Saidi sisu ühtsuse haldamine sisutüüpide abil

Selles artiklis tutvustatakse võimalust sisutüüpide abil sisu hallata.

Märkus.: Saidil sisutüübi loomiseks või haldamiseks peab teil olema saidi jaoks vähemalt õigusetase Kujundus.

Selle artikli teemad

Sisutüüp

Ühe projekti raames võib ettevõte luua väga erinevat sisu (nt ettepanekuid, õiguslikke lepinguid, tööväljavõtteid ja toodete kujundusandmeid). Võimalik, et ettevõte soovib koguda ja hallata igat liiki sisu kohta erinevaid metaandmeid. Metaandmed võivad hõlmata näiteks kontonumbrit, projektinumbrit või projektijuhi nime. Kuigi dokumente võidakse talletada koos, kuna need on seotud ühe projektiga, saab neid luua, kasutada, ühiskasutusse anda ja säilitada erineval viisil.

saidikogumide abil saavad ettevõtted korraldada, hallata ja käsitleda kogu saidikogumi sisu ühtsel viisil. Määratledes kindlate dokumentide või teabetoodete jaoks sisutüübid, saab ettevõte tagada sisu haldamise ühtsel viisil. Sisutüübid on nagu mallid, mille rakendate loendile või teegile. Saate rakendada loendile ja teegile mitu malli, nii et need võivad sisaldada mitut tüüpi üksusi või dokumente.

Lehe algusse

Sisutüüpide atribuudid

Sisutüübid saab määrata dokumentide, loendiüksuste või kaustade jaoks. Iga sisutüübi raames saab määrata järgmised omadused:

  • veerud (metaandmed), mille soovite seda tüüpi üksustele määrata;

  • dokumendimall, mille soovite rakendada uutele üksustele (saadaval ainult dokumendisisutüüpide jaoks);

  • kohandatud uued, redigeerimis- ja kuvamisvormid;

  • sisutüübiga seotud üksuste töövood;

  • kohandatud lahendused või funktsioonid;

Sisutüüpide liigid

Saate luua ja kasutada kahte liiki sisutüüpe, olenevalt sellest, kas soovite kasutada neid saidikogumi mitme saidi loendites ja teekides või ühe saidi kindlas loendis või teegis.

Saidi sisutüüpide valimine saidisätete aknas

  • Saidi sisutüübid Saidi sisutüübid määratletakse esmalt saidisisutüüpide galeriis. Saidi tasemel määratletud sisutüüpe nimetatakse saidi sisutüüpideks. Saidi sisutüübid on kasutamiseks saadaval saidi kõigil alamsaitidel, mille jaoks need on määratletud. Näiteks kui saidi sisutüüp on määratletud saidikogumi kõrgeima taseme saidi jaoks, on see kasutamiseks saadaval selle saidikogumi kõigi saitide loendites ja teekides.

  • Loendi sisutüübid Saidi sisutüüpe saab lisada üksikult loenditesse ja teekidesse ning kohandada nendes loendites ja teekides kasutamiseks. Kui saidi sisutüüp on lisatud loendisse või teeki, nimetatakse seda loendi sisutüübiks. Loendi sisutüübid on nende saidi sisutüüpide alamtüübid, mille põhjal need on loodud. Loendi sisutüübid võivad muuta teie dokumenditeegid ja loendid paindlikumaks, kuna üks loend või teek võib sisaldada mitut üksuse- või dokumenditüüpi, millest igal võivad olla kordumatud metaandmed, poliitikad või käitumised. Kui soovite, et loend või teek sisaldaks mitut üksuse- või dokumenditüüpi, peate konfigureerima vastava loendi või teegi lubama mitut sisutüüpi. Seejärel loetletakse selle loendi või teegi käsuga Uus vastava loendi või teegi jaoks saadaolevad tüübid.

Lehe algusse

Atribuutide pärilus

Sisutüüpe ei saa kunagi algusest peale luua. Selle asemel pakutakse teile sisutüüpide vaikekogumit, mida saate kasutada olemasoleval kujul või kohandada. Sisutüübid on korraldatud hierarhiana, milles üks sisutüüp saab pärida teise sisutüübi omadused. See struktuur võimaldab teil kogu ettevõttes terveid dokumendikategooriaid ühtselt käsitleda. Järgmistes tabelites kirjeldatakse igat põhisisutüüpi ja nendega seotud rühma- või emasisutüüpi.

