Rikutud töövihiku parandamine

Microsoft 365 rakendus Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Rikutud töövihiku avamisel käivitab Excel automaatselt failitaasterežiimi ja üritab töövihikut ühtlasi uuesti avada ja parandada.

Excel ei saa failitaasterežiimi alati automaatselt käivitada. Kui te ei saa töövihikut avada, sest see on rikutud, võite proovida seda käsitsi parandada.

Kui töövihikut ei saa parandada, saate proovida töövihiku andmeid muudmoodi taastada. Andmete kaotsimineku vältimiseks soovitame teil oma töövihikut tihti salvestada ja teha igal salvestamisel ka varukoopia. Samuti võite lasta Excelil teatud ajavahemike järel automaatselt taastefail luua. Sel viisil pääsete töövihiku õigele koopiale juurde ka siis, kui algne versioon kogemata kustub või ära rikutakse.

Rikutud töövihiku käsitsi parandamine

 1. Klõpsake menüü Fail nuppu Ava.

 2. Valige Excel 2013 või Excel 2016 arvutustabel asub asukohas ja klõpsake nuppu Sirvi.

 3. Valige dialoogiaknas Avamine rikutud töövihik, mille soovite avada.

 4. Klõpsake noolt nupu Ava kõrval ja seejärel klõpsake nuppu Ava ja paranda.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Võimalikult paljude töövihiku andmete taastamiseks klõpsake nuppu Paranda.

  • Töövihikust pärast ebaõnnestunud parandamiskatset väärtuste ja valemite toomiseks klõpsake nuppu Ekstrakti andmed.

Rikutud töövihiku andmete taastamine

Järgmised meetodid võivad teil aidata päästa andmeid, mis muidu kaotsi läheks. Kui üks meetod ei õnnestu, võite proovida mõnda muud. Kui ükski nendest meetoditest ei tööta, võite töövihiku andmete taastamiseks proovida ka muude tarkvaratootjate lahendusi.

NB!: Kui töövihiku avamist takistab ketta- või andmevõrgu tõrge, teisaldage enne järgmiste taastusmeetodite proovimist töövihik mõnele teisele kõvakettale või võrgukohast kohalikule kettale.

 • Andmete taastamiseks pärast töövihiku Excelis avamist tehke ühte järgmistest.

  • Töövihiku taastamine viimase salvestatud versiooni juurde     Kui redigeerite töölehte ja töövihik muutub enne muudatuste salvestamist vigaseks, saate algse töölehe taastada, kui taastate selle viimasena salvestatud versioonile.

   Töövihiku viimati salvestatud versiooni tagasipööramiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Fail nuppu Ava.

   2. Topeltklõpsake Excelis avatud töövihiku nime.

   3. Töövihiku taasavamiseks klõpsake nuppu Jah.

    Märkus.: Taastatakse töövihiku viimati salvestatud versioon. Kõik muudatused, mis võisid põhjustada töövihiku rikkumise, on kõrvaldatud. Lisateavet töövihiku varasemate versioonide taastamise kohta leiate teemast Office‘i failide automaatne salvestamine ja taastamine.

  • Töövihiku salvestamine SYLK-vormingus ("sümboolne link")     – SYLK-vormingus failis saate välja filtreerida kõik selle rikutud elemendid. SYLK-vormingut kasutatakse tavaliselt printimistõrgete eemaldamiseks.

   Töövihiku SYLK-vormingus salvestamiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüüd Fail ja siis käsku Salvesta nimega.

   2. Valige loendis Salvestustüüp tüüp SYLK (sümboolne link) ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

    Märkus.: SYLK-failina salvestatakse ainult töövihiku aktiivne leht.

   3. Kui kuvatakse teade, et valitud failitüüp ei toeta mitut töölehte sisaldavaid töövihikuid, klõpsake ainult aktiivse töölehe salvestamiseks nuppu OK.

   4. Kui kuvatakse teade, et töövihikus võib olla funktsioone, mis ei ühildu SYLK-vorminguga, klõpsake nuppu Jah.

   5. Klõpsake menüü Fail nuppu Ava.

   6. Valige salvestatud SLK-fail ja valige Ava.

    Märkus.: SLK-faili vaatamiseks peate võib-olla klõpsama loendis Failitüübid valikut Kõik failid või SYLK-failid.

   7. Klõpsake menüüs Fail nuppu Salvesta nimega.

   8. Klõpsake loendis Salvestustüüp valikut Exceli töövihik.

   9. Selleks, et luua töövihikust uus koopia algset töövihikut asendamata, tippige väljale Faili nimi töövihiku uus nimi. Seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

    Märkus.: Kuna selle vormingu puhul salvestatakse ainult töövihiku aktiivne tööleht, tuleb rikutud töövihik avada mitu korda, et iga tööleht eraldi salvestada.

