Potentsiaalsete klientide või müügivihjete haldamine Ärikontaktide halduris

Outlooki ärikontaktide halduri abil saate potentsiaalsetel klientidel silma peal hoida ja proovida jõuda nendega ärisuhte sõlmimiseni.

Müügivihje on inimene, ettevõte või organisatsioon, kes on potentsiaalselt huvitatud teie ettevõtte pakutavatest toodetest või teenustest. Outlooki ärikontaktide halduri abil saate müügivihjeid või potentsiaalseid kliente hallata, hoides individuaalsete müügivihjete teabel silma peal. Kasutage müügivihjete kvaliteedi hindamiseks hindamiskriteeriumeid – nii saate parema ülevaate, kuhu müügitegevust rohkem panustada. Lisaks saate Outlooki ärikontaktide halduri abil jälgida seda, kuidas edeneb teie enda ja teie meeskonna töö müügivihjete müügiks muutmisel.

Selle artikli teemad

Müügivihjete loomine

Müügivihjete loomine

Müügivihje võib pärineda suvalisest allikast – turundustegevusest, mõne praeguse kliendi soovitusest või suusõnalisest teabest. Väikeettevõtte omanikuna on oluline kinni püüda iga müügivihje. Kindlasti ei tohi ka järeltegevusi unarusse jätta. Kui teil on õnnestunud saada palju müügivihjeid, peaksite kindlasti koostama protsessi, mis aitavad nende kohta teavet hankida ja jälgida ning saada teavet selle kohta, kas müügivihje muutus müügiks. Näiteks võib teil tekkida soov teha järgmist:

 • saada teavet müügivihjekirjesse lisatud potentsiaalse kliendi kohta (sh müügivihje kohta hinnangu andmist hõlbustavat teavet);

 • salvestada teavet müügivihjet huvitavate toodete ja teenuste kohta vormil Võimalus;

 • saada inimeselt järelkaja ja jälgida müügivihje arenemist ärikontaktiks.

Vihjed kuvatakse tööruumi Müük vastaval vahekaardil. „Müük“ on tööruum, kus saate vaadata individuaalseid müügivihje- ja võimalusekirjeid.

Selle jaotise teemad

Uue müügivihjekirje loomine

Müügivihjete loomine meilisõnumitest või importimise kaudu

Müügivihje loomine meilisõnumi põhjal

Müügivihjekirjete importimine ja eksportimine

Uue müügivihjekirje loomine

Algne teave inimese kohta, kes võiks olla teie äritegevusest huvitatud, on tavaliselt üsna piiratud, kuid siiski tasub kogu see teave müügivihjekirjesse salvestada.

Müügivihje kohta saab sisestada mitmesugust teavet, linkida seda muude kirjete ja suhtlusajalooüksustega ning lisada ka kohandatud välju. Kogu see teave salvestatakse müügivihje kirjena.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake lindil menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Müügivihje.

 3. Tippige müügivihje nimi jaotises Müügivihje väljale Täisnimi.

  Näpunäide.: Täisnimi on ainus teave, mille sisestamine on müügivihje vormil nõutav.

 4. Sisestage muu teave, mis teil müügivihje kohta on.

  Müügivihjekirje aken sisaldab lehte Üldist ja lehte Ajalugu.

Leht Üldist

Müügivihjekirje leht Üldist on jaotatud järgmisteks jaotisteks.

Müügivihje   : tippige kontakti ametinimetus ja klõpsake siis väljal Nime esitusviis soovitud varianti. Kui soovite määrata töötaja, kes peaks müügivihjega edasi tegelema, klõpsake soovitud töötaja nime loendis Määratud kasutajale. Selles loendis kuvatakse ainult töötajad, kellele olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud. Soovi korral saate lisada ka müügivihje foto: selleks klõpsake fotoikooni.

Müügivihje vorm, kus on kuvatud müügivihje nime jaotis

Ettevõtte teave   : tippige selle ettevõtte nimi, mida müügivihje esindab.

Seotud konto   : kui soovite müügivihje seostada mõne kontoga, klõpsake nuppu Konto ja valige konto loendist.

