvada, kasutage selle asemel lülitit /PT (Print To).

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /P "MinuFail.pptx"

/PT

Prindib esitluse määratud printerisse vaikesätteid kasutades.

Kui te ei soovi üldse PowerPointi kuvada, kasutage lülitit /PT (Print To).

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PT "PrinteriNimi" "" "" "MinuFail.pptx"

PrinteriNimi on nimi, mis kuvatakse dialoogiboksi Printimine jaotise Printer väljal Nimi. Tühjad jutumärgid on vajalikud; jutumärgid PrinteriNime ja PPTX-faili ümber on vajalikud üksnes siis, kui kummaski nimes leidub tühikuid, kuid neid on siiski alati mõistlik kasutada.

/PWO

Prinditakse määratud fail, kuid kuvatakse dialoogiboks Printimine.

Kui kasutate lülitit /P, kuvab PowerPoint enne printimise alustamist dialoogiboksi Printimine. Kui olete teinud soovitud valikud ja klõpsate nuppu OK, siis dialoogiboks sulgub, PowerPoint prindib faili ja seejärel sulgub. Kui te ei soovi üldse PowerPointi kuvada, kasutage selle asemel lülitit /PT (Print To).

Näide: "c:\Program FiLES\MICROSOFT office\office12\POWERPNT.exe"/PWO "minufail. pptx "

/RESTORE

PowerPoint taastatakse olekusse, milles see oli enne programmi tavatult sulgumist. PowerPointi taaskäivitamise korral üritatakse taastada sulgemiseelne programmiolek ja esitlused.

Näide: "c:\programmifailid\office\office12\POWERPNT.exe" /RESTORE

/S

Määratud esitluse fail avatakse slaidiseansina.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Esitlus1.pptx"

Siin on käsurealülitid, mis on saadaval PowerPoint Vieweris.

Lüliti või parameeter

Toiming

/D

Esitluse lõppedes kuvatakse dialoogiboks Ava.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/L

Saate lugeda tekstifailis olevat PowerPointi esitlusloendit.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /L "Teie_esitlusloend.txt "

Märkus.: Esitlusloendi fail koosneb esitlusfailide nimede loendist (mille ees on vastavalt vajadusele tee). Esitlusloendis olevatele üksikutele esitlustele ei saa lisada täiendavaid käsurealüliteid.

/N#

Avab esitluse 1. slaidi asemel määratud järjekorranumbriga slaidil.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Esitlus.pptx"

Selles näites avatakse fail Esitlus.pptx slaidil 5.

/S

Käivitab vaaturi ilma tiitelkuvata.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Esitlus saadetakse printerisse ja fail prinditakse.

Näide: "c:\programmifailid\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Esitlus.pptx"

Selles näites prinditakse fail Esitlus.pptx.

Lüliti

Kirjeldus

/a

Loob üksuse, mille manuseks on määratud fail.

Näide:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Kui üksusetüüp pole määratud, eeldatakse tüüpi IPM.Note. Seda ei saa kasutada sõnumiklassidega, mis ei põhine rakendusel Outlook.

/altvba otmfilename

Avab üksuses otmfilename määratud VBA-programmi, mitte faili %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c messageclass

Loob uue määratud sõnumiklassi üksuse (Outlooki vormid või suvaline muu lubatud MAPI-vorm).

Näited:

 • võti /c ipm.activity loob kausta Päevik kirje

 • võti /c ipm.appointment loob kohtumise

 • võti /c ipm.contact loob kontakti

 • võti /c ipm.note loob meilisõnumi

 • võti /c ipm.stickynote loob märkme

 • võti /c ipm.task loob tööülesande

/checkclient

Küsib e-posti, uudiste ja kontaktide vaikehaldurit.

/cleanautocompletecache

Eemaldab automaatteksti loendist kõik nimed ja meiliaadressid. (Ainult Outlook 2013; 2016)

/cleancategories

Kustutab teie loodud kohandatud kategoorianimed. Taastab algsed kategoorianimed.

/cleanclientrules

Käivitab Outlooki ja kustutab kliendipõhised reeglid.

/cleanconvongoingactions

Kustutab kõneluste toimingute tabeli (CAT). Vestluse jutulõnga CAT-kirjed aeguvad tavaliselt 30 päeva pärast tegevust. Käsurea lüliti tühjendab kõik vestluste sildistamise, ignoreerimise ja teisaldamise reeglid, peatades kohe kõik täiendavad toimingud. (Ainult Outlook 2013; 2016)

/cleandmrecords

Halduri või volitatud esindaja koosolekust keeldumisel kustutab salvestatud logikirjed.

/cleanfinders

Lähtestab ainult esimese avatud konto Microsoft Exchange'i Otsikaustad.

/cleanfromaddresses

Eemaldab profiilist kõik väljale Saatja käsitsi lisatud kirjed.

/cleanmailtipcache

Eemaldab vahemälu kõik kirjaspikrid. (Ainult Outlook 2013; 2016)

/cleanreminders

Kustutab ja genereerib uuesti meeldetuletused.

