Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Office’i hõlbustuskeskus

Office’i rakendused töötavad enamiku seadmete hõlbustusfunktsioonidega. Need sätted võivad muuta rakenduste kasutust lihtsamaks. Näiteks saate ekraani paremini nägemiseks värvid ümber pöörata või värvikontrasti muuta. Saate veel näiteks kasutada seadet hiire asemel klaviatuuri abil jne.

Neid sätteid saate valida olenevalt oma seadmest (Windows, Mac, iOS või Android).

Windows 10 pakub hõlbustuskeskuses palju sisseehitatud funktsioone erivajadusega inimeste toetamiseks. Leiate põhilised hõlbustussätted menüüs Sätted > Hõlbustus. Saate hõlbustussätetes käivitada ka hõlbustusfunktsioone nagu Jutustaja või suurendi.

Paani Hõlbustus kiiresti kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + U. Teise võimalusena saab tippida otsinguväljale sõna „Hõlbustus”.

Jutustaja kasutamine

Jutustaja on ekraaniluger, mis on opsüsteemi Windows 10 sisse ehitatud ja Office 365 rakendused on jutustajaga kasutamiseks optimeeritud. Alustamiseks avage leht Jutustaja kasutamisega alustamine.

Kõrge kontrastsusega värvi kasutamine

Kui teil on vaja rohkem värvikontrasti, et teksti ja üksuseid ekraanil paremini näha ning silmasõbralikumaks muuta, saate sisse lülitada kõrge kontrastsusega režiimi. Lisajuhised leiate lehelt Suure kontrastsusega režiimi sisse- või väljalülitamine Windowsis.

Ekraani sisu suurendamine

Saate ekraanil olevat sisu suurendi tööriista abil suurendada. Saate suurendi häälestada täisekraaniks või Lensi paanile.

 • Suurendi kiiresti käivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + plussmärk (+).

 • Suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + plussmärk (+). Vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + miinusmärk (-).

 • Kui fookus on suurendil, saate muuta selle sätteid suurendi tööriistaribal. Tööriistaribal liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Suvandi või suvandiloendi valimiseks vajutage tühikuklahvi. Suvandist või suvandiloendist väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Suurendist väljumiseks ja tööriista sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Esc.

Lisateavet leiate lehelt Suurendi kasutamine kuval olevate üksuste vaatamiseks.

Teksti suuruse muutmine

Saate teksti suurust ekraanil muuta ilma ekraani eraldusvõimet muutmata.

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi otsinguvälja avamiseks.

 2. Tippige otsinguväljale tekst „Suurendamine”. Vajutage sisestusklahvi (Enter) lehe Kuva kohandamine avamiseks.

 3. Liigutage liuguril Teksti, rakenduste ja muude üksuste suuruse muutmine indikaatorit paremale.

 4. Saate reguleerida ka menüüribade teksti, tiitlite jms teksti. Nende juhtelementide avamiseks lehelt „Kuva kohandamine” valige link Täpsemad kuvasätted ja seejärel Teksti ja muude üksuste suuruse muutmise täpsemad võimalused.

Hiirekursori suuruse muutmine

Saate hiire hõlpsamaks kasutamiseks hiirekursori suurust ja värvi muuta.

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi.

 2. Tippige otsinguväljale sõna „hiir”.

 3. Klõpsake linki Täpsemad hiiresuvandid.

 4. Valige dialoogiboksis Hiir: atribuudid soovitud suvandi vahekaart, seejärel valige sealt suvandid.

Cortana kasutamine

Põhitoimingute tegemiseks saate kasutada Cortanat – virtuaalset hääljuhitavat assistenti. Cortana ja selle häälestamise kohta saate lisateavet artiklist Mis on Cortana?. Cortana on saadaval ainult teatud riikides ja regioonides.

Näpunäide.: Kui kasutate Cortanat hääljuhtimisega esimest korda, palub ta teilt luba küsida paar küsimust selle kohta, mis on teile oluline. Kui see teile sobib, vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete „Accept” („Aktsepteeri”), seejärel vajutage sisestusklahvi. Kui te ei soovi küsimustele vastata, vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete „No thanks” („Ei, aitäh”), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Windowsi kõnetuvastuse kasutamine

Kui kasutate kõnetuvastust esimest korda, tuleb see häälestada.

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi.

 2. Tippige otsinguväljale sõna „speech” („kõne”). Seejärel vajutage häälestusviisardi avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Järgige viisardi juhiseid.

 4. Kui häälestus on lõpule jõudnud, saate läbida häälkäskude õpetuse ja harjutada arvutit teie häält ära tundma.

 5. Kõnetuvastuse käskude kohta leiate lisateavet teemast Windowsi kõnetuvastuse käsud

Office for Android töötab Androidi seadmete sisseehitatud hõlbustusfunktsioonidega, ekraanilugeriga TalkBak ja funktsiooniga Android Speech Recognition (Androidi kõnetuvastus).

