Salesforce’i andmete importimine või andmetega linkimine

Salesforce’i andmete importimine või andmetega linkimine

Salesforce on pilvepõhine kliendisuhete halduse (CRM) ärilahendus, kus asuvaid andmeid saate importida ja kus asuvate andmetega saate linkida. Lisateavet leiate saidilt Salesforce.com.

 • Andmetega linkimisel loob Access kahesuunalise ühenduse, millega sünkroonitakse nii Accessis kui ka Salesforce’is andmetes tehtud muudatused.

 • Andmete importimisel loob Access andmetest ühekordse koopia: Accessis ja Salesforce’is asuvaid andmeid ei sünkroonita.

Accessi kaudu Salesforce’iga ühenduse loomine

Märkus    Sales Force pärinevate andmete linkimise või importimise võimalust toetatakse ainult rakenduses Access 2019 või järgmiste Microsoft 365 Enterprise ' i lepingute korral: Microsoft 365 suurettevõtterakendused, Office 365 Enterprise E3 ja Office 365 Enterprise E5. Lisateavet leiate teemast Microsoft 365 Enterprise ' i lepingute võrdlus.

Enne alustamist

Kas soovite, et toiming läheks sujuvamalt? Sel juhul tehke enne linkimist või importimist järgmised ettevalmistused.

 • Tehke kindlaks vajalik ühendusteave (sh kasutajanimi, parool ja turbeluba). Kui proovite Salesforce’ile juurde pääseda IP-aadressilt, mis jääb väljapoole teie asutuse usaldusväärsete IP-aadresside vahemikku, peate sisestama tõstutundliku tähe- ja numbrimärkidest koosneva turbeloa. Lisateavet leiate artiklist Turbeloa lähtestamine (inglise keeles).

 • Salesforce’ile juurdepääsuks kasutatava ODBC draiveri jaoks on vaja Salesforce’i kontot, mis põhineb Developer Editionil, Professional Editionil, Enterprise Editionil või Unlimited Editionil. Selle draiveri kasutamiseks peab teil olema API juurdepääs lubatud. Lisateavet leiate artiklist Individuaalsete API klientide Salesforce’i organisatsioonile juurdepääsu juhtimine (inglise keeles).

 • Tehke kindlaks tabelid, millega soovite linkida või mida importida. Korraga saate linkida ka mitu tabelit või vaadet või need importida.

 • Võtke arvesse veergude arvu igas tabelis. Kuna Access ei toeta tabelis üle 255 välja, lingib Access ainult esimese 255 veeruga või impordib need.

 • Määrake kindlaks imporditav andmemaht. Accessi andmebaasi maksimaalne maht on kaks gigabaiti, mis hõlmab ka süsteemiobjektide jaoks vajalikku ruumi. Kui Salesforce sisaldab suuri tabeleid, ei pruugi olla võimalik neid ühte Accessi andmebaasi importida. Sel juhul võiksite importimise asemel andmetega linkida.

 • Accessi andmebaasi ja ühenduseteabe turbe tagamiseks kasutage usaldusväärset asukohta ja Accessi andmebaasi parooli. Lisateavet leiate artiklitest Andmebaasi usaldusväärsuse üle otsustamine ja Andmebaasi krüptimine parooli abil.

 • Kui teil on plaanis luua uusi seoseid, võtke seda arvesse. Access lingib valitud tabelitega või impordib need, kuid ei lingi ega impordi muid seotud tabeleid Salesforce’i andmemudelis. Selle andmemudeli kohta leiate lisateavet artiklist Andmemudeli ülevaade (inglise keeles).

  Access ei loo seotud tabelite vahel seoseid automaatselt. Seoseaknas saate uute ja olemasolevate tabelite vahel täiendavad seosed käsitsi luua. Lisateavet leiate artiklitest Mis on aken Seosed? ning Seose loomine, redigeerimine ja kustutamine.

1. etapp: alustamine

 1. Valige Välisandmed > Uus andmeallikas > Veebiteenustest > Salesforce’ist.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Importimiseks valige Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse.

  • Linkimiseks valige Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel.

 3. Klõpsake nuppu OK.

2. etapp: identimisteabe ja ühendusstringi parameetrite sisestamine

Tehke dialoogiboksis Microsoft Access – Salesforce’iga ühenduse loomine järgmist.