 • Andmete taastamiseks juhul, kui töövihikut ei saa Excelis avada, tehke ühte järgmistest.

  • Exceli seadistamine käsitsiarvutamiseks     – töövihiku avamiseks proovige muuta automaatne arvutamine käsitsi arvutamiseks. Nii võib töövihik avaneda, sest seda ei arvutata uuesti.

   Exceli seadistamiseks käsitsiarvutamiseks tehke järgmist.

   1. Veenduge, et Excelis oleks avatud uus tühi töövihik. Kui uus tühi töövihik pole avatud, tehke järgmist.

  • Klõpsake menüü Fail käsku Uus.

  • Klõpsake jaotises Saadaolevad mallid nuppu Tühi töövihik.

   1. Klõpsake menüü Fail käsku Suvandid.

   2. Klõpsake kategooria Valemid jaotises Arvutussuvandid ja seejärel klõpsake raadionuppu Käsitsi.

   3. Klõpsake nuppu OK.

   4. Klõpsake menüü Fail nuppu Ava.

   5. Valige rikutud töövihik ja seejärel valige Ava.

  • Välisviidete kasutamine rikutud töövihikuga linkimiseks     – kui soovite töövihikust tuua ainult andmeid, mitte valemeid ega arvutatud väärtusi, saate rikutud töövihikuga linkimiseks kasutada välisviiteid.

   Välisviidete kasutamiseks rikutud töövihikuga linkimiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Fail nuppu Ava.

   2. Valige kaust, mis sisaldab rikutud töövihikut, kopeerige rikutud töövihiku failinimi ja seejärel valige Loobu.

   3. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Uus.

   4. Klõpsake jaotises Saadaolevad mallid nuppu Tühi töövihik.

   5. Tippige uue töövihiku lahtrisse A1 =Faili nimi!A1, kus Faili nimi on 2. juhises kopeeritud rikutud töövihiku nimi, ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

    Näpunäide.: Sisestada tuleb ainult töövihiku nimi; faililaiendit pole vaja tippida.

   6. Dialoogiboksi Väärtuste värskendamine kuvamisel valige rikutud töövihik ja klõpsake siis nuppu OK.

   7. Dialoogiboksi Lehe valimine kuvamisel valige vajalik tööleht ja klõpsake nuppu OK.

   8. Valige lahter A1.

   9. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

   10. Valige lahtrist A1 alates ligikaudu sama suur ala, kui on rikutud töövihiku andmeid sisaldav vahemik.

   11. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

   12. Jätke lahtrivahemik valituks ja klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud uuesti nuppu Kopeeri.

   13. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all asuvat noolt ja seejärel loendis Kleebi väärtused valikut Väärtused.

    Märkus.: Väärtuste kleepimisel eemaldatakse lingid rikutud töövihikuga ja jäetakse alles vaid andmed.

  • Makro kasutamine andmete eraldamiseks rikutud töövihikust     – kui rikutud töövihikuga on lingitud diagramm, saate diagrammi lähteandmete eraldamiseks kasutada makrot.

   Makro kasutamiseks tehke järgmist.

   1. Sisestage järgmine makrokood ja moodulilehele:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Sisestage töövihikusse uus tööleht ja pange selle nimeks „Diagrammiandmed“.

   3. Valige diagramm, millest soovite alusandmed ekstraktida.

   4. Märkus.: Diagramm võib olla manustatud nii töölehele kui ka eraldi diagrammilehele.

   5. Käivitage makro GetChartValues.

   6. Diagrammil olevad andmed paigutatakse töölehele „Diagrammiandmed“.

Töövihiku varukoopia automaatne salvestamine

Töövihikust automaatselt varukoopia salvestamine aitab tagada, et pääseksite töövihiku õigele koopiale juurde ka siis, kui algne versioon kogemata kustub või ära rikutakse.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Salvesta nimega.

 2. Valige Excel 2013 või Excel 2016 arvutustabel asub asukohas ja klõpsake nuppu Sirvi.

 3. Klõpsake nupu Salvesta kõrval oleva nupu Tööriistad kõrval asuvat allanoolt ja valige Üldsuvandid.

 4. Märkige ruut Loo alati varukoopia.

Lisateavet töövihiku varasemate versioonide salvestamise ja taastamise kohta ning uute töövihikute (varem salvestamata) taastamise kohta leiate teemast Office‘i failide taastamine.

Taastefaili automaatne loomine kindla ajaintervalliga

Kui konfigureerite Exceli töövihikust automaatselt varukoopiaid salvestama, saate tagada, et pääseksite töövihiku õigele koopiale juurde ka siis, kui algne versioon kogemata kustub või ära rikutakse.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Suvandid.