/cleanroamedprefs

Kõik eelmised rändlusega eelistused kustutatakse ja kopeeritakse uuesti arvuti kohalikust sättest, kus seda lülitit kasutatakse. See hõlmab ka meeldetuletuste, vaba/hõivatud ruudustiku, töötundide, kalendri avaldamise ja RSS-i reeglite rändluse sätteid.

/cleanrules

Käivitab Outlooki ja kustutab kliendi- ning serveripõhised reeglid.

Oluline Kui teil on mitu Outlooki profiili postkasti, kustutatakse käsurea /cleanrules kasutamisel kõik ühendatud postkastide reeglid. Seetõttu on soovitatav seda käsku kasutada ainult siis, kui teie Outlooki profiiliga on seotud vaid üks postkast ehk sihtpostkast.

/cleanserverrules

Käivitab Outlooki ja kustutab serveripõhised reeglid.

/cleansharing

Eemaldab kontosätetest kõik RSS-, Interneti-kalendrite ja SharePointi tellimused, kuid säilitab kogu eelnevalt alla laaditud sisu teie arvutis. See on kasulik juhul, kui te ei saa mõnda neist tellimustest Outlook 2013 kasutamise ajal kustutada.

/cleansniff

Alistab programmilise blokeeringu, mis määrab kindlaks, millised teie arvutid (kui käivitate Outlook samal ajal) töötleb koosoleku üksusi. Blokeeringu protsess aitab vältida dubleeritud meeldetuletuse sõnumeid. See lüliti tühjendab arvuti blokeeringu, mida see kasutab. See võimaldab Outlook töödelda koosoleku üksusi.

/cleansubscriptions

Kustutab tellitavate funktsioonide tellimisteated ja -atribuudid.

/cleanweather

Eemaldab ilmateateribale lisatud linnade asukohad.

/cleanviews

Taastab vaikevaated. Kõik teie loodud kohandatud vaated lähevad kaotsi.

/embedding

Kasutatakse ka standardse OLE-kaasloome puhul ilma käsurea parameetriteta.

/f msgfilename

Avab määratud sõnumifaili (.msg) või Microsoft Office'i salvestatud otsingu (.oss).

/finder

Avab dialoogiboksi Täpsem otsing.

/hol holfilename

Avab määratud hol-faili.

/ical icsfilename

Avab määratud ics-faili.

/importNK2

Impordib automaatse nimekontrolli ja automaatteksti funktsioonide hüüdnimeloendiga NK2 faili sisu.

/importprf prffilename

Käivitab rakenduse Outlook ja avab või impordib määratletud MAPI-profiili (*.prf). Kui Outlook on juba avatud, paneb profiili järjekorda selle importimiseks järgmisel käivitamisel.

/launchtraininghelp assetid

Avab üksuses assetid määratud spikriteemaga spikriakna.

/m emailname

Annab kasutajale võimaluse lisada üksusele meilinimi. Toimib ainult koos /c käsurea parameetriga.

Näidised

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

 • Outlook. exe võti/c ipm. Note/m user@contoso. com? Subject = test&Body = Tere

/noextensions

Lülitab välja nii kohaliku kui hallatud Component Object Model (COM)-lisandmoodulid.

/nopreview

Käivitab Outlooki väljalülitatud lugemispaaniga.

/p msgfilename

Prindib määratud sõnumi (.msg).

/profile profiili_nimi

Laadib määratud profiili. Kui teie profiili nimi sisaldab tühikut, pange see jutumärkidesse (" ").

/profiles

Sõltumata menüü Tööriistad sättest Suvandid avab dialoogiboksi Profiili valimine.

/promptimportprf

Sarnane käsureavõtmega /importprfm, ent kuvatakse viip ja kasutaja saab importimise tühistada.

/recycle

Käivitab Outlooki olemasoleva Outlooki akna abil (kui see on olemas). Kasutatakse koos võtmetega /explorer või /folder.

/remigratecategories

Käivitab Outlooki ja vaikepostkastis järgmised käsud.

 • Uuendab värvilised järeltegevuse lipud Outlook 2013 värvkategooriateks.

 • Uuendab kalendrisildid Outlook 2013 värvkategooriateks.

 • Lisab kõik kategooriad (va meiliüksuste juures kasutatud) kesksesse kategoorialoendisse

Märkus.: Tegu on sama käsuga, nagu käsk Uuenda värvkategooriateks iga Outlooki postkasti atribuutide dialoogiboksis.

/resetfolders

Taastab puuduvad kaustad kohaletoimetamise vaikesihtkohas.

/resetfoldernames

Lähtestab kaustade vaikenimed (nt Inbox või Saadetud) praeguse Office'i kasutajaliidese vaikenimedeks.

Näiteks kui loote esimest korda ühenduse oma Outlooki postkastiga venekeelse kasutajaliidese abil, ei saa venekeelseid kaustade vaikenimesid ümber nimetada. Kaustade vaikenimede muutmiseks teise keelde (nt jaapani- või ingliskeelseteks) võite kasutada seda võtit kaustade vaikenimede lähtestamiseks pärast kasutajaliidese keele muutmist või Outlooki muu keeleversiooni installimist.

