Saate hallata kohtumisi, lepinguid, eelarved – see on lihtne Microsoft 365.

PowerPointi veebirakenduse klaviatuuri kiirklahvid

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis PowerPointi veebirakendusi kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi PowerPointi veebirakendus’is.

Märkused: 

 • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata. 

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

 • Kui kasutate Maci, siis enamikes (kuid mitte kõigis) juhtudel soovite asendada Cmnd ( Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt ) kohtades, kus artikkel viitab juhtklahvi (CTRL). 

Selle artikli teemad

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Järgmises tabelis on valik kiirklahve, mida kasutate PowerPointi veebirakendus’is tõenäoliselt kõige sagedamini.

Toiming

Kiirklahvid

Uue slaidi lisamine.

Kui fookus on pisipildipaanil, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + M.

Valitud teksti, objekti või slaidi kustutamine.

Kustutusklahv

Kujundi teisaldamine.

Nooleklahvid

Liikumine järgmisele slaidile.

Klahv Page Down

Liikumine eelmisele slaidile.

Klahv Page Up

Slaidiseansist väljumine.

Paoklahv (Esc)

Alustamine

Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, ei kasuta see kiirklahve, mida kasutatakse PowerPointi töölauarakenduses. Näiteks muuteklahvi (Alt) vajutamisel viiakse fookus brauseri menüüribale ja tuttavad kiirklahvid (nt Ctrl + P (Prindi) ja F1 (Spikker)) käivitavad brauserikäsud, mitte PowerPointi veebirakendus’i käsud.

Kui soovite fookuse viia PowerPointi veebirakendus’i liideses mõnda teise kohta (nt lindilt pisipildipaanile), vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 edasi liikumiseks ning Ctrl + Shift + F6 tagasi liikumiseks ja slaidi sisuossa või sealt välja liikumiseks. Kui soovite PowerPointi veebirakendus’is liikuda ühelt käsult teisele, vajutage edasiliikumiseks tabeldusklahvi (Tab), tagasiliikumiseks klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Näpunäide.: Kui soovite redigeerimisvaates kiiresti esitada käsu, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Q, et liigutada fookus väljale Mida soovite teha?, ja sisestage soovitud käsk. Käsu valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja siis sisestusklahvi (Enter).

Rakenduses liikumine ainult klaviatuuri abil

Lugemisvaates asub ekraani ülaosas dokumendi kohal horisontaalne käskudeloend. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on liikunud käskude reale, ja seejärel vajutage käsult käsule liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Käsu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Redigeerimisvaate avamiseks minge käsule Redigeeri esitlust, vajutage sisestusklahvi (Enter) ja valige Redigeeri rakenduses PowerPointi veebirakendus.

Redigeerimisvaates on lint PowerPointi veebirakendus’i akna ülaosas asuv riba. Lint on jaotatud menüüdeks. Igas menüüs kuvatakse erinev jaotistest koosnev tööriistade ja funktsioonide komplekt ning iga jaotis sisaldab ühte või mitut käsku. Lindi kasutamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni fookus jõuab lindile.

Muud lindi kasutamiseks mõeldud otseteed on järgmised.

 • Ühest menüüst teise liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab.

 • Lindi praegu valitud menüü avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Lindi ühelt käsult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab.

Juhtelemente saab olenevalt nende tüübist aktiveerida mitmel viisil.

 • Kui valitud käsk on nupp või liitnupp, vajutage selle aktiveerimiseks tühikuklahvi.

 • Kui valitud käsk on loend (nt fontide loend), vajutage loendi avamiseks allanooleklahvi. Seejärel vajutage ühelt üksuselt teisele liikumiseks üles- või allanooleklahvi. Kui soovitud üksus on valitud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Kui valitud käsk on galerii, vajutage galerii käsule Rohkem liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel galerii avamiseks sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (Tab) üksuste sirvimiseks ja sisestusklahvi (Enter) üksuse valimiseks.

Lugemisvaates navigeerimine

Toiming

Vajutage

Liikumine järgmisele slaidile.

