Skype‘i ärilahenduse kiirklahvid

Kiirklahvid on kahe või enama klahvi kombinatsioonid, mida vajutades saab teha toiminguid, mille jaoks on tavaliselt vaja hiirt või muud osutusseadist. Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid vastavad Lync USA versiooni klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA versiooni klaviatuuri klahvidele vastata.

Artiklis kirjeldatud kiirklahvid on seotud Lync kasutajaliidese funktsioonialadega. Seega saate kontaktikaardi paoklahvi (Esc) vajutades sulgeda ainult siis, kui olete parajasti kontaktikaardil.

Kasutajaliidese elementide vaheldumisi aktiveerimiseks saate kasutada tabeldusklahvi (TAB) ja klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB. Tabeldusklahvi (TAB) abil saate kasutajaliidese elemendid aktiveerida järjekorras, klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB abil aga pöördjärjekorras.

Mõni funktsioon ei pruugi olla teie konto jaoks saadaval. Need on artiklis vastavalt märgitud.

Kiirklahvid

Üldine (kõik aknad)

Järgmised klahvikombinatsioonid toimivad sõltumata sellest, milline aken on parajasti aktiivne.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

Windowsi logoga klahv+ Shift+ O

Saate saabuva kutseteatise kinnitada.

Windowsi logoga klahv + ESC

Saate kutseteatisest keelduda.

Windowsi logoga klahv + F4

Saate enda heli vaigistada või vaigistuse tühistada.

Windowsi logoga klahv + F5

Saate kaamera sisse või välja lülitada, kui video on kõnes juba aktiveeritud.

Ctrl + Shift + tühikuklahv

Saate rakenduse ühiskasutuse tööriistariba aktiveerida.

Ctrl + Alt + Shift + 3

Saate põhiakna avada ja otsinguvälja aktiveerida.

CTRL+ALT+tühikuklahv

Saate juhtimise kuva ühiskasutuse korral tagasi võtta.

CTRL+SHIFT+S

Saate kuva ühiskasutuse peatada.

Skype'i ärirakenduse põhiaken

Kui Lync põhiaken on esiplaanil, kasutage järgmisi klahvikombinatsioone.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

CTRL+1

Saate kontaktiloendi vahekaardile liikuda.

CTRL+2

Saate vahekaardile Püsivestlus liikuda.

CTRL+3

Saate vahekaardile Vestluseloend liikuda.

CTRL+4

Saate vahekaardile Telefon liikuda.

CTRL+1 või CTRL+SHIFT+1

Saate delegaadina edastada kõne mõne muu kasutaja töötelefoninumbrile. (Pole saadaval Lynci põhifunktsioonis ega kõigi Microsoft 365 pakettide puhul.)

ALT+tühikuklahv

Saate avada menüü Süsteem. Klahvi ALT vajutamisel avatakse menüüriba.

ALT+F

Saate avada menüü Fail.

ALT+M

Saate kohe koosolekut alustada.

ALT+T

Saate avada menüü Tööriistad.

ALT+H

Saate avada menüü Spikker.

Kontaktiloend

Kasutage kontaktiloendis järgmisi klahvikombinatsioone.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

Kustutusklahv (DELETE)

Saate valitud kohandatud rühma või kontakti kustutada.

ALT+ülesnool

Saate valitud rühma üles nihutada.

ALT+allanool

Saate valitud rühma alla nihutada.

ALT+ENTER

Saate kiirmenüü kaudu avada valitud kontakti või rühma kontaktikaardi.

Tühikuklahv

Saate valitud rühma ahendada või laiendada.

SHIFT+DELETE

Saate valitud kontakti kontaktiloendist eemaldada (vaid levirühma mittekuuluvad liikmed).

Kontaktikaart

Kasutage neid kiirklahve kontaktikaardil. Kontaktikaardi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+ENTER.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

Paoklahv (ESC)

Saate kontaktikaardi sulgeda.

Ctrl+Tab

Saate kontaktikaardi allosas olevate vahekaartide vahel liikuda.

CTRL+SHIFT+TAB

Saate kontaktikaardi allosas olevate vahekaartide vahel vastupidises järjekorras liikuda.

Vestlusaken

Kasutage vestlusaknas neid klahvikombinatsioone.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

F1

Saate spikri avalehe avada (spikrimenüüs).

Paoklahv (ESC)

Saate esitamisel täiskuvavaatest väljuda. Vastasel korral sulgub vestlusaken vaid heli, video või ühiskasutuse puudumisel.