 1. Sisestage oma kasutajanimi ja parool väljadele Kasutajanimi ja Parool.

 2. Sisestage turbeluba väljale Turbeluba.

 3. Soovi korral sisestage väljale Täiendavad ühendusstringi parameetrid veel ühendusparameetreid.

  Lisateavet leiate artiklist Ühenduse parameetrid.

3. etapp: lingitavate või imporditavate tabelite valimine

 1. Dialoogiboksis Tabelite linkimine või Objektide importimine valige jaotises Tabelid lingitavad või imporditavad tabelid ja klõpsake siis nuppu OK.

  Lingitavate või imporditavate tabelite loend
 2. Linkimise korral otsustage, kas soovite valida käsu Salvesta parool.

  Turve    Selle suvandi valimisel kõrvaldatakse vajadus sisestada mandaat iga kord, kui avate Accessi ja avate andmed. Kuid see salvestab krüptimata parooli Accessi andmebaasis, mis tähendab seda, et inimesed, kellel on juurdepääs allika sisule, näevad kasutajanime ja parooli. Kui valite selle suvandi, soovitame teil Accessi andmebaasi talletada usaldusväärses kohas ja luua Accessi andmebaasi parooli. Lisateavet leiate artiklitest Andmebaasi usaldusväärsuse üle otsustamine ja Andmebaasi krüptimine parooli abil.

4. etapp: määrangute ja toimingute loomine (ainult importimise korral)

Tulemused

Kui linkimis- või imporditoiming on lõpule jõudnud, kuvatakse tabelid navigeerimispaanil Salesforce’i tabeli või vaatega sama nimega. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access importimise ajal uue tabeli nime lõppu „1“. Soovi korral saate tabelid ise ümber nimetada.

Imporditoimingu korral ei kirjuta Access andmebaasis olevat tabelit üle. Kuigi olemasolevale tabelile ei saa otse Salesforce’i andmeid lisada, saate andmete lisamiseks koostada lisamispäringu, et andmed lisataks siis, kui olete sarnastest tabelitest andmed importinud.

Kui linkimistoimingu korral on Salesforce’i tabelis olevad veerud kirjutuskaitstud, jäävad need kirjutuskaitstuks ka Accessis.

Näpunäide    Ühendusstringi kuvamiseks nihutage kursor Accessi navigeerimispaanil tabelile.

Lingitud tabeli kujunduse värskendamine

Lingitud tabelis ei saa veerge lisada, kustutada ega muuta. Kui soovite kujundust muuta, tehke seda Sales Force. Accessi kujunduse muudatuste vaatamiseks värskendage lingitud tabeleid.

 1. Valige Välisandmed > Lingitud tabelite haldur.

 2. Valige lingitud tabelid, mida soovite värskendada, valige nupp OK ja seejärel nupp Sule.

Ühenduse parameetrid

Järgmises tabelis kirjeldatakse ühenduse parameetreid, mida saate sisestada dialoogiboksi Microsoft Access – Salesforce’iga ühenduse loomine väljale Täiendavad ühendusstringi parameetrid.

Parameetrite eraldamiseks kasutage semikoolonit. Kasutage järgmist süntaksit:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Võtme nimi

Kirjeldus

Vaikeväärtus

Nõutav

PWD

Parool, mis vastab väljale Kasutajanimi (UID võti) sisestatud kasutajanimele.

Pole

Jah

UID

Teie Salesforce’i konto kasutajanimi.

Pole

Jah

AutoLogout

Kui see säte on lubatud (1), logitakse Salesforce’i ühendus välja, kui draiver sulgeb ühenduse.

Kui see säte on keelatud (0), ei logita Salesforce’i ühendust välja, kui draiver sulgeb ühenduse.

1

Ei

BulkBatchSize

Suurim lubatud arv ridu, mida üks hulgi-API-kutse võib DML-i käitamisel sisaldada. Maksimumväärtus on 10 000.

5000

Ei

CERTSPATH

Serveri kinnitamiseks kasutatavaid usaldusväärse sertimisorgani serte sisaldava PEM-faili täistee. Kui seda sätet pole määratud, kasutab draiver vaikimisi draiveri enda installitud usaldusväärse sertimisorgani serte sisaldavat PEM-faili.

