Sätted

Sätete määramisega saate kohandada rakenduse Lync 2013 for Windows Phone heli-, teavitus-, hõlbustus-, kontakti- ja muud teavet.

Sätete kuvale juurdepääsemiseks koputage mis tahes Lynci kuva allosas ikooni Veel () ja seejärel valikut Sätted.

Milliseid sätteid soovite vaadata?

Ümbersuunamine

Lisateavet kõigi ümbersuunamisvõimaluste kohta leiate teemast Ümbersuunamine ja samaaegne helisemine. Pidage silmas ka järgmist.

NB!: Mis tahes vaikimisi määratud ümbersuunamissätte muutmisel peate teadma kahte olulist asja.

 • Ümbersuunamissätted on globaalsed ning need rakendatakse automaatselt kõigile Lynciga ühendatud seadmetele (lauaarvuti, Outlook OWA, mobiilsideseade). Kui muudate neid sätteid mõnes Lynciga ühendatud arvutis või seadmes, kajastub muudatus kõigis seadmetes sarnaselt Lynci võrgusolekuteabe toimimisega. Muud telefonikõnesätted kehtivad ainult konkreetses seadmes.

 • Kui olete kindel, et kõik ümbersuunamissätted on määratud õigesti, koputage märget kuva allosas. Need sätted rakendatakse korraga ja seega peate kindlasti märget koputama. Ärge unustage seda teha!

Ettevaatust!: Funktsiooni Samaaegne helisemine kasutatakse telefonikõne sätetes ka rikkeümberlülitusena ja seega saate helistada ning kõnesid vastu võtta ka siis, kui Wi-Fi pole saadaval või kui on valitud valik Telefonikõne sätted > Mobiilside. Kui määrate kõne suunamise olekuks Väljas ja/või keelate Samaaegse helisemise, kui Telefonikõne sätted > Mobiilside on olekus On sisse lülitatud, ei saa te Lynci kõnesid ka siis, kui teil on Wi-Fi- või mobiilandmesideühendus.

Telefonikõnede sätted

Märkus.:  Telefonikõnede sätted on saadaval ainult siis, kui teil on Windows Phone 8.1 ja kui teie ettevõte on Lync Serveris konfigureerinud Enterprise Voice‘i. Kui teie seadmesse on installitud Windows Phone 8.1, kuid need valikud pole nähtaval, siis ilmselt pole teie ettevõte Enterprise Voice‘i konfigureerinud.

Telefonikõnede vaikesäte on VoIP alati, kus esmalt proovib Lync kasutada Voice over IP või Lynci kõne jaoks Wi-Fi-ühendust, kuid kui teil Wi-Fi-ühendus puudub, proovib Lync kasutada mobiilandmesideühendust.

Kui valite VoIP ainult WiFi-võrgus, kui olete Wi-Fi-võrku ühendatud, proovib Lync esmalt kasutada sissetulevate ja väljaminevate Lynci kõnede jaoks Wi-Fi-ühendust. Selle võimaluse valimisel määratakse ümbersuunamisel samaaegselt helisema ka teie mobiiltelefon, nii et Lynci kõnede tegemisel või vastuvõtmisel Wi-Fi-võrgu ühenduseta heliseb teie mobiiltelefoninumber ning ühendab teid kõnega. Selle stsenaariumi korral toimub kõne mobiilsidevõrgu kaudu ja video pole saadaval. Kõne aeg arvestatakse mobiilikõneajana.

Märkus.: Kui keelate samaaegse helisemise pärast suvandi „VoIP ainult Wi-Fi- võrgus“ valimist, ei saa te Wi-Fi ühenduse puudumisel Lynci kõnesid mobiilinumbril.

Kui valite Lynci kõne tegemiseks ja vastuvõtmiseks Mobiilside, helistab Lync teile tagasi teie määratud mobiilinumbril. Selles stsenaariumis pole video saadaval. Lync kõne ajal kasutab see meetod Lync Serveriga ühenduse loomiseks Wi-Fi andmeid (või mobiilandmesideühendust, kui WiFi pole saadaval) ja seejärel kasutab kõne kestuse arvutamiseks mobiilsideühenduse kõneminuteid. Selle suvandi valimisel heliseb samaaegselt ka teie mobiilinumber. Samaaegne helisemine võimaldab Lyncil teile tagasi helistada teie mobiiltelefoninumbril.