N

Liikumine eelmisele slaidile.

P

Kindlale slaidile liikumine

G, tippige slaidi number, vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi (Enter)

Slaidiseansivaates navigeerimine

Toiming

Vajutage

Liikumine järgmisele slaidile.

N

Liikumine eelmisele slaidile.

P

Kindlale slaidile liikumine

G, tippige slaidi number, vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi (Enter)

Pealdiste või subtiitrite sisse- või väljalülitamine

J

Slaidiseansist väljumine.

Paoklahv (Esc)

Redigeerimisvaates navigeerimine

Lindil ja paanidel liikumine

PowerPointi veebirakendus’i peamiste käsualade vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Rakendus aktiveerib slaidipaneeli, tööpaanid ja ribad sellises järjestuses:

 1. slaidipaneel,

 2. kommentaaripaan (kui see on avatud),

 3. märkmepaan (kui see on avatud),

 4. olekuriba,

 5. ülariba,

 6. lint,

 7. pisipildipaan.

  Tsükkel Ctrl + F6

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järjestuses: slaidipaan, kommentaaripaan, märkmepaan, olekuriba, tiitelriba, lint ja pisipildipaan.

Ctrl + F6

Liikumine vastupidises järjestuses: slaidipaan, pisipildipaan, lint, tiitelriba, olekuriba, märkmepaani ja kommentaaripaan.

Shift + Ctrl + F6

Lindil muu menüü avamine

Tabeldusklahv (Tab), sisestusklahv (Enter)

Lindil valitud käsu täitmine

Sisestusklahv (Enter)

Ühelt lindi käsult teisele liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Lindil ühest funktsioonijaotisest teise liikumine.

Ctrl + vasaknooleklahv või paremnooleklahv

Slaidide redigeerimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue slaidi loomine valitud pisipildi järele.

Ctrl + M

Slaidil parempoolsele kohatäitele liikumine.

Tabeldusklahv (Tab)

Praeguse kohatäite valimine või redigeerimine.

Sisestusklahv (Enter) või F2

Kohatäites teksti redigeerimise lõpetamine.

F2

Mitme üksikobjekti valimine.

Ctrl + klõpsamine või Shift + klõpsamine

Mitme objekti valimine.

Klõpsamine + lohistamine, Shift + lohistamine või Ctrl + lohistamine

Kõikide lehel olevate objektide valimine.

Ctrl+A

Aktiivse tekstivälja kogu teksti valimine.

Ctrl + A

Slaidi kopeerimine

Ctrl+C

Slaidi kleepimine

Ctrl+V

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Uuestitegemine

Ctrl + Y

Pisipiltide ümberkorraldamine pisipildipaanil järgmiselt.

 • Slaidi nihutamine ühe koha võrra üles

 • Slaidi nihutamine ühe koha võrra alla

 • Slaidi tõstmine loendi algusesse

 • Slaidi tõstmine loendi lõppu

Ctrl+ülesnool

Ctrl+allanool

Ctrl+Shift+ülesnool

Ctrl+Shift+allanool

Fondi vähendamine

Ctrl+[

Fondi suurendamine

Ctrl+]

Järjepunkti nihutamine kohatäidetes ja märkmetes

Toiming

Vajutage

Ühe märgi võrra paremale liikumine.

Paremnooleklahv

Ühe märgi võrra vasakule liikumine.

Vasaknool

Ühe sõna võrra paremale liikumine.

Ctrl + paremnooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule liikumine.

Ctrl + vasaknooleklahv

Ühe rea võrra üles liikumine

Ülesnool

Ühe rea võrra alla liikumine

Allanool

Liikumine ühe lõigu võrra üles

Ctrl + ülesnooleklahv

Liikumine ühe lõigu võrra alla

Ctrl + allanooleklahv

Rea algusse liikumine

Klahv Home

Rea lõppu liikumine

Klahv End

Kohatäite või märkmete algusse liikumine.

Ctrl + Home

Kohatäite või märkmete lõppu liikumine.