ALT+C

Saate mis tahes kutsetaotluse kinnitada. Nende hulka kuuluvad heli-, video-, kõne- ja ühiskasutustaotlused.

ALT+F4

Saate vestlusakna sulgeda.

ALT+l

Saate mis tahes kutsetaotlust eirata. Nende hulka kuuluvad heli-, video-, kõne- ja ühiskasutustaotlused.

ALT+R

Saate koosolekul heliga uuesti liituda.

ALT+S

Saate vestlusaknas saadetud faili salvestamiseks avada dialoogiboksi Nimega salvestamine.

ALT+V

Saate kontakti olemasolevasse vestlusse kutsuda.

CTRL+S

Saate salvestada kiirsõnumiajaloo sisu. Töötab vahetu vestluse korral siis, kui kasutate Outlooki.

CTRL+W

Saate kiirsõnumiala kuvada või peita.

CTRL+F

Saate faili saata või konverentsi kontekstis koosolekumanuse lisada.

CTRL+N

Saate Microsoft OneNote'i märkmete tegemise programmi abil teha oma märkmeid. Käivitab OneNote'i. (Versioonis Lync Basic pole saadaval.)

CTRL+R

Saate osalejate loendi kuvada või peita.

Ctrl + Shift + Alt + paremnool

Saate liikuda vestluseaknas paremale poole järgmisele kasutajaliideseelemendile. See klahvikombinatsioon asendab tabeldusklahvi (Tab), mida kasutatakse ühelt kasutajaliideseelemendilt järgmisele liikumiseks.

Ctrl + Shift + Alt + vasaknool

Saate liikuda vestluseaknas vasakule poole järgmisele kasutajaliideseelemendile. See klahvikombinatsioon asendab tabeldusklahvi (Tab), mida kasutatakse ühelt kasutajaliideseelemendilt eelmisele liikumiseks.

Ctrl + Shift + Enter

Saate video lisada või lõpetada.

CTRL+SHIFT+H

Saate poolelioleva helivestluse peatada või seda jätkata.

CTRL+SHIFT+I

Saate vestluse kõrge tähtsusega tähistada. Töötab eravestlustes, kuid pole koosolekutes saadaval.

CTRL+SHIFT+Y

Saate kuvada või peita ühiskasutuse esitusala.

CTRL+SHIFT+P

Kompaktse vaate aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+K

Saate vaid sisu vaate aktiveerida.

CTRL+ENTER

Saate heli lisada või peatada.

Ülesnool

Režiiminupul saate avada vastava viikteksti.

Tühikuklahv

Kui fookus on režiimis nupp, võetakse toiming vaikimisi. Nii kuvatakse heli, vaigistamise või sisselülitamise korral video korral kaamera.

Paoklahv (ESC)

Saate klaviatuurifookusega viikteksti või mulli eirata või peita.

Kõne juhtelemendid (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve kõne juhtelementides partnerkõne ajal. See ei tööta konverentskõne ajal.

Vajutage seda
klahvikombinatsiooni

Toiming

ALT+Q

Saate kõne lõpetada.

CTRL+SHIFT+T

Ümbersuunamine: saate partneritevahelise kõne ajal avada kontaktivalija. (Pole saadaval Lynci põhifunktsioonis ega kõigi Microsoft 365 pakettide puhul.)

CTRL+SHIFT+H

Saate kõne ootele panna.

CTRL+SHIFT+D

Saate valimisklahvistiku kuvada.

Video (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve vestlusaknas video kasutamisel.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

F5

Saate vaadata videot täisekraanvaates. Kui esitusala on vestlusaknas nähtaval, siis klahvi F5 vajutamisel video täisekraanvaadet ei avata.

Paoklahv (ESC)

Saate täiskuvaga videost väljuda.

CTRL+SHIFT+O

Saate galerii esile tuua ja tagaplaanile seada.

CTRL+SHIFT+L

Saate koosolekul oma video kõigi jaoks lukustada.

Kiirsõnum (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve kellegagi kiirsõnumite vahetamisel.

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

F1

Saate spikri avada.

F12

Saate kiirsõnumivestluse salvestada.

SHIFT+ENTER

Saate tagasijooksu lisada.

SHIFT+INSERT või CTRL+V

Saate kleepida.

CTRL+A

Saate kogu sisu valida.

CTRL+B

Saate valitud teksti paksuks kirjaks muuta.