Ettevaatust!: 

 • Kui keelate samaaegse helisemise pärast selle suvandi valimist (Mobiilside), ei saa te Lynci kõnesid mobiiltelefoninumbril sõltumata sellest, kas teil on Wi-Fi või mobiilandmesideühendus.

 • Kui kasutate Lynci koos Windows Phone‘iga, saate koosolekutega liituda ilma sisselogimata anonüümselt, kuid sel juhul mitte mobiilside kaudu.

Wi-Fi-ühenduse taotlemine video ja koosolekute sisu jaoks

Lisateavet nende sätete kohta leiate teemast Andmekasutussätete reguleerimine.

Mobiiltelefoninumber

Koputage valikut Mobiiltelefoninumber ja sisestage oma mobiiltelefoninumber ning riigi/regiooni suunakood. Kui Lync ei saa audio- või videokõne jaoks Wi-Fi- ega mobiilandmesidevõrku kasutada, helistab Lync teile sellel numbril tagasi, et ühendada teid Lynci kõne heliosaga.

Tõuketeatised

Tõuketeatiste abil teavitatakse teid uutest ja vastamata audio- ja videokõnedest ning kiirsõnumitest. Tõuketeatisi kasutatakse ka teie teavitamiseks, kui olete Lynci sisse loginud, kuid ei kasuta mobiilsideseadmes rakendust aktiivselt. Tõuketeatiste sisse lülitamiseks määrake sätte Tõuketeatised väärtuseks Sees.

Fotod

Mobiilsideseadmes oma ja teiste kontaktide foto kuvamiseks määrake sätte Kuva fotod väärtuseks Sees.

Juurdepääs telefoniraamatule

Kui soovite lubada Lynci otsingul kasutada teie mobiiltelefoni kontakte, siis määrake sätte Telefoniraamat väärtuseks Sees.

Exchange

Kuval Exchange saab muuta neid sätteid, mille alusel Lync valib meetodi koosolekute ja kõneposti jaoks vajalike serveritega ühendamiseks.

NB!:  Üldjuhul pole vaja neid sätteid muuta. Lülitage funktsioonid Kasuta Lynci mandaati ja Tuvasta server automaatselt välja ainult siis, kui teie tugimeeskond palub teil seda teha ja annab teile õiged sisestatavad väärtused.

Kui teil palutakse muuta oma Exchange Serveri identimisteavet, tehke järgmist.

 1. Muutke funktsiooni Kasuta Lynci mandaati olekuks Väljas.

 2. Koputage vastavaid välju, sisestage oma kasutajanimi, meiliaadress ja parool ning sulgege aken.

Kui teil palutakse välja lülitada serveri automaattuvastse funktsioon, tehke järgmist.

 1. Muutke funktsiooni Tuvasta server automaatselt olekuks Väljas.

 2. Koputage tühja välja ja sisestage täielik domeeninimi (FQDN) või teie Exchange Web Serveri URL täpselt samal kujul, nagu te selle tugimeeskonnalt saite. Seejärel sulgege kuva.

HTTP-puhverserver

HTTP-puhverserveri teave võib olla vajalik siis, kui loote ühenduse WiFi-võrguga, kus puhverserveri teave on nõutav. Kui puhverserveri teavet pole konfigureeritud, saate küll sisse logida ning sama WiFi-võrguga ühendatud kontaktidele kiirsõnumeid saata ja helistada, kuid muude toimingute tegemiseks peate dialoogiboksis Sätted määrama puhverserveri teabe. Rakendus ei saa puhverserverit telefonisätete järgi tuvastada ning seetõttu peate puhverserveri andmed lisama Lynci rakendusesätete kaudu. Puhverserveri teabe lisamiseks tehke järgmist.

 1. Koputage kuva allosas ikooni Veel (…) ja seejärel käsku Sätted.

 2. Koputage nuppu HTTP-puhverserver, tippige kuval HTTP-puhverserver WiFi-puhverserveri teave ja koputage siis nuppu Määra puhverserver.

