Otsingu-ja mitme väärtusega väljade kasutamine päringutes

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Microsoft Office Access 2007, saate luua mitme väärtusega, nt loend inimestest, kellele on määratud teema välja. Mitme väärtusega väljad on sobivad teatud olukordades, näiteks kui kasutate Office Access 2007Windows SharePoint Services 3.0 loendis salvestatud teabe ja see loend sisaldab välja, mis kasutab ühte tüüpi mitme väärtusega väli Windows SharePoint Services 3.0saadaval.

Artiklis kirjeldatakse mitmeväärtuselisi välju ja nende kasutamist päringutes.

Selle artikli teemad

Mis on mitmeväärtuseline väli?

Päringute tutvustus

Mitmeväärtuselise välja kuvamine päringus

Mitme väärtusega väli üksikute väärtuste kuvamine

Seotud väärtus ja kuvatud väärtus otsinguvälja

Kuidas kuvada seotud väärtuse päringu

Mitme väärtusega väli lihtsa Päringukriteeriumide sisestamine

Mitme väärtusega väli rohkem kui ühe väärtuse otsimine

Sh väljaloendisse lisamine. Väärtuse väli väljaloendi

Loendamine, rühmitamine ja muude kokkuvõttefunktsioonide kasutamine

Mitme väärtusega väli lisanduspäringu abil

Värskenduspäringu kasutamine mitmeväärtuselise väljaga

Kustutuspäringu kasutamine mitmeväärtuselise väljaga

Lehe algusse

Mitme väärtusega väljad

Teil on tööülesanne, mille määrasite ühele töötajale või töövõtjale, kuid soovite selle määrata veel mõnele inimesele. Programmis Office Access 2007 saate luua mitme väärtusega välja, mille abil saate inimesi valida loendist.

Liitboksi klõpsamisel kuvatakse tehtud valikutele osutavad märkeruudud. Loendiüksuste ruute saate märkida või tühjendada ja seejärel klõpsata valikute kinnitamiseks nuppu OK.

Valitud isikud talletatakse mitme väärtusega väljal ja kuvatakse komadega (vaikimisi) eraldatult.

Mitme väärtusega väljade mõte on hõlbustada mitme väärtuse valimist ja talletamist ilma, et peaksite looma täpsema andmebaasikujunduse. Mitme väärtusega väljad on olulised teenusega Windows SharePoint Services integreerimiseks, kuna ka SharePointi loendid toetavad mitme väärtusega välju.

Võibolla mõtlete, miks on rakenduses Office Access 2007 ühel väljal enam kui ühe väärtuse talletamine lubatud, kui enamik relatsiooniliste andmebaaside haldussüsteemidest seda ei luba. Vastus on lihtne, rakenduse Office Access 2007 andmebaasimootor ei talleta neid väärtusi tegelikult ühel väljal. Kuigi teile tundub, et väärtused, mida näete ja millega töötate, on samal väljal, talletatakse väärtusi tegelikult eraldi ning neid hallatakse peidetud süsteemitabelites. Accessi andmebaasimootor eraldab andmed automaatselt teie eest ning ühendab need teie jaoks taas ühel väljal.

Tehniliselt väljendudes on Accessi mitme väärtusega väljadel mitu-mitmele seosed. Näiteks on teil sündmuste tabel, milles olete määranud iga sündmuse eest vastutuse ühele või enamale töötajale. Oletame, et loote sündmuste töötajatele määramiseks mitme väärtusega välja nimega Määratud töötajale. Sündmuste ja töötajate vahel on mitu-mitmele seos. See tähendab, et ühe sündmuse jaoks võib olla määratud mitu töötajat, aga samas ka seda, et ühele töötajale võib olla määratud mitu sündmust.

