Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi. Horisontaalmassiivide korral kasutage funktsiooni TRANSPOSE(MODE.MULT(arv1;arv2;...)).

Kui moode on mitu, tagastab see rohkem kui ühe vastuse. Kuna see funktsioon tagastab väärtuste massiivi, tuleb ta sisestada massiivivalemina.

Süntaks

MODE.MULT((arv1;[arv2],...)

Funktsiooni MODE.MULT süntaksil on järgmised argumendid.

  • Arv1  – nõutav. Esimene arvargument, mille jaoks soovite moodi arvutada.

  • Arv2; ...     – valikuline. Arvargumendid 2 kuni 254, mille moodi soovite arvutada. Semikoolonitega eraldatud argumentide asemel võite kasutada ka ühte massiivi või massiiviviidet.

Kommentaarid

  • Argumendid võivad olla kas arvud või arve sisaldavad nimed, massiivid või viited.

  • Massiivi- või viiteargumendis olevat teksti, loogikaväärtusi või tühje ruute ignoreeritakse; nullväärtusega lahtrid kaasatakse.

  • Argumentideks olevad veaväärtused või tekst, mida ei saa arvuna tõlgendada, põhjustavad vigu.

  • Kui andmehulk ei sisalda korduvaid andmepunkte, tagastab funktsioon MODE.MULT veaväärtuse #N/A.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Valem

Kirjeldus

Tulem

=MODE.MULT(A2:A13)

Valem =MODE.MULT(A2:A13) tuleb sisestada massiivivalemina. Massiivivalemina sisestamisel tagastab valem MODE.MULT moodina väärtused 1, 2 ja 3, kuna kõik need on kuvatud kolm korda. Kui valem pole sisestatud massiivivalemina, on ainsaks tulemiks 1. Sarnase tulemi annaks ka funktsiooni MODE.SNGL kasutamine. Massiivivalemi koostamisel lisasime siia mitu lisalahtrit, et tagada kõigi moodide tagastamine. Massiivivalem on koostatud vahemikus C15:C22. Lahtrites, kus pole rohkem moode, kuvatakse veaväärtused #N/A.

1

2

3

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×