Internet, telefoninumbrid ja aadressid   : nendes jaotistes saate sisestada müügivihje kontaktandmed. Noolega väljadele saate sisestada mitu üksust. Nii näiteks saate jaotises Aadressid sisestada aadressid Töine, Kodune ja Muu ning märkida selle aadressi ruudu, mida soovite kasutada postiaadressina.

Lähteteave   : selles jaotises saate kirja panna, kuidas te sellest müügivihjest teada saite. Võite valida soovitud üksuse loendist Allikas või sisestada uue allika. Seejärel klõpsake täpse allika määramiseks nuppu Algataja. Kui valite sätte Allikas väärtuseks näiteks Suuline, kuvatakse nupu Algataja klõpsamisel avanevas dialoogiboksis kõik ärikontaktid ja saate valida selle töötaja või kliendi nime, kes teid sellele müügivihjele soovitas.

Müügivihje kirje, kus on kuvatud allika jaotis

Müügivihje hinnang   : müügivihjele saate anda hinnangu, mis näitab, kui suure tõenäosusega ta teilt tooteid või teenuseid ostab. Hinnangu saate sisestada käsitsi (klõpsake müügivihje jaoks soovitud tärnide arvu) või valige automaatne Hinnangu tüüp. Automaatse hindamise aluseks on Hindamiskriteeriumid, mida saate vastavalt vajadusele kohandada. Soovi korral saate kasutada ka vaikekirjeid.

Müügivihje kirje müügivihje hindega

Kommentaarid   : väljale Märkused saate lisada täiendavat teavet müügivihje kohta. Teabe sisestamise kuupäeva ja kellaaja lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ajatempel.

Leht Ajalugu

Lehe Ajalugu avamiseks klõpsake menüüs nuppu Kuva ja siis käsku Ajalugu. See leht sisaldab kõiki selle kirjega lingitud suhtlus- ehk kommunikatsiooniajalooüksusi.

Müügivihje üksikasjalikuma ajaloo koostamiseks klõpsake esmalt nuppu Uus ja seejärel linkige kirjega mõni üksus (nt äriline märkus, telefonilogi, kohtumine või tööülesanne). Suhtlus- ehk kommunikatsiooniajaloo kohta leiate lisateavet teemast Klientidega toimunud suhtluse jälitamine Ärikontaktide halduris.

 1. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule. Kui teil on veel müügivihjekirjeid, klõpsake tühja müügivihjevormi avamiseks nuppu Salvesta ja uus.

Lehe algusse

Müügivihjete loomine meilisõnumitest või importimise kaudu

Müügivihjekirje saab luua ka meilisõnumi põhjal või kirjete importimise teel.

Müügivihje loomine meilisõnumi põhjal

Saate müügivihje nime ja meiliaadressi otse meilisõnumist lisada.

 1. Topeltklõpsake Microsoft Outlookis kontakti poolt saadetud meilisõnumit.

 2. Klõpsake lindimenüü Sõnum jaotises Töö nuppu Loo kirje.

 3. Klõpsake loendis väärtust Müügivihje. Avatakse uus müügivihjevorm, kus selle inimese nimi (kui see on teada) ja meiliaadress on juba sisestatud.

 4. Täitke vorm ja klõpsake siis nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusse

Müügivihjekirjete importimine ja eksportimine

Müügivihjeteavet saate importida ka muudest programmidest (nt ACT! ja Microsoft Excel). Müügivihjekirjete ja muude andmete importimise kohta leiate lisateavet teemast Andmete importimine Ärikontaktide haldurisse

Kuna müügivihjed on ärikontaktikirje tüüp, saate need eksportida koos Outlooki ärikontaktide halduri andmetega. Lisateavet müügivihjekirjete ja muude andmete eksportimise kohta leiate teemast Ärikirjete eksportimine Ärikontaktide halduris.

Lehe algusse

Müügivihjete sobivaks määramine või hindamine

Müügivihje sobivaks määramisega näitate, et selle müügivihjega seostuval inimesel võib teie tooteid või teenuseid vaja minna. Näiteks kui teie ettevõtte tegevusvaldkond on aiatööriistade müük, siis müügivihjel peaks olema aed.