Lehe algusse

Päringute tutvustus

Andmebaasi peamine otstarve on kasutaja varustamine teabega, näiteks „Millise toote läbimüük on suurim? Kes on meie parim klient? Millised müügieesmärgid on täitmata?" Kõiki selliseid küsimusi saab esitada, kui andmebaas on hästi koostatud. Vastuste saamiseks saate Accessi andmebaasis luua päringud ja sisestada vajalikud kriteeriumid. Päringuga tagastatavad andmed võivad pärineda ühest või mitmest tabelist. Kui Access on andmed välja otsinud, saate neid vaadata ja analüüsida. Kui päring on loodud, saate selle põhjal luua vormi, aruande, graafiku või uue päringu.

Programm Office Access 2007 võimaldab kasutada mitmeväärtuselisi välju kindlates päringutes kindlal viisil. Mitmeväärtuselist välja saate kuvada päringus ja teha nendega kindlaid valitud kokkuvõttetoiminguid ning toimingpäringuid.

Lehe algusse

Mitmeväärtuselise välja kuvamine päringus

Mitmeväärtuselise välja kuvamisel päringus peate otsustama, kas soovite kuvada kogu mitmeväärtuselise välja komaga eraldatud väärtused või iga väärtuse eraldi real. Olgu teil näiteks tabel Probleemid, mis sisaldab välja Määratud_töötajale ülesannete määramiseks kindlatele isikutele. Välja Määratud_töötajale sisaldava päringu koostamiseks saate kasutada järgmist protseduuri.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine mitme väärtusega välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel "Probleemid") ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage soovitud väljad kujundusruudustikule. Selles näites lohistage kujundusruudustikule väli Pealkiri ja mitmeväärtuseline väli Määratud_töötajale.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu tulem sarnaneb järgmise joonisega. Ühes veerus kuvatakse probleemi pealkiri ja teises veerus mitmeväärtuseline väli.

Päringu loomisel kujundusvaates loob Access automaatselt vastava SQL-i (SQL – Structured Query Language) lause. SQL on Accessis kasutatav päringukeel. SQL-i lause kuvamiseks saate aktiveerida SQL-i vaate, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Lehe algusse

Mitmeväärtuselise välja üksikute väärtuste kuvamine

Oletame, et soovite kuvada mitmeväärtuselist välja Määratud_töötajale laiendatuna (e tasandatuna), nii et iga nimi või välja Määratud_töötajale väärtus kuvataks eraldi real. Selleks tuleb määrata atribuut Väärtus, lisandades kujundusruudustiku real Väli stringile Määratud_töötajale stringi .Väärtus, vastavalt järgmisele näitele.

Kui määrate real Väli väärtuse Määratud_töötajale, kuvab Access päringu käivitamisel mitmeväärtuselise välja kõik väärtused ühel real. Seevastu atribuudi Väärtus kasutamisel (nt Määratud_töötajale.Väärtus) kuvab Access mitmeväärtuselise välja laiendatuna, nii et iga väärtus on eraldi real. Üksikute väärtuste kuvamiseks saate luua päringu järgmise protseduuri abil.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine mitme väärtusega välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel "Probleemid") ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage kasutatavad väljad (selles näites on selleks mitme väärtusega väli nimega Määratud kasutajale .Väärtus) päringu koordinaatvõrgustikku.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu loomisel kujundusvaates loob Access automaatselt vastava SQL-lause (SQL – Structured Query Language). SQL on Accessis kasutatav päringukeel. SQL-lause kuvamiseks saate aktiveerida SQL-i vaate, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Lehe algusse

Otsinguvälja seotud väärtus ja kuvatav väärtus

Mitmeväärtuseline väli on otsinguväli. Otsinguväli on tabeli väli, mille väärtus võetakse teisest tabelist või väärtuste loendist. Access on toetanud üksikväärtusega otsinguvälja mitmes versioonis. Mitmeväärtuselised otsinguväljad on programmis Office Access 2007 kasutusel esmakordselt. Otsinguvälja kasutamise eesmärk on asendada kuvatud numbrid (nt ID või muu võõrvõtme väärtus) millegi tähendusrikkamaga, näiteks nimega. Näiteks saab Access kontaktisiku ID numbri asemel kuvada kontaktisiku nime. Kontaktisiku ID number on seotud väärtus. Lähtetabelis või -päringus otsitakse see kontaktisiku nime leidmiseks automaatselt üles. Kontaktisiku nimi on kuvatav väärtus.