Sisutüüp

Kirjeldus

Emasisutüüp

Süsteem

Kõik sisutüübid pärinevad sisutüübist Süsteem. See sisutüüp on pitseeritud ja seda ei saa redigeerida.

Rühm: dokumendi sisutüübid

Sisutüüp

Kirjeldus

Emasisutüüp

Dokument

Saate luua dokumendi.

Üksus

XSL-laad

Saate luua XSL-laadi.

Dokument

Pilt

Saate üles laadida pildi või foto.

Dokument

Juhtleht

Saate luua juhtlehe.

Dokument

Põhileht

Saate luua põhilehe.

Dokument

Veebiosaleht

Saate luua veebiosalehe.

Dokument

Vorm

Saate luua täidetava vormi.

Dokument

Dokumendilink

Saate luua lingi mõnes muus asukohas oleva dokumendiga.

Dokument

Dublini põhiveerud

Kasutatakse Dublini põhiliste metaandmete elemendikogumi puhul. Dublini põhiveerud on tööstusstandardile vastav dokumentide metaandmete määratlus. Lisateavet leiate artiklist Dublini põhiliste metaandmete algatus.

Dokument

Rühm: loendi sisutüübid

Sisutüübid

Kirjeldus

Emasisutüüp

Sündmus

Saate luua uue koosoleku, tähtaja või muu sündmuse.

Üksus

Ajakava + ressurss

Saate ajastada ja reserveerida ressursi.

Sündmus

Reserveeringud

Saate reserveerida ressursi (nt koosolekuruumi).

Üksus

Ajakava

Saate luua uue kohtumise.

Üksus

Probleem

Saate jälgida küsimust või probleemi.

Üksus

Kommentaar

Saate luua uue ajaveebikommentaari.

Üksus

Üksus

Saate luua uue loendiüksuse.

Süsteem

Ida-Aasia kontakt

Saate talletada teavet äri- või erakontakti kohta.

Üksus

Kontakt

Saate talletada teavet äri- või erakontakti kohta.

Üksus

Sõnum

Saate luua uue sõnumi.

Üksus

Ülesanne

Saate jälgida tööüksust, mille teie või teie meeskond peab lõpule viima.

Üksus

Postitus

Saate luua uue ajaveebipostituse.

Üksus

Teadaanne

Saate luua uue uudiseüksuse, oleku või mõne muu lühikese teabeühiku.

Üksus

Link

Saate luua uue lingi veebilehe või mõne muu ressursiga.

Üksus

Rühm: rühmatöö sisutüübid

Sisutüüp

Kirjeldus

Emasisutüüp

Ringkiri

Saate lisada ringkirja.

Üksus

Püha

Saate lisada uue püha.

Üksus

Sõna

Saate lisada loendisse uue sõna.

Üksus

Ametlik teade

Saate lisada uue ametliku teate.

Üksus

Helistamismemo

Saate lisada uue helistamismemo.

Üksus

Ressurss

Saate lisada uue ressursi.

Üksus

Ressursirühm

Saate lisada uue ressursirühma.

Üksus

Kellakaart

Saate lisada uued kellakaardiandmed.

Üksus

Kasutajad

Saate lisada loendisse uusi kasutajaid.

Üksus

Teatis Mis on uut?

Saate lisada uue teatise Mis on uut?

Üksus

Rühm: kausta sisutüübid

Sisutüüp

Kirjeldus

Emasisutüüp

Arutelu

Saate luua uue aruteluteema.

Kaust

Kaust

Saate luua uue kausta.

Üksus

Kokkuvõtlik ülesanne

Saate rühmitada ja kirjeldada seotud ülesandeid, mille teie või teie meeskond peate lõpule viima.

