Põhitoimingud Windows 10 OneNote‘i rakenduses

Põhitoimingud Windows 10 OneNote‘i rakenduses

Selles artiklis kirjeldatakse põhitoiminguid ja käske, mille abil alustada Windows 10 jaoks loodud rakenduse OneNote kasutamist. Kui te otsitavat siit ei leia, kasutage selle lehe paremas ülanurgas olevat otsinguvälja.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Uue märkmiku loomine

Windows 10 jaoks loodud OneNote on opsüsteemi Windows 10 eelinstallitud. OneNote’i esmakordsel käivitamisel luuakse teie jaoks vaikemärkmik. Saate kasutada vaikemärkmikku ja sinna lehti lisada, kuid võite alati luua ka uue tühja märkmiku.

 1. Klõpsake suvalisel lehel nuppu Kuva märkmikud Nupp „Kuva märkmikud“ .

 2. Kuvatava paani allservas klõpsake nuppu + Lisa märkmik.

 3. Sisestage uue märkmiku nimi ja seejärel klõpsake nuppu Loo märkmik.

  OneNote’is kuvatakse uus märkmik, milles on uus jaotis ja uus tühi leht.

Märkmiku vahetamine

Kui teil on mitu märkmikku ja soovite parajasti avatud märkmiku asemel kasutada mõnda muud märkmikku, tehke järgmist.

 1. Klõpsake suvalisel lehel nuppu Kuva märkmikud Nupp „Kuva märkmikud“ .

 2. Valige kuvataval paanil selle märkmiku nimi, mida soovite kasutama hakata.

Märkus.: Kui soovitud märkmikku ei kuvata, valige käsk Rohkem märkmikke.

Märkmete tippimine või kirjutamine

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Tipitud või käsitsi kirjutatud märkmete tegemiseks tehke ühte järgmistest.

 • Lehe pealkirja tippimiseks klõpsake või puudutage lehe ülaservas (kuupäeva- ja kellaajatempli kohal) asuvat lehepäist.

 • Klõpsake või puudutage praegusel lehel suvalist kohta ja alustage tippimist.

 • Uue märkme loomiseks klõpsake või puudutage mõnda muud kohta lehel ja alustage tippimist.

 • Kui soovite märkmed lisada käsitsikirjas otse puuteekraanile, saate seda teha seadmega kaasas oleva spetsiaalse pliiatsiga. Kui soovite joonistada või kirjutada sõrmega, klõpsake menüüd Joonista ja seejärel klõpsake või puudutage nuppu Joonista hiire või puutega Menüü Joonista ikoon Joonista .

Märkmete salvestamine

Windows 10 jaoks loodud rakenduses OneNote pole nuppu Salvesta. OneNote salvestab ja sünkroonib kogu sisu teie eest automaatselt sõltumata sellest, kui suured või väikesed on teie tehtud muudatused.

Kui mõtlete ümber ja soovite muudatuse tagasi võtta, klõpsake või puudutage rakenduseakna paremas ülaservas nuppu Võta tagasi Nupp Võta tagasi OneNote’is. .

Teksti valimine puutega

Lehel teksti valimiseks tehke järgmist.

 1. Topeltpuudutage teksti, mida soovite valida.

 2. Valiku täpsustamiseks lohistage kuvatavad valikupidemed soovitud tekstiosa algusse ja lõppu.

Kui tekstirida või -lõik on valitud, saate seda lõigata, kopeerida, vormindada, teisaldada või kustutada.

Teksti vormindamine

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Teksti ilme muutmiseks tehke järgmist.

 1. Valige vormindatav tekst (hiire ja klaviatuuri kasutamisel klõpsake ja lohistage; puuteseadmes topeltpuudutage mõnda sõna ja lohistage valimiseks valikupidemeid).

 2. Valige menüüs Avaleht soovitud vormindus (font, fondi suurus, paks, kursiiv, allakriipsutus, värv, loendid, taane jne).

Kui soovite juba rakendatud vormingut muuta, klõpsake või puudutage rakenduseakna paremas ülaservas nuppu Võta tagasi Nupp Võta tagasi OneNote’is. .