Nagu üksikväärtusega otsinguväljade puhul, millel on seotud väärtus ja kuvatav väärtus, on ka mitmeväärtuselisel otsinguväljal kasutajaliideses kuvatavad väärtused ja tabelis salvestatavad seotud väärtused. Mitmeväärtuselise välja iga kirje kuvatav väärtus otsitakse üles seotud väärtuse alusel.

See tähendab seda, et Access kuvab tihti otsinguväärtusi, mis pole samad kui väljal salvestatud seotud väärtused. Näiteks eelmises näites, kus on kasutatud välja Määratud_töötajale, salvestatakse sellele väljale päringust Laiendatud kontaktandmed pärinevad töötaja ID väärtused. Päring Laiendatud kontaktandmed valiti mitmeväärtuselise rea loomisel rea allikaks.

Need töötaja ID-d on seotud väärtused. Kuna aga väli Määratud_töötajale on otsinguväli, kuvab Access otsinguväärtuste kogumi päringutulemis, praegusel juhul kontaktisikute nimedena. Kontaktisikute nimed on kuvatavad väärtused.

1. Kuvamisväärtused.

2. Seotud väärtused.

Mitmeväärtuselise välja otsinguatribuute saate vaadata kujundusvaates. Selleks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil mitmeväärtuselise väljaga tabelit.

 4. Klõpsake nuppu Kujundusvaade.

 5. Klõpsake mitmeväärtuselist välja (nt välja Määratud_töötajale).

 6. Klõpsake jaotises Välja atribuudid vahekaarti Otsing.

Väga oluline on mõista erinevusi otsinguväljal kuvatava väärtuse ja seotud väärtuse vahel. Kuvatav väärtus kuvatakse andmelehevaates automaatselt (vaikimisi). Salvestatud on seotud väärtus, mida kasutate päringuväärtusena ja mida Access kasutab vaikimisi teiste tabelitega ühildumiseks.

Lehe algusse

Seotud väärtuse kuvamine päringus

Kuvatav väärtus kuvatakse andmelehevaates automaatselt (vaikimisi). Päringu loomisel saate selle omaduse alistada ja kuvada seotud väärtuse. Vajalikud toimingud sisalduvad järgmises protseduuris.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine mitme väärtusega välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel "Probleemid") ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage soovitud väljad kujundusruudustikule. Selles näites lohistage kujundusruudustikule väli Pealkiri ja mitmeväärtuseline väli Määratud_töötajale.Väärtus.

 7. Fookuse viimiseks päringuruudustiku väljale Määratud_töötajale.Väärtus klõpsake seda välja.

 8. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Atribuudileht.

 9. Valige atribuudilehe vahekaardil Otsing atribuudi Kuva juhtelement väärtus Tekstiväli.

Päringukujunduse kuva juhtelement

Atribuudi Kuva juhtelement väärtuse muutmisel Tekstiväljaks keelatakse otsinguveeru tavakäitumine, nii et kuvatava väärtuse asemel kuvatakse seotud väärtus.

Lehe algusse

Mitmeväärtuselise välja lihtsa päringukriteeriumi sisestamine

Oletame, et soovite vaadata Ivo Salmrele lahendamiseks määratud probleeme. Selleks saate sisestada reale Kriteeriumid päringukriteeriumi, kuid kriteeriumide sisestamisel otsinguväljale peate sisestama seotud vääruse, mitte kuvatava väärtuse. Sel juhul teete kindlaks, et Ivo Salmre seotud väärtus on 6. See on nime Ivo päringuga Laiendatud kontaktandmed leitud vastav primaarvõtme väärtus.

Ivole lahendamiseks määratud probleeme kuvava päringu loomiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine mitme väärtusega välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel "Probleemid") ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage soovitud väljad päringuruudustikule. Selles näites lohistage väli Pealkiri ruudustiku esimesele veerule. Seejärel lohistage veerg Määratud_töötajale teisele veerule.