Ctrl + End

Sisu valimine: valiku laiendamine

Toiming

Kiirklahvid

Parempoolse märgi valimine

Shift+paremnool

Vasakpoolse märgi valimine

Shift+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine.

Shift+Ctrl+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine.

Shift+Ctrl+vasaknool

Üleval asuva rea valimine.

Shift+ülesnool

All asuva rea valimine.

Shift+allanool

Üleval asuva lõigu valimine.

Shift+Ctrl+ülesnool

All asuva lõigu valimine.

Shift+Ctrl+allanool

Valimine lõigu alguseni.

Shift + Home

Valimine lõigu lõpuni.

Shift + End

Valimine kohatäite või märkmete alguseni.

Shift + Ctrl + Home

Valimine kohatäite või märkmete lõpuni.

Shift + Ctrl + End

Kõige valimine kohatäite või märkmete piires.

Ctrl + A

Teksti redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Muudatuste salvestamine

PowerPointi veebirakendus salvestab muudatused automaatselt.

Valitud teksti lõikamine

Ctrl+X

Valitud teksti kopeerimine

Ctrl+C

Teksti kleepimine

Ctrl+V

Teksti kleepimine vormindamata.

Ctrl+Shift+V

Hüperlingi lisamine

Ctrl + K

Viimase muudatuse tagasivõtmine.

Ctrl + Z

Viimase tagasivõetud toimingu uuesti tegemine.

Ctrl + Y

Valitud lõigu vasakjoondamine.

Ctrl + J

Valitud kujundi teisaldamine

Toiming

Kiirklahvid

Kujundi nihutamine paremale.

Paremnooleklahv

Kujundi nihutamine vasakule.

Vasaknool

Kujundi nihutamine üles.

Ülesnool

Kujundi nihutamine alla.

Allanool

Valitud kujundi korraldamine

Kujundi viimine taha.

Ctrl + Shift + avatud nurksulg ( [ )

Kujundi viimine tahapoole.

Ctrl + avatud nurksulg ( [ )

Kujundi toomine ette.

Ctrl + Shift + suletud nurksulg ( ] )

Kujundi toomine ettepoole.

Ctrl + suletud nurksulg ( ] )

Teksti vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti muutmine paksuks.

Ctrl + B

Muutke valitud tekst kursiiviks.

Ctrl + I

Valitud teksti allakriipsutamine.

Ctrl + U

Valitud teksti joondamine vasakule.

Ctrl + L

Valitud teksti joondamine paremale.

Ctrl + R

Valitud teksti joondamine keskele.

Ctrl + E

Kommentaaridega töötamine

Allpool loetletud kommentaaride kiirklahvid (v.a uue kommentaari lisamise kiirklahv) töötavad üksnes siis, kui kommentaaripaan on aktiivne.

Soovitud toiming

Vajutage

Uue kommentaari lisamine.

Ctrl+Alt+M 

(või Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt +Shift+M Mac-arvutis)

Mine järgmisele kommentaarilõimele (dokument, leht, slaid)  

Allanool 

Mine eelmisele kommentaarilõimele (dokument, leht, slaid)  

Ülesnool 

Laienda kommentaarilõime, kui sellel on fookus  

Paremnool 

Ahenda kommentaarilõime  

Vasaknool 

Mine kommentaarilõime järgmisele vastusele  

Allanool 

Mine vestluse või põhikommentaari eelmisele vastusele 

Ülesnool 

Sule paan  

Tabeldusklahv (Tab) 

Vastuse väli 

Tabeldusklahv (Tab) 

Põhikommentaari või vastuse redigeerimine

Vajutage tabeldusklahvi, kui fookus on põhikommentaaril/vastusel

Kommentaari/vasta või salvesta muudatused 

Ctrl + Enter 

Hülga kommentaari/vastuse mustand või redigeeri 

Paoklahv (Esc) 

Laienda kommentaarilõime vestluse nupu „Kuva rohkem vastuseid“ abil  

Tabeldusklahv (Tab) 

Vt ka

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis navigeerimine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×