/resetformregions

Tühjendab vormialade vahemälu ja laadib Windowsi registrist vormiala definitsioonid uuesti.

/resetnavpane

Kustutab ja genereerib uuesti praeguse profiili kaustapaani.

/resetquicksteps

Taastab vaikekiirtoimingud. Kõik kasutaja loodud kiirtoimingud kustutatakse.

/resetsearchcriteria

Lähtestab kõik kiirotsingu kriteeriumid nii, et igas moodulis näidataks kriteeriumite vaikekogumit.

/resetsharedfolders

Eemaldab kaustapaanilt kõik ühiskaustad.

/resettodobar

Kustutab ja genereerib uuesti praeguse profiili Ülesandeloend.

/restore

Proovib avada sama profiili ja kaustu, mis olid avatud enne ebatavalist Outlook sulgemist. (Ainult Outlook 2013; 2016)

/rpcdiag

Avab Outlooki ja kuvab kaugtoimingu kutse (RPC) ühenduse oleku dialoogiboksi.

/safe

Käivitab Outlooki lugemispaani ja tööriistariba kohandusteta. Lülitab välja nii kohalikud kui ka hallatavad Component Object Model (COM)-lisandmoodulid.

/safe:1

Käivitab Outlooki väljalülitatud lugemispaaniga.

/safe:3

Lülitab välja nii kohaliku kui hallatud Component Object Model (COM)-lisandmoodulid.

/select foldername

Käivitab Outlooki ja avab määratud kausta uues aknas. Näiteks Outlooki avamiseks ja vaikekalendri kuvamiseks kasutage käsurida "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Määratleb ühiskasutuse URL-i Outlookiga ühenduse loomiseks. Näiteks kasutage parameetrit stssync://URL SharePointi loendi ühendamisel Outlookiga.

/sniff

Käivitab Outlooki, jõustab uute koosolekukutsete tuvastamise kaustas Sisse, ning lisab need seejärel kalendrisse.

/t oftfilename

Avab määratud oft-faili.

/v vcffilename

Avab määratud vcf-faili.

/vcal vcsfilename

Avab määratud vcs-faili.

Lüliti

Parameeter

Kirjeldus

Pole

andmebaas

Avab määratud andmebaasi või Microsoft Accessi projekti. Vajaduse korral saate lisada tee. Kui tee sisaldab tühikuid, pange see jutumärkidesse.

/excl

Pole

Avab määratud Accessi andmebaasi juurdepääsu, mis on eksklusiivne. Andmebaasi avamiseks mitme kasutajaga keskkonnas nii, et ka teised saaksid selle avada, vältige seda lülitit. Kehtib ainult Accessi andmebaaside kohta.

/ ro

Pole

Avab määratud Accessi andmebaasi või Accessi projekti kirjutuskaitstuna.

/runtime

Pole

Access määratakse käivituma käitusaja versioonisätetega.

/profile

kasutajaprofiil

Access käivitatakse määratud kasutajaprofiili sätteid, mitte Accessi installimisel loodud standardseid Windowsi registrisätteid kasutades. See asendab lülitit /ini, mida kasutati rakenduses Access 95 ja varasemates versioonides konfiguratsioonifaili määramiseks.

/compact

sihtandmebaas või Access sihtprojekt

Tihendab ja parandab Accessi andmebaasi või tihendab Accessi projekti, mis on määratud enne /Compact lülitit, ja sulgeb juurdepääsu. Kui jätate TARGETi faili nime pärast /Compact lülitit, tihendatakse faili algse nime ja kaustaga. Teise nime tihendamiseks Määrake sihtfail. Kui kaasate tühikuid sisaldava tee, Pange need jutumärkidesse.

Kui määrate parameetris sihtandmebaas või Accessi sihtprojekt faili nime, aga ei lisa teed, luuakse sihtfail Accessis määratud andmebaasi vaikekausta. Seda sätet saab muuta dialoogiboksis Accessi suvandid.

Accessi projekti korral tihendatakse selle suvandi valimisel Accessi projektifail (.adp), kuid mitte Microsoft SQL Serveri andmebaas.

/x

makro

Avab enne lülitit /x määratud Accessi andmebaasi ja käivitab määratud makro. Teine võimalus andmebaasi avamisel makro käivitamiseks on luua makro nimega AutoExec.

Makrod võivad sisaldada viirusi, nii et olge nende käitamise suhtes ettevaatlik. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud: käivitage oma arvutis ajakohastatud viirusetõrjetarkvara; keelake Usalduskeskuse kaudu digitaalallkirjata makrod; säilitage makrode usaldusväärsete allikate loendit.

/ cmd

Pole

Kõik sellele parameetrile käsureal järgnev määratakse funktsiooni Command tagastatavaks väärtuseks. See parameeter peab olema käsurea viimane. Lüliti /cmd asemel võib kasutada semikoolonit (;).

Seda parameetrit saate kasutada Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodis kasutatava käsureaargumendi määramiseks.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×