CTRL+C

Saate valitud teksti kopeerida.

CTRL+X

Saate valitud teksti lõigata.

CTRL+l

Saate valitud teksti kursiivkirjaks muuta.

CTRL+U

Saate valitud teksti alla kriipsutada.

CTRL+Y

Saate viimast toimingut korrata.

CTRL+Z

Saate viimase toimingu tagasi võtta.

CTRL+SHIFT+F

Fondi värvi muutmine. (Ainult teie tipitud värvi muutmine, mitte selle kohta, mis on teise isiku tüüpi.)

ALT+P

Saate vastuvõetud faili avada.

ALT+D

Saate saadetud faili vastuvõtmisest keelduda.

Ctrl+Shift+M

Saate fookuse viia kiirsõnumi sisestusalale.

Vestluse või koosoleku esitusala

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

F5

Saate kuvada vestlusakna koosoleku esitusalal täisekraanvaates.

Paoklahv (ESC)

Saate täiskuvast väljuda (kui on saadaval).

ALT+T

Saate ühiskasutuse peatada.

CTRL+SHIFT+E

Saate hallata esitatavat sisu.

CTRL+SHIFT+Y

Saate kuvada või peita ühiskasutuse esitusala.

CTRL+SHIFT+A

Saate täiskuval ooteloleva L1-teatise vaates jõustada.

CTRL+SHIFT+J

Saate ettekandjavaate aktiveerida.

CTRL+SHIFT+l

Saate galeriivaate aktiveerida.

CTRL+ ALT+paremnool

CTRL+ ALT+vasaknool

Saate ühiskasutusalalt edasi- ja/või tagasisuunas liikuda.

Vestluskeskkond

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

Kustutusklahv (DELETE)

Saate valitud üksused kustutada.

HOME

Saate liikuda loendi algusse.

END

Saate liikuda loendi lõppu.

Klahv PAGE UP

Saate liikuda lehe võrra ülespoole.

Klahv PAGE DOWN

Saate liikuda lehe võrra allapoole.

Ülesnooleklahv

Saate liikuda eelmisele vestluskontaktile.

Allanooleklahv

Saate liikuda järgmisele vestluskontaktile.

PPT ühiskasutus: pärandrakenduse PPT-vaatur

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

Tabeldusklahv (TAB)

Kui fookus on sisualal, saate tabeldusklahvi (TAB) abil aktiveerida vaheldumisi PPT ühiskasutuse juhtelemente (tagasinool, edasinool, pisipildid ja märkmed).

Paremnooleklahv

Kui fookus on sisualal: saate liikuda järgmisele klikile või slaidile, kui praegusel slaidil pole animatsiooni jaoks klikki.

Vasak- või paremnool

Kui fookus on pisipildialal: saate aktiivset slaidi muutmata viia fookuse eelmisele või järgmisele pisipildile.

Vasaknool

Kui fookus on sisualal: saate liikuda eelmisele klikile või slaidile, kui praegusel slaidil pole animatsiooni jaoks klikki.

HOME

Kui fookus on pisipildialal: saate aktiivset slaidi muutmata viia fookuse esimese slaidi pisipildile.

Sisestusklahv (ENTER)

Saate fookuses oleva juhtelemendi valida; saate pisipildid valida, kui fookus on pisipildiribal; saate valida (aktiivse slaidi muutmine).

END

Kui fookus on pisipildialal: saate aktiivset slaidi muutmata viia fookuse viimase slaidi pisipildile.

Vahekaartidega vestlused

Vajutage seda klahvi või
klahvikombinatsiooni

Toiming

ALT+tühikuklahv

Saate vahekaardiakna süsteemimenüü avada.

CTRL+SHIFT+T

Saate seada vahekaartidega vestluse vahekaardiüksuse fookuse.

CTRL+TAB

Saate järgmisele vahekaardile liikuda (järjest kõigi vahekaartide vahel).

CTRL+1,2…9

Saate liikuda vastava numbriga vahekaardile ja seada klaviatuurifookuse sellele vestlusele. CTRL+1.

CTRL+O

Saate valitud vestluse dokkida vahekaardiaknale või dokkimise tühistada.

Paoklahv (ESC)

Saate vahekaardi sulgeda.

Püsivestlus

Püsivestluse jututoa aknas saate kasutada samu kiirklahve nagu vestlus- ja kiirsõnumiaknas. (Pole Microsoft 365 pakettide jaoks saadaval.)

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×