Registri loomine ja kasutamine jõudluse parandamiseks

Registri loomine ja kasutamine jõudluse parandamiseks

Kui otsite Accessis tabelist sageli andmeid mõnelt kindlalt väljalt, saate neid toiminguid kiirendada, luues väljale registri. Access kasutab registreid täpselt nii, nagu teie kasutaksite raamatus olevat registrit: andmete leidmiseks vaatab Access andmete asukoha järele registrist. Mõnikord, näiteks primaarvõtme korral, loob Access registri automaatselt. Teistel puhkudel võite tahta registri ise luua.

See artikkel annab ülevaate registritest ja selgitab, kuidas määrata, milliseid välju registrisse kaasata ning juhendab, kuidas registrit luua, kustutada või muuta. Artikkel selgitab ka seda, millistel puhkudel Access ise automaatselt registri loob.

Selle artikli teemad

Märkus.: Te ei saa kasutada selles artiklis kirjeldatud meetodeid veebiandmebaasi tabeli registri loomiseks. Veebiandmebaasi jõudlus sõltub mitmest tegurist, nt veebiandmebaasi hostiva SharePointi serveri jõudlusest.

Mis on register?

Registrit saab kasutada, et Access saaks kirjeid kiiremini otsida ja sortida. Registris talletatakse registris hoidmiseks valitud välja(de) kirjete asukohti. Access võtab asukohaandmed registrist ja saab siis andmed tuua, liikudes otse õigesse kohta. Nii võib registri kasutamine olla tunduvalt kiirem kui andmete leidmiseks kõigi kirjete skannimine.

Registrisse kaasatavate väljade määramine

Registreid saab luua ühe või mitme välja alusel. Tõenäoliselt soovite registrisse lisada välju, mida te otsite sageli, sordite või liidate mitme tabeli päringus teiste tabelite väljadega. Registrid võivad kiirendada otsinguid ja päringuid, kuid samas aeglustada jõudlust andmete lisamisel või värskendamisel. Kui lisate andmeid tabelisse, mis sisaldab üht või mitut indekseeritud välja, peab Access igal kirje lisamisel või muutmisel registreid värskendama. Ka lisanduspäringute või imporditud kirjete abil kirjete lisamine on tõenäoliselt aeglasem, kui sihttabel sisaldab registreid.

Märkus.: Tabeli primaarvõti indekseeritakse automaatselt.

Registrisse ei saa kanda välja, mille andmetüüp on OLE-objekt, Manus või Arvutatud. Muude väljade korral kaaluge nende registrisse kaasamist järgmistel puhkudel.

 • Välja andmetüüp on lühike tekst (tekst rakenduses Access 2010), pikk tekst (MEMO rakenduses Access 2010), arv, kuupäev/kellaaeg, Automaatnumber, valuuta, jah/ei või hüperlink.

 • Eeldate väljal talletatud väärtuste otsimist.

 • Eeldate välja väärtuste sortimist.

 • Eeldate väljal mitme erineva väärtuse talletamist. Kui mitu välja väärtust on samad, ei pruugi register päringuid eriti kiirendada.

Mitmeväljaregistrid

Kui on alust arvata, et tihti otsite või sordite korraga kahe või enama välja järgi, võite luua registri just selle väljakombinatsiooni jaoks. Näiteks kui samas päringus seatakse kriteeriumiks väljad Tarnija ja Tootenimi, on mõistlik luua nende väljade jaoks mitmeväljaregister.

Tabeli sortimisel mitmeväljaregistri alusel sordib Access esmalt registris esimesena määratletud välja järgi. Väljade järjestust saab määrata mitmeväljaregistrit luues. Kui mõnel kirjel on esimesel väljal duplikaatväärtused, sordib Access järgmisena registris määratletud teise välja järgi jne.

Mitmeväljaregistrisse saab kaasata kuni kümme välja.

Registri loomine

Registri loomiseks tuleb esmalt otsustada, kas luua ühe- või mitmeväljaregister. Ühe välja põhise registri loomiseks seadke väljale atribuut Indekseeritud. Järgmises tabelis esitatakse atribuudi Indekseeritud võimalikke väärtusi.

Registrisse kantud atribuudisäte

Tähendus

Ei

Selle välja jaoks registrit ei looda (ega kustutata olemasolevat registrit)

Jah (duplikaadid lubatud)

Selle välja jaoks luuakse register

Jah (duplikaadid keelatud)

Selle välja jaoks luuakse kordumatu register

Kui loote kordumatu indeksi, ei luba Access teil väljale uut väärtust sisestada, kui see väärtus on mõnes muus kirjes samale väljale juba olemas. Access loob automaatselt primaarsete võtmete jaoks kordumatu indeksi, kuid soovi korral võite keelata ka muude väljade dubleerivad väärtused. Näiteks saate luua kordumatu indeksi väljal, kus talletatakse seerianumbrid, nii et kahel tootel pole sama seerianumber.

Üheväljaregistri loomine    

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil selle tabeli nime, milles soovite registri luua, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake registrisse kantava välja elementi Välja nimi.