Müügivihjevormil on mitu vaikehindamiskriteeriumi. Saate neid kriteeriume kasutada müügivihje hinnangu automaatseks arvutamiseks, neid vastavalt vajadustele kohandada või need kustutada ja oma kriteeriumid sisestada.

Kasutage hindamisteavet kõigi ärikontaktikirjete või suvaliste kohandatud kirjete ärikontakti kirjetüübi alusel hindamiseks. Pidage meeles, et kõik hindamiskriteeriumid mõjutavad müügivihje või kontakti hinnangut. Märgitud ruudud suurendavad kontakti automaatselt arvutatud hinnangut ja tühjad ruudud alandavad seda.

Selle jaotise teemad

Müügivihjete hindamine

Müügivihje hindamiskriteeriumide kohandamine

Müügivihjete hindamine

Kasutage müügivihjete hindamise kriteeriume, võttes aluseks müügivihjete ostu tõenäosuse.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake vahekaarti Müügivihjed ja seejärel topeltklõpsake mõnda kirjet selle avamiseks.

 3. Märkige müügivihjekirje jaotises Müügivihje hinnang nende kriteeriumide ruudud, millele müügivihje vastab. Kuna müügivihje hinnangu automaatarvutusse kaasatakse kõik kriteeriumid, tõstab märgitud ruut müügivihje hinnangut ja tühi ruut langetab seda.

 4. Soovi korral saate hindamisaluseid muuta. Selleks klõpsake nuppu Hindamiskriteeriumid. Igale hindamiskriteeriumile saab määrata olulisuse: madal, tavaline või kõrge. Iga kriteeriumi olulisust muutes muudate ühtlasi ka selle kriteeriumi mõju koguhinnangule.

  Vastavalt määratud kriteeriumide arvule ja igale kriteeriumile määratud suhtelisele tähtsusele arvutab Outlooki ärikontaktide haldur hinnangu ja kuvab selle jaotises Müügivihje hinnang kollaste tärnidena.

 5. Kui soovite automaatse hindamisprotsessi alistada, saate müügivihjele määrata fikseeritud hinnangu. Selleks klõpsake loendis Hinnangu tüüp väärtust Käsitsi ja seejärel määrake müügivihjele määratav hinnang (klõpsates soovitud arvu tärne).

Lehe algusse

Müügivihje hindamiskriteeriumide kohandamine

Outlooki ärikontaktide halduris on teatud hindamiskriteeriumid vaikimisi määratud, kuid saate neid vastavalt oma müügiprotsessidele muuta.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Ärikontaktide haldur.

 3. Klõpsake nuppu Kohanda ja seejärel käsku Muuda hindamiskriteeriume.

  Näpunäide.:  Müügivihje hindamiskriteeriumide kohandamiseks võite ka müügivihjekirje avada ja klõpsata siis jaotises Müügivihje hinnang nuppu Hindamiskriteeriumid.

  Müügivihje kirje müügivihje hindega

 4. Kriteeriumi redigeerimiseks valige see ja klõpsake siis nuppu Redigeeri. Muutke üksuse kirjeldust, olulisust või mõlemat ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Uue kriteeriumi loomiseks klõpsake nuppu Lisa. Tippige kirjeldus, valige tähtsus ja klõpsake siis nuppu OK.

 6. Kriteeriumi kustutamiseks valige see ja klõpsake siis nuppu Kustuta.

Lehe algusse

Müügivihjete määramine

Outlooki ärikontaktide haldur talletab teie äriandmeid andmebaasis. Need äriandmed saate anda töökaaslastele ühiskasutusse, et neil oleks juurdepääs klientide paremaks teenindamiseks vajalikule teabele. Müügivihje saate määrata suvalisele kolleegile, kellele olete andmebaasi ühiskasutusse andnud.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake menüüd Müügivihjed ja valige määratav müügivihje või määratavad müügivihjed.

Mitme kirje valimine?

