Nutikas kasutamine: võrgukoosoleku plaanimine ja sellega liitumine

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Täienda kohe

Microsoft Lync Online'i koosoleku saate Microsoft® Outlook®-is plaanida Microsoft® Lync™ 2010 võrgukoosoleku lisandmooduli abil. Kiiret tähelepanu nõudvate küsimuste arutamiseks võite Lync Online'i abil algatada ka plaanimata koosoleku.

Selle artikli teemad

Võrgukoosoleku plaanimine

Võrgukoosolekukutse loomiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake rakenduse Microsoft® Outlook® Kalender menüü Avaleht rühmas Uus käsku Uus võrgukoosolek(rakenduses Microsoft® Outlook® 2010) või Võrgukoosolek (rakenduses Microsoft® Office Outlook® 2007).

Uue võrgukoosoleku nupp Outlooki kalendris

 1. Tippige koosolekukutse lahtrisse Adressaat koosolekule kutsutavate inimeste meiliaadressid, eraldades need semikooloniga.

 2. Tippige koosolekukutse lahtrisse Teema koosoleku teema.

 3. (Valikuline) Saate koosolekukutse kehaossa, lingi Liitu võrgukoosolekuga üles, kirjutada täiendavaid üksikasju koosoleku kohta.
  Ärge muutke koosolekukutses juba olevat tekst, sest see võib takistada inimestel koosolekuga liitumist.

 4. (Valikuline) Klõpsake koosolekukutses vahekaardi Koosolek rühma Kuva suvandit Plaaniabiline. Kasutage suvandit Plaaniabiline selleks, et tagada kõigi saadavalolek teie valitud ajal.

 5. Klõpsake koosolekukutses rühma Võrgukoosolek valikut Koosolekusuvandid ja seejärel nõustuge või muutke vajalikke suvandeid.

Lehe algusesse

Koosoleku juurdepääsu- ja esinejasuvandite määramine

Võrgukoosoleku vaikesuvandid sobivad kõige paremini väikeste koosolekute või ühiskasutus- ja koostööseansside jaoks teie organisatsioonis olevate inimestega. Kui plaanite võrgukoosolekut inimestega väljastpoolt organisatsiooni või kui koosolek on ebatavaliselt suur, määrake dialoogiboksi Võrgukoosoleku suvandid abil järgmised suvandid.

 • Kes peaks ootama ooteruum, enne kui ta lubatakse koosolekule? (Saadaval ainult VoIP-heli kasutavate koosolekute puhul.)

 • Kellel on koosoleku ajal esineja õigused?

Juurdepääsu- ja esinejasuvandite määramiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake loodud koosolekukutses menüü Koosolek rühmas Võrgukoosolek käsku Koosolekusuvandid.

Koosolekusuvandite nupp koosolekukutses

 1. Valige dialoogiaknas Koosolekusuvandid märkeruut Kohanda selle koosoleku juurdepääsu ja esinejaid.

 2. Valige jaotistes Juurdepääs ja Esineja plaanitava koosoleku suurusele ja tüübile vastavad suvandid. Juhised leiate selle toimingu lõpuosas olevatelt kuvatõmmistelt ja tabelitest.

 3. Koosolekuheli konverentsiteabe kuvamiseks klõpsake suvandit Heli ja telefon. Kui suvandit Heli ja telefon ei kuvata, kasutavad teie koosolekud ainult VoIP-heli ning PSTN-i (avaliku telefonivõrgu) helikonverents ei ole teie ettevõttes lubatud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma IT-administraatori poole.

Juurdepääsusuvandite abil saate määrata, millised osalejad peavad ootama ooteruum, enne kui esineja annab neile loa siseneda.

Lynci koosoleku juurdepääsusuvandid

Järgmises tabelis antakse iga suvandi kohta üksikasjalik kirjeldus.

Juurdepääsusuvand

Kes ooteruumis ootavad?

Millal suvandit valida?

Ainult korraldaja (lukus)

Kõik

Te ei soovi, et inimesed näevad enne koosolekut teie materjale või Microsoft® PowerPoint®-i slaide.

Minu ettevõtte inimesed, keda kutsun

Inimesed, kellel ei ole teie võrgus kontot, ja inimesed, keda ei kutsutud

Arutlete millegi tundliku või konfidentsiaalse üle.

Inimesed minu ettevõttest

Inimesed, kellel ei ole teie võrgus kontot

Kõigil osalejatel on konto teie organisatsiooni võrgus.

Kõik, sealhulgas minu ettevõttest väljaspool olevad inimesed (piirangud puuduvad)

Mitte keegi (vaikesäte)

Kutsute osalejaid väljastpoolt.

Telefoni teel sisse helistavad inimesed lähevad ooteruumist mööda

N/A

Märkeruut on välja lülitatud ega toimi, kui koosolek on lukus (suvand 1); välja lülitatud, kuid suvanditega 2 ja 3 valitav ning sisse lülitatud, kui juurdepääsupiiranguid pole (siin kuvatud suvand 4).

Esinejasuvandid määravad, millistele osalejatele antakse koosoleku plaanimisel automaatselt esineja õigused.

Esinejasuvandite määramine

Järgmises tabelis antakse iga suvandi kohta üksikasjalik kirjeldus.

Esinejasuvand

Kes on esineja?

Millal suvandit valida?

Ainult korraldaja

Ainult koosolekuid kavandav isik

Esitluste puhul, kus osalejad ei pea koosoleku sisuga töötama. Pidage meeles, et koosoleku ajal saate määrata ka täiendavaid esinejaid.

Inimesed minu ettevõttest

Kõik inimesed, keda kutsute ja kellel on teie võrgus konto

Rühmatööseansside puhul, kus inimesed töötavad teie organisatsioonis ning võivad koosolekusisu ühiskasutada ja muuta.