 7. Sisestage päringuruudustiku veeru Määratud_töötajale kriteeriumidereale väärtus 6. Pange tähele, et sisestate seotud väärtuse, mitte kuvatava väärtuse.

 8. Päringu käivitamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu käitamisel kuvatakse tulemid andmelehevaates. Pange tähele, et päring tagastab vaid nime Ivo Salmre sisaldavad read.

Päringu loomisel kujundusvaates loob Access automaatselt vastava SQL-lause (SQL – Structured Query Language). SQL on Accessis kasutatav päringukeel. SQL-lause kuvamiseks saate aktiveerida SQL-i vaate, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

ID-koodi asemel teksti otsimine

Mida teha siis, kui ID-koodide sisestamine näib kohmakas ja eelistate sisestada otsinguväärtuse Ivo Salmre? Selleks peab päringu tulem sisaldama tekstilise nimega välja. Siis saab sellel väljal otsida nime Ivo Salmre.

Välja Määratud_töötajale.Väärtus ei saa selleks kasutada, sest selle seotud väärtus on ID, ja selle välja filtreerimiseks tuleb sisestada ID.

Selles näites ei asu kontaktisiku nime väli tabelis, vaid lähtepäringus, mis sisaldab mitmeväärtuselise välja Määratud_töötajale andmeid. Mitmeväärtuselise välja lähtetabelit või -päringut saab liita mitmeväärtuselist välja sisaldava tabeliga, selleks et kaasata lähtetabeli või -päringu väli (praeguses näites kontaktisiku nimi) päringu tulemisse. Seejärel saate otsida sellelt väljalt, mitte mitmeväärtuseliselt väljalt.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Kuva tabel mitmeväärtuselist välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel Probleemid) ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine vahekaarti Päringud ja klõpsake seejärel mitmeväärtuselise välja allikaks olevat päringut (selles näites päringut Laiendatud kontaktandmed) ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

 6. Klõpsake nuppu Sule.

 7. Lohistage soovitud väljad päringuruudustikule. Selles näites lohistage tabeli Probleemid väli Pealkiri ruudustiku esimesele veerule. Seejärel lohistage teisele veerule päringu Laiendatud kontaktandmed väli Kontaktisiku nimi ja tühjendage ruut Kuva. Seejärel lohistage veerg Määratud_töötajale päringuruudustiku kolmandale veerule.

 8. Kui liitmisjoon päringu Laiendatud kontaktandmed ID-välja ja välja Määratud_töötajale.Väärtus vahel pole nähtav, nii nagu allolevas näites, siis klõpsake päringu Laiendatud kontaktandmed ID-välja ja lohistage see tabeli Probleemid väljale Määratud töötajale.Väärtus.

  Kuvatakse liitmisjoon.

  Eemaldage kõik muud nähtavad liitmisjooned. Liitmisjoone eemaldamiseks klõpsake seda esiletõstmiseks ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 9. Sisestage päringuruudustiku välja Kontaktisiku nimi kriteeriumide reale väärtus Ivo Salmre.

 10. Päringu käivitamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu käitamisel kuvatakse tulemid andmelehevaates. Pange tähele, et päring tagastab vaid nime Ivo Salmre sisaldavad read. Selline võte toimib põhjusel, et lähtetabeli või -päringu ID-välja liide väljaga Määratud_töötajale.Väärtus tagastab mitmeväärtuselise välja iga väärtuse kohta eraldi rea ja iga rida sisaldab ka välja Kontaktisiku nimi koos täisnimega. Kuna Kontaktisiku nimi on arvutatud väli, mitte otsinguväli, pole sellel seotud väärtust ja kuvatavat väärtust, vaid ainult üks väärtus – kontaktisiku nimi. Seega saab vastendamiseks sisestada teksti, praegusel juhul Ivo Salmre.