Kaust

Saidi sisutüüpide galeriis uue kohandatud saidisisutüübi määratlemisel valige esmalt saidisisutüüpide galeriis olemasoleva emasaidi sisutüüp, millest saab teie lähtepunkt. Loodav uus saidisisutüüp pärib kõik emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte, töövood ja veerud). Pärast uue saidisisutüübi loomist saate kõiki neid atribuute muuta.

Järgmine diagramm näitab, kuidas sisutüübid pärivad oma emasisutüüpidelt atribuudid.

Sisutüüpide pärimine

1. See saidisisutüüp tuletatakse sisutüübist Süsteem.

2. Need saidisisutüübid põhinevad sisutüübil Dokument. Ükski nende sisutüüpide muudatus ei mõjuta nende emasisutüüpi (Dokument).

3. See saidisisutüüp põhineb sisutüübil Projektiplaan. Ükski selle sisutüübi muudatus ei mõjuta selle emasisutüüpi (Projektiplaan).

4. Need loendisisutüübid põhinevad sisutüüpidel Projekt X ja Väljalogimisleht. Kõik loendisisutüübi muudatused rakendatakse ainult selle loendisse või teeki lisatud sisutüübi eksemplarile.

Kui kohandate tütartüübi atribuutidega, mida ematüübil pole (nt lisaveerud), siis neid kohandusi ematüüpi ei kirjutata. Teisisõnu – päritud atribuutide muudatused võivad päranduda ematüübilt allapoole tütartüübile, kuid mitte kunagi vastupidi.

Samad reeglid rakenduvad ka siis, kui loote loendi sisutüübi. Näiteks kui kohandate loenditüübi selliste atribuutidega, mida ematüübil pole (nt lisaveerud), siis need kohandused ei mõjuta ematüüpi. Arvestage ka, et saate kohandada loenditüübi ainult sellise loendi või teegi jaoks, millele see lisati. Kui muudate ematüübi atribuute, võivad teie muudatused tütarloenditüübi atribuudid üle kirjutada.

Lehe algusse

Saidisisutüüpide sisuhalduse tugi

Saidi sisutüüpide määratlemisega tagate, et dokumendikategooriaid käsitletakse kogu ettevõttes ühtse tervikuna. Näiteks võivad kõik ettevõtte kliendi projektitulemite dokumendid vajada kindlat metaandmete kogumit (nt kontonumber, projektinumber ja projektijuhi nimi). Saate tagada, et konto- ja projektinumbrid oleks seostatud teie ettevõtte projektitulemidokumentidega, luues saidi sisutüübi Kliendi projektitulem, millel on nende metaandmeüksuste jaoks nõutavad veerud.

Üks näide sellest, kuidas sisutüübid saavad aidata teil sisu hallata, on alloleval pildil sättena saadaval uus sisutüüp „Kliendi projektitulem“ dokumenditeegis „Kliendi projektitulem“ uue dokumendi loomisel.

Sisutüüp menüüs Uus

Kõigi saidikogumi kliendi projektitulemidokumentide tüüpide puhul, mis pärinevad sellest saidisisutüübist, peavad kasutajad määrama nende veergude jaoks teabe. Kui peate jälgima nende kliendi projektitulemidokumentidega seotud täiendavaid metaandmeid, saate lisada saidisisutüübile Kliendi projektitulem täiendava nõutava veeru. Seejärel saate värskendada kõik loendi alamtaseme sisutüübid, mis sellest saidisisutüübist pärinevad, lisades uue veeru kõigisse kliendi projektitulemidokumentidesse.

Mitmele dokumenditeegile ühtsete metaandmete rakendamine on vaid üks sisutüüpide abil sisu haldamise eelistest. Sisutüübid võimaldavad teil ka seostada kogu saidi sisuga samu võimalusi ja atribuute.

Kui teie loend või teek on seadistatud lubama mitut sisutüüpi, saate loendile või teegile teie saidi jaoks saadaolevate saidisisutüüpide rühmast sisutüüpe lisada. Üks loendite ja teekide sisutüüpide põhieelistest on asjaolu, et tänu neile saab üksik loend või teek sisaldada mitut üksuse- ja dokumenditüüpi, millest igaühel võivad olla kordumatud metaandmed, poliitikad või käitumised.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×