Rakenduse Microsoft Lync 2010 for Nokia privaatsustäiendus

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Täienda kohe

Viimati uuendatud: oktoober 2011

Sisu

Rakenduse Microsoft Lync 2010 for Nokia privaatsustäiendus

See leht on Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Mõne kindla Microsoft Lynci toote või teenuse osas kehtivate andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete mõistmiseks peaksite lugema nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldust kui ka käesolevat lisa.

Käesolevas privaatsustäienduses käsitletakse rakenduse Microsoft Lync 2010 for Nokia kasutuselevõttu ja kasutamist teie ettevõtte mobiilsideseadmetes. Kui kasutate Microsoft Lync Server 2010 suhtlustarkvara teenusena (ehk servereid, kus tarkvara käitatakse, hostib mõni kolmas osapool, näiteks Microsoft), edastatakse sellele kolmandale osapoolele teavet. Teie ettevõttest sellele kolmandale osapoolele edastatud andmete kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma ettevõtte administraatori või teenusepakkuja poole.

Lehe algusesse

Aktiveerimisaruandlus

Funktsiooni otstarve: rakenduse Lync 2010 for Nokia algse häälestamise ja konfigureerimise käigus kogutakse teatud riistvara- ja tarkvarakohaseid andmeid, mis saadetakse Nokiale selleks, et anda teada konfigureerimise õnnestumisest.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: selle protsessi käigus ei koguta isikut tuvastavat teavet. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: Nokia kasutab aktiveerimisaruandluse protsessi käigus kogutud andmeid tarkvara õnnestunud konfigureerimise kohta teate saamiseks. Nokia privaatsuspõhimõtete kohta saate täpsemat teavet Nokia privaatsuspõhimõtetest.

Valikuvõimalused/juhtimine: pole kohaldatav.

Lehe algusesse

Kõne delegeerimine (kõne ümbersuunamine)

Funktsiooni otstarve: kõne delegeerimine võimaldab teil määrata delegaadi või delegaadid, kes seejärel saavad teie nimel helistada ja kõnesid vastu võtta ning võrgukoosolekuid häälestada ja nendega ühineda. Kui kasutate kõnedelegeerimist oma mobiilsideseadmest, saate valida üksnes need delegaadid, kelle olete eelnevalt määratlenud oma Microsoft Lync 2010 töölauakliendis.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: kui delegaat vastab kõnele teie nimel, saate selle kohta meilisõnumi. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: selle funktsiooni abil saate oma delegaatidega koostööd teha, et paremini hallata oma ajakava ja koosolekuid ning arutada delegaatidega kõnesid, mida nad on teie nimel teinud või vastu võtnud.

Valikuvõimalused/juhtimine: kõne delegeerimine on vaikimisi välja lülitatud. Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks toimige järgmiselt.

 1. Puudutage rakenduses Lync for Nokia kontaktiloendi lehe valikumenüüs käsku Sätted.

 2. Määrake vahekaardil Hääl sätte Ümbersuunamine väärtuseks SEES.

 3. Puudutage valikut Suuna kõned ümber numbrile ja valige siis ripploendist väärtus Minu delegaadid.

 4. Puudutage alumisel tööriistaribal nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Kliendipoolne logimine

Funktsiooni otstarve: kliendipoolne logimine võimaldab teil oma Lynci kasutusteabe logida oma seadmes ja oma kasutajaprofiilis. Seda teavet saab kasutada tarkvaras Lync for Nokia ilmneda võivate probleemide tõrkeotsingu jaoks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: kui kliendipoolne logimine on lubatud, talletatakse teie seadmes näiteks järgmine teave: seadme ID, kasutaja pseudonüüm ja domeen, olekuteave, sõnumite üksikasjad, sisselogimisajalugu, kontaktiloend ning kliendikonfiguratsiooni andmed (nt ümbersuunamisreeglid, olek ja märkmed). Teie Lync 2010 vestluste sisu ei talletata. Microsoftile ei saadeta automaatselt mitte mingisugust teavet, kuid vajaduse korral saate selle teabe käsitsi saata.

Teabe kasutamine: kliendipoolse logimise abil saate teha rakenduse Lync for Nokia kasutamisel ilmneda võivate probleemide tõrkeotsingut.

Valikuvõimalused/juhtimine: kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud. Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks toimige järgmiselt.