Päringu loomisel kujundusvaates loob Access automaatselt vastava SQL-lause (SQL – Structured Query Language). SQL on Accessis kasutatav päringukeel. SQL-lause kuvamiseks saate aktiveerida SQL-i vaate, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Lehe algusse

Mitmeväärtuselise välja mitme väärtuse otsimine

Mõnikord tuleb leida vastendus mitme väärtusega. Oletame, et soovite kuvada probleeme, mille puhul on välja Määratud_töötajale väärtuste hulgas nii Ivo Salmre kui ka Esther Valle. Ivo Salmre puhul on seotud väärtus 6 ja Esther Valle puhul 10. Mitmeväärtuselise välja jaoks mitme kriteeriumi määramiseks saate kasutada tehteid AND (JA) ja OR (VÕI).

Päringu loomiseks saate kasutada järgmist protseduuri.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Kuva tabel mitmeväärtuselist välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel Probleemid) ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage soovitud väljad päringuruudustikule. Selles näites lohistage väli Pealkiri ruudustiku esimesele veerule. Seejärel lohistage veerg Määratud_töötajale teisele veerule.

 7. Tippige päringuruudustiku veeru Määratud_töötajale reale Kriteeriumid väärtus 6 And 10.

 8. Klõpsake päringu käivitamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu käitamisel kuvatakse tulemid andmelehevaates.

Mitmeväärtuselisel väljal tehet AND kasutava päringu tulem

Tulemis kuvatakse vaid probleemid, mis on määratud lahendamiseks nii Ivo Salmrele kui Esther Vallele. Päringu loomisel kujundusvaates loob Access automaatselt vastava SQL-lause (SQL – Structured Query Language). SQL on Accessis kasutatav päringukeel. SQL-lause kuvamiseks saate aktiveerida SQL-i vaate, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Tehte AND (JA) asemel tehte OR (VÕI) kasutamine

Oletame, et soovite muuta päringut nii, et loendataks read, mis sisaldavad kas Ivo Salmre või Esther Valle nime. Selleks saate asendada SQL-lauses tehte AND (JA) tehtega OR (VÕI). Lause oleks sel juhul järgmine.

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Päringu käitamisel kuvatakse tulemid andmelehevaates.

Tulemis kuvatakse vaid probleemid, mis on määratud lahendamiseks kas Ivo Salmrele või Esther Vallele.

Lehe algusse

Väljaloendisse välja .Väärtus kaasamise mõju

Oluline on mõista päringu väljundveergude loendisse (Loend VALIK) välja .Väärtus kaasamise mõju. Päringu töötlemise esimeseks sammuks on luua tulem ilma WHERE-klauslita või filtrita. Seejärel rakendatakse esialgsele kogumile filter. Seetõttu tasub mõelda, et esmalt luuakse tulemikogum ja seejärel vähendatakse seda WHERE-klausli filtriga. Vaadake järgmist näidet.

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Esialgne tulem võib enne filtreerimist olla järgmine.

Pealkiri

Määratud_töötajale

Probleem 1

Erik Andersen, Benno Kurmann

Probleem 2

Roman Miklus, Ivo Salmre, Tiit Parts, Esther Valle

Probleem 3

Alan Steiner, Ivo Salmre, Benno Kurmann, Tiina Lassila

Probleem 4

Heidi Steen, Esther Valle

Probleem 5

Erik Andersen, Roman Miklus

Probleem 6

Esko Sario, Ivo Salmre

Probleem 7

Alan Steiner, Tiit Parts

Probleem 8

Erik Andersen

Probleem 9

Ivo Salmre, Esther Valle

Probleem 10

Benno Kurmann, Tiina Lassila

Seejärel filtreeritakse esialgset tulemit ja valitakse read, mis ei sisalda nime Erik Andersen, kelle ID väärtus on 3.

Pealkiri

Määratud_töötajale

Probleem 2

Roman Miklus, Ivo Salmre, Tiit Parts, Esther Valle

Probleem 3

Alan Steiner, Ivo Salmre, Benno Kurmann, Tiina Lassila

Probleem 4

Heidi Steen, Esther Valle

Probleem 6

Esko Sario, Ivo Salmre

Probleem 7

Alan Steiner, Tiit Parts

Probleem 9

Ivo Salmre, Esther Valle

Probleem 10

Benno Kurmann, Tiina Lassila

Nüüd vaadake teist näidet, mille väljaloend sisaldab välja .Väärtus. Kõigepealt pange tähele, kuidas välja .Väärtus olemasolu muudab filtreerimiseelset algtulemust.