Märkmete tindijoonega esiletõstmine

Märkmetes olulise teabe esiletõstmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake või puudutage menüüs Joonista nuppu Joonista hiire või puutega Menüü Joonista ikoon Joonista .

 2. Valige vasakul markeriikoon ja seejärel valige soovitud värv ja jämedus.

 3. Märkmete suvalise osa esiletõstmiseks kasutage seadmega kaasas olnud pliiatsit, oma sõrme või hiirt.

Märkus.: Kui kõik on tehtud, klõpsake või puudutage joonistusrežiimi väljalülitamiseks taas nuppu Joonista hiire või puutega Menüü Joonista ikoon Joonista .

Kui soovite joonistatu või esiletõstetu eemaldada, klõpsake või puudutage menüü Joonista nuppu Kustutuskumm. Kui kustutuskumm on valitud, puudutage neid markerijooni, mille soovite eemaldada.

Siltide lisamine

Siltidega saate olulisi märkmeid tähistada ja visuaalselt esile tõsta, et neid oleks hiljem hõlpsam jälle üles leida.

 1. Märkmele sildi lisamiseks klõpsake või puudutage suvalist tekstirida.

 2. Valige menüüs Avaleht üks järgmistest.

  • Tekstirea ette märkeruudu lisamiseks klõpsake või puudutage silti Ülesanne Märkeruut Ülesanded . See on vajalik funktsioon, kui teil on mitmest üksusest koosnev ülesandeloend.

  • Klõpsake või puudutage ikooni Ülesanne kõrval olevat allanoolt ja valige mõni muu silt (nt Tähtis, Küsimus, Kriitiline, Kontakt, Aadress või Telefoninumber).

Märkus.: Silt Ülesanne on interaktiivne. Ruudu märkimiseks või tühjendamiseks klõpsake või puudutage silti. Nii hoiate oma ülesandeloendid ajakohased.

Linkide lisamine

Windows 10 jaoks loodud OneNote’is saate teksti vormindada lingina.

 1. Valige vormindatav tekst (hiire ja klaviatuuri kasutamisel klõpsake ja lohistage; puuteseadmes topeltpuudutage mõnda sõna ja lohistage valimiseks valikupidemeid).

 2. Klõpsake või puudutage valikuid Lisa > Link.

 3. Vajaduse korral muutke väljal Kuvatav tekst kuvatavaid sõnu.

 4. Tippige URL väljale Aadress ja seejärel klõpsake või puudutage nuppu Lisa.

Märkus.: Kui hakkate märkmetesse oma URL-i tippima (nt www.onenote.com), muudab OneNote selle teksti automaatselt lingiks. Vormindatud lingi puudutamisel või klõpsamisel avatakse brauseris automaatselt lingi sihtkoht.

Pildi lisamine

Pilte saate lisada nii oma arvuti kaamera kaudu kui ka oma arvutis või seadmes leiduvatest failidest.

Kaamera kaudu pildi lisamiseks tehke järgmist.

 1. Puudutage mis tahes lehel kohta, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Klõpsake või puudutage menüü Avaleht nuppu Kaamera.

 3. Vastava küsimuse kuvamisel lubage OneNote'il oma arvuti kaamerat kasutada.

 4. Kui kaameras kuvatakse reaalajas pilt, puudutage pildistamiseks ekraani.

 5. Jäädvustatud pildi (või piltide) lisamiseks klõpsake või puudutage nuppu Lisa kõik.

Märkus.: Kui teie seadmel on kaamera, kuid nupp Kaamera pole saadaval, vajab OneNote kaamera kasutamiseks luba. Vajutage Windowsi klahvi ja seejärel valige Sätted > Privaatsus > Kaamera. Veenduge, et sätte Kaamera väärtuseks oleks määratud Sees, ja alltoodud rakenduste loendis veenduge, et sätte OneNote väärtuseks oleks Sees.

Pildi lisamiseks failist tehke järgmist.

 1. Puudutage mis tahes lehel kohta, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Puudutage menüü Avaleht käsku Pilt.

