PivotTable-liigendtabeli ühilduvusega seotud probleemid

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Ühilduvuskontroll on leidnud mõne või PivotTable-liigendtabelite seotud ühilduvusprobleemi.

NB!: Enne töövihiku varasemas failivormingus salvestamise jätkamist peaksite lahendama probleemid, millega kaasneb funktsionaalsuse märgatav vähenemine. Nii saate vältida andmete kaotsiminekut või töövihiku vale talitlust.

Töökindluse väheolulist vähenemist põhjustavad probleeme pole töövihiku salvestamiseks alati vaja tingimata lahendada – andmed ega funktsionaalsus ei lähe kaotsi, kuid töövihiku ilme ei pruugi selle avamisel mõnes Microsoft Exceli varasemas versioonis täpselt sarnaseks jääda.

Selle artikli teemad

Funktsionaalsuse märgatavat vähenemist põhjustavad probleemid

Probleem

Lahendus

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabel ületab varasemaid piiranguid ning läheb varasematesse failivormingutesse salvestamisel kaotsi. Exceli varasemates versioonides töötavad ainult ühilduvusrežiimis loodud PivotTable-liigendtabelid.

Mida see tähendab?    Excel 2007 ja uuemates versioonides PivotTable-liigendtabeli toetab ühel väljal 1 048 576 kordumatut üksust, kuid Exceli versioonides 97 – 2003 toetatud ainult 32 500 üksust ühel väljal.

Mida teha?    Klõpsake ühilduvuskontrollis otsige endise ületab PivotTable-liigendtabeli leidmiseks. Salvestage töövihik Exceli versioonides 97 – 2003 vormingus ja siis uuesti luua selle PivotTable-liigendtabeli ühilduvusrežiimis.

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabeli ahendatud ridade või veergude lahtritele on rakendatud tingimusvormingu reegleid. Reeglite kaotamise vältimiseks Exceli varasemates versioonides laiendage ahendatud ridu või veerge.

Mida see tähendab?    Tingimusvormingu reeglid, mis on rakendatud ahendatud ridade või veergude lahtritele, lähevad versioonides Excel 97–2003 kaotsi.

Mida teha?    Tingimusvormingu reegleid sisaldavate ahendatud ridade või veergude leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja laiendage seejärel leitud read või veerud enne töövihiku salvestamist mõnes varasemas Exceli failivormingus.

See töövihik sisaldab nimega hulkasid, mis pole seostatud ühegi PivotTable-liigendtabeliga. Neid nimega hulkasid ei salvestata.

Mida see tähendab?    Nimega hulgad, mis pole ühegi PivotTable-liigendtabeliga seostatud, eemaldatakse Exceli versioonides 97–2007.

Mida teha?    Probleemi ärahoidmiseks looge PivotTable-liigendtabel kindlasti ühenduse abi.

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabelis on mõjuanalüüs sisse lülitatud. Mõjuanalüüsi avaldamata muudatused lähevad Exceli varasemates versioonides kaotsi.

Mida see tähendab?    Exceli varasemas versioonis ei kuvata mõjuanalüüsi muudatusi, mida pole serveris avaldatud.

Mida teha?    Avaldage mõjuanalüüsi muudatused kindlasti enne töövihiku avamist Exceli varasemas versioonis (PivotTable-liigendtabeli tööriistad, menüü Analüüs, jaotis Arvutused, nupp OLAP-riistad, Mõjuanalüüs).

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabelis on andmetelg, millel on üks väärtus mitu korda. Seda PivotTable-liigendtabelit ei salvestata.

Mida see tähendab?    Rakenduses Excel 2010 ja uuemates versioonides saate dubleerida Online Analytical Processing (OLAP) andmeallikaga ühendatud PivotTable-liigendtabeli mõõt. Excel 97 – 2007 ei saa kuvada PivotTable-liigendtabelis.

Mida teha?    Otsimine PivotTable-liigendtabeli, mis sisaldab andmeid telge, millel kuvatakse mitu sama mõõt leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis ja seejärel eemaldage kõik dubleeritud Mõõdud, et ainult üks mõõt jääb.

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabel või andmeühendus sisaldab serverisätteid, mida Exceli varasemates versioonides pole. Mõnda PivotTable-liigendtabeli või andmeühendusserveri sätet ei salvestata.

Mida see tähendab?    Osa PivotTable-liigendtabeli või andmeühenduse serverisätteid, mis pole Exceli versioonides 97–2007 saadaval, lähevad kaotsi.

Mida teha?    Veenduge, et teie kasutatavad serverisätted ühilduksid Exceli varasemate versioonidega ning tehke siis vajalikud muudatused (PivotTable-liigendtabeli tööriistad, menüü Analüüs, jaotis Andmed, nupp Muuda andmeallikat, käsk Ühenduse atribuudid).

Selle töövihiku mõnes PivotTable-liigendtabelis on andmeid, mille puhul on rakendatud funktsioon Väärtuste kuvamiskuju. Neid kohandatud väljundeid ei salvestata ja need asendatakse andmeallikast pärit algväärtustega.