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Esialgne tulem on enne filtreerimist järgmine.

Pealkiri

Määratud_kasutajale.Väärtus

Probleem 1

Erik Andersen

Probleem 1

Benno Kurmann

Probleem 2

Roman Miklus

Probleem 2

Ivo Salmre

Probleem 2

Esther Valle

Probleem 2

Tiit Parts

Probleem 3

Benno Kurmann

Probleem 3

Alan Steiner

Probleem 3

Ivo Salmre

Probleem 3

Tiina Lassila

Probleem 4

Esther Valle

Probleem 4

Heidi Steen

Probleem 5

Erik Andersen

Probleem 5

Roman Miklus

Probleem 6

Ivo Salmre

Probleem 6

Esko Sario

Probleem 7

Alan Steiner

Probleem 7

Tiit Parts

Probleem 8

Erik Andersen

Probleem 9

Ivo Salmre

Probleem 9

Esther Valle

Probleem 10

Tiina Lassila

Probleem 10

Benno Kurmann

Seejärel filtreeritakse esialgset tulemit ja valitakse vaid read, mis ei sisalda nime Erik Andersen, kelle ID väärtus on 3.

Pealkiri

Määratud_kasutajale.Väärtus

Probleem 1

Benno Kurmann

Probleem 2

Roman Miklus

Probleem 2

Ivo Salmre

Probleem 2

Esther Valle

Probleem 2

Tiit Parts

Probleem 3

Benno Kurmann

Probleem 3

Alan Steiner

Probleem 3

Ivo Salmre

Probleem 3

Tiina Lassila

Probleem 4

Esther Valle

Probleem 4

Heidi Steen

Probleem 5

Roman Miklus

Probleem 6

Ivo Salmre

Probleem 6

Esko Sario

Probleem 7

Alan Steiner

Probleem 7

Tiit Parts

Probleem 9

Ivo Salmre

Probleem 9

Esther Valle

Probleem 10

Tiina Lassila

Probleem 10

Benno Kurmann

Tulemikogumi visualiseerimine enne ja pärast filtri rakendamist peaks aitama päringu tulemit õigesti ette näha.

Lehe algusse

Loendamine, rühmitamine ja muude kokkuvõttefunktsioonide kasutamine

Mitmeväärtuselisel väljal salvestatud väärtuste rühmadega saate teha arvutusi. Näiteks saate leida, mitme probleemi lahendamine on igale isikule määratud või mitu isikut on iga probleemi lahendamiseks määratud. Selliste arvutuste tegemiseks saate kasutada summapäringu kokkuvõttefunktsiooni.

Kokkuvõttefunktsioon teeb väärtuste kogumiga arvutused ja annab vastuseks üksikväärtuse. Näiteks on funktsioonid Summa, Loenda ja Avg (Keskväärtus) kolm summade arvutamiseks kasutatavat kokkuvõttefunktsiooni. Saate arvutada kõigi kirjete või kirjete rühma summasid. Rühmiti summeerimiseks tuleb rühmitatavad väljad valida päringuruudustikus.

Järgmine protseduur kirjeldab päringu loomist igale isikule lahendamiseks määratud probleemide arvu leidmiseks.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine mitme väärtusega välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel "Probleemid") ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage soovitud väljad päringuruudustikule. Selles näites lohistage väli Määratud töötajale.Väärtus ruudustiku esimesele veerule. Seejärel lohistage veerg Pealkiri teisele veerule.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kogusummad.

  Päringuruudustikus kuvatakse rida Kokku. Päringu iga välja lahtris Kokku kuvatakse vaikimisi väärtus Rühmitusalus.