Kui te ei tea puhverserveri andmeid, siis pöörduge tehnilise toe meeskonna poole.

TEKSTITELEFON (TTY)

Tekstitelefonirežiimi (TTY) kasutatakse teksti saatmiseks telefoniliini kaudu. TTY-seade peab muudetud heli tõlgendamiseks olema ühendatud Windows Phone'iga. Vastasel juhul võib kvaliteet olla halb. Helikvaliteediprobleeme võib põhjustada ka TTY-režiimi kasutamine konverentskõnes.

 • TTY-režiim on vaikimisi välja lülitatud. Selle sisselülitamiseks puudutage nuppu Sees.

Väga kontrastne kujundus

Kui valite telefoni üldsätetes kõrge kontrastiga kujunduse, kuvatakse ka Lync väga kontrastsena. Kõrge kontrastsuse korral on tekst tausta suhtes kontrastsem, hõlbustamaks kuval teksti lugemist ja navigeerimist. Selle funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Koputage rakenduste loendis valikuid Sätted > Hõlbustus.

 2. Lülitage sisse Kõrge kontrastsus.

Kuvasuurendaja

Kui lülitate sisse telefoni kuvasuurendaja, saate žestide abil suurendada kõiki kuvatavaid lehti (sh Lynci lehed). Selle funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Koputage rakenduste loendis valikuid Sätted > Hõlbustus.

 2. Lülitage sisse Kuvasuurendaja.

 3. Kuvatava lehe suurendamiseks tehke järgmist.

 4. Maksimaalselt sissesuumimiseks topeltkoputage ekraani kahe sõrmega.

 5. Suurendustaseme muutmiseks topeltkoputage kahe sõrmega ja hoidke sõrmi all, seejärel nihutage sõrmi suurendamiseks või vähendamiseks üles- või allapoole.

Logimine

Süsteemiadministraatorid kasutavad logisid andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja salvestamiseks. Süsteemiadministraator võib paluda teil tõrkeotsingu jaoks logimissuvandid sisse lülitada. Kui teil ei paluta seda teha, ei pea te nende suvandite pärast muretsema.

 • Diagnostikalogimise sisselülitamiseks määrake sätte Diagnostikalogimine väärtuseks Sees.

Aidake meil Lynci täiustada

Kui teie ettevõte on selle funktsiooni sisse lülitanud, saate osaleda Microsofti klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kavas (CEIP). Kui otsustate osaleda, saadab teie Windows Phone automaatselt Microsoftile anonüümse põhiteabe selle kohta, kuidas te oma programme ja seadmeid kasutate, ilmnenud tõrgete tüüpide ja arvu ning teenuste kiiruse kohta. See teave kombineeritakse muude CEIP raames kogutud andmetega, et aidata Microsoftil lahendada ilmnevaid probleeme ning täiustada enimkasutatavaid tooteid ja funktsioone. Microsoft ei salvesta teie nime, addressi ega muid kontaktandmeid.

Teie osalemine CEIP kavas on vaikimisi välja lülitatud. Kui soovite osaleda, koputage valikud Sätted > Aidake meil Lynci täiustada ning muutke valiku Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava olekuks Sees.

Sisselogimislogide üleslaadimine

Kui teil Lynci sisselogimine nurjub, loob sisselogimistõrgetest teatamise funktsioon automaatselt tõrkearuande.

Kuval Sätted saate valida, millal sisselogimistõrkest teavitav aruanne Microsofti jaoks üles laaditakse.

 1. Koputage kuva allosas ikooni Veel (…) ja seejärel käsku Sätted.

 2. Järgmisel kuval koputage käsku Laadi sisselogimislogid üles, et valida, millal soovite sisselogimistõrgete logid üles laadida.

Võrguspikker

Võrguspikri teemade ja rakenduse Lync for Windows Phone tutvustavate videote vaatamiseks tehke järgmist.

 • Koputage mis tahes kuval kuva allosas olevat ikooni Veel (…), koputage käsku Teave ja seejärel nuppu Spikker.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×