Mida see tähendab?    Funktsiooni väärtuste kuvamiskuju ei toetata Exceli versioonides 97 – 2007 ja kohandatud väärtus (nt % ema kogusummast rida, % ema kogusummast veeruvõi % jooksvast kogusummast) sisestatud andmed ei saa kuvada.

Mida teha?    Kohandatud väärtustega väljundeid sisaldavate PivotTable-liigendtabelite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja seejärel eemaldage need väljundid (paremklõpsake välja, klõpsake suvandit Väärtuste kuvamiskuju, suvandit Arvutusteta).

Selles töövihikus on kohandatud manustatud andmeid. Neid andmeid ei salvestata.

Mida see tähendab?    Excel 97 – 2007 ei toeta manustatud kohandatud andmeid, näiteks Power Pivot andmeid. Andmed lähevad kaotsi.

Mida teha?    Eemaldage Power Pivoti andmed töövihikust, millega kavatsete töötada mõnes Exceli varasemas versioonis.

See töövihik sisaldab tükeldeid, mille abil saab filtreerida töövihiku PivotTable-liigendtabeleid ja CUBE-funktsioone. Exceli varasemates versioonides tükeldid ei tööta.

Mida see tähendab?    Tükeldid ei ole versioonis Excel 97 – 2007 saadaval, kuid jääb kasutada rakenduses Excel 2010 või uuem versioon.

Mida teha?    Exceli varasemas versioonis saate andmete filtreerimiseks kasutada PivotTable-liigendtabeli filtreid.

Selles töövihikus on tükeldeid, mida saab kasutada töövihiku PivotTable-liigendtabelite ja funktsiooni CUBE filtreerimiseks. Valemid, mis viitavad tükelditele, tagastavad vea #NAME?.

Mida see tähendab?    Tükeldid pole Exceli varasemates versioonides toetatud. Neid ei saa kuvada ja need lähevad kaotsi.

Kui värskendate ühendusi, millel on tükelditele viitavaid OLAP-i funktsioone, tagastatakse oodatud tulemite asemel veaväärtus #NAME?.

Mida teha?    Kasutage andmete filtreerimiseks tükeldite asemel PivotTable-liigendtabeli filtreid.

Lehe algusse

Töökindluse väheolulist vähenemist põhjustavad probleemid

Probleem

Lahendus

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabelile on rakendatud PivotTable-liigendtabeli laad. Exceli varasemates versioonides PivotTable-liigendtabeli laadivorminguid ei kuvata.

Mida see tähendab?    Kujundusepõhised PivotTable-liigendtabelite laadid pole versiooni Excel 97–2003 töövihikutes saadaval ja neid ei saa kuvada.

Mida teha?    Ühilduvuskontroll, leidmiseks on rakendatud PivotTable-liigendtabeli laadi PivotTable-liigendtabeli leidmiseks klõpsake, eemaldamine PivotTable-liigendtabeli laadi ja seejärel käsitsi PivotTable-liigendtabeli vormingu rakendamine Exceli varasemates versioonides toetatud.

Selle töövihiku mõni PivotTable-liigendtabel ei tööta versioonist Excel 2007 varasemates versioonides. Exceli varasemates versioonides töötavad ainult ühilduvusrežiimis loodud PivotTable-liigendtabelid.

Mida see tähendab?    PivotTable-liigendtabeli loomisel rakenduses Excel 2007 või uuem versioon ei saa Exceli versioonides 97 – 2003 värskendada.

Mida teha?    Klõpsake ühilduvuskontrollis otsimine praeguses failivormingus loodud PivotTable-liigendtabeli leidmiseks. Salvestage töövihik Exceli versioonides 97 – 2003 vormingus ja siis uuesti luua selle PivotTable-liigendtabeli ühilduvusrežiimis nii, et saate selle avada Exceli versioonides 97 – 2003 ilma funktsionaalsuse kadu.

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabelis on väljad kompaktses vormingus. Exceli varasemates versioonides muudetakse see tabelivorminguks.

Mida see tähendab?    Tihendatud vorming (iseseisvalt või kombinatsioonis tabeli- ja liigendusvorminguga), mis aitab vältida seostatud andmete ekraanilt horisontaalselt välja liikumist ja vähendab vajadust kerida, pole versioonides Excel 97–2003 saadaval ning väljad kuvatakse tabelivormingus.

Mida teha?    Otsimine , on tihendatud kujul välju PivotTable-liigendtabeli leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis ja seejärel muudate seda vormingut liigendamine vormi või tabelina, tühjendage ruut Ühenda ja tsentreeri siltidega lahtrid (PivotTable-liigendtabeli vajadusel Tööriistade, menüü analüüsi , PivotTable- liigendtabel, käsk Suvandid vahekaarti paigutus ja vorming ).

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabel sisaldab sätteid, mida Exceli varasemates versioonides pole. Mõnda PivotTable-liigendtabeli sätet ei salvestata.

Mida see tähendab?    Excel 97 – 2007 ei toeta mõnda PivotTable-liigendtabeli sätted. Nende sätete lähevad kaotsi.

Mida teha?    Sellise PivotTable-liigendtabeli leidmiseks, mis sisaldab toetuseta sätteid, klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis tehke vajalikud muudatused.