 8. Klõpsake päringuruudustikus välja Pealkiri real Kokku väärtust Loenda.

 9. Klõpsake päringu käivitamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu loomisel määrake, milliseid välju kasutada rühmitamiseks ja milliseid välju kogusummadeks (arvutusteks). Selles näites kasutatakse rühmitamiseks välja Määratud_töötajale.Väärtus ja kogusummade arvutamiseks välja Pealkiri. Valige rühmitamiseks kasutatavate väljade real Kokku väärtus Rühmitusalus. Valige kogusummade arvutamiseks kasutatavate väljade real arvutuse tüüp (nt Summa või Avg (Keskväärtus)). Pange tähele, et mitmeväärtuselise välja kasutamisel rühmitamiseks peate kasutama välja .Väärtus. Selles näites ei saa rühmitamiseks kasutada välja Määratud_töötajale, vaid peate kasutama välja Määratud_töötajale.Väärtus. Välja .Väärtus tuleb kasutada ka mitmeväärtuselise välja kasutamisel sortimiseks.

Märkus.: Mitmeväärtuselise välja kasutamisel rühmitamiseks tuleb kasutada välja .Väärtus. Mitmeväärtuselise välja kasutamisel sortimiseks tuleb kasutada välja .Väärtus.

Päringu käitamisel kuvatakse tulemid andmelehevaates.

Päring, mis loendab igale isikule lahendamiseks määratud probleemid

Selle päringu SQL-lause kuvamiseks aktiveerige SQL-i vaade, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Oletame, et soovite teada, kui palju isikuid on iga probleemi lahendamiseks määratud. Saate rühmitada välja Pealkiri alusel ja valida mitmeväärtuselise välja jaoks arvutuse Loenda. Päringu loomiseks saate kasutada järgmist protseduuri.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine mitme väärtusega välja sisaldavat tabelit (selles näites tabel "Probleemid") ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage soovitud väljad päringuruudustikule. Selles näites lohistage väli Pealkiri ruudustiku esimesele veerule. Seejärel lohistage veerg Määratud_töötajale teisele veerule.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kogusummad.

  Päringuruudustikus kuvatakse rida Kokku. Päringu välja Pealkiri lahtris Kokku kuvatakse vaikimisi väärtus Rühmitusalus. Välja Määratud_töötajale lahtris Kokku kuvatakse vaikeväärtus Avaldis, sest mitmeväärtuselise välja alusel ei saa rühmitada. Seda saab teha vaid mitmeväärtuselise väljaga .Väärtus.

 8. Klõpsake päringuruudustikus välja Määratud_töötajale real Kokku väärtust Loenda.

 9. Klõpsake päringu käivitamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu käitamisel kuvatakse tulemid andmelehevaates.

Probleemi lahendamiseks määratud isikute arvu kuvava päringu tulem

Selle päringu SQL-lause kuvamiseks aktiveerige SQL-i vaade, toimides järgmiselt.

 1. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 2. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

SQL-lause näeb välja selline:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Märkus.: Selle SQL SELECT-lause puhul annavad avaldised Count(Probleemid.Määratud_töötajale) ja Count(Probleemid.Määratud_töötajale.Väärtus) sama tulemi.

Lehe algusse

Lisanduspäringu kasutamine mitmeväärtuselise väljaga

Üksikväärtuse lisamiseks mitmeväärtuselisele väljale saate kasutada lisamispäringut. Oletame näiteks, et soovite lisada probleemi mitmeväärtuselisele väljale Määratud_töötajale väärtust Ivo Salmre. Esmalt tuleb määrata probleemi ja Ivo kontaktisiku kirje primaarvõtmete väärtused. Oletame, et probleemi primaarvõtme väärtus on 10 ja Ivo primaarvõtme väärtus on 6.

Järgmises protseduuris kirjeldatakse päringu loomist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Kuva tabel nuppu Sule.

 5. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 6. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

 7. Tippige SQL-i vaates järgmine SQL-lause:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Klõpsake päringu käivitamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Access võib küsida kinnitust valitud rea lisamise kohta. Rea lisamiseks klõpsake nuppu Jah, loobumiseks klõpsake nuppu Ei.