 3. Klõpsake jaotises Välja atribuudid vahekaarti Üldine.

 4. Kui soovite duplikaadid lubada, märkige atribuudi Indekseeritud ruut Jah (duplikaadid lubatud). Kui soovite luua kordumatu registri, märkige ruut Jah (duplikaadid keelatud).

 5. Muudatuste salvestamiseks klõpsake kiirpääsuriba nuppu Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Mitmeväljaregistri loomine    

Tabelile mitmeväljaregistri loomiseks tuleb kaasata registri iga välja jaoks rida ja registri nimi tuleb kaasata vaid esimesse ritta. Access käsitleb kõiki ridu sama registri osana seni, kuni leiab rea järgmise registri nimega. Rea lisamiseks paremklõpsake kohta, kuhu soovite rea lisada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa ridu.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil selle tabeli nime, milles soovite registri luua, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Registrid.

  Kuvatakse aken Registrid. Suurendage akent nii, et ilmuksid nähtavale mõned tühjad read ja registri atribuudid oleksid näha.

 3. Tippige veeru Registri nimi esimesele tühjale reale loodava registri nimi. Registri võib nimetada mõne registrivälja järgi, kuid sellele võib anda ka mõne muu nime.

 4. Klõpsake veerus Välja nimi noolt ja seejärel klõpsake esimest välja, mille soovite registrisse kaasata.

 5. Jätke järgmises reas veerg Välja nimi tühjaks ja seejärel klõpsake veerus Välja nimi registrisse kaasamiseks teist välja. Korrake seda toimingut, kuni olete registrisse lisanud kõik soovitud väljad.

 6. Välja väärtuste sortimisjärjestuse muutmiseks klõpsake akna Registrid veerus Sortimisjärjestus nuppu Tõusev järjestus või Laskuv järjestus. Sortimise vaikejärjestus on Tõusev järjestus.

 7. Seadke akna Registrid jaotises Registri atribuudid registri nime sisaldava veeru Registri nimi rea jaoks registri atribuudid. Seadke atribuudid vastavalt järgmisele tabelile.

  Silt

  Väärtus

  Esmane

  Kui väärtus on Jah, siis on register primaarvõti.

  Kordumatu

  Kui väärtus on Jah, peab iga registris olev väärtus olema kordumatu.

  Ignoreeri nullväärtusi

  Kui väärtus on Jah, siis ei kaasata registrisse kirjeid, mis sisaldavad nullväärtust.

 8. Muudatuste salvestamiseks klõpsake kiirpääsuriba nuppu Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 9. Sulgege aken Registrid.

Registri kustutamine

Kui leiate, et registrit pole enam vaja või see pärsib liialt jõudlust, saate selle kustutada. Registri kustutamisel kustutatakse ainult register, mitte väli või väljad, mis olid sinna kaasatud.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil selle tabeli nime, milles soovite registri kustutada, ning seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Registrid.

  Kuvatakse aken Registrid. Reguleerige akna suurust nii, et ilmuks nähtavale mõni tühi rida ja registri atribuudid oleks näha.

 3. Valige aknas Registrid kustutatavat registrit sisaldav rida (või read) ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Muudatuste salvestamiseks klõpsake kiirpääsuriba nuppu Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 5. Sulgege aken Registrid.

Registrite kuvamine ja muutmine

Selleks, et otsustada registrite mõju üle jõudlusele või veenduda, kas kõik soovitud väljad on registrisse kaasatud, saate vaadata tabeli registreid.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil selle tabeli nime, milles soovite registrit muuta, ning seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Registrid.

  Kuvatakse aken Registrid. Suurendage akent nii, et ilmuksid nähtavale mõned tühjad read ja registri atribuudid oleksid näha.

 3. Vaadake registreid ja nende atribuute ning vajadusel redigeerige neid.

 4. Muudatuste salvestamiseks klõpsake kiirpääsuriba nuppu Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 5. Sulgege aken Registrid.

Registri automaatne loomine

Teatud puhkudel loob Access registri automaatselt. Näiteks luuakse register automaatselt selle välja või nende väljade jaoks, mille olete määranud tabeli primaarvõtmeks.

Teine põhjus automaatsete registrite loomiseks on dialoogiboksis Accessi suvandid kuvatav väli Indekseeri importimisel/loomisel automaatselt. Access kaasab registrisse automaatselt kõik väljad, mille nimi algab või lõpeb väljale Indekseeri importimisel/loomisel automaatselt sisestatud märkidega (nt ID, võti, kood või num). Kehtivate sätete vaatamiseks või muutmiseks tehke järgmist.

 1. Valige Fail > Suvandid

 2. Klõpsake nuppu objektide kujundajad ja seejärel jaotises tabeli kujundus, lisage, redigeerige või eemaldage loendiboksis impordi/Loo AutoIndex väärtused. Eraldage väärtused semikooloni (;) abil.

  Märkus.: Kui välja nimi algab või lõpeb siin väljal loetletud väärtusega, kaasatakse see väli automaatselt registrisse.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kuna iga lisanduv register nõuab Accessilt lisatööd, võib andmete lisamise või värskendamise ajal jõudlus langeda. Sellisel juhul võite loodavate registrite arvu vähendamiseks kaaluda väljal Indekseeri importimisel/loomisel automaatselt toodud väärtuste muutmist või vähendamist.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×