 2. Märkige kategooria Salvestamine jaotises Töövihiku salvestamine ruut Salvesta automaattaasteteave iga ja sisestage soovitud minutite arv.

 3. Sisestage väljale Automaattaastefaili asukoht taastefaili salvestamise asukoht.

 4. Veenduge, et ruut Keela automaattaaste ainult selle töövihiku jaoks oleks tühi.

Lisateavet töövihiku varasemate versioonide salvestamise ja taastamise kohta ning uute töövihikute (varem salvestamata) taastamise kohta leiate teemast Office‘i failide taastamine.

Rikutud töövihiku käsitsi parandamine

 1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Ava.

 2. Valige dialoogiaknas Avamine rikutud töövihik, mille soovite avada.

 3. Klõpsake noolt nupu Ava kõrval ja seejärel klõpsake nuppu Ava ja paranda.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Võimalikult paljude töövihiku andmete taastamiseks klõpsake nuppu Paranda.

  • Töövihikust pärast ebaõnnestunud parandamiskatset väärtuste ja valemite toomiseks klõpsake nuppu Ekstrakti andmed.

Rikutud töövihiku andmete taastamine

Järgmised meetodid võivad teil aidata päästa andmeid, mis muidu kaotsi läheks. Kui üks meetod ei õnnestu, võite proovida mõnda muud. Kui ükski nendest meetoditest ei tööta, võite töövihiku andmete taastamiseks proovida ka muude tarkvaratootjate lahendusi.

NB!: Kui töövihiku avamist takistab ketta- või andmevõrgu tõrge, teisaldage enne järgmiste taastusmeetodite proovimist töövihik mõnele teisele kõvakettale või võrgukohast kohalikule kettale.

 • Andmete taastamiseks pärast töövihiku Excelis avamist tehke ühte järgmistest.

  • Töövihiku taastamine viimase salvestatud versiooni juurde     Kui redigeerite töölehte ja töövihik muutub enne muudatuste salvestamist vigaseks, saate algse töölehe taastada, kui taastate selle viimasena salvestatud versioonile.

   Töövihiku viimati salvestatud versiooni tagasipööramiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Ava.

   2. Topeltklõpsake Excelis avatud töövihiku nime.

   3. Töövihiku taasavamiseks klõpsake nuppu Jah.

    Märkus.: Taastatakse töövihiku viimati salvestatud versioon. Kõik muudatused, mis võisid põhjustada töövihiku rikkumise, on kõrvaldatud.

  • Töövihiku salvestamine SYLK-vormingus ("sümboolne link")     – SYLK-vormingus failis saate välja filtreerida kõik selle rikutud elemendid. SYLK-vormingut kasutatakse tavaliselt printimistõrgete eemaldamiseks.

   Töövihiku SYLK-vormingus salvestamiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel osutage käsu Salvesta nimegakõrval olevale noolele.

   2. Valige loendis Salvestustüüp tüüp SYLK (sümboolne link) ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

    Märkus.: SYLK-failina salvestatakse ainult töövihiku aktiivne leht.

   3. Kui kuvatakse teade, et valitud failitüüp ei toeta mitut töölehte sisaldavaid töövihikuid, klõpsake ainult aktiivse töölehe salvestamiseks nuppu OK.

   4. Kui kuvatakse teade, et töövihikus võib olla funktsioone, mis ei ühildu SYLK-vorminguga, klõpsake nuppu Jah.

   5. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Sule.

   6. Kui teile kuvatakse teade muudatuste salvestamise kohta, klõpsake nuppu Jah.

   7. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Ava.

   8. Valige salvestatud SLK-fail ja valige Ava.

    Märkus.: SLK-faili vaatamiseks peate võib-olla klõpsama loendis Failitüübid valikut Kõik failid või SYLK-failid.

   9. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel osutage käsu Salvesta nimegakõrval olevale noolele.

   10. Klõpsake loendis Salvestustüüp valikut Exceli töövihik.

   11. Selleks, et luua töövihikust uus koopia algset töövihikut asendamata, tippige väljale Faili nimi töövihiku uus nimi. Seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

    Märkus.: Kuna selle vormingu puhul salvestatakse ainult töövihiku aktiivne tööleht, tuleb rikutud töövihik avada mitu korda, et iga tööleht eraldi salvestada.

 • Andmete taastamiseks juhul, kui töövihikut ei saa Excelis avada, tehke ühte järgmistest.

  • Exceli seadistamine käsitsiarvutamiseks     – töövihiku avamiseks proovige muuta automaatne arvutamine käsitsi arvutamiseks. Nii võib töövihik avaneda, sest seda ei arvutata uuesti.