 1. Puudutage rakenduses Lync for Nokia kontaktiloendi lehe valikumenüüs käsku Sätted.

 2. Märkige või tühjendage vahekaardil Eelistused ruut Luba logimine.

 3. Puudutage alumisel tööriistaribal nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Kontaktikaart

Funktsiooni otstarve: kontaktikaardi kaudu kogutakse teiste teie ettevõtte töötajate kohta staatilist ja dünaamilist teavet, mida kuvatakse nii Lyncis kui ka Microsoft Outlooki sõnumside- ja koostöökliendi uuemate versioonide kontaktikaartidel. Kontaktikaart võimaldab ühe klõpsuga saata meilisõnumi, algatada telefonikõne, saata kiirsõnumi ja saata tekstsõnumeid (SMS; Lynci töölauakliendis pole SMS-ide saatmine võimalik).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: kontaktikaardil olev staatiline teave kogutakse ettevõtte kataloogist (nt Active Directory Domain Services) ja antakse teistele Lync Server 2010 kaudu ühiskasutusse. Kogutava dünaamilise teabe (nt telefoninumbrite ja kohalolekuteabe) saate ise sisestada ja seejärel teistega jagada. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: kontaktikaardi teave kuvatakse selleks, et saaksite oma kontaktteavet teistega jagada.

Valikuvõimalused/juhtimine: kontakte saab hallata nii Lynci töölauakliendi kui ka rakenduse Lync for Nokia kaudu. Rakenduses Lync for Nokia toimige kontaktide haldamiseks järgmiselt.

Kontakti lisamine

 1. Puudutage Lynci põhiaknas vahekaardil Kontaktiloend nuppu Otsi.

 2. Tippige kontakti nimi tekstiväljale Otsing.

 3. Valige otsingutulemitest selle kontakti nimi, kelle soovite lisada. Seejärel puudutage menüüd Suvandid.

 4. Puudutage käsku Lisa kontakt ja seejärel puudutage kontaktirühma, kuhu soovite kontakti lisada.

Kontakti eemaldamine

 1. Puudutage Lynci põhiaknas vahekaardil Kontaktiloend seda kontaktirühma, kuhu soovitud kontakt kuulub.

 2. Puudutage selle kontakti nime, kelle soovite kustutada.

 3. Puudutage menüüd Suvandid ja seejärel käsku Eemalda kontakt.

Lehe algusesse

Hädaabiteenused (110, 112)

NB!:  Soovitame rakendust Lync for Nokia MITTE KASUTADA hädaabiteenustesse helistamiseks (nt numbril 110 või 112). Lync for Nokia EI saa määratleda teie tegelikku füüsilist asukohta: kui kasutate rakendust Lync for Nokia hädaabikõne jaoks, EI saa kõne vastuvõtja teie asukohta kindlaks teha. Oma seadmest hädaabikõne tegemiseks sulgege Lync for Nokia ja valige hädaabinumber seadme numbriklaviatuuri kaudu.

Lehe algusesse

Isiklik pilt

Funktsiooni otstarve: isikliku pildi funktsiooni abil kuvatakse teie pilt ja teiste teie ettevõtte töötajate pildid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: teie isikliku pildi jagamiseelistust kasutatakse nii teie enda pildi jagamiseks teistega kui ka teiste töötajate piltide kuvamiseks. Rakenduses Lync for Nokia saab kuvada ainult Active Directory kataloogis talletatud pilte. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: seda teavet kasutatakse teie kasutuskogemuse kohandamiseks ja teie pildi jagamiseks teistega.

Valikuvõimalused/juhtimine: isikliku pildi sätteid saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Kohaloleku- ja kontaktteave

Funktsiooni otstarve: kohaloleku- ja kontaktteave võimaldab teil teiste kasutajate kohta (nii teie ettevõttes kui ka sellest väljaspool) avaldatud teabele juurde pääseda ja annab teistele kasutajatele juurdepääsu teie kohta avaldatud teabele (nt kohalolek, ametinimetus, telefoninumber, asukoht ja märkmed). Teie administraator võib konfigureerida ka integratsiooni Outlooki ja Exchange'iga – sel viisil saab kuvada ka kontorist väljas viibimise teateid ja muud olekuteavet (nt seda, millal teil on Outlooki kalendris koosolek ajastatud).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: Lync Serveriga ühenduse loomiseks kasutatakse teie sisselogimisaadressi ja parooli. Teavet teie sisselogimisega seotud kohaloleku ja kontaktteabe kohta saate avaldada teie ise või seda saab avaldada teie administraator. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: teistel Lynci kasutajatel ja programmidel on juurdepääs teie kohaloleku- ja kontaktteabele, et tuvastada teie avaldatud olek ja teave ning sel viisil teiega vajadusel paremini ühendust võtta.