Nimi Ivo sisaldub nüüd selle probleemi väljal Määratud_töötajale. See on ainus lisamispäringu kuju, mida saab kasutada mitmeväärtuselise välja jaoks.

Märkus.: Lisanduspäring on päring kirjete lisamiseks ühest tabelist teise olemasolevasse tabelisse. Programmis Office Access 2007 ei saa kasutada mitmeväärtuselise väljaga tabelile viitavat lisanduspäringut. Näiteks järgmine päring on kehtetu.

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Lehe algusse

Värskenduspäringu kasutamine mitmeväärtuselise väljaga

Värskenduspäringu abil saate muuta olemasolevate kirjete väärtusi. Värskenduspäringu kasutamisel mitmeväärtuselist välja sisaldava tabeli jaoks saate muuta mitmeväärtuselise välja üksikväärtust. Oletame, et soovite värskendada kindla probleemi mitmeväärtuselist välja Määratud_töötajale (nt asendada nimi Ivo Salmre nimega Esther Valle). Esmalt tuleb määrata probleemi, Ivo ja Estheri kontaktisiku kirjete primaarvõtmete väärtused. Oletame, et probleemi primaarvõtme väärtus on 8 ning Ivo ja Estheri primaarvõtmete väärtused on vastavalt 6 ja 10.

Järgmises protseduuris kirjeldatakse päringu loomist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Kuva tabel nuppu Sule.

 5. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 6. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

 7. Tippige SQL-i vaates järgmine SQL-lause:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Märkused: 

  • Alati tuleks lisada WHERE-klausel, mis määratleb värskendatavad kirjed. Vastasel juhul värskendatakse ka kirjed, mida te ei soovinud muuta. WHERE-klauslita värskenduspäring muudab tabeli kõiki ridu.

  • Saate määrata ühe muudetava väärtuse.

 8. Klõpsake päringu käivitamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Access võib küsida kinnitust kirje värskendamise kohta. Rea värskendamiseks klõpsake nuppu Jah, loobumiseks klõpsake nuppu Ei.

Selle probleemi väljal Määratud_töötajale on nüüd nimi Ivo Salmre asendatud nimega Esther Valle.

Lehe algusse

Kustutuspäringu kasutamine mitmeväärtuselise väljaga

Kirjete eemaldamiseks tabelist saate kasutada kustutuspäringut. Kustutuspäringut saate kasutada mitmeväärtuselise väljaga tabelist mitmeväärtuselisel väljal kindlat väärtust sisaldavate kirjete kustutamiseks või tabeli kõigi kirjete mitmeväärtuselisel väljal kindla väärtuse kustutamiseks.

Oletame, et soovite kogu tabelis eemaldada väljal Määratud_töötajale nime Ivo Salmre. Sellise päringu loomiseks saate kasutada järgmist protseduuri.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Kuva tabel nuppu Sule.

 5. Klõpsake menüü Vaade kuvamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nupu Vaade all olevat noolt.

 6. Klõpsake nuppu SQL-i vaade.

 7. Tippige SQL-i vaates järgmine SQL-lause:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Klõpsake päringu käivitamiseks menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Access võib küsida kinnitust kirjete kustutamise kohta. Kirje kustutamiseks klõpsake nuppu Jah, loobumiseks klõpsake nuppu Ei.

Järgmine näidispäring ei kustuta tabelist Probleemid ühtegi kirjet. See kustutab mitmeväärtuseliselt väljalt Määratud_töötajale kõik soovitud väärtused. Kirjete kustutamiseks tabelist Probleemid jätke määramata SQL-lause DELETE-klauslile (klauslile KUSTUTA) järgnev väli. Näiteks kõigi probleemide kustutamiseks, mis on antud lahendamiseks muuhulgas Ivo Salmrele, tuleb sisestada järgmine SQL-lause.

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Märkus.: Olge kirjete kustutamisel kustutuspäringuga tähelepanelik. Pärast kustutamist pole kirjeid võimalik taastada.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×