 3. Liikuge selle pildi asukohta, mille soovite lisada, puudutage valimiseks pilti ja siis puudutage nuppu Ava.

Märkus.: Kui soovite töödelda juba märkmetesse lisatud pilti, siis valimiseks esmalt puudutage seda. Kui pilt on valitud, saate muuta selle suurust, teisaldada seda lehel või lisada sellele sildi. Lisavalikutega menüü (sh Pilt) avamiseks puudutage pilti pikalt. Menüü Pilt kaudu saate pilti pöörata.

Märkmetele failide ja dokumentide lisamine

Dokumendi või faili lisamiseks OneNote’i tehke järgmist.

 1. Puudutage mis tahes lehel kohta, kuhu soovite dokumendi või faili lisada.

 2. Klõpsake või puudutage menüü Lisa nuppu Pilt.

 3. Liikuge selle faili asukohta, mille soovite lisada. Valige soovitud fail ja klõpsake või puudutage käsku Ava.

Tabeli lisamine

Märkmetesse uue tabeli lisamiseks tehke järgmist.

 1. Puudutage mis tahes lehel kohta, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Puudutage menüü Lisa käsku Tabel.

  OneNote loob väikese ühe rea ja kahe veeruga tabeli.

 3. Puudutage esimest lahtrit ja hakake tippima.

Järgmisse veergu liikumiseks (või uue veeru loomiseks) vajutage klaviatuuril tabeldusklahvi (TAB). Uue lahtrirea loomiseks viige kursor viimasesse parempoolsesse lahtrisse ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui teil pole klaviatuuri, klõpsake tabeli muutmiseks või vormindamiseks menüüd Tabel.

Lehtede lisamine

Ühele lehele saab lisada nii palju märkmeid, kui soovite, kuid märkmiku sisu paremaks korraldamiseks võiksite lisada uusi lehti.

Uue lehe lisamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake või puudutage rakenduseakna vasakus servas kuvatava leheloendi allservas nuppu + Lisa leht.

  Kui seda nuppu ei kuvata, klõpsake või puudutage esmalt OneNote’i rakenduseakna vasakus ülaservas nuppu Kuva märkmikud Nupp „Kuva märkmikud“ .

 2. Kuvataval uuel lehel tippige kuupäeva- ja kellaajatempli kohale lehe pealkiri.

Märkus.: Lehtede järjestust saate muuta, kui lohistate loendis nende pealkirju üles- või allapoole.

Jaotiste lisamine

Kui soovite, võite kõik lehed märkmiku ühes jaotises hoida, kuid märkmiku sisu paremaks korraldamiseks võiksite lisada uusi jaotisi.

Uue jaotise loomiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake või puudutage rakenduseakna vasakus servas kuvatava jaotiste loendi allservas nuppu + Loo uus jaotis.

  Kui seda nuppu ei kuvata, klõpsake või puudutage esmalt OneNote’i rakenduseakna vasakus ülaservas nuppu Kuva märkmikud Nupp „Kuva märkmikud“ .

 2. Kui teile kuvatakse uus jaotis, tippige uues jaotises hoitavaid märkmeid kirjeldav nimi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Uus jaotis sisaldab ühte tühja lehte. Saate sellel lehel märkmete tegemist alustada ja vajaduse korral lisalehti lisada.

Märkus.: Jaotiste järjestust saate muuta, kui lohistate loendis nende nimesid üles- või allapoole.

Märkmete printimine

OneNote’is pole vaja kunagi midagi välja printida. Kõiki teie märkmeid on hõlbus teistega jagada ja vajaliku teabe saab kiiresti üles otsida.

Kui aga soovite mõne märkmikulehe välja printida, tehke järgmist.

 1. Avage leht, mida soovite printida.

 2. Rakenduseakna paremas ülanurgas klõpsake või puudutage nuppu ... ja seejärel valige käsk Prindi.

 3. Kuvatud aknas valige printer ja soovitud suvandid ning klõpsake või puudutage nuppu Prindi.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×