Valikuvõimalused/juhtimine: kohaloleku- ja kontaktteabe sätteid saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Privaatsusrežiim

Funktsiooni otstarve: privaatsusrežiim on säte, mis võimaldab teil oma kohalolekuteavet (nt Saadaval, Hõivatud, Mitte segada jne) jagada ainult teie kontaktiloendis olevate kontaktidega.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: privaatsusrežiimi lubamine lülitab Lynci režiimi, kus saate muuta kasutajasätteid nii, et teie kohalolekuteavet jagataks ainult teie kontaktiloendis olevate kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: selle režiimi säte määratleb kohalolekuteabe jagamise viisi.

Valikuvõimalused/juhtimine: privaatsusrežiimi funktsiooni lubab või keelab teie ettevõtte administraator. Kui privaatsusrežiim on lubatud, saab seda hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Meilina saatmine

Funktsiooni otstarve: funktsioon Saada meilina võimaldab teil rakenduse Lync 2010 for Nokia kiirsõnumivestluste ajalugu, mis on talletatud teie seadmes, saata manusena kasutaja määratletud meiliaadressil.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: kogu kiirsõnumivestluste sissetulev ja väljaminev sisu talletatakse seadmes omaette mäluosas piiramatu aja jooksul, välja arvatud juhul, kui 1) kasutaja kustutab vestluse, 2) kasutaja desinstallib rakenduse või 3) uus kasutaja logib samas seadmes sisse. Funktsiooni Saada meilina kaudu saadetav kiirsõnumivestluste ajalugu toimetatakse meilisõnumina kasutaja meiliaadressile. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine: kasutajad saavad kiirsõnumivestluste ajaloo saata meilisõnumi manusena enda määratud meiliaadressile, et kiirsõnumivestlused oleksid saadaval ka väljaspool seadet (nt arhiivimiseks või sisu jagamiseks teistega).

Valikuvõimalused/juhtimine: vestluste ajalugu talletatakse seadmes automaatselt. Seda funktsiooni ei saa keelata. Küll aga saab vestluste ajaloo kustutada; selleks toimige järgmiselt.

 1. Puudutage vahekaardil Vestlused alumisel tööriistaribal nuppu Lõpeta vestlused.

 2. Märkige nende vestluste ruudud, mida soovite kustutada.

 3. Puudutage tööriistaribal nuppu Lõpeta.

Vestluste ajaloo saatmiseks täitke järgmised juhised.

 1. Puudutage vestluseaknas menüüd Suvandid.

 2. Valige menüüst käsk Saada meilina.

Lehe algusesse

Asukoha saatmine

Funktsiooni otstarve: see funktsioon aitab koostöös rakendusega Nokia Kaardid määratleda teie asukohta.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: sõltuvalt teie valitud positsioonimisviisidest võib teie seade luua teie asukoha määramiseks Nokiaga ühenduse. Seda teavet töödeldakse anonüümselt. Lisateavet leiate veebilehelt Nokia kaardirakenduste privaatsuseeskirjad.

Teabe kasutamine: rakendus Nokia Kaardid kasutab asukoha saatmise funktsiooni kaudu kogutud andmeid teile asukohaandmete kiiremaks ja täpsemaks pakkumiseks.

Lehe algusesse

Ühendatud kontaktisalv

Funktsiooni otstarve: ühendatud kontaktisalvel on kolm peamist funktsiooni; rakenduses Lync for Nokia on saadaval ainult järgmine funktsioon.

 • Otsingu ühendamine.    Otsingute ühendamise funktsioon ühendab teie globaalse aadressiloendi (GAL) teie Lynci kontaktidega nii, et mõne kindla kontakti otsimisel kuvatakse otsingutulemites ainult üks kirje.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: Lync for Nokia koondab Outlookist, Active Directory kataloogist ja kohalolekufunktsioonist pärinevad kontaktandmed. Seda teavet kasutatakse rakenduse Lync for Nokia toimimiseks.

Teabe kasutamine: Outlooki, Active Directory kataloogi ja kohalolekufunktsiooni kontaktandmed kuvatakse rakenduse Lync for Nokia kasutajaliideses.

Valikuvõimalused/juhtimine: ühendatud kontaktisalve sätteid saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×