Kõik, sealhulgas minu ettevõttest väljaspool olevad inimesed (piirangud puuduvad)

Kõik, keda kutsute

Töörühmaseansside puhul inimestega, kellel ei ole teie võrgus kontot.

Minu valitud inimesed

Teie ja valitud osalejad

Mitme esinejaga esitluste puhul.

Lehe algusesse

Plaanimata koosoleku algatamine käsu Käivita koosolek abil

 Plaanimata koosoleku algatamiseks käsu Käivita koosolek abil toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake Lynci peaaknas noolt Kuva menüü Ikoon Suvandid ja seejärel käsku Käivita koosolek.

Võrgukoosoleku või konverentskõne alustamine käsuga Käivita koosolek

 1. Klõpsake rühma vestlusakna menüü Inimeste suvandid nuppu Lynci nupp Inimeste suvandid ja tehke ühte järgmistest.

  • Oma kontaktiloendis olevate inimeste kutsumiseks klõpsake käsku Kutsu nime või telefoninumbri alusel, valige üks või enam kontakti ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Inimeste kutsumiseks neile meilisõnumi saatmisega klõpsake käsku Kutsu meili teel, kopeerige koosolekuteave ja seejärel täitke koosolekutaotlus.

Lehe algusesse

Liitumine plaanitud võrgukoosolekuga

Plaanitud koosolekuga liitumiseks tehke järgmist.

 1. Avage Outlooki kalendris koosolek, millega soovite liituda.

 2. Klõpsake koosolekukutses käsku Liitu võrgukoosolekuga.

Koosolekukutse pilt

Lehe algusesse

Liitumine plaanimata koosolekuga

Teid võidakse kutsuda plaanimata või käsuga Käivita koosolek käivitatud või juba käimasolevale koosolekule.

 • Klõpsake tegumiriba paremas ääres teavitusalal kuvatavas teavituses käsku Liitu.

Lehe algusesse

Liitumine koosoleku heliga

Saate konfigureerida Lynci looma koosoleku heliga ühendust kas alati ühtemoodi või pakkudes teile võimalust valida.

Heliühendussuvandi valimine Lync Online'i esmakordsel kasutamisel

Lynci koosoleku või konverentskõnega esimest korda liitudes kuvatakse dialoogiboks Liitu koosoleku heliga.

Arvestage, et olenevalt teie ettevõtte Lynci konfiguratsioonist võidakse teile kuvada erinevaid valikuid.

Dialoogiboks Liitu koosoleku heliga

Koosoleku heliga liitumiseks tehke järgmist.

 1. Valige dialoogiboksist Liitu koosoleku heliga soovitud suvand. Üksikasju vaadake selle toimingu lõpus olevast tabelist.

 2. (Valikuline) Igal kohtumisel sama heliühendussuvandi kasutamiseks valige käsk Ära seda enam kuva.

 3. Koosolekuga liitumiseks klõpsake nuppu OK.

Koosoleku heliga liitumise suvand

Millal suvandit valida?

Ära liitu heliga

Helistate koosolekule oma ACP antud telefoninumbril.

Lynci kasutamine (integreeritud heli ja video)

Kasutate Lynci sisseehitatud arvutiheli ja -video integratsiooni.

Helista mulle:

Soovite, et sidetarkvara Microsoft® Lync™ Server 2010 helistaks teile. Saate tekstiväljale lisada uue telefoninumbri või kasutada mõnda kuvatavat numbrit, mille sisestasite telefonisuvandite dialoogiboksi Lync – suvandid.

Vaikeheli muutmine

 1. Klõpsake Lynci peaaknas nuppu Suvandid Lynci nupp Suvandid .

 2. Klõpsake dialoogiboksis Lync – suvandid käsku Telefonid ja tehke jaotise Liitumine konverentskõnedega kastis Koosoleku heliga liitumise asukoht ühte järgmistest.

  • Integreeritud arvutiheli kasutamiseks koosolekute ajal klõpsake suvandit Lync.

  • Valige loendist number, millel teie helikonverentsipakkuja helistama hakkab.

   Märkus.:  See suvand pole Lync Online'i praeguses versioonis saadaval.

  • Telefoni kasutamiseks koosolekule helistamise eesmärgil valige suvand Ära liitu heliga.

   Dialoogiboksi Suvandid vahekaart Telefon — Liitumine konverentskõnedega

 3. (Valikuline) Valige jaotises Liitumine konverentskõnedega märkeruut Kuva enne liitumist viip heliallika kinnitamiseks või muu heliallika valimiseks. Valige see suvand, kui teie helieelistused sageli muutuvad.

Lehe algusesse

Inimeste kutsumine, kellel pole Lync installitud

Teie organisatsioonis või väljaspool olevad inimesed saavad Lynci koosolekuga liituda ka arvutist, kuhu ei ole Lync installitud.

Kui kutsutud isik avab koosolekukutse ja klõpsab linki Liitu võrgukoosolekuga, kuvatakse olenevalt teie või tema organisatsiooni konfiguratsioonist üks või enam järgmistest valikutest.

Liitumissuvand

Asendav koosolekuklient

Koosolekuga liitumine veebibrauseri kaudu

Microsoft® Lync™ Web App

NB!:  Lync Web App vajab Microsoft Silverlighti brauseri lisandmooduli kõige uuemat versiooni. Kui Silverlight pole installitud, peavad teil selle installimiseks olema administraatoriõigused.

Lync Attendee allalaadimine ja installimine

Lync 2010 Attendee

Communicatori kasutamine

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 või Microsoft® Office Communicator 2007

Üksikasju vaadake Lynci võrguspikri teemast Liitumine arvutist, kuhu pole Lync Online installitud aadressil Office.com.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×