Fail cacerts.pem asub vaikimisi draiveri installikausta alamkaustas \lib.

Ei

METADATALEVEL

Kui see säte on lubatud (võtme väärtus on 1 või LIGHT), tuletab draiver metaandmed väikese andmevalimi, mitte kõigi andmete alusel.

Kui see säte on keelatud (võtme väärtus on 0 või FULL), tuletab draiver metaandmed kõigi andmete alusel.

Tühi (0 või FULL)

Ei

PARSEMETHOD

Päringukeel, mida draiver kasutab päringute sõelumiseks. Valige üks järgmistest sätetest või määrake võtme väärtuseks üks sulgudes olevatest väärtustest:

 • Attempt to Parse Queries as SOQL Only (Proovi päringuid sõeluda ainult SOQL-ina; 0 või SOQL_ONLY)

 • Attempt to Parse Queries as SQL Only (Proovi päringuid sõeluda ainult SQL-ina; 1 või SQL_ONLY)

 • Attempt to Parse Queries as SOQL First, Then SQL (Proovi päringuid sõeluda esmalt SOQL-i, seejärel SQL-ina; 2 või SOQL_FIRST)

 • Attempt to Parse Queries as SQL First, Then SOQL (Proovi päringuid sõeluda esmalt SQL-i, seejärel SOQL-ina; 3 või SQL_FIRST)

Attempt to Parse Queries as SOQL First, Then SQL (Proovi päringuid sõeluda esmalt SOQL-i, seejärel SQL-ina; 2 või SOQL_ FIRST)

Ei

PROXYHOST

Selle puhverserveri hostinimi või IP-aadress, mille kaudu soovite ühenduse luua.

Pole

Jah, kui ühendus luuakse puhverserveri kaudu.

PROXYPORT

Selle pordi number, mida puhverserver kasutab kliendiühenduste kuulamiseks.

Pole

Jah, kui ühendus luuakse puhverserveri kaudu.

PROXYPWD

Parool, mida kasutate puhverserverile juurdepääsuks.

Pole

Jah, kui loote ühenduse puhverserveriga, mis nõuab autentimist.

PROXYUID

Kasutajanimi, mida kasutate puhverserverile juurdepääsuks.

Pole

Jah, kui loote ühenduse puhverserveriga, mis nõuab autentimist.

QueryAll

Kui see säte on lubatud (1), saavad Salesforce’i kasutajad otsida ka kustutatud kirjeid, kaasates parameetri isDeleted=true.

Kui see säte on keelatud (0), ei saa kasutajad kustutatud kirjeid otsida.

0

Ei

SANITIZECATALOGNAME

Kui see säte on lubatud (1), muudab draiver kataloogide nimesid, eemaldades kõik lubamatud SQL-92 identifikaatorimärgid ja asendades kõik tühikud allkriipsudega.

Kui see säte on keelatud (0), ei muuda draiver kataloogide nimesid.

Tühi (0)

Ei

URL

Salesforce’i liivakastiga ühenduse loomise URL.

Pole

Ei

UseAnalyticAPI

Kui see säte on lubatud (1), kasutab draiver aruannete käitamiseks Analytics API-d.

Kui see säte on keelatud (0), kasutab draiver aruannete käitamiseks URL-i.

Valitud (1)

Ei

USELABEL

Kui see säte on lubatud (1), kasutab draiver Salesforce’i väljanimesid ja silte vastavalt tagastatud andmete nimede ja siltidena.

Kui see säte on keelatud (0), kasutab draiver Salesforce’i väljanimesid nii tagastatud andmete nimede kui ka siltidena.

Tühi (0)

Ei

UseNumeric

Kui see säte on lubatud (1), tagastab draiver andmed SQL_NUMERIC-andmetena, mitte SQL_DOUBLE-andmetena.

Kui see säte on keelatud (0), tagastab draiver andmed SQL_DOUBLE-andmetena.

Tühi (0)

Ei

UseWVarChar

See säte määrab andmetüüpide SQL-iga vastendamise viisi. Kui see säte on lubatud (1), tagastab draiver andmed SQL_WVARCHAR-andmetena, mitte SQL_VARCHAR-andmetena.

Kui see säte on keelatud (0), tagastab draiver andmed SQL_VARCHAR-andmetena.

Tühi (0)

Ei

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×