TalkBacki sisselülitamine

Kui TalkBack on sisse lülitatud, kuulete häälekirjeldust kõige kohta, mida oma seadmes valite või aktiveerite. See hõlmab peale kuvade, menüüde ja hüpikakende sisu ka käske, asukohti, loendeid ja nuppe.

TalkBacki sisselülitamine

 1. Valige Settings (Sätted) > Accessibility (Hõlbustus) > TalkBack.

 2. Puudutage tumblernuppu ja lülitage see asendisse ON (Sees).

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Avakuvale naasmiseks puudutage nuppu Home (Avakuva) ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Märkused: 

TalkBacki kasutades žestide abil navigeerimine

 • Kui TalkBack on sisse lülitatud, võite käskude, asukohtade ja sisu leidmiseks sõrme üle ekraani lohistada. TalkBack teavitab teid ikoonidest, nuppudest ja muudest üksustest, kui neist sõrme üle lohistate.

 • Üles, alla, vasakule või paremale kerimiseks nipsake kahe sõrmega vastavas suunas.

 • Praeguse käsu või mõne muu ekraanil kuvatava elemendi valimiseks või aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • Samuti saate paremale või vasakule nipsata ekraanil järgmisele või eelmisele üksusele liikumiseks.

TalkBacki žestide kasutamine

Vaadake loendist kiiržeste, mida saate kasutada, kui TalkBack on sisse lülitatud, ning palju teisi valikuid, mis võimaldavad kohandada, kuidas teie seade TalkBackiga töötab.

 • Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 • Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete sõna „Settings” („Seaded”).

 • Nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Settings” („Seaded”), ja topeltpuudutage ekraani.

 • Nipsake kahe sõrmega üles, et kerida allapoole umbes poole loendi peale. Kui nipsamise lõpetate, ütleb TalkBack, kus te asute. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Manage gestures” („Halda žeste”). Topeltpuudutage ekraani.

 • Nipsake paremale, et vaadata saadaolevate žestide loendit. TalkBack nimetab iga žesti ja sellega seotud toimingu. Menüüsse TalkBacki sätted naasmiseks lohistage sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Back button (Nupp „Tagasi”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

TalkBacki väljalülitamine

 1. Avakuvale naasmiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi avakuvanuppu.

 2. Avakuval nihutage fookus nupule Settings (Seaded) ja topeltpuudutage seda.

 3. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse System (Süsteem), kuni kuulete teksti „Accessibility” („Hõlbustatus”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nihutage kuval Accessibility (Hõlbustus) fookus valikule TalkBack. Kuulete sõnu „TalkBack, On” („TalkBack, sisse lülitatud”). Topeltpuudutage.

 5. Liikuge lülitile On/Off (Sees/väljas) ja topeltpuudutage seda. Kuulete sõnu „Alert, Stop TalkBack” („Teatis, TalkBacki peatamine”).

 6. Liikuge nupule OK ja topeltpuudutage seda.

Androidi hõlbustussätete kasutamine

Androidi seadme kasutamise hõlbustamiseks saate peale TalkBacki sisselülitamise häälestada ka teisi kuval Hõlbustus olevaid funktsioone.

 1. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi seadme avakuvanuppu.

 2. Nihutage avakuval fookus nupule Settings (Seaded) ja topeltpuudutage seda.

 3. Nihutage jaotises Preferences (eelistused) fookus valikule Accessibility (Hõlbustusfunktsioonid) ja topeltpuudutage seda.

 4. Liikuge kuval Accessibility jaotisse System (Süsteem) ja valige järgmiste suvandite seast.

  • Suvand Captions (Pealdised) lisab kõikide piltide allserva keskele pealdised. Saate teksti suurust ja pealdise laadi muuta.

  • Valik Magnification (Suurendamisliigutused) lubab funktsiooni, millega saate teatud žestide abil kuva suurendada ja vähendada. Žestide selgituste kuulmiseks nipsake paremale tumblernupust mööda.

  • Valik Fondi suurus võimaldab suurendada kogu seadmes kuvatavat teksti.

  • Valik Display size (Kuvasuurus) võimaldab suurendada failis olevaid elemente.

  • Valik Paroolide lausumine võimaldab tippimise asemel paroole öelda.

Värvide ümberpööramine parema kontrasti jaoks

Saate sisu hõlpsamaks lugemiseks ja valimiseks seadmes kontrastsust suurendada või värve ümber pöörata.

Märkus.: Värvikontrasti muutmine ja värvide ümberpööramine on katsetatavad funktsioonid. Need ei pruugi kõikide nuppude ja pindadega töötada.

 • Avage rakendus. Nihutage pealkirjaalal fookus nupule Sätted ja topeltpuudutage seda.

 • Ekraanil allapoole kerimiseks nipsake kahe sõrmega ülespoole. Jaotises Eelistused nihutage fookus valikule Hõlbustusfunktsioonid ja topeltpuudutage seda.

 • Kuval Hõlbustusfunktsioonid liikuge käsu Suurenda kontrastsust kõrval olevale lülitile Sees ja topeltpuudutage seda.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×