Järjestikuste kirjete valimiseks vajutage tõstuklahvi (SHIFT), hoidke seda all ja klõpsake samal ajal lisatava rühma esimest ja viimast kirjet. Kui soovite aga valida mitu kirjet, mis ei asu järjestikku, vajutage juhtklahvi (CTRL), hoidke seda all ja klõpsake iga kirjet eraldi. Kõigi kirjete valimiseks klõpsake ühte kirjet ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 1. Klõpsake lindi jaotises Toimingud nuppu Määra kasutajale ja valige inimene, kellele soovite müügivihje määrata.

Lehe algusse

Mitme müügivihje korraga redigeerimine

Korraga mitme müügivihje redigeerimine (nt mitme käsitsi määratud hindamise värskendamiseks või teatud allika kõigi müügivihjete tuvastamiseks) on lihtne.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake vahekaarti Müügivihjed ja seejärel kirjeid, mida soovite muuta.

Mitme kirje valimine?

Külgnevate kirjete valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake lisatava kirjerühma esimest ja viimast kirjet. Selliste kirjete valimiseks, mis ei asu järjest, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake kirjeid ükshaaval. Kõigi kirjete valimiseks klõpsake ühte kirjet ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 1. Klõpsake rühma Redigeeri vahekaardi Avaleht lindil nuppu Hulgiredigeerimine.

  Hulgiredigeerimise nupp lindil

 2. Klõpsake loendis Välja valimine välja, mida soovite redigeerida.

 3. Sisestage välja jaoks uus väärtus või kustutage selle välja väärtus igas valitud kirjes, klõpsates käsku Tühjenda väärtus.

 4. Hulgiredigeerimise lõpuleviimiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Müügivihje teisendamine töökontaktiks

Kõigis müügivihjete kogumites leidub nii mõni selline müügivihje, mis ei vii müügini ja kustutatakse, kui ka sellised müügivihjed, mis osutuvad väärtuslikuks. Need väärtuslikud müügivihjed saate teisendada ärikontaktideks. Ärikontaktikirjeid kasutatakse selliste kontaktide jaoks, kellega teil on aktiivne ärisuhe.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake tööruumis vahekaarti Müügivihjed ja seejärel avage müügivihjekirje, topeltklõpsates seda.

 3. Klõpsake lindil jaotises Redigeerimine nuppu Teisenda järgmiseks ja siis käsku Ärikontakt.

 4. Redigeerige ärikontaktikirjet vastavalt vajadusele ning klõpsake siis nuppu Salvesta ja sule.

Märkus.:  Ärikontaktivormid sarnanevad müügivihjevormidega, kuid neil on lisalehed: Üksikasjad ja Kasutaja määratavad väljad. Ärikontaktivormi täitmise kohta leiate lisateavet teemast Ärikontaktide kasutamine Ärikontaktide halduris.

Lehe algusse

Aruannete loomine müügivihjekirjete põhjal

Müügivihjete aruanded on Outlooki ärikontaktide haldurisse sisse ehitatud ja saate neid hõlpsalt vastavalt oma vajadustele muuta.

 1. Tööruumi kuvamiseks klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

  • Kontaktihaldus.

  • Müük.

  • Turundus.

  • Projektijuhtimine.

 2. Ühe müügivihje vaikearuande kuvamiseks klõpsake lindil menüüd Aruanded. Klõpsake jaotises Kontaktihaldus nuppu Müügivihjed ja seejärel valige aruanne:

  • Müügivihjed määramisoleku alusel ;

  • Müügivihjed määramisoleku ja hinnangu alusel ;

  • Müügivihjed tulemuse alusel.

 3. Uue aruande loomiseks avage vaikearuanne. Aruande ilme ja kuvatud andmete muutmiseks klõpsake vastavaid nuppe jaotises Paigutus või Sortimine ja filtreerimine.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta nimega ja tippige aruande nimi. Aruanne salvestatakse kategoorias Müügivihjed. Aruande avamiseks klõpsake nuppu Salvestatud aruanded, klõpsake loendis väärtust Müügivihjed, siis klõpsake dialoogiboksis soovitud aruande nime ja seejärel nuppu Ava.

Lisateavet aruannete loomise ja kohandamise kohta leiate teemast Aruannete ja diagrammide kasutamine Ärikontaktide halduris.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×