   Exceli seadistamiseks käsitsiarvutamiseks tehke järgmist.

   1. Veenduge, et Excelis oleks avatud uus tühi töövihik. Kui uus tühi töövihik pole avatud, tehke järgmist.

    1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ning seejärel käsku Uus.

    2. Klõpsake jaotises Uus nuppu Tühi dokument.

   2. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu  Office'i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid.

   3. Klõpsake kategooria Valemid jaotises Arvutussuvandid ja seejärel klõpsake raadionuppu Käsitsi.

   4. Klõpsake nuppu OK.

   5. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Ava.

   6. Valige rikutud töövihik ja seejärel valige Ava.

  • Välisviidete kasutamine rikutud töövihikuga linkimiseks     – kui soovite töövihikust tuua ainult andmeid, mitte valemeid ega väärtusi, saate rikutud töövihikuga linkimiseks kasutada välisviiteid.

   Välisviidete kasutamiseks rikutud töövihikuga linkimiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Ava.

   2. Valige väljal Otsi kaust, mis sisaldab rikutud töövihikut, ja seejärel klõpsake nuppu Loobu.

   3. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ning seejärel käsku Uus.

   4. Klõpsake jaotises Uus nuppu Tühi dokument.

   5. Tippige uue töövihiku lahtrisse A1 =Faili nimi!A1, kus Faili nimi on rikutud töövihiku nimi, ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

    Näpunäide.: Sisestada tuleb ainult töövihiku nimi; laiendit pole vaja tippida.

   6. Klõpsake töövihikut ja klõpsake nuppu OK.

   7. Dialoogiboksi Lehe valimine kuvamisel valige vajalik tööleht ja klõpsake nuppu OK.

   8. Valige lahter A1.

   9. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

    Kiirklahv. Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

   10. Valige ligikaudu sama suur ala, kui on rikutud töövihiku andmeid sisaldav vahemik.

   11. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

   12. Jätke lahtrivahemik valituks ja klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud uuesti nuppu Kopeeri.

   13. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

   14. Valige loendis Kleebi valik Väärtused ja klõpsake nuppu OK.

    Märkus.: Väärtuste kleepimisel eemaldatakse lingid rikutud töövihikuga ja jäetakse alles vaid andmed.

  • Rikutud töövihiku avamine Microsoft Office Wordis või Microsoft WordPadis     – kui te olete installinud Microsoft Office Exceli teisendaja, saate töövihiku võib-olla Wordis avada. Kui töövihik Wordis avaneb, saate andmed taastada. Selle meetodi abil ei saa taastada moodulilehti, dialoogilehti, diagrammilehti, makrolehti ega mis tahes manusdiagramme. Samuti ei saa taastada lahtrite valemeid. Saate taastada ainult rikutud töövihikus praegu kuvatavate valemite tulemid.

   Exceli töövihiku saab avada ka WordPadis. Kui töövihik avaneb, saate võib-olla taastada moodulites ja klassimoodulites oleva Microsoft Visual Basicu koodi. Koodi leidmiseks otsige sõnu „Sub“ või „Function“.

  • Makro kasutamine andmete eraldamiseks rikutud töövihikust     – kui rikutud töövihikuga on lingitud diagramm, saate diagrammi lähteandmete eraldamiseks kasutada makrot.

   Makro kasutamiseks tehke järgmist.

   1. Sisestage järgmine makrokood ja moodulilehele:

    Sisestage järgmine makrokood ja moodulilehele:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Sisestage töövihikusse uus tööleht ja pange selle nimeks „Diagrammiandmed“.

   3. Valige diagramm, millest soovite alusandmed ekstraktida.

    Märkus.: Diagramm võib olla manustatud nii töölehele kui ka eraldi diagrammilehele.

   4. Käivitage makro GetChartValues97.

    Diagrammil olevad andmed paigutatakse töölehele „Diagrammiandmed“.

Töövihiku varukoopia automaatne salvestamine

 1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel osutage käsu Salvesta nimegakõrval olevale noolele.

 2. Klõpsake nupu Tööriistad kõrval olevat noolt ja valige Üldsuvandid.

 3. Märkige ruut Loo alati varukoopia.

Taastefaili automaatne loomine kindla ajaintervalliga

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu  Office'i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid.

 2. Märkige kategooria Salvesta jaotises Töövihikute varundusteabe säilitamine ruut Salvesta automaattaasteteave iga ja sisestage minutite arv.

 3. Sisestage väljale Automaattaastefaili asukoht taastefaili salvestamise asukoht.

 4. Veenduge, et ruut Keela automaattaaste ainult selle töövihiku jaoks oleks tühi.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×