Ühel selle töövihiku PivotChart-liigenddiagrammil on teatud väljanupud lubatud või keelatud. Kõik väljanupud salvestatakse lubatuna.

Mida see tähendab?    Väljanupud, mis pole PivotChart-liigenddiagrammil kuvatud, salvestatakse töövihiku mõnes Exceli varasemas versioonis avamisel ja salvestamisel lubatuna.

Mida teha?    Kui avate töövihiku pärast selle mõnes Exceli varasemas failivormingus salvestamist uuesti, võib juhtuda, et peate soovitud väljanuppude kuvamiseks väljanupud uuesti lubama ja keelama (PivotChart-liigenddiagrammi tööriistad, menüü Analüüsi, jaotis Kuvamine/peitmine, nupp Väljanupud).

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabel sisaldab ühte või mitut nimega hulka. Võimalik, et mõnda nimega hulka atribuuti ei salvestata.

Mida see tähendab?    Mõnel nimega hulgal on atribuudisätteid (need pole vaikesätted), mida ei pruugita selle töövihiku salvestamisel Excel 97–2003 failivormingus salvestada.

Mida teha?    Otsimine nimega määramine atribuute, mis on muutunud sisaldava PivotTable-liigendtabeli leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis ja seejärel dialoogiboksi Sätted tehke vajalikud muudatused. Paremklõpsake mistahes liiget, nimega hulga ja seejärel klõpsake käsku Sätted. Klõpsake menüü paigutus ja printimine veenduge, et ruut Kuva eri tasemete eraldi väljadel üksused pole valitud (vaikesäte) ja ruut automaatselt Järjesta duplikaadid ja Eemalda põhinevad on valitud (vaikesäte).

Selle töövihiku ühendus sisaldab ühte või mitut nimega hulka või arvutatud liiget. Võimalik, et mõnda nimega hulka või arvutatud liikme atribuuti ei salvestata.

Mida see tähendab?    Nimega hulkadel või arvutatud liikmetel on atribuute, mida versioonides Excel 2007 ja Excel 97–2003 ei toetata. Neid atribuute ei pruugita salvestada.

Mida teha?    Paremklõpsake soovitud nimega hulga mistahes liiget, klõpsake Väljasättedvõi Väärtusevälja sättedja seejärel tehke vajalikud muudatused.

Selles töövihikus on tükeldilaad, mida Exceli varasemates versioonides ei toetata. Seda tükeldilaadi ei salvestata.

Mida see tähendab?    Töövihiku salvestamisel mõne varasema Exceli versiooni vormingus läheb kohandatud tükeldilaad kaotsi.

Mida teha?    Kuna tükeldid ei toetata Exceli varasemates versioonides, pole midagi teha kohandatud Tükeldilaad säilitada. Exceli varasemas versioonis saate andmete filtreerimiseks kasutada PivotTable-liigendtabeli filtreid.

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabel sisaldab ühte või mitut korduvaid silte sisaldavat välja. PivotTable-liigendtabeli värskendamisel lähevad need sildid kaotsi.

Mida see tähendab?    Korduvad sildid pole toetatud rakenduses Excel 97 – 2007 ja sildid lähevad kaotsi, kui värskendate PivotTable-liigendtabeli Exceli varasemates versioonides.

Mida teha?    Korduvaid silte sisaldava PivotTable-liigendtabeli leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi. Seejärel peatage siltide kordamine (PivotTable-liigendtabeli tööriistad, menüü Kujundus, jaotis Paigutus, nupp Aruande küljendus, käsk Ära korda üksusesilte).

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabelis on kasutatud aseteksti. PivotTable-liigendtabelite asetekst eemaldatakse versioonides, mis on varasemad kui Excel 2007.

Mida see tähendab?    Asetekst pole Exceli versioonides 97–2007 saadaval ning seda ei saa nendes varasemates Exceli versioonides kuvada.

Mida teha?    Klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi, et leida aseteksti sisaldav PivotTable-liigendtabel. Aseteksti kuvamiseks mõnes Exceli varasemas versioonis saate kopeerida selle töölehe tühja lahtrisse või lisada kommentaari, mis seda teksti sisaldab.

Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta ja klõpsake käsku PivotTable-liigendtabeli suvandid. Valige asetekst vahekaardi Asetekst väljal Kirjeldus ja siis vajutage selle kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

Selle töövihiku PivotTable-liigendtabelis on kasutatud aseteksti. Aseteksti ei saa rakenduses Excel 2007 kuvada.

Mida see tähendab?    Asetekst pole versioonis Excel 97 – 2007 saadaval ja neid ei saa kuvada.

Mida teha?    Aseteksti sisaldava PivotTable-liigendtabeli leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi. Aseteksti kuvamiseks Exceli varasemates versioonides saate kopeerida teksti töölehe tühja lahtrisse või lisada teksti sisaldava kommentaari.

Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta ja klõpsake käsku PivotTable-liigendtabeli suvandid. Valige asetekst vahekaardi Asetekst väljal Kirjeldus